CONTROL Produktguider

®
Sonos CONTROL
Produktguide
DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van
maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc.
Sonos en alle andere Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm.
Off.
Sonos-producten zijn eventueel beschermd door een of meer octrooien. Informatie over de octrooien kunt u hier vinden:
sonos.com/legal/patents
iPhone®, iPod®, iPad® en iTunes® zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.
Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge. 
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.
februar 2015
© 2004-2015, Sonos, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Sonos CONTROL
Du kan bruke CONTROL til å lytte til musikken du elsker rundt om i hjemmet ditt – bare velg et rom, velg en sang og berør
Spill nå.
Har du allerede Sonos?
Dersom du legger til en Sonos CONTROL til et eksisterende Sonos-system, se "Legge til en Sonos CONTROL" på side 1.
Merk: Sonos CONTROL krever at du har én eller flere Sonos-spillere og en trådløs ruter
konfigurert i hjemmet. Sonos-komponenter selges separat.
Ny med Sonos?
Det tar bare noen få trinn å sette opp Sonos-systemet ditt. Pakk ut Sonos-komponentene du kjøpte, og les deretter
hurtigstartsguiden som følger med i esken. Sett opp minst én Sonos-komponent før du legger Sonos CONTROL til
musikksystemet.
Komme i gang
Legge til en Sonos CONTROL
Dersom du setter opp et nytt Sonos-system, anbefaler Sonos at du setter opp minst én Sonos-komponent før du legger
Sonos CONTROL til musikksystemet.
Merk: Sonos CONTROL er kompatibel med Sonos-programvareversjon 3.0 eller senere.
Dersom du legger til et eksisterende Sonos-system, bruker du en annen controller til å sjekke
for programvareoppdateringer. Straks du har oppdatert Sonos-systemet ditt, kan du legge til
Sonos CONTROL.
2
Produktguide
Straks du har ett eller flere rom satt opp, kobler du strømadapteren på baksiden av ladestasjonen (inkludert) og kobler den
til en stikkontakt. Plasser Sonos CONTROL i ladestasjonen for å vekke den opp (skjermen slås på når den er klar), og følg
deretter anvisningene på skjermen til CONTROL for å legge den til Sonos-systemet.
3
Sonos CONTROL
Bli kjent med Sonos CONTROL
Navigering
Rom
Berør
for å velge et rom du vil spille musikk i, for å se
musikkvalgene som spilles av i hvert rom eller for å opprette eller
tilpasse romgrupper for å kunne dele den samme musikken over
flere rom.
Du kan også bruke denne knappen til å låse Sonos CONTROL slik at
ingenting skjer når du berører skjermen (som når du rengjør
skjermen, eller bærer CONTROL i lommen din.)
For å låse Sonos CONTROL, berører du og holder
i to (2)
sekunder. Berør og hold knappen igjen for å låse opp.
Musikkmeny
Berør for å bla gjennom eller velge musikk, få tilgang til spillelister
samt endre standardinnstillingene for en Sonos-komponent.
4
Produktguide
Vis kø
Berør for å vise sporene i den aktuelle køen.
Tilbake
Berør
Info og alternativer
Berør
på Spiller nå-skjermen for å se flere valg eller se mer
informasjon for et musikkvalg.
for å gå tilbake til den forrige skjermen.
Avspillingskontroller
Spill av / pause
Veksler mellom avspilling og pausing av det gjeldende sporet.
Neste / spoling fremover
Hopper til starten på neste spor i musikkøen.
Berøring og holding av denne kontrollen viser
sporposisjonsglidebryteren når du går fremover gjennom det
gjeldende sporet.
Forrige / spol tilbake
Dersom du er mer enn 3 sekunder inn i sporet, går denne kontrollen
tilbake til starten av det gjeldende sporet. Dersom du er mindre enn
3 sekunder inn i sporet, hopper denne kontrollen til starte på neste
spor.
Berøring og holding av denne kontrollen viser
sporposisjonsglidebryteren når du går bakover gjennom det
gjeldende sporet.
Sensorer og indikatorer
Lyssensor
Lyssensoren slår automatisk på knappebaklysene basert på
lysstyrken i miljøet.
Indikator for trådløs
signalstyrke
Indikerer gjeldende styrke på CONTROL-ens trådløse signal.
Batteriladeindikator
Indikerer CONTROL-ens gjenværende batterilading.
5
Sonos CONTROL
Volum
Volumkontroll
Bruk volumkontrollknappene for å øke (+) eller redusere (-) volumet
i hvilket som helst rom, eller over en gruppe med rom.
Demp
Midlertidig demper musikken i et rom. Berør igjen for å oppheve
demping.
For å dempe alle rom, berør og hold i 3 sekunder. Berør og hold i 3
sekunder for å oppheve demping av alle rom.
Innstillinger
Lås
Du kan låse Sonos CONTROL slik at ingenting skjer når du berører LCD-berøringsskjermen eller knappene.
Velg ett av følgende alternativer:
• Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Lås controller.
Eller,
• Berør og hold
i to (2) sekunder.
Når du er klar for å låse opp, berører du bare og holder
i to (2) sekunder.
Lyder
Sonos CONTROL lager en klikkelyd når du berører et valg. Du kan velge å skru på alle lyder, skru av alle lyder, eller bare
aktivere tastaturlyder.
Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Controller-lyder.
Lett dvalemodus
Sonos CONTROL vil gå inn i lett dvalemodus (skjermen slukkes) for å bevare batterilevetiden når den står i brukt i en spesifikk
tidsperiode. Når bevegelse er registrert eller en knapp trykkes, våkner Sonos CONTROL øyeblikkelig opp.
Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Innsovingstid ikke forankret/forankret.
• Innsovingstid forankret (når CONTROL er satt i ladestasjonen)
• Innsovingstid ikke forankret (når CONTROL ikke er satt i ladestasjonen eller koblet til strøm)
Skjermlysstyrke
1. Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Skjermlysstyrke.
2. Dra fingeren din over glidebryteren for å justere lysstyrken på controllerskjermen.
Knappelysstyrke
1. Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Knappelysstyrke.
2. Dra fingeren din over glidebryteren for å justere lysstyrken på knappene på controlleren.
6
Produktguide
Knappelysstyrken kontrolleres av lyssensoren, så knappelysstyrken vil variere avhengig av miljøet du befinner deg i
(som om det er natt eller dag, eller om du er inne eller ute.)
Bevegelsessensor
Sonos CONTROL har en bevegelsessensor for å automatisk vekke den opp når bevegelse er registrert. Velg denne
innstillingen dersom du ønsker å deaktivere bevegelsessensoren.
Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Bevegelsessensor.
Språk
Bruk denne innstillingen til å endre språket for Sonos CONTROL.
Fra menyen Innstillinger, velg Controller-innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Språk.
Skru av controlleren
1. Berør Controller-innstillinger fra Innstillinger-menyen.
2. Berør Avanserte innstillinger-> Skru av controller.
For å skru den på igjen, plasserer du bare controlleren i ladestasjonen. Bruk denne innstillingen til å plassere Sonos CONTROL
i dyp dvalemodus når den ikke skal brukes på en lengre periode, eller når du transporterer controlleren til et annet sted.
(Sonos CONTROL kan ikke skrus av mens den står i ladestasjonen.)
Lade opp
Sonos CONTROL kan lades opp ved å plassere den i Sonos-ladestasjonen. Batteriladeindikatoren
på controlleren viser
gjeldende batteriladenivå. For å forlenge batterilevetiden, er det best hvis du unngår at litium-ion-batteriet lades helt ut før
opplading. Hold controlleren i ladestasjonen når den ikke er i bruk, da denne typen batteri ikke har den såkalte
minneeffekten og kan lades når som helst.
Dersom batteriladingen begynner å gå tom, vises en melding på controllerskjermen om at du må lade batteriet. Plasser
controlleren i stasjonen for å lade opp.
Dersom du ikke ser denne meldingen og CONTROL-ens batteri lades helt ut, plasserer du bare controlleren i ladestasjonen.
