Last ned Hjerterom nr. 1. 2012

Hjerterom
nr. 1 • 2012
survival of
the fittest
Skal et menneskeliv reddes, koste hva
det koste vil? Ser man det fra en leges
perspektiv, så er deres primæroppgave å
redde liv. Ser man det fra naturens side,
handler det om «suvival og the fittest».
Jeg er glad jeg er et menneske som har
legene på min side. Det å vokse opp
med hjertefeil er like dagligdags for meg
som å spise frokost. I min familie hadde
tre av fire personer hjertefeil, men jeg så
ikke på det som noe unormalt. Selv om
jeg i ettertid har skjønt at det var det.
i n n H o L D
Siri fikk hjelp i Bremen
2
Lines bankende hjerte
3
Nytt utstyr for gravide
4
Seminar i region midt
5
Medlemsprofilen
6
Foreningsnytt
7
Den oppvoksende generasjon med hjertefeil, møter utfordringer i voksen alder.
Da man ble operert som barn, visste
man lite om senkomplikasjoner seinere
i livet. Det at legene ikke vet hva som
skjer med sykdommen min er ikke
uventet. Man vet sjelden hva som ligger
i framtiden.
Er det etisk forsvarlig å bruke penger
på hjertelidelser, som man vet så lite
om? Mitt svar er ja. Man kan ikke bare
operere noen som barn, og si: «Vær så
god, her har du livet i gave», for så å
si seinere i livet: «Dessverre, deg har vi
ikke budsjett til å lære mer om. Du er
for spesiell». Det er etisk uforsvarlig!
Legene blir flinkere og flinkere. De
lærer mer og mer om hvordan de kan
redde liv. Da skulle det bare mangle
at de ikke også skulle følge opp hjertebarna i voksen alder. Man forsker for å
bli klokere, og man tar lærdom av de
funn som gjøres.
Foto: Erik Poppe
Selv står jeg midt i «kampen for tilværelsen», og for å bli godtatt som jeg er.
Det å være i jobb er for eksempel blitt
et være eller ikke være for meg. Selv
om jeg ikke jobber fullt, er jeg med å
drive landet Norge. Det gir meg en god
selvfølelse.
Jeg er glad for at legene valgte å operere
meg som barn. Jeg er glad for at jeg er
såpass frisk at jeg kan være på jobb for
å gi noe tilbake til velferdsstaten Norge.
Og jeg håper legene er der når jeg trenger dem i framtiden.
Eirin Syversen, leder
ForeninGen Voksne MeD MeDFØDt HjerteFeiL
Web: www.vmh.no
Facebook: www.facebook.com/vmh.no
besøksadresse: Øvre Vollgate 11 | 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 222 Sentrum | 0103 Oslo
org.sekretær: Anne-Line Bjella-Fosshaug | telefon 23 05 80 00 | epost [email protected]
Leder: Eirin Syversen | telefon 97 75 49 12 | epost [email protected]
Se oversikt over øvrige kontaktpersoner på våre hjemmesider.
i redaksjonen: Marit Haugdahl | telefon 95 29 86 87 | epost [email protected]
organisasjonsnummer: 995 613 689
Siri merket ingenting til unormalt høy hjerterytme da hun gikk
Besseggen i august i år. Foto: Marit Haugdahl
til bremen for å bli
friskere
I juni var Siri
Kristiansen i Bremen og fikk utført et inngrep som
forhåpentligvis har satt en stopper for de stadig hyppigere anfallene med
høy hjerterytme som hun har hatt de siste årene. Her forteller hun sin historie.
Fortalt til Marit Haugdahl
Jeg er født med singel ventrikkel, men
visste ikke før nylig hva den eksakte diagnosen er: Tricuspid Atresia. Jeg er operert
til sammen fire ganger, hvorav en reoperasjon. Den siste operasjonen hadde jeg når
jeg var fire år, det er 20 år siden nå. Jeg
har slitt med rytmeforstyrrelser siden 2008
i form av plutselige anfall. Først kom de
cirka en gang i året, men så kom det to
på rappen, den siste i februar i år når jeg
uansett skulle på kontroll. Da skulle jeg
bli utredet for å se hva de kunne gjøre
med problemet. De foretok blant annet en
kateterisering.
Anfallene kom i ulike situasjoner, og det
var ingen fellesnevner annet enn veldig høy
puls som ikke gikk over av seg selv. Det
har kommet når jeg har syklet til jobben og
etter at jeg har sittet stille i en bil i tre timer.
Da trodde jeg bare at jeg var sliten, men da
46
det ikke gikk over, skjønte jeg at det måtte
være noe annet.
Ingen av anfallene stoppet av seg selv, en
gang hadde jeg 230 i puls, da var jeg nesten
helt borte og kunne ikke søke hjelp selv.
En annen gang kunne jeg stoppe sykkelen,
sette meg ned i gresset, ringe etter ambulanse og vente på at de kom. Etter hvert
som anfallene ble hyppigere og det bare
gikk noen få måneder mellom hver gang,
følte jeg at det lå i bakhodet hele tiden.
Jeg var villig å gjøre det som skulle til, og
da dette er en behandlingstype som ikke
gjøres i Norge, måtte jeg til Tyskland og
Bremen. Det var viktig for meg å prøve å
gjøre noe med det fordi 230 i puls ikke er
noe småtteri. Jeg har et sterkt hjerte, og
tåler en del belastning, men slike anfall tar
veldig på.
Behandlingen jeg fikk er ikke ablasjon
eller brenning, som det snakkes mye om,
men en form for kateterisering. De går
inn i hjertet og ser hvordan arr og vev er
akkurat hos deg. Så bygger de opp en
slags vegg av vev, som de mener skal kunne
stoppe signalene som gir anfall. Etter flere
operasjoner har jeg jo mange arr. I denne
omgang har de kun tatt det ene, og jeg er
ikke garantert at det vil vare. Men får jeg
ingen anfall det første året, er det mindre
sjanse for å få nye. Jeg vet jeg kan få nye
anfall, men jeg føler meg mye roligere nå.
Jeg vet at legene på Rikshospitalet diskuterte meg grundig før de bestemte å sende
meg til Tyskland. Da jeg kom til sykehus
i Tyskland, hadde jeg et møte med alle
sammen, også legen. Det gikk på engelsk,
og det var helt greit å forstå hva han sa. Jeg
fikk en lett narkose under selve inngrepet.
Det gikk kjempefint, men jeg hadde en
ganske dement oppførsel i timene etterpå.
Jeg spurte om det samme igjen og igjen.
Hj ert e r om
1 • 2012
Mamma var med meg hele tiden. Vi
var borte fra mandag til fredag. Jeg
var på sykehus, og mamma på hotell.
Alle kostnader ble dekket. Jeg anbefaler andre som får tilbud om det samme
å takke ja!
Jeg har vært opptatt av at hjertefeilen
ikke skal hindre meg i å gjøre det jeg
har lyst til, som å reise og jobbe. Jeg
føler meg tryggere nå etter at jeg var
i Bremen. Da jeg gikk Besseggen i
august tenkte jeg ikke over det i det
hele tatt – da var manglende muskler i
bena et større problem!
NB: Dette er ikke en medisinsk fagartikkel, men en historie fortalt av
pasienten selv. Dersom du lurer på
ting angående dette inngrepet, og for
eksempel selv er plaget med arytmi,
eller lurer på om du kan ha nytte av en
slik behandling, må du kontakte din
lege for å få mer og korrekt informasjon om din situasjon.
Les mer om dette behandlingstilbudet
på vmh.no.
Diagnose
Singel ventrikkel,
tricuspidal atresi
Singel ventrikkel er ikke en spesiell medfødt hjertefeil, men en
samlebetegnelse på medfødte
hjertefeil hvor det ikke er mulig å
reparere hjertet slik at det får fire
hjertekammer.
Tricuspidal atresi er en av disse
medfødte feilene og betyr at
tricuspidalklaffen ikke eksisterer eller er mangelfullt utviklet.
Tricuspidalklaffen er klaffen mellom høyre hjertekammer og høyre
forkammer. Feilen blir rettet med
en serie operasjoner som sørger
for at hjertet klarer å pumpe blod
ut i kroppen og gjennom lungene
selv om det mangler et kammer.
(Fontan). Operasjonene skjer
normalt mens man er helt liten.
Rytmeforstyrrelser er en vanlig
komplikasjon for denne typen
hjertefeil.
1 • 2012
H j e rt e rom
sterkt møte om
bankende hjerte
Line Marie Hansen delte
sammen med Anne Nesse
Belt sine erfaringer fra et
liv med alvorlig medfødt
hjertefeil da ungdomsromanen «Mitt bankande
hjarte» ble presentert
under bok-festivalen
Falturiltu den 9. november.
Line Marie Hansen sammen med Alf Kjetil Walgermo
Tekst: Marit Haugdahl
Foto: privat
Det ble et sterkt møte, både for de to
kvinnene, Alf Kjetil Walgermo som har
skrevet ungdomsromanen, og for alle som
kom for å høre på. Falturiltu er verdens
eneste nynorske barnebokfestival, og ble
i år arrangert andre uken i november.
Her ble blant annet den nye, norske ungdomsromanen «Mitt bankande hjarte»
presentert.
Anne Nesse Belt var den yngste i Norge
som fikk nytt hjerte da hun ble transplantert for 14 år siden. Line Marie Hansen
(20) er den eldste jenta hun vet om i
Europa med hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS).
- Det er veldig sterkt å stå og fortelle om
meg selv, spesielt det at jeg «egentlig» ikke
skulle stått her. Det er jo en sterk historie
jeg forteller og når jeg vet at de som sitter
i salen kanskje har gått igjennom mye av
det samme med sine barn, blir det ekstra
sterkt, sier Line Marie Hansen. Både
hun selv og mange i salen måtte tørke
tårene da hun var ferdig. Spesielt da hun
fortalte om at foreldrene fikk beskjed om
at jenta deres ikke kom til å bli mer enn
maks 15 år. Nå er hun en særdeles aktiv
20-åring. – Jeg synes det er veldig kjekt
å få formidlet videre mine erfaringer ved
å ha en hjertefeil og håper jeg kan hjelpe
andre som enten er eller kan komme i
samme situasjon. Jeg tror at det faktum
at jeg er eldste jente i Europa med denne
diagnosen gjør historien ekstra sterk, sier
Line Marie Hansen. – Jeg setter kanskje
mer pris på livet, men for meg er jo livet
like naturlig som for alle andre. Jeg går
ikke og tenker på at jeg er heldig som
lever, legger hun til.
Hos Line Marie er det den høyre delen av
hjertet som også gjør jobben som det venstre skulle ha gjort. Det har ikke hindret
henne i å spille fotball i 11 år, til tross for
noen begrensninger. Hun går på medisiner, har hatt epilepsi, og sliter nå med
migrene. Hun studerer for å bli sykepleier,
en drøm hun har hatt lenge, lenge.
- Som 20-åring er fremtiden min veldig
usikker på mange områder. Det er naturlig
for meg å tenke på dette med graviditet,
siden ingen i Norge eller Europa har gjennomført en graviditet med HVHS. Det
jeg imidlertid vet, er at om hjertet blir
alvorlig sykt, må jeg mest sannsynlig ha
transplantasjon av hjerte og lunger, fordi
mine lunger ikke vil tåle trykket fra et
friskt hjerte, sier Hansen.
- Og hva synes du om boka?
- Jeg har kjøpt den, men midt i eksamenstiden har eg dessverre ikke fått lest den
ennå. Men den står øvst på lista, forsikrer
Line Marie Hansen. Anmeldelsen av Mitt
bankande hjarte kan du for øvrig lese på
side 40.
47
Viktig nyhet for
gravide med hjertefeil
Kvinneklinikken på Rikshospitalet har fått et
nytt telemetriapparat i gave av Foreningen for
hjertesyke barn. Apparatet skal brukes til å
overvåke hjerterytmen til gravide kvinner med
hjertefeil både før, under og etter fødselen.
Tekst og foto: Hanni W. Petersen
– Med dette utstyret kan vi ta langt bedre vare på de gravide med
hjertefeil, sier en fornøyd overlege, Mette-Elise Estensen. Hun er
stipendiat på Hjertemedisinsk avdeling og primus motor for å få
organisert oppfølgingsarbeidet av gravide med medfødt hjertefeil
bedre. – Det er et skrikende behov for et godt organisert fagmiljø
rundt disse kvinnene, legger hun til, og takker alle entusiastene i
fagmiljøet som har bidratt til å få dette til, blant annet Foreningen
for hjertesyke barn.
Første i Norge
Overvåkingsutstyret heter «Telemetria Obstetica» og er det første
av sitt slag i Norge. Mange av de gravide med medfødt hjertefeil er
utsatt for arytmier, noen også for hjertestans under fødselen. Med
dette telemetriutstyret kan mødrenes hjerterytme enkelt overvåkes
både før, under og etter fødselen. Det er fremdeles hjertemedisinsk
avdeling som overvåker rytmen på sine egne skjermer, det er også
de som varsler om noe er galt. Men mor kan være på fødeavdelingen eller på barsel. På føde- og barselavdelingen er det installert
trådløse access-pukter, som både sender og mottar signaler fra
mødrene. Det betyr at de kan bevege seg fritt på disse avdelingene.
– Disse svangerskapene bør få lov til å være mest mulig normale,
fysiologiske prosesser. Nå er det lagt bedre til rette for dette. Mødrene
er veldig fornøyde med at de slipper å være innlagt på hjerteavdelingen når de overvåkes, og vi sparer hjertemedisinsk avdeling for denne
belastningen, sier en fornøyd Mette-Elise Estensen.
150 per år
Stadig flere hjertesyke kvinner blir gravide. På Rikshospitalet i
Oslo var det i 2011 hele 150 kvinner med hjertefeil som fødte
barn. Dette stiller nye krav til helsevesenet, fordi denne gruppen
pasienter trenger tett oppfølging.
– Kvinner med hjertefeil kan ha rytmeforstyrrelser i utgangspunktet, eller også kan en slik forstyrrelse bli trigget av svangerskapet
eller fødselen. Rytmeforstyrrelser kan oppstå akutt. Får mor hjertestans under fødselen, må barnet tas ut i løpet av fire minutter.
Dette redder babyen, men er også nødvendig for å kunne sette i
gang hjerte-lunge-redning på mor, forteller Anne Sofie Letting,
overlege på nyfødtavdelingen.
nytt fagmiljø
Foreningen for hjertesyke barn har arbeidet i tre år med innsam48
– Med dette utstyret kan vi ta langt bedre vare på de gravide med
hjertefeil, sier en fornøyd overlege, Mette-Elise Estensen.
ling av penger til det nye og dyre overvåkingsutstyret. Sykehuset
har stilt med samme beløp. Apparatet var til uttesting frem til slutten av november 2011, da det offisielt ble tatt i bruk. Den totale
prislappen er på 1 million kroner.
Lars Aaberge, overlege på hjertemedisinsk avdeling, takker MetteElise Estensen og Foreningen for hjertesyke barn som tålmodig
har drevet fram dette arbeidet siden 2008. Han mener det gode
tverrfaglige miljøet som nå er blitt etablert rundt gravide kvinner
med medfødt hjertefeil er av stor betydning.
– Vi har hatt lite kunnskaper om dette. Nå er et helt nytt fagfelt i
ferd med å oppstå og et tverrfaglig tilbud er etablert for de gravide
med hjertefeil, sier Lars Aaberge.
Foreningen voksne med medfødt hjertefeil takker varmt for pengene til dette utstyret.
Hj erte r om
1 • 2012
Sosialt på seminaret fredag kveld.
Seminar på lørdag.
Seminar i region midt
Helga 4.-5. november arrangerte VMH region midt seminar i Trondheim for medlemmene.
Temaet for helga var «Hvordan leve med medfødt hjertefeil», og det var lagt opp til både
sosialt samvær og faglig innhold disse to dagene.
Tekst og foto: Kjersti J. Postmyr
De fleste av deltakerne ankom Trondheim
fredag kveld for å delta på den sosiale
biten av seminaret. Det ble inntatt en
bedre middag på restaurant, og etterpå
dro hele gjengen på kafé. Samtalen gikk
ivrig hele kvelden, og det var en veldig
sammensveiset gjeng som møtte opp til
den faglige delen av seminaret på lørdag
morgen.
Første foredragsholder var Hans Kristian
Langsetmo, kardiolog ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han snakket litt generelt om det å ha hjertefeil og hva man bør
passe på. Et viktig tema som ble tatt opp
var valg av yrke. - Noen hjertebarn kan
ha store fysiske begrensninger som det er
viktig å tenke på når man skal velge yrke.
Det kan derfor være lurt å snakke med en
kardiolog om valg av utdanning, slik at en
ikke velger et yrke som nå eller i framtiden kan bli for tungt, sa Langsetmo.
Yrke og arbeidsliv var et tema som også
ble diskutert da Wenche Trodal fra NAV
informerte om hvilke muligheter NAV
kan tilby når man har en kronisk sykdom.
Hun er selv hjerteoperert, og knyttet mye
av det hun snakket om opp til egne erfaringer hun hadde gjort seg da hun skulle
tilbake i jobb etter denne sykeperioden.
1 • 2012
Hj e rt e rom
Mange i salen kunne nok kjenne seg igjen
i hennes erfaringer, og det ble stilt mange
spørsmål.
Etter lunsj innledet klinisk ernæringsfysiolog Kristin Ruud Lode ettermiddagsøkta. Hun snakket om ulike næringsstoffer og hva de brukes til i kroppen, og
om hvor stor betydning det vi spiser har
for helsa vår. - Særlig bør dere tenke på
å unngå mye fett i kosten, for å redusere
sjansen for å få ervervede hjerteproblemer
i tillegg til den medfødte hjertefeilen dere
allerede har, sa Lode.
Tannlege Natalie Strand informerte om
munnhelse og hjertefeil. Hun fortalte at
det er spesielt viktig å følge opp tannhelsa
når man har en hjertefeil, men dessverre
er det mange hjertepasienter som ikke er
klar over dette. Også blant leger og tannleger er det generelt for liten kunnskap.
Mange hjertebarn kan ha krav på å få
dekket utgifter til behandling av tannproblemer for å redusere risikoen for betennelse i hjertemuskelen (endokarditt). - Det
er også viktig å vite at man hos hjertebarn
gjerne bør igangsette behandling av tannråte på et tidligere tidspunkt enn man ville
gjort hos friske, for å redusere sjansen for
betennelse i hjertet, sa Strand. Det ble
også trukket fram som et viktig poeng at
hull i tennene er en såkalt kontraindika-
sjon for hjerteoperasjon, og at alle som
skal opereres for hjerteproblemer skal til
tannsjekk før operasjonen. Dette er det
dessverre svært liten kunnskap om generelt i helsevesenet, og de færreste går derfor til tannlege før de skal hjerteopereres.
Dagen ble avsluttet med en samtale om
viktigheten av å ta vare på den mentale
helsa. Dag Øyvind Andresen fra Mental
Helse Trondheim ledet samtalen, og det
ble en god dialog mellom deltakerne.
Spesielt ble det snakket om vanskelige
følelser rundt det å skulle opereres, og
om usikkerhet rundt framtiden. Det var
enighet om at dette er et svært viktig tema
som gjerne må få et større fokus i oppfølgingen av barn og voksne med medfødt
hjertefeil.
Etter en kort evaluering av seminaret,
satte deltakerne kursen hjemover. Alle
tilbakemeldingene var av det positive
slaget, og de meldte om et godt seminar
med høyt læringsutbytte. Dessverre var
det kun medlemmer fra region midt som
deltok på seminaret denne gangen, men vi
håper på høyere deltakelse fra hele landet
ved seinere anledninger!
49
MEDLEMSPROFILEN: Nina Lauveng
Alder: 25 år
Bosted: Tromsø
Sivil status: Forlovet
Jobber: Nattevakt i boliger for psykisk
utviklingshemmede
Diagnose: Atrium septum defekt, ventrikkel
septum defekt og lekkasje på mitralklaffen
verv i foreningen: Leder i region nord
v
i
t
k
A
småbarnsmor
– Hvorfor meldte du deg inn i Foreningen
voksne med medfødt hjertefeil?
Jeg syntes det hørtes spennende ut. Jeg
har tro på at dette kan bli en bra forening og noe som kan gagne mange. Og jeg
kan også lære noe. Jeg er heldig og føler
meg frisk i forhold til mange andre, så jeg
tenker at jeg kan bidra der.
– Hva ønsker du å få ut av
medlemskapet?
