Åpne kartleggingsprøven (pdf)

Vedlegg 3 Pedagog
�������
Lytt ut om to ord er;
Like eller forskjellige.
Svar lik eller forskjellig.
Mil
Mil
Pære
Pil
Tær
Bil
Nord
Nær
Vik
Blå
Stor
Råk
Råk
Pol
Is
Til
Hvor
Ri
Bor
Riktig
Mål
Mil
Pore
Pål
Tor
Bål
Nær
Nær
Våk
Bly
Stær
Rik
Råk
Pæl
Ås
Tolv
Hvor
Rov
Bær
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Lytt ut om to ord er;
Like eller forskjellige.
Jeg skal si to ord. Fortell meg om det er samme ord to ganger eller to
forskjellige ord.
Svar lik/forskjellig eller gjenta ordene om du kan.
Elg
Flodhest
Tekanne
Ost
Speilegg
Tog
Nesehorn
Båt
Tran
Snøball
Leopardunge
Bil
Mat
Bokfink
Kaktus
Lundefugl
Prestekrager
Tekanne
Tulipaner
Julenisse
Tog
Lekebutikk
Paraply
Negerbarn
Spekeskinke
Leopardunge
Lenestol
Bokhylle
Filmfremviser
Badekar
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Skjelne ord av forskjellig lengde.
Jeg sier to ord, du skal si hvilket ord som er lengst. Første
eller andre, eller pek under.
Dersom du greier det kan du gjenta det lengste ordet.
Leopardunge
Fotoapparat
Feil
Stjernehimmelen
Mest
Bord
Julenisse
Tøy
Lekebutikk
Svak
Kjær
Konfekteske
Elefant
Dugnad
Paraply
Storseilet
Tynn
Femkant
Munnsår
Streng
Lov
Gris
Solformørkelse
Bok
Gymnastikktimen
Prestekrager
Menn
Perlekjeder
Del
Spekeskinke
Lundefugl
Tiltak
Frisk
Filmfremviser
Ovn
Stolben
Lintråd
Grusomhet
Hav
Rådhus
Riktig
4 stavelser
3 stavelser
2 stavelser
1 stavelse
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Identifisere ord etter stavelser
Jeg skal lese tre ord for deg, så sier jeg et av de, hvilket?
Svar med å gjenta ordet dersom du får det til, hvis ikke, pek:
Tog
Natt
Kurv
Tid
Dag
Egg
Gård
Foss
Sand
Plan
Lås
Båt
Venn
Fin
Ovn
Magasin
Ukeblad
Politi
Telefon
Tulipan
Regjering
Favoritt
årsoppgjør
Sommertid
Posisjon
Permisjon
Konklusjon
General
Kontrollør
Kvalitet
Flyktningestatus
Uomgjengelig
Fotoapparat
Intelligenstest
Kvalitetskontroll
Argumentasjon
Organisasjon
Anbefalingsbrev
Partifunksjonær
Komposisjon
Forutsetningen
Forskningsdirektør
Vårkatalogen
Pressefotograf
overproduksjon
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Høre kontrasten mellom vokalene, /i/,
/å/, /o/.
Jeg leser begge setningene først, deretter gjentar jeg den ene, hvilken?
Svar med første/siste, eller pek.
Mona blåser på såret.
Iver fisker hvitting.
Tove så en frosk som hoppet.
Simen rister sinte Ingvild.
Store Bård hopper på bordet.
Lille Lise sitter stille.
Tor bråker på loftet.
Ingrid lister seg inn.
Åsta går på tå over golvet.
Ida spikker fliser til ilden.
Pål sover godt på låven.
Iver liker sild i dill.
Tom roter i bøttekottet.
Siri gir fisken til Ida.
Ola låner båt på Lopphavet.
Inge triller piller i Berlin.
Tåka lå grå over vågen.
Liv finner vill rips i Ribe.
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Konsonantanalyse /s/, /n/
Du har en liste med ordpar forran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av dem.
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Søk
Sånn
Si
Sagn
Sår
Nett
Nikke
Neie
Nord
Narr
Riktig
Øk
Ånd
I
Agn
År
Ett
Ikke
Eie
Ord
arr
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Konsonantanalyse /d/, /t/
Du har en liste med ordpar forran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av dem.