CONTROL-ens lyssensor
tennes.
blir oransje, som indikerer at en nullstilling pågår. Det kan ta et minutter før controllerskjermen
Skifte ut batteri
Etter flere år (avhengig av bruk) kan det hende at batteriet på CONTROL ikke kan holde på ladingen så lenge som i
begynnelsen. Du kan kjøpe et nytt batteri (besøk websiden vår på www.sonos.com for mer informasjon), og følge
anvisningene under for å skifte ut batteriet.
Advarsel: Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med et batteri av feil type. Kast brukte
batterier i henhold til instruksjonene. Sjekk med ditt lokale renovasjons- eller
resirkuleringsfirma for å finne riktig deponeringsmetode i ditt område.)
7
Sonos CONTROL
1. Fjern batteriluken på baksiden av CONTROL.
Skyv batteriluken bak, og
løft den deretter av
2. Fjern det eksisterende batteriet ved å forsiktig trekke den grå batterifliken mot deg for å løsne batteriet, og løft deretter
3.
4.
5.
6.
opp for å fjerne.
Fjern den beskyttende innpakningen på det nye batteriet.
Sett batteriet inn i batterirommet med Sonos-logoen vendt ut, mens du sørger for at batteriet går riktig på plass.
Lukk batteriluken.
Plasser Sonos CONTROL i ladestasjonen for å vekke den.
Administrere rom
Sonos lar deg lytte til musikk i opptil 32 rom, inne eller ute. Du kan lytte til forskjellige sanger i hvert rom, eller lytte til
samme sang i hvert rom. Grupper kjøkkenet og hagen sammen når du griller, grupper rommene i huset for perfekt
synkronisering ved fester eller la alle rommene være frittstående, slik at alle kan lytte til ulik musikk. Du kan også opprette
stereopar med to PLAY:1®, PLAY:3® eller PLAY:5® i samme rom, for å forsterke lytteopplevelsen.
Gruppere rom
Et hvilket som helst antall rom kan grupperes for å spille av den samme musikk i synkronisme.
• Du kan gruppere eller fjerne grupper med rom mens musikken spilles av.
• Du kan gruppere alle Sonos-spillerne i huset ditt med én berøring ved å velge Velg alle.
• Du kan gruppere rom først og deretter velge musikken som du vil spille av, eller du kan legge rom til et sted hvor musikk
allerede spilles av. Alle rom som du grupperer vil automatisk tømme deres nåværende musikkø og begynne å spille av
musikken fra det valgte rommet.
• Dersom du vil spille av en musikkø senere, lagrer du den køen som en Sonos-spilleliste før du grupperer rommene. Se
"Sonos-spillelister" på side 22 for mer informasjon.
1. Trykk på
.
2. Berør Gruppe til høyre for rommet som du vil gruppere med andre rom.
8
Produktguide
3. Kryss av for rommene som du vil legge til i denne gruppen, og berør deretter Ferdig.
Dersom du vil gruppere alle rommene i huset, berører du Velg alle fra Grupper rom-skjermen. Alle Sonoskomponentene dine vil spille av den samme musikken samtidig, helt til du fjerner rom fra gruppen.
Fjerne grupper med rom
1. Trykk på
.
2. Berør Gruppe til høyre for romgruppen som du vil endre.
3. Fjern krysset for rommet/rommene som du vil fjerne fra gruppen, og berør deretter Ferdig.
Gi et rom et nytt navn
Dersom du gir feil navn til en Sonos-produkt, eller dersom du flytter den til et annet rom, kan du endre navnet på den til noe
som passer deg.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Rominnstillinger. Dersom du ønsker å endre navnet på en BRIDGE, berører du BRIDGE-
innstillinger i stedet.
2. Berør for å velge rommet som du ønsker å endre.
3. Berør Romnavn.
4. Velg ett av følgende alternativer:
• Dra fingeren din for å bla gjennom romlisten, og berør for å velge ønsket rom.
• Eller berør Skriv inn nytt for å skrive inn et unikt navn. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet, og berør deretter OK.
Slå av statuslyset
Et konstant hvitt lys vises ovenfor volumkontrollene på Sonos-spillerne for å indikere at enheten fungerer som normalt.
Dersom du har et Sonos-produkt plassert i et soverom, kan du slå av dette lyset slik at det ikke vises når enheten betjenes
som normalt. Dersom statusindikatorlyset derimot begynner å blinke oransje, må du gå til 
http://faq.sonos.com/led for mer informasjon.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Rominnstillinger. For å slå av et BRIDGE-statusindikatorlys, kan du i stedet berøre
BRIDGE-innstillinger.
2. Berør rommet som du vil endre dette for.
3. Berør Hvitt statuslys. Dersom alternativet er stilt inn til:
• Av, statusindikatorlyset forblir av under normal betjening.
• På, statusindikatorlyset forblir på under normal betjening.
Sonos CONTROL
9
Opprette et stereopar
Stereopar-innstillingen lar deg gruppere to PLAY:1-, PLAY:3- eller PLAY:5-enheter i samme rom for en bredere
stereoopplevelse. I denne konfigurasjonen, fungerer en komponent som den venstre kanalen og den andre som den høyre
kanalen. Du kan ikke opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i stereoparet må være den samme.
Informasjon om optimal plassering
• Når du oppretter et stereopar, er det best å plassere de to Sonos-komponentene 8 til 10 fot unna hverandre.
• Favorittlytteposisjonen din bør være 8 til 12 fot (2,4 til 3,6 m) fra enhetene. Mindre avstand øker bass, mer avstand
forbedrer stereoavbildning.
Merk: Stereopar-innstillingen er kun for bruk med PLAY:1, PLAY:3 og PLAY:5. Du kan ikke
opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i stereoparet må være den samme.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Rominnstillinger.
2. Velg én av komponentene som du ønsker å opprette et stereopar med (kun PLAY:1, PLAY:3 eller PLAY:5).
3. Berør Lag stereopar, og følg deretter anvisningene på skjermen.
10
Produktguide
Komponentene kobles automatisk til for å danne et stereopar. Stereoparet vises med L + R i romnavnet.
Skille et stereopar
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Rominnstillinger.
2. Velg stereoparet som du ønsker å skille (stereoparet vises med L + R i navnet.)
3. Berør Skill stereopar, og følg deretter anvisningene på skjermen.
Komponentene vises separat på Rom-skjermen.
Lydinnstillinger
Sonos-produktene leveres med equalizerinnstillinger forhåndsinnstilt til å gi optimal avspillingsopplevelse. Om ønskelig kan
du endre lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller lydstyrke) til å passe dine personlige preferanser.
Merk: Lydstyrke-innstillingen er designet til å kompensere for normale endringer i ørets
følsomhet ved lave volum — du kan slå på denne innstillingen for å øke enkelte frekvenser,
inkludert bass, ved et lavt lydnivå.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Rominnstillinger.
2. Berør for å velge et rom.
3. Velg Musikkjustering, og dra fingeren din over glidebryterne for å gjøre justeringer.
• Skyv kontrollene til høyre for å øke, til venstre for å redusere.
• For å endre innstillingen Lydstyrke berør PÅ eller AV.
• For å endre innstillingene for en Sonos-komponent tilbake til de originale standardverdiene, berører du Tilbakestill alle.
Merk: Balansen kan bare justeres når PLAY:1 brukes i et stereopar.
Sonos CONTROL
11
Musikkilder
Tilgjengelige musikkilder
•
•
•
•
•
•
•
Radio (Internett-radiostasjoner, radioprogrammer eller podcast)
Musikktjenester
Lokalt musikkbibliotek (delte mapper på hjemmenettverket ditt)
Sonos-favoritter
Sonos-spillelister (musikkøer som du har lagret for fremtidig avspilling)
Forankrede iPod-er
Inngang (koble en ekstern lydkilde som en Apple® AirPlay®-enhet, CD-spiller, TV, MP3-spiller eller mer til en Sonos-komponent via inngangen og stream lyden til hvilken som helst eller alle Sonos-komponenter i huset ditt)
Hva er radio?