Målet må jo være at medlemmene skal
få noe igjen for medlemskapet. Nå holder vi på å planlegge et medlemsmøte i
februar sammen med årsmøtet. Vi må nå
ut, møte medlemmer og skape samhold i
foreningen.
– Hvilke saker som berører de voksne
hjertebarna opptar deg mest?
Det er mange små ting som dukker opp,
som vi kan hjelpe til med. Når man blir
voksen kommer det mange nye problemstillinger man ikke har som barn, og det
er her vi kan bidra. Vi må også nå ut med
informasjon.
50
– Hvorfor vil du anbefale andre å bli
medlem?
Hvis man blir medlem, får man være med
å bygge opp en kjempefin forening. Du
blir med i et fellesskap, og du får et sted
du kan henvende deg.
– Beskriv deg selv med maks tre
setninger.
Jeg er aktiv og vimsete, og fordi jeg er
vimsete må jeg planlegge alt mulig. Jeg
liker å ha oversikt.
– Hva gjør du når du har fri?
Jeg trener mye, også er jeg sammen med
barna og koser meg. Litt sysling med
VMH blir det jo også.
– Hva drømmer du om?
Jeg drømmer om at alle i familien skal
fortsette å være så friske som vi er nå. Og
så må jeg finne ut hva jeg vil gjøre med
livet mitt framover.
En million i lotto hadde ikke gjort noe
det heller!
brosjyre om
yrkesveiledning
I løpet av 2012 vil VMH lage en brosjyre om yrkesveiledning. Denne skal
først og fremst rettes mot lærere og
rådgivere i ungdomskolen, videregående skole og på utdanningsinstitusjonene. Men foreldre til ungdommer
med medfødt hjertefeil, ungdom og
unge voksne med medfødt hjertefeil
og helsepersonell er også viktige målgrupper. Erfaringsmessig vet vi at det
kan være vanskelig å gi gode råd om
yrke og utdanning til unge hjertesyke
hvis man ikke vet noe om medfødt
hjertefeil og at rådgivere har svært
liten kompetanse på dette. Brosjyren
er finansiert av Lasseliten-stiftelsen.
Hj erte r om
1 • 2012
FORENINGSNYTT
Valgkomité i arbeid
Rolf-Olav S. Hanssen og Lene Stien er i
full sving med arbeidet som valgkomité
for Foreningen voksne med medfødt hjertefeil. De har ansvar for å finne de beste
kandidatene til alle verv som skal besittes
og velges til Landsstyret og andre posisjoner på Landsmøtet i mars. Nå ber de om
DIN hjelp!
Har du lyst til å gjøre en innsats for
VMH? - Vi ønsker at flest mulig vil engasjere seg slik at vi kan bli en enda bedre
forening for voksne med medfødte hjertefeil. Derfor ønsker vi at du som har lyst
til å sitte i verv i VMH og gjøre en innsats
tar kontakt, sier Rolf-Olav S. Hanssen.
Du som er interessert eller vil vite mer
kan:
• lese om de forskjellige vervene som er
aktuelle på vmh.no
• kontakte valgkomiteen på telefon
90670668 (Lene) eller 99722564
(Rolf-Olav)
• sende en epost til [email protected]
kurs: Leve - ikke
bare overleve
Leve - ikke bare overleve - et helhjertet liv med medfødt hjertefeil.
Dette er tittelen på et kursopplegg som Foreningen for hjertesyke barn har fått midler til gjennom
Extrastiftelsen. Det legges opp til to
kurs, et i oktober og et i november
2012, og målgruppen er voksne med
medfødt hjertefeil. Tanken bak kurser er å gå igjennom alt fra rettigheter, sex og samliv, økonomi, kosthold
til fysisk aktivitet. Dette skal sette
unge voksne i bedre stad til å takle
utfordringer med det å leve med hjertefeil. Vi lover å legge ut informasjon
på vmh.no så fort vi vet noe mer.
Landsmøtet
24. – 25. mars 2012 avholdes det aller
første Landsmøtet i Foreningen voksne
med medfødt hjertefeil. Det vil finne sted
på Soria Moria i Oslo. Både faglig, teknisk
og kulturelt program er nesten ferdig, og
vi gleder oss veldig til denne helgen.
