Geomatikk i skolen - Geomatikkdagene 2014

Vil du bruke mer kart og geografiske informasjonssystemer(GIS) i
undervisningen?
Invitasjon til gratis seminar om «Geomatikk i skolen» på
Geomatikkdagene, 2. april 2014
Vi har gleden av å invitere lærere og rådgivere til gratis seminar på Geomatikkdagene, 2. april i år
som avholdes på Rica Hell hotell på Stjørdal (http://geomatikkdagene.no)
Seminaret har som mål å gjøre det lettere for lærere å anvende kart og kartverktøy i undervisningen.
Seminaret passer for alle fagfelt fra religion til geografi. Seminaret vil bestå av to hovedsesjoner.
Seminaret er gratis for alle deltagere og det vil bli servert lunsj ☺. Påmeldingsfristen er 19. mars.
PROGRAM
0900-1030 Sesjon1 - Praktisk bruk av kart i skolen
Vi starter med en generell innføring i innhold og funksjonalitet samt forslag til elementer i et
undervisningsopplegg ved bruk av ulike kilder og verktøy en finner på nettet. www.kartiskolen.no er et
eksempel på dette og er et webatlas med ulike typer grunnkart og en rekke temakart som spenner fra
naturfarer, naturressurser og energi til befolkning, kulturminner og dialekter. Kartverket vil i hovedsak
stå for denne sesjonen og vil også vise til andre kilder og verktøy, blant annet sine egne
kunnskapsartikler på nett.
1030-1130 Guidet utstillingsvandring
1130-1300 Sesjon2 - Bruk av GIS i samsvar med fagplan
I denne sesjonen demonstreres nye muligheter for samhandling mellom lærer og elev ved bruk av ulik
teknologi. Sesjonen søker å gi et innblikk i hvordan nye muligheter innenfor GIS kan knyttes opp mot
grunnleggende ferdigheter i læreplanen og konkrete kompetansemål. Fokuset vil primært være på
fagene geografi og geofag , men målet er å gi et innblikk i hvordan slik teknologi kan være et
tverrfaglig verktøy i skolen.
Teknologileverandører demonstrer hvordan lærere kan tilrettelegge og stimulere elever til læring ved
bruk av kart og geografisk informasjonsteknologi. Formålet er å vise hvordan en kan:
•
•
•
•
Utforme, dele og visualisere kartinnhold på ulike plattformer.
Bygge egne intelligente kart for å forstå sammenhenger og løse problemstillinger i lys av
læreplanen.
Tilgjengeliggjøre og jobbe med dynamiske kart i felt (på egen mobiltelefon, pad eller pc)
Implementere dynamiske kart i presentasjoner, for eksempel powerpoint.
1300-1400 Lunch
1400-1500 Sesjon2 fortsettes og avsluttes
Sesjonen avsluttes med en plenumsdiskusjon hvor det blir muligheter for diskusjon om hvordan og
hvilke eventuelle tiltak bransjen og undervisningsmiljøet kan gjennomføre slik at kart og geografisk
informasjonsteknologi blir en naturlig, lærerik og morsom del av læreplanen.
Registrer deltakere på http://goo.gl/GuUFhM snarest mulig! Siste påmeldingsfrist er onsdag 19.
mars.
Husk også at studenter og elever deltar gratis på selve konferansen (kun deltakelse – ingen lunsj). Gi
beskjed om antall på epost: [email protected]
Med vennlig hilsen
GeoForum
v/Kjartan Greiff Selnes og Terje Midtbø
[email protected]
[email protected]
Vi forbeholder oss retten til å avlyse seminaret ved for liten deltakelse.