Sonos inkluderer en radioguide som gir umiddelbar tilgang til tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner og radioprogrammer. Du kan enkelt finne Internett-radiostasjoner fra hele verden - musikk, nyheter og forskjellige programmer,
inkludert arkiverte programmer og podcaster. Du kan også legge til dine egne favorittstasjoner dersom de streamer MP3-,
AAC- eller WMA-formater (ikke alle radiostasjoner gjør dette).
Hva er en musikktjeneste?
En musikktjeneste er en online musikkbutikk eller online tjeneste som selger lyd på pr sang-, pr lydbok- eller
abonnementsbasis. Sonos er kompatibel med flere musikktjenester – du kan besøke vår webside på www.sonos.com/
music for den nyeste listen.
Hva er det lokale musikkbiblioteket?
Det lokale musikkbiblioteket ditt inneholder digital musikk som finnes hvor som helst i hjemmenettverket ditt, som:
• delte mapper på datamaskinen din
• delte mapper på en annen datamaskin i nettverket
• Nettverkstilknyttede lagringsenheter (NAS)
Du kan bla gjennom musikkbiblioteket ditt på flere forskjellige måter. Du kan skrive inn søkekriterier for å raskt finne et
spesielt musikkvalg, eller du kan bla gjennom et kataloghierarki for å velge musikk.
Merk: Dersom en datamaskin på nettverket ditt er slått av eller er i hvilemodus, vil
musikkmappene på den datamaskinen ikke være tilgjengelige for Sonos-systemet før
datamaskinen er slått på igjen.
Valgene dine er:
• Artister
12
Produktguide
•
•
•
•
•
•
•
Album
Komponister
Sjangre
Spor
Importerte spillelister
Søk
Mapper
Hva er Sonos-favoritter?
Sonos-favoritter gir deg rask og enkel tilgang til musikken du liker best. Du kan legge et lydutvalg til dine Sonos-favoritter
fra hvilken som helst kontroller. Straks du har lagt til en favoritt, vises den under Sonos-favoritter på Musikk-menyen.
Hva er en Sonos-spilleliste?
En Sonos-spilleliste er en musikkø som du oppretter og deretter lagrer for å lytte til senere. For eksempel, kan det hende at
du ønsker å opprette en spilleliste for jazz, en for fest eller en for musikk som er lett populærmusikk.
Hva er en forankret iPod?
Sonos DOCK lar deg spille av musikk lagret på en forankret iPod eller iPhone i hvilket som helst eller alle rom i hjemmet ditt,
med perfekt synkronisering.
Hva er inngang?
Du kan koble en ekstern kilde som en CD-spiller, bærbar musikkspiller, fjernsyn eller AirPlay-enhet til Sonos-systemet ditt, og
streame lyden til alle eller hvilke som helst Sonos-komponenter (PLAY:5, CONNECT™ eller CONNECT:AMP™) i huset.
Radio
Sonos inkluderer en radioguide som gir tilgang til tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner og programmer. Du kan enkelt
finne radio fra hele verden - musikk, nyheter og forskjellige programmer, inkludert arkiverte programmer og podcaster.
• Sonos støtter for øyeblikket streaming av MP3-, AAC- og WMA-lydformater.
• Dersom du ikke kan finne favorittradiostasjonen eller programmet ditt, kan du gå til http://faq.sonos.com/radio for
mer informasjon.
• Når du har angitt plasseringen, velger du Radio fra Musikk-menyen for å spille av en radiostasjon.
Velge en lokalradiostasjon
Valg av en lokalradioplassering vil gi deg enkel tilgang til lokale radiostasjoner i den byen. Det er to metoder du kan bruke for
å stille inn plasseringen din:
• ved å taste inn et postnummer (kun USA)
Sonos CONTROL
13
• ved å velge en by
1. Fra Musikk-menyen, berør Radio.
2. Berør Lokalradio -> Endre plassering.
3. Velg ett av følgende alternativer:
• Velg Skriv inn postnummer som søkekriteriet ditt og bruk deretter tastaturet til å taste inn et postnummer.
Eller,
• Velg Velg en by som søkekriteriet ditt, og bruk deretter fingeren din for å bla gjennom listen og gjøre et valg.
Legge til en stasjon eller et program til Min radio
Når du legger en radiostasjon til i Mine radiostasjoner (eller et program i Mine radioprogrammer), dupliseres den, men
fjernes ikke fra den originale radiolisten.
1. Fra Musikk-menyen, berør Radio.
2. Bla gjennom for å finne en radiostasjon eller et radioprogram.
3. Velg radiostasjonen, og berør deretter
.
4. Berør Legg til i Mine radiostasjoner eller Legg til i Mine radioprogrammer.
Fjerne en stasjon eller et program fra Min radio
1. Fra Musikk-menyen, berør Radio.
2. Berør Mine radiostasjoner eller Mine radioprogrammer.
3. Velg radiostasjonen eller radioprogrammet som du vil slette.
4. Berør
.
5. Berør Fjern fra Mine radiostasjoner eller Fjern fra Mine radioprogrammer.
Legge til en stasjon eller et program til dine Sonos-favoritter
Sonos-favoritter gir deg rask tilgang til musikken du liker best. Straks du legger en stasjon eller et program til i Sonosfavoritter, kan du spille den av ved å velge den fra Sonos-favoritter på MUSIKK-menyen. For mer informasjon, se "Sonosfavoritter" på side 21.
1. Fra Musikk-menyen, pek på Radio
2. Berør stasjonen eller programmet du vil legge til i Sonos-favoritter.
3. Berør
.
4. Velg Legg til i Sonos-favoritter.
14
Produktguide
Musikktjenester
En musikktjeneste er en online musikkbutikk eller online tjeneste som selger lyd på pr sang-, pr lydbok- eller
abonnementsbasis. Sonos er kompatibel med flere musikktjenester – se vårt nettsted på www.sonos.com/music for den
nyeste listen. For informasjon om bruk av en spesifikk musikktjeneste, gå til http://faq.sonos.com/musicservices.
Du kan tilknytte opp til 32 musikktjenestekontoer med Sonos-systemet ditt. Hvis Sonos-systemet har tilknyttet flere
kontoer for en musikktjeneste, vises hver konto (med sitt unike kallenavn) i Musikk-menyen på CONTROL. På denne måten
kan du velge dine personlige musikktjenestekontoer for å få din helt egen musikkopplevelse. Du kan for eksempel bruke
Pandora-kontoen (med dine radiostasjoner og innstillinger) og sønnen din kan bruke sin Pandora-konto (med sine
radiostasjoner og innstillinger).
Pandora-funksjoner, som muligheten til å like spor, er bare tilgjengelig for kontoen som startet avspillingen. Hvis du bruker
kontoen din til å spille av en Pandora-stasjon, blir alle sanger du liker lagt til i innstillingene for den kontoen. Alternativene
som er tilgjengelig for de andre tjenestene, avhenger av tillatelsene som er tilgjengelig for den aktuelle
musikktjenestekontoen. Hvis du for eksempel har en prøveversjon av Spotify, blir bare enkelte alternativer tilgjengelig. For
mer informasjon kan du gå til http://faq.sonos.com/multiaccount.
Merk: Du kan bygge spillelister fra flere musikktjenestekontoer, men du kan ikke se hvilke
kontoer sporene kom fra.
• Det kan hende at enkelte musikktjenester ikke er tilgjengelige i landet ditt. Sjekk musikktjenestens webside for mer
informasjon.
• For å aktivere noen av de gratis prøveperiodene på musikktjenester som følger med Sonos-systemet, må Sonossystemet være registrert. Dersom du ikke har registrert systemet ennå, gå til https://faq.sonos.com/register for hjelp
med dette.
• Berør Musikk for å se musikktjenestene som er satt til å fungere med Sonos.
• Hvis du ønsker å oppdatere en musikktjeneste, berører du Legg til musikktjenester fra Musikk-menyen.
Aktivere en prøveperiode for musikktjenesten
Gratis prøveperiode for musikktjeneste er tilgjengelig i noen land. (Sjekk den individuelle musikktjenestens webside for mer
informasjon.) Dersom en prøveperiode for en musikktjeneste er tilgjengelig på controlleren din, følger du bare trinnene
under for å aktivere den. Etter at prøveperioden er over må du abonnere på musikktjenesten for å holde musikken i gang.
1. Fra Musikk-menyen, berør Legg til musikktjenester.
2. Velg den musikkprøveperioden du vil aktivere.
3. Følg anvisningene på skjermen for å starte prøveperioden din.
Når prøveperioden utløper
Dersom du vil abonnere på en musikktjeneste etter at den gratis prøveperioden har utløpt, går du til musikktjenestens
webside for å registrere deg. Når du har fått et abonnement, oppdaterer du bare Sonos-systemet med
medlemsinformasjonen din (trinnene under) og du vil få øyeblikkelig tilgang til musikktjenesten fra Sonos-systemet ditt.
1. Fra Musikk-menyen, berør musikktjenesten du akkurat har abonnert på (som Rhapsody, Spotify eller SiriusXM).
2. Berør Abonner, og berør deretter Neste.
Sonos CONTROL
15
3. Dersom du blir spurt om å flette sammen musikk fra den gratis prøveperioden, velger du én av følgende:
• Flett hvis du ønsker å flette musikken fra prøveperioden med den nye kontoen din
• Ikke flett dersom du ikke vil lagre musikken fra den gratis prøveperioden
4. Skriv inn innloggingen og passordet ditt for musikktjenesten og berør deretter Ferdig.
Når opplysningene dine er bekreftet, vises musikktjenesten på Musikk-menyen.
Legge til en kompatibel musikktjenestekonto
Dersom du for øyeblikket abonnerer på en musikktjeneste som er kompatibel med Sonos, legger du bare innloggingen og
passordet ditt (som nødvendig) for musikktjenesten inn i Sonos og du vil ha umiddelbar tilgang til musikktjenesten fra
Sonos-systemet ditt. For å se den siste listen over kompatible musikktjenester, gå til www.sonos.com/music.
Du kan tilknytte opp til 32 musikktjenestekontoer med Sonos-systemet ditt, inkludert flere kontoer for samme
musikktjeneste.
(Dersom du ikke har abonnert på en musikktjeneste ennå, går du først til musikktjenestens webside for å registrere deg. Når
du har fått et abonnement, følger du bare trinnene under for å legge kontoinformasjonen din til Sonos.)
1. Fra Musikk-menyen, berør Legg til musikktjenester.
2. Berør for å velge den Sonos-kompatible musikktjenesten du ønsker å legge til.
3. Berør Jeg har allerede en konto.
Merk: Hvis du er en Spotify-bruker, kan du velge å logge inn med Spotifykontoinformasjonen din eller med Facebook-påloggingsinformasjonen din.
4. Skriv inn innloggingen og passordet ditt for musikktjenesten og berør deretter Ferdig.
Hvis en konto for denne musikktjenesten allerede er tilknyttet Sonos-systemet, opprettes det automatisk et kallenavn
for kontoen. Kallenavnet vises ved siden av musikktjenestenavnet i Sonos-musikkmenyen, slik at du alltid vet hvilken
konto du bruker. Du kan endre kontoens kallenavn ved bruk av Sonos-controllerappen på en mobilenhet, eller Sonoscontroller for Mac eller PC.
Innlogging og passord vil bli bekreftet med musikktjenesten. Når påloggingsinformasjonen er bekreftet, vil du ha
øyeblikkelig tilgang til musikktjenesten – det vil vises som et alternativ på Musikk-menyen.
Endre passord for musikktjeneste
Dersom du vil endre passordet for en musikktjeneste som du abonnerer på, som Spotify, Rhapsody eller SiriusXM, må du
først endre passordet med musikktjenesteleverandøren. Dette gjør du ved å gå til deres webside, og endre passordet i
dine kontoinnstillinger. Når du har endret passordet ditt der, oppdaterer du Sonos-systemet:
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Administrer tjenester-> Musikktjenester -> Mine tjenester.
2. Berør for å velge musikktjenesten som du ønsker å oppdatere.
3. Berør Endre passord.
4. Bruk tastaturet til å skrive inn det nye passordet, og berør deretter Neste.
Merk: Dersom du ikke først endrer passordet ditt med musikktjenesten, vil den ikke fungere
på Sonos-systemet.
16
Bytte ut en musikktjenestekonto
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Administrer tjenester-> Musikktjenester -> Mine tjenester.
2. Velg musikktjenesten som inneholder kontoen du vil bytte ut.
3. Berør Bytt ut konto, og følg deretter anvisningene på skjermen.
Godkjenne en musikktjenestekonto på nytt
Det kan hende at du av og til blir spurt om å godkjenne en konto med en musikktjeneste på nytt.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Administrer tjenester-> Musikktjenester -> Mine tjenester.
2. Velg musikktjenesten som inneholder kontoen du vil godkjenne på nytt.
3. Berør Godkjenn konto på nytt, og følg deretter anvisningene på skjermen.
Fjerne en musikktjenestekonto
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Administrer tjenester-> Musikktjenester -> Mine tjenester.
2. Velg musikktjenesten som inneholder kontoen du vil fjerne.
3. Berør Slett konto, og følg deretter anvisningene på skjermen.
Merk: Alle controllere som brukte denne kontoen som standardkonto, bruker nå den eldste
kontoen som var tilknyttet Sonos-systemet som standardkonto.
Fjerne en prøveperiode for musikktjeneste
Når en prøveperiode for en musikktjeneste utløper, kan du fjerne den utløpte prøveperioden fra Sonos-systemet.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Administrer tjenester -> Musikktjenester -> Mine tjenester.
2. Berør for å velge musikktjenesten som du ønsker å oppdatere.
3. Berør Fjern prøveperiode.
Merk: Alle controllere som brukte denne kontoen som standardkonto, bruker nå den eldste
kontoen som var tilknyttet Sonos-systemet som standardkonto.
Produktguide
Sonos CONTROL
17
Administrere det lokale musikkbiblioteket ditt
Sonos-systemet kan spille av musikk fra enhver datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) i
hjemmenettverket ditt hvor du har delte musikkmapper. Under oppsettprosessen, ledes du gjennom prosessen med å få
tilgang til ditt lokale musikkbibliotek (slik som iTunes-biblioteket ditt). Over tid kan du ønske å få tilgang til eller fjerne
musikkmapper fra denne listen.
Når du har konfigurert ditt lokale musikkbibliotek, kan du spille av utvalg fra det ved å velge Musikkbibliotek fra MUSIKKmenyen.
Merk: Dersom du har ukomprimerte WAV- eller AIFF-filer i musikksamlingen, vises de kun
under Spor eller Mapper i musikkbiblioteket, da ukomprimerte filer ikke kan inneholde
detaljert informasjon som artist, tittel og sjanger.
Legge til en delt mappe
Slik gjør du en annen delt mappe tilgjengelig for Sonos-systemet:
1. Fra Musikk-menyen, velg Innstillinger-> Administrer musikkbibliotek-> Oppsett av musikkbibliotek.
2. Berør Legg til ny deling.
3. Velg ett av følgende alternativer:
• Velg Skann nettverket mitt for delinger for å automatisk skanne for delte mapper som for øyeblikket ikke er tilgjengelige.
• Berør for å velge en mappe fra den viste listen.
• Dersom mappen ikke krever et brukernavn og passord, berører du OK.
• Dersom mappen krever et brukernavn og passord, bruker du tastaturet til å skrive inn disse, og deretter berører du
OK.
• Velg Legg inn plasseringen for en deling dersom du foretrekker å skrive inn banen.