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Døv
Der
Dorm
Dør
Deg
Tett
Tikke
Tog
Trist
Tung
Øv
Er
Orm
Ør
Ei
Ett
Ikke
Og
Rist
ung
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Konsonantanalyse /g/, /p/
Du har en liste med ordpar forran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av dem.
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Gås
Grei
Gunn
Gå
Gul
Pil
Pål
Panne
Pek
Potte
Riktig
Ås
Rei
Unn
Å
Ul
Il
Ål
Anne
Ek
åtte
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Hvilket bilde passer til setningen
Jeg leser en setning, du peker på rett bilde
Damen ligger og leser
Legen lytter på mannen
Kaffen er varm
Kattene er i kurven
Jenta fyller bensin
Bilde 1
Bilde 2
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Forstår du hva jeg spør om?
Jeg sier en setning, du skal svare på det jeg spør om:
Eksempel: Heter du Ola?
Svar: ”nei”
Hvilken farge har rødvin?
Er blåbær blå?
Hva er 2+2?
Hvilken dag er det i dag?
Hva er hovedstaden i Norge?
Rett
Feil
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
10
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Skjelne ord med trykk på.
Ett eller flere ord er betont/har et ekstra trykk, hvilke?
Sett strek eller pek.
Hvordan visste du svaret?
Du må høre på meg
Jeg vil gå på kino
Jeg er så trett om kvelden
Jeg liker våren best
Vær så snill å bli med meg
Har du noen gang drukket iskaffe?
Ta den med til meg i morgen
Den mannen er underlig
Hvorfor er du så urolig
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
11
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Spørsmål eller fortellende setning?
Sier jeg setningen som et spørsmål eller en fortellende setning?
Svar spørsmål eller fortelling.
Ved spørsmål vil tonefallet mitt gå oppover mot slutten.
Eksempel : ”borte”
Fotografen er der borte.
Han er ikke alene?
Han tror det ikke lar seg gjøre.
Du venter på hjørnet?
Det er TV i kveld?
Du kommer til å sovne.
Han forstod foredraget?
Sola skinner hos dere.
Han hadde satt opp farten før
ulykken skjedde.
Det er hans dokumentmappe?
Den er til meg?
Det er ikke mer melk.
Det er jeg som skal gjøre det?
Den er ikke farlig.
Du kommer i kveld?
Riktig
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
12
13
Lingslyder
Setningsmatriser N=4+4
Spørsmål eller fortellende setning N=15
Skjelne ord med trykk på N=10
Forstår du hva jeg spør om N=5
Hvilket bilde passer til setningen N=5
Konsonantanalyse g/p N=10
Konsonantanalyse d/t N=10
Konsonantanalyse s/n N=10
Høre kontrasten mellom vokalene i/o/å N=9
Identifisere ord etter stavelser N=15
Skjelne ord av forskjellig lengde N20
Høre forskjell på lange og korte ord N=15
Lytt ut om to ord er like/forskjellige N=19
Dato
Navn………………..
Kommentar
Vedlegg 3 Pedagog
�������
Geoff Plant: ”Auditrain” tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen. Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Lytt ut om to ord er;
Like eller forskjellige.
Jeg skal si to ord. Fortell meg om det er samme ord to
ganger eller to forskjellige ord.
Svar; lik / forskjellig, eller
gjenta ordene om du kan.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Lytt ut om to ord er;
Like eller forskjellige.
Jeg skal si to ord. Fortell meg om det er samme ord to
ganger eller to forskjellige ord.
Svar; lik / forskjellig, eller
gjenta ordene om du kan.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Skjelne ord av forskjellig lengde.
Jeg sier to ord, du skal si hvilket ord som er lengst. Første eller andre,
eller pek under.
Dersom du greier det kan du gjenta det lengste ordet.
1. 2.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Identifisere ord etter stavelser
Jeg skal lese tre ord for deg, så sier jeg et av de, hvilket?
Svar med å gjenta ordet dersom du får det til, hvis ikke, pek:
1. 2. 3.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Høre kontrasten mellom vokalene, /i/,
/å/, /o/.
Jeg leser begge setningene først, deretter gjentar jeg den ene, hvilken?
Svar med første/siste, eller pek.
Mona blåser på såret.
Iver fisker hvitting.
Tove så en frosk som hoppet.
Simen rister sinte Ingvild.
Store Bård hopper på bordet.
Lille Lise sitter stille.
Tor bråker på loftet.
Ingrid lister seg inn.
Åsta går på tå over golvet.
Ida spikker fliser til ