Faktaark (pdf) - askerspeiderne.no

Knuter
Merke
16. Knuter
Krav
1. Kunne minst 4 knuter og forklare hva de brukes til
Tau
Knut­er bruker vi ofte: feste bagasje, fortøye
båt, pionere, heise flagg, osv. En sikker knute
kan være med på å redde liv mens en dårlig
knute kan være direkte livsfarlig. Ulike tau:
• Naturfiber: plantefibre fra kokospalm, si­
sal og bomull m.m., brukes bl.a. til surre­
tau og livline. Naturfiber er mindre hold­
bare og svakere enn tau av kunstfiber.
• Kunstfiber: polyester og nylonfibrer o.l.
laget av syntetisk olje. Brukes til f.eks. per­
manent hinderløype eller tømmerflåte.
Velg tykkelse og type etter bruk og hvor mye
tauet skal belastes. Brudd­styrke: den kraft
som skal til for å slite av tauet. Arbeidsstyrke:
¼ av bruddstyrken.
tamp
(ende)
øye
bukt
raie/
trestokk
rundtørn
langtau
Båtmannsknop – Square Knot
Brukes til å skjøte/binde sammen to
like tau, slik som flagglina og flagget.
Tamp­ene skal ligge inntil langtauet,
ellers blir det kjerringknute. Løsne
knopen: ta fatt i langtauet og tamp­
en på det ene tauet, og trekk dem
hver sin vei. Det andre tauet kan
trekkes over tampen på det første.
Kilde: Askerspeiderne, KFUK-KFUM-speiderne
Flaggstikk – Sheet Bend
Brukes til å skjøte to tau av ulik
­tykkelse/mater­iale, ­eller til å feste et tau i en
løkke slik som på flagget. Flaggstikk slås ved å
legge den tykkeste av lin­ene i bukt og stikke
den tynne gjennom bukten, rundt bukten og ­under den
selv. Tampene skal være på samme side. Flaggstikket kan
gjøres mer solid ved å slå linen to ganger om bukten – dob­
belt flaggstikk.
Dobbelt halvstikk – Clove Hitch
Brukes for å ta et tau rundt en stokk, f.eks.
­fortøye båt ­eller avslutter en surring:
1. Lag to øyne, kryss med endene innerst og tre dem på.
2. Rundtørn rundt stokken,
tampen under lang­tauet.
Ny tørn i samme retning,
tre tampen inn i løkka.
3. Tre tauet rundt
stokken og slå
knuten rundt langtauet.
Pålestikk – Bowline
Bruke når du skal lage et øye
eller en løkke på en tamp,
f.eks til fortøyning av en båt.
Lag et øye, tre tampen opp
gjennom øyet, rundt lang­
tauet og ned gjennom øyet.
Les mer
• Speiderhåndboka kap. 10
Nettsteder m/animasjon:
• meritbadge.org/wiki/
index.php/Knots
• animatedknots.com