• Bruk tastaturet til å skrive inn banenavnet for delingen (eksempel på bane: \\Navn\Navn på deling, hvor Navn er
nettverksnavnet for datamaskinen eller NAS-enheten, og Navn på deling er navnet på den delte mappen på det
øverste nivået, som \\linkstation\music_share).
• Dersom mappen ikke krever et brukernavn og passord, berører du OK.
• Dersom mappen krever et brukernavn og passord, bruker du tastaturet til å skrive inn disse, og deretter berører du
OK.
Vise delte mapper
Fra Innstillinger-menyen, velg Administrer musikkbibliotek-> Oppsett av musikkbibliotek.
De delte musikkmappene som for øyeblikket er tilgjengelige for Sonos-systemet ditt vises. (Dersom en datamaskin på
nettverket ditt er slått av eller er i hvilemodus eller dvalemodus), vil musikken på den datamaskinen være utilgjengelig for
Sonos-systemet til datamaskinen er slått på igjen.)
18
Produktguide
Stoppe tilgang til en delt mappe
1. Fra Musikk-menyen, velg Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek-> Oppsett av musikkbibliotek.
De delte musikkmappene som for øyeblikket er tilgjengelige for Sonos-systemet ditt vises.
2. Velg mappen som du ønsker å slutte å bruke, og berør Fjern. Musikkmappen din forblir uberørt på datamaskinen, men
du kan ikke lenger få tilgang til den fra Sonos-systemet.
Oppdatere musikkindeksen
Sonos-systemet organiserer din lokale musikk slik at du kan vise musikksamlingen etter kategorier (slik som artister,
utgivelser, komponister, sjangre eller spor). Under oppsettet blir alle tilgjengelige musikkmapper indeksert for enkelt valg av
musikk. Om du legger ny musikk oppdaterer du bare din musikkindeks for å legge til denne musikken i ditt Sonos
musikkbibliotek.
1. Fra Musikk-menyen, berør Innstillinger.
2. Velg Administrer musikkbibliotek-> Oppdater musikkindeks nå.
3. Velg Skann nå.
Meldingen "oppdaterer musikkindeks" vises. Når meldingen forsvinner, er den nye musikken tilgjengelig.
Planlegge automatiske oppdateringer
1. Fra Musikk-menyen, berør Innstillinger.
2. Berør Administrer musikkbibliotek.
3. Berør Planlegg oppdateringer av musikkindeks, og velg På.
4. Berør Oppdateringstid for musikkindeks, og bruk opp- og nedpilene til å velge tiden som du vil oppdatere
musikkindeksen hver dag.
For å slå av automatisk musikkindeksoppdateringer, velg Av fra Planlegg oppdateringer av musikkindeksmenyalternativet.
Medvirkende artister
Medvirkende artister er de som vises på individuelle spor i et album, inkludert se på en samling eller filmmusikkalbum. Du
kan stille inn preferansene dine for å vise eller skjule disse individuelle artistene innenfor en Medvirkende artister-visning
1. Fra Musikk-menyen, berør Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek -> Vis medvirkende artister.
2. Velg På eller Av.
Preferanseinnstillingen Vis medvirkende artister du velger gjelder kun for denne controlleren. Hvis du har en annen Sonoscontroller, kan du velge en annen Medvirkende artist-visning for den.
Sorter mapper etter preferanse
Du kan stille inn sorteringspreferansen for musikkmapper som er tilgjengelige fra det lokale musikkbiblioteket ditt. Du kan
velge å sortere etter:
• Spornavn
Sonos CONTROL
19
• Spornummer
• Filnavn
1. Fra Musikk-menyen, velg Innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Sorter mapper etter.
2. Velg foretrukket sorteringsrekkefølge (spornavn, spornummer eller filnavn.)
Samlealbum
Dersom musikksamlingen din inneholder samlinger og filmmusikk, kan det hende du ønsker å gruppere disse sangene
sammen i musikkbiblioteket i stedet for å vise dem etter hver individuelle artist. Dette betyr at hvilke som helst artister som
bare vises på samlinger ikke vises i Artister-listen.
Gruppere med iTunes-samlinger
iTunes organiserer som regel iTunes-musikkmappen som [Artist]/[Album]/[Spornavn]. iTunes har en funksjon som gjør at du
kan gruppere samlingsalbumene. Dette vil organisere samlingene og filmmusikkalbumene dine som [Samlinger]/[Album]/
[Spornavn].
I iTunes:
1. Merk individuelle spor som en del av en samling ved å utheve sporet og deretter velge Fil-> Hent info.
2. Kryss av i avmerkingsboksen Del av en samling.
3. Fra iTunes Preferanser, kryss av i avmerkingsboksen Grupper samlinger under utforsking. Dette vil gruppere sporene
du har merket som samlinger.
I Sonos:
Du kan organisere det lokale musikkbiblioteket til å bruke denne iTunes-samlingsvisningen.
1. Fra Musikk-menyen, velg Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek -> Samlingsalbum.
2. Velg Bruk iTunes-samlinger.
Gruppere med albumartister
Windows Media Player, samt noen andre spillere, bruker Albumartist-kategorien til å gruppere samle- og filmmusikkalbum
(Albumartist er personen, gruppen eller komponisten som albumet ville ha vært plassert under i en butikk.)
Du kan organisere det lokale musikkbiblioteket ditt til å bruke Albumartist-samlingsvisningen.
Ikke grupper samlinger
Dersom du velger ikke å gruppere samlingsalbum, vises de individuelle artistene i Artister-visningen.
1. Fra Musikk-menyen, berør Innstillinger-> Administrer musikkbibliotek-> Samlingsalbum.
2. Velg Ikke grupper samlinger.
Velge fra ditt lokale musikkbibliotek
1. Velg Musikkbibliotek fra Musikk-menyen.
Merk: Musikken du velger vil spilles av i rommet eller romgruppen som for øyeblikket vises
øverst på controllerskjermen.
20
Produktguide
2. Velg en kategori (søk, artister, album, komponister, sjangerspor, importerte spillelister, mapper) og bruk fingeren din til å
bla ned gjennom menyene for å velge musikk.
• For å gjøre det enklere å bla gjennom alfabetisk, kan du berøre hvilken som helst bokstav til høyre for listen for å gå
rett til valg som starter med den bokstaven.
• For å spille av alle sanger for en artist, komponist eller sjanger, berør Alle.
• For å spille av alle sanger på et album, berør Fullstendig album.
Dersom du har opprettet Sonos-spillelister (lagrede køer), kan du når som helst spille dem av ved å velge Sonos-spillelister
fra Musikk-menyen. For mer informasjon, se "Sonos-spillelister" på side 22.
Merk: Dersom du har ukomprimerte WAV- eller AIFF-filer i musikksamlingen, er de kun
tilgjengelige for utforsking og/eller valg via Spor or Mapper, da ukomprimerte filer ikke kan
inneholde detaljert informasjon som artist, tittel og sjanger.
3. Berør
for å gå tilbake til den forrige skjermen for musikkvalg.
Importerte spillelister
Sonos-systemet er kompatibelt med iTunes-spillelister samt M3U-, WPL- og PLS-spillelistefiler opprettet med
tredjepartsprogramvare (for eksempel, iTunes, WinAmp, Windows Media Player, osv.). Sonos-systemet endrer ikke musikkeller spillelistefiler opprettet av andre applikasjoner. Disse filene behandles alltid som "skrivebeskyttet".
For å spille av musikk fra importerte spillelister, slipper du spillelisten i formatet .PLS, .M3U eller .WPL til den samme
musikkmappen som du har delt med Sonos-systemet, må du oppdatere musikkindeksen, og de tilpassede spillelistene vises
når du velger Musikkbibliotek ->Importerte spillelister fra Musikk-menyen. Se "Oppdatere musikkindeksen" på side 18 for
mer informasjon.
Støtte for iTunes
Du kan vise iTunes-spillelistene dine i Sonos-systemet ved å velge Musikkbibliotek ->Importerte spillelister fra Musikkmenyen.