Midler fra
extrastiftelsen
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
deler ut årlig ut millioner av kroner til
frivillige organisasjoner fra overskuddet til Extra-spillet. Gjennom FFHB
sendte VMH inn mange søknader for
2012, og fikk innvilget to av dem:
nEttpOrtaL: www.vmh.no utvikles
og utvides til å bli en bred informasjonsportal om medfødt hjertefeil for
voksne. For 2012 har vi fått midler til å
fortsette prosjektet. Under menyvalget
Informasjon - om hjertefeil er det allerede blitt lagt ut en del faginformasjon,
blant annet om rettigheter. Mer vil
komme fortløpende. Kontakt prosjektleder Marit Haugdahl ([email protected])
om du har spørsmål.
FØdt SÅnn, IKKE BLItt SÅnn:
Journalist, Marit Haugdahl, som også
er medlem av foreningen, har fått penger til å reise rundt på norske sykehus
og fortelle helsepersonell om det å være
voksen og leve med medfødt hjertefeil.
Helsevesenet skiller ikke mellom oss
som er «født sånn» og de som er «blitt
sånn». Men for pasientgruppen oppleves det som regel veldig forskjellig.
Fra fjell til is?
For mange medlemmer var årets
høydepunkt turen til Beitostølen og
Besseggen. Vi planlegger også en stor
tur for medlemmer sommeren 2012.
Den skal by på fysiske utfordringer,
men også være tilrettelagt slik at
alle medlemmer, uansett fysisk form,
skal kunne delta. Et viktig stikkord
i planleggingen nå er «isbre». Vi sier
ikke mer…
regionale
årsmøter
Over nyttår skal alle regionene arrangere
årsmøter. Følg med på vmh.no eller ta kontakt med din regionleder for mer informasjon. I skrivende stund vet vi kun datoene
for to av årsmøtene: Region øst har årsmøte i Oslo 28. januar og region nord har
årsmøte 3. – 4. februar i Tromsø.
På jakt etter sommerjobb?
Unge funksjonshemmede, som VMH er
medlem av, viderefører sommerjobbprosjektet sitt og er i gang med å rekruttere
både arbeidstakere og arbeidsgivere til
sommeren 2012. For ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er
det ofte ekstra vanskelig å få sommerjobb eller deltidsjobb. Ikke alle bedrifter
har ressurser til å tilrettelegge for en
kortere periode, og det tar ofte tid før
de nødvendige arbeidshjelpemidlene er
på plass. Ungdom flest opparbeider seg
arbeidserfaring gjennom sommerjobber
og deltidsarbeid. I en bunke med søknader kan det være vanskelig å komme til topps
dersom man mangler arbeidserfaring. Deltagelse i sommerjobbprosjektet vil gi en fordel
i form av erfaring, i tillegg til kjennskap til arbeidslivet, og kontakter og referanser for
senere jobbsøking.
Skoleelever eller studenter med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom har mulighet til å søke sommerjobb gjennom Unge funksjonshemmede. Det er viktig å påpeke at
nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne ikke nødvendigvis betyr det samme. Med
riktige hjelpemidler og riktig tilrettelegging vil mange kunne yte 100 % selv om de har
en funksjonshemming. Det geografiske omfanget av sommerjobbene vil i år være i østlandsområdet og hovedsakelig Oslo. Søknadsfristen er 15. mars 2012.
Se www.ungefunksjonshemmede.no for mer informasjon.
Returadresse:
FFHB
Postboks 222
Sentrum, 0103 OSLO
!
A
N
G
L
A
S
I
boka gis ut av Forenin
ge
n for hjertesyke barn
B-blad
Med hjerte for trening er en bok for deg som har medfødt hjertefeil og vil være i aktivitet,
men kanskje ikke helt vet hvordan. Eller for deg som bare vil lære eller prøve noe nytt.
Hjertesyke Vegard har møtt noen av Norges beste idrettsutøvere. Sammen med dem har
han testet kjente og ukjente idretter. Visste du for eksempel at både frisbeegolf og WII
er anbefalt av eksperter?
Kjøp med hjerte for trening - du vil bli inspirert!
Med hjerte for trening koster kr 249,-og kan bestilles på www.ffhb.no.