Når du gjør endringer til iTunes-spillelisten(e) din(e), avslutter du iTunes, og deretter oppdaterer du Sonos-musikkindeksen
for å se endringene (se "Oppdatere musikkindeksen" på side 18).
21
Sonos CONTROL
iTunes-spillelister er automatisk importert inn i Importerte spillelister-menyen så lenge 'iTunes Music Library.xml'-filen
deles med musikken til Sonos-systemet. For typiske iTunes-installasjoner, finnes denne filen i iTunes-mappen.
Sonos kan ikke spille av spor som er beskyttet av Apple sin DRM-plan om eiendomsrettigheter (Digital Rights Management).
For mer informasjon, gå til http://faq.sonos.com/iTunes.
Sonos-favoritter
Sonos-favoritter gir deg rask og enkel tilgang til musikken du liker best. Du kan legge et lydutvalg til dine Sonos-favoritter
fra hvilken som helst kontroller. Straks du lager en favoritt, vises den under Sonos-favoritter på MUSIKK-menyen.
Merk: Lyd fra iPoder som er dokket, trådløs avspilling fra iOS og Android-enheter, og
inngangskilder kan ikke legges til i Sonos-favoritter siden disse musikkildene kanskje ikke
bestandig er tilgjengelige på Sonos-systemet ditt.
Legge til en Sonos-favoritt
1. På MUSIKK-menyen, bla gjennom for å finne utvalget du vil legge til i dine Sonos-favoritter.
Merk: Sonos-spillelister kan ikke legges til Sonos-favoritter ved bruk av CONTROL. Hvis du vil
gjøre dette må du bruke en annen kontroller.
2. Berør
, og velg Legg til i Sonos-favoritter.
Hvis det finnes flere kontoer for musikktjenesten som er tilknyttet Sonos-systemet, vises kallenavnet for
musikktjenestekontoen som ble brukt til å opprette favoritten, ved siden av utvalget i listen Sonos-favoritter.
Merk: Når du vil legge til valget du hører på for øyeblikket, berører du
NÅ, og velger Legg til i Sonos-favoritter.
i ruten SPILLER
Spille av en Sonos-favoritt
1. Fra Rom-skjermen, velger du rommet som du vil spille musikk i.
2. Velg Sonos-favoritter fra MUSIKK-menyen.
3.
Berør utvalget du vil spille av, og velg én av følgende alternativer:
• Spill nå for å legge valget til slutten av køen og starte avspillingen.
• Spill neste for å legge valget til musikkøen som neste valg for avspilling.
• Legg til i kø for å legge valget til slutten av musikkøen din.
• Bytt ut kø for å fjerne innholdet i den aktuelle køen og bytte den ut med dette valget.
•
for å vise flere valg, som å legge til et spor i dine Sonos-favoritter eller visningsinformasjon om artisten eller albumet.
Merk: Alternativene som vises avhenger av musikkilden du har valgt.
22
Produktguide
Legge til en Sonos-favoritt i en Sonos-spilleliste
1. Velg Sonos-favoritter fra MUSIKK-menyen.
2. Bører den favoritten du vil legge til en spilleliste.
3. Berør
, og velg Legg til i Sonos-spilleliste.
Merk: Alternativene som vises avhenger av musikkilden du har valgt.
4. Berør Ny spilleliste eller velg en eksisterende spilleliste.
Slette en Sonos-favoritt
1. Velg Sonos-favoritter fra MUSIKK-menyen.
2. Berør Rediger.
3. Velg utvalget som du vil slette, og berør Slett favoritt.
4. Pek på Ferdig når du er ferdig med å redigere favoritter.
Gi en Sonos-favoritt et nytt navn
1. Velg Sonos-favoritter fra MUSIKK-menyen.
2. Berør Rediger.
3. Velg utvalget som du vil gi et nytt navn, og berør Gi favoritt nytt navn.
4. Pek på Ferdig når du er ferdig med å redigere favoritter.
Merk: Når du gir en Sonos-favorittspilleliste et nytt navn, endres ikke navnet på spillelisten
hvis du åpner den via menyvalget Sonos-spillelister.
Sonos-spillelister
Sonos-spillelister er musikkøer du oppretter og lagrer for å lytte til senere. For eksempel, kan det hende at du ønsker å
opprette en spilleliste for jazz, en for fest eller en for musikk som er lett populærmusikk.
Så snart du har opprettet en spilleliste, velger du Sonos-spillelister fra Musikk -menyen for spille den av.
Merk: Du kan bygge spillelister fra flere musikktjenestekontoer, men du kan ikke se hvilke
kontoer sporene kom fra.
23
Sonos CONTROL
Legge til en Sonos-spilleliste
Når du blar gjennom musikk, kan du opprette en Sonos-spilleliste, eller legge til i en eksisterende spilleliste. Bare berør
og velg Legg til i Sonos-spilleliste. Berør Ny spilleliste eller velg en eksisterende spilleliste.
Merk: Alternativene som vises avhenger av musikkilden du har valgt.
Du kan også lagre en musikkø som en Sonos-spilleliste ved å velge Lagre mens du viser køen.
Merk: Spor som er lagret på din iPhone, iPod touch, iPad eller på en Android-enhet
inkluderes ikke i en Sonos-spilleliste. For mer informasjon kan du se produktveiledningen for
Sonos-controller for Android-smarttelefoner, produktveiledningen for Sonos-controller for
Android-nettbrett, produktveiledningen for Sonos-controller for iPad eller
produktveiledningen for Sonos-controller for iPhone.
Flytte spor i en spilleliste
1. Fra Musikk-menyen, berør Sonos-spillelister.
2. Velg en spilleliste.
3. Berør Rediger.
4. Berør og hold
til høyre for sporet.
5. Dra sporet til en ny plassering i spillelisten og slipp deretter knappen.
Fjerne et spor fra en spilleliste
1. Fra Musikk-menyen, berør Sonos-spillelister.
2. Velg en spilleliste.
3. Berør Rediger.
4. Berør
til venstre for sporet.
Sporet forsvinner fra spillelisten.
Slette en Sonos-spilleliste
1. Fra Musikk-menyen, berør Sonos-spillelister.
2. Berør Rediger.
3. Velg en spilleliste, og berør deretter Slett.
4. Berør Slett, og deretter Ferdig.
Merk: Hvis du sletter en spilleliste som også er en Sonos-favoritt, se "Slette en Sonosfavoritt" på side 22 for å fjerne den fra Sonos-favorittene dine.
,
24
Produktguide
Endre navn på en Sonos-spilleliste
1. Fra Musikk-menyen, berør Sonos-spillelister.
2. Berør Rediger.
3. Berør for å velge en spilleliste, og berør deretter Gi nytt navn.
4. Bruk tastaturet til å skrive et nytt navn for spillelisten, og berør deretter OK.
5. Berør Lagre.
Merk: Når du gir en Sonos-spilleliste, som også er en Sonos-favoritt, et nytt navn, endres
ikke navnet på spillelisten når du åpner den via menyvalget Sonos-favoritter.
Windows Media Player
Når mediedeling er slått på, kan Sonos spille all musikken i WMP-biblioteket ditt.
Fra menyen Innstillinger, berør Avanserte innstillinger -> Vis Windows medieservere.
• Dersom Vis Windows medieservere ble stilt inn til AV, er det nå PÅ. Dersom Vis Windows medieservere ble stilt inn
til PÅ, er det nå AV.
For mer informasjon, gå til http://faq.sonos.com/wmpsharing.
Forankrede iPod-er
Du kan velge musikk direkte fra enheten når den er satt i DOCK-en (autospillmodus), eller du kan bruke hvilken som helst
Sonos-controller til å gjøre musikkvalg og kontrollere avspilling (tilbehørsmodus). Plasser en kompatibel enhet i DOCK-en,
og velg Forankrede iPod-er fra Musikk -menyen.
DOCK er kompatibel med:
• iPod touch (1., 2., 3. og 4. generasjon)
• iPod classic
• iPod nano (3., 4., 5. og 6. generasjon)
• iPhone 4, 4S, iPhone 3GS
• iPhone 3G, iPhone
25
Sonos CONTROL
Spille av musikk
Du kan velge musikk ved å berøre Musikk-menyen og bla gjennom en valgt kilde, eller du kan søke etter musikk fra en
spesifikk kilde.
Søker etter musikk
Du kan bruke søkefunksjonen til å lete etter musikkvalg i musikkbiblioteket eller noen musikktjenester.
1. Fra Musikk-menyen, velg musikkilden som du vil søke etter (musikkbiblioteket eller en musikktjeneste).
2. Berør Søk, og velg et søkekriterium (artister, album, komponister eller spor).
3. Bruk tastaturet til å skrive inn et fullstendig eller delvis navn.
4. Dersom du ikke får noen resultater, berører du
for å prøve igjen.
26
Produktguide
Administrere musikkøen
Straks du har lagt spor til en kø, kan du gjøre endringer til musikkøen med køkontrollene. Sonos-spillelister er musikkøer du
oppretter og lagrer for å lytte til senere. For mer informasjon, se "Sonos-spillelister" på side 22.
Merk: Med trådløs avspilling fra iOS- og Android-enheter kan du velge og spille av musikk og
podcaster som er lagret på alle iPhone-, iPad-, iPod touch- eller Android-enheter som
befinner seg på samme nettverk som Sonos-produktene dine. Hvis det ligger spor fra en
mobilenhet som ikke er tilgjengelig for Sonos i køen, kan det hende du ser en melding som
indikerer at utvalget ikke kan spilles av på dette tidspunkt.
Fjerne et spor fra køen
1. Berør
.
2. Berør Rediger.
3. Berør
til venstre for sporet.
Sporet forsvinner fra kølisten.
Flytte et spor i køen
1. Berør
.
2. Berør Rediger.
3. Berør og hold
til høyre for sporet.
4. Dra sporet til en ny plassering i køen og slipp deretter knappen.
27
Sonos CONTROL
Tømme musikkøen
1. Berør
.
2. Berør Tøm.
Dette tømmer hele køen i det valget rommet og musikken slutter å spille av.
Lagre en kø som en Sonos-spilleliste
• Klikk på Lagre mens du viser køen.
Du kan når som helst få tilgang til disse spillelistene ved å velge Sonos-spillelister fra Musikk-menyen.
Merk: Spor som er lagret på din iPhone, iPod touch, iPad eller på en Android-enhet
inkluderes ikke i en Sonos-spilleliste.
Endre avspillingsmodusen
1. Vis Spiller nå-skjermen.
2. Berør Avspillingsmodus-rullegardinlisten
i øvre høyre hjørne.
3. Berør ikonene Bland, Gjenta og/eller Kryssfade for å endre avspillingsmodusen.
Avspillingsmodusikonene lyser hvitt når de er aktivert.
Bland
Spiller av sporene i musikkøen i en tilfeldig
rekkefølge.
Gjenta
Gjentar musikkøen etter at det siste sporet
er ferdig.
Kryssfade
Gjør overgangen mellom spor jevnere ved
å famle ut musikken.
Klokker og alarmer
Stille inn dato og tid
1. Fra Musikk-menyen, velg Alarmer.
2. Berør Dato- og tidsinnstillinger for å velge måten dato- og tidsinnstillinger bestemmes og vises på CONTROL.
Legge til en alarm
1. Fra Musikk-menyen, berør Alarmer -> Alarmer.
28
Produktguide
2. Berør Ny alarm.
3. Velg ønskede innstillinger for denne alarmen, inkludert alarmtid, rommet som du vil at alarmen skal spille av i,
musikkilden som du vil velge fra, alarmens hyppighet og voluminnstillingen.
Merk: Dersom musikken du har valgt ikke er tilgjengelig når alarmen aktiveres (som en
Internett-radiostasjon som ikke har sending), spiller alarmen i stedet av av Sonos-tonen.
4. Berør Avansert for å velge ytterligere alarmpreferanser:
• Varighet – velg hvor lenge du vil at alarmmusikken skal spille av.
• Inkluder grupperte rom — dersom du berører Ja, spilles alarmen av i rommene som er koblet sammen når alarmen
aktiveres (ikke i rommene som ble koblet sammen når alarmen ble stilt inn).
• Vis klokke på denne controlleren – velg På dersom du ønsker at en klokke skal vises på denne controlleren når alarmen lyder.
• Bland musikk — velg På dersom du å stille inn blanding for avspillingsmodusen som er valgt for alarmen.
5. Berør Lagre alarm når du er ferdig med å velge alarminnstillingene.
Innstilling av alarm
1. Fra Musikk-menyen, berør Alarmer -> Alarmer.
2. Velg alarmen du ønsker å stille inn, berør Alarm (Av), slik at den viser Alarm (På).
Merk: Du kan også slå på en alarm når du legger den til eller redigerer den.
Endre en alarm
1. Fra Musikk-menyen, berør Alarmer -> Alarmer.
2. Velg alarmen som du vil endre.
3. Endre alarminnstillingene, og berør deretter Lagre alarm.
Slette en alarm
1. Fra Musikk-menyen, berør Alarmer -> Alarmer.
2. Velg alarmen som du vil slette, og berør Slett alarm.
Stille inn en innsovingstid
1. Fra Musikk-menyen, berør Alarmer-> Innsovningstid.
2. Velg en innsovingstidvarighet.
Slå av alarmen
Når alarmen går av,
berør Stopp alarm fra Spiller nå-skjermen for å slå av alarmen.
29
Sonos CONTROL
Vise klokkeskjermen
Når en alarm har blitt lagt til Sonos-systemet ditt, kan du stille inn en preferanse slik at klokkeskjermen vises automatisk på
en Sonos CONTROL når alarmen lyder.
1. Fra Musikk-menyen, velg Alarmer.
2. Berør Alarmer, og velg deretter alarmen fra listen.
3. Velg Avansert -> Vis klokke på denne controlleren. (Dersom du ønsker at klokken skal vises på en annen Sonos
CONTROL, gjentar du denne prosessen på den andre controlleren.)
Skru av musikksystemet
Ditt trådløse Sonos-system er designet for å være på hele tiden; systemet bruker minimalt med strøm når det ikke spiller
musikk.
• For å raskt stoppe streaming av musikk i alle rom, berører du Pause alle fra Rom-skjermen.
• For å raskt stoppe streaming av musikk i et rom eller en romgruppe, velger du Spill av/Pause-knappen på Sonos-spilleren (kan vises som et Demp-ikon på enkelte spillere.
Sonos-produktene dine forblir av til du berører
rom eller romgruppe på nytt.
eller trykker på Spill av/Pause-knappen på en spiller for å starte hvert
Online oppdateringer
Sonos leverer periodiske programvareoppdateringer for å forbedre ytelsen eller legge til nye funksjoner. Sonos-systemet ditt
må være registrert for å motta oppdateringer. Dersom du ikke har registrert systemet ennå, gå til https://faq.sonos.com/
register for hjelp med dette.
Stille inn preferanser for programvareoppdatering
Det er to tilgjengelige alternativer:
• Sjekk jevnlig etter oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises Oppdater nå!-ikonet
på Musikk -menyen.
• Ikke sjekk etter oppdateringer.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Avanserte innstillinger.
2. Velg ønsket innstilling for Sjekk automatisk etter oppdateringer.
• På, for periodisk sjekk etter oppdateringer.
• Av, ikke sjekk etter oppdateringer.
30
Produktguide
Oppdatere Sonos-produktene dine
Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises Oppdater nå!-ikonet
på Musikk -menyen.
• Berør Oppdater nå!-ikonet for å starte oppdateringen.
• Alle Sonos-produktene dine oppdateres, siden de må ha samme programvareversjonsnummer. Denne prosessen
kan ta flere minutter per produkt, avhengig av nettverkstilkoblingen din.
• Ett eller flere produkter må oppdateres senere dersom du kjøper et nytt produkt med en senere programvareversjon, eller dersom du kobler til en komponent som ikke var i bruk når du utførte forrige programvareoppdatering.
• Dersom du har en annen Sonos-controller, blir du bedt om å oppdatere den neste gang du bruker den.
For mer informasjon, gå til http://faq.sonos.com/updateerror.
Advarsel: Ikke koble strømmen fra Sonos-produktene dine, eller på noen måte deaktivere
Sonos-systemet mens dette pågår. Kontakt Sonos kundestøtte dersom en feil oppstår.
Sonos CONTROL
31
Grunnleggende feilsøking
Advarsel: Ikke åpne enheten da det er fare for elektrisk støt. Produktet må ikke under noen
omstendigheter repareres av andre enn et autorisert Sonos-reparasjonssenter, da dette vil
ugyldiggjøre garantien. Vennligst kontakt Sonos kundestøtte for mer informasjon.
Hvis det oppstår et problem, kan du prøve forslagene til feilsøking som er listet opp nedenfor. Dersom disse ikke løser
problemet, eller du er usikker på hvordan du skal gå fram, kontakt Sonos-kundestøtteteamet og vi vil gledelig hjelpe deg.
Sonos CONTROL reagerer tregt, eller ikke alle rom er synlige
Du har sannsynligvis trådløse forstyrrelser. Endre hvilken trådløs kanal Sonos-systemet ditt bruker ved å følge trinnene
under.
1. Fra Innstillinger-menyen, berør Avanserte innstillinger, og deretter Trådløs kanal.
2. Velg en annen kanal fra listen.
Det kan ta flere sekunder for at endringen trer i kraft. Dersom musikk spilles av, kan lyden forsvinne en liten stund under
byttingen av den trådløse kanalen.
Nullstill Sonos CONTROL
Dersom Sonos CONTROL-skjermen ikke svarer, kan du fjerne batteriet fra bak på enheten, og deretter sette det inn igjen.
Plasser CONTROL i ladestasjonen i et par øyeblikk for å vekke den.
Start Sonos CONTROL på nytt
Det kan hende at du må fornye DHCP-leasen din (få en ny IP-adresse fra Internettleverandørens DHCP-server). Dersom dette
skjer, kan du starte CONTROL på nytt ved å velge CONTROL-innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Start controller på
nytt fra Innstillinger-menyen.
Kan ikke legge Sonos CONTROL til i Sonos-systemet
1. Slå av eventuelle trådløse telefoner som bruker 2,4 GHz-frekvensen.
Enkelte trådløse telefoner som bruker 2,4 GHz-frekvensen kan forstyrre trådløse signaler. Dersom du slår av trådløse
telefoner som bruker 2,4 GHz-frekvensen og dette løser problemet, bør du vurdere å bytte til en telefon som bruker 5,8 GHz
eller 900 Mhz (eller endre den trådløse kanalen som Sonos-systemet bruker - se "Sonos CONTROL reagerer tregt, eller ikke
alle rom er synlige" på side 31 for hjelp med dette.)
2. Plasser 108 Mbps trådløse rutere i 53 Mbps modus.
Sonos kan ikke fungere ordentlig når en ruter bruker turbo-modus. For å fordoble hastigheten fra 54 Mbps til 108 Mbps, går
ruteren inn i en bred bredbåndsmodus som bruker det mest av 2,4 GHz-spekteret som FCC har satt av for 802.11b/g-enheter.
Dette betyr at interferens (RF-støy) vil oppstå med en eventuell annen 2,4 GHz-enhet som ikke bruker samme kanal som
108 Mbps-enheten (vanligvis kanal 6). Selv om det er mulig å ha alle de trådløse enhetene dine på kanal 6, anbefales det
ikke. Enhetene må konkurrere for tilgjengelig båndbredde, og hele det trådløse nettverket blir tregt.
32
Produktguide
3. Endre hvilken trådløs kanal ditt Sonos-system kjører på.
For mer informasjon, se "Sonos CONTROL reagerer tregt, eller ikke alle rom er synlige" på side 31.
Viktig sikkerhetsinformasjon
1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
produkter.
Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut
av apparatet.
Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis
som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har
blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.
33
Sonos CONTROL
Spesifikasjoner
Funksjon
Beskrivelse
Display og brukergrensesnitt
Skjermtype
Transflektiv LCD-skjerm, med justerbart baklys
Skjermoppløsning
3,5 tommers (diagonal) LCD-fargeskjerm, 240 x 320 (QVGA)
Rullekontroll
Berøringsfølsomt rullehjul med valgknapp i midten
Funksjonsknapper
9 baklyste knapper, 3 myke valgknapper under skjerm
Indikatorer
Trådløs signalstyrke og batteriladeindikator (på skjerm), LED-indikatorer med batteristatus.
Strøm/tilkoblinger
Batteritype
Batteriladetid
Oppladbart Li-ION Polymer-batteri, kan skiftes på fabrikk
2 timer for fullading
Likestrømlader
Inngangseffekt 100-240 VAC, 50/60 HZ, utgangseffekt 6 VDC, 3,8 A
Ekstra strømtilkobling
Laderkontakter montert under
Trådløs tilkobling
SonosNet™, et sikkert AES-kryptert, trådløst node til node-serienettverk
Generelt
Mål
165 mm x 97 mm x 24,5 mm
Vekt
360 g
Sluttbehandling
Metallpanel på lysegrått kabinett, sprutmotstandig
* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
34
Produktguide
Lovmessig informasjon
Europe
Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage
Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC
when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance
may be obtained at www.sonos.com/support/policies.
Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.
SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity
streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point
simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within
range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to
extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the
home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the
SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC
mains.
Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension
2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur
du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site 
www.sonos.com/support/policies.
Attention. En France, l’utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.
SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute
fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois
de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas
indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un
autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres
périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à
SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé
SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation
de la prise secteur CA.
Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern
es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie
unter www.sonos.com/support/policies.
SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-StreamingMusik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als
Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite
von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss.
Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer
Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet
Sonos CONTROL
35
verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die
Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.
A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de
Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/
CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de
conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies.
SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais
de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e
como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada
dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto
central de acesso.  Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de
outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. 
Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de
espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.
Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC,
RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens
instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies.
SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av
digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje
Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden
för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka
räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis
Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNetmeshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.
Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/
95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op 
www.sonos.com/support/policies.
SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van
digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point
tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het
bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal
toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van
andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge
beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom
wordt verbroken.
Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa
tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in
conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo
www.sonos.com/support/policies.
36
Produktguide
SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica
digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente
sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre
i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel
raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la
portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A
causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby
o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.
Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/
95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las
instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en 
www.sonos.com/support/policies.
SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de
música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y
punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras
que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del
alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el
alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a
SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no
tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.
Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/
EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til
producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på 
www.sonos.com/support/policies.
SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital
musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt
samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for
rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover
at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvidde rækkevidden af andre
datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de
høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fratilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.
Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για
τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό
τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε
να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies.
Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση
ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet
λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos
επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους
Sonos CONTROL
37
τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου
πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος
άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας
συνδεδεμένες με to SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet,
οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του
καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin
2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies.
SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen
musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat
samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon
kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun
laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla
voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta.
Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet
voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.
USA
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without
modifying the product
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment
under FCC rules.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to
co-channel mobile satellite systems.
Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of
Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site 
38
Produktguide
www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place
the complete product in a way that causes the problem mentioned above.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to
co-channel mobile satellite systems.
Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 56505850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2)
Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.
L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun
champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le
Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant,
l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à
provoquer le problème décrit ci-dessus.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.
RF Exposure Requirements
To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8
inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.
Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences
Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de
20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Recycling Information
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead
please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this
product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For
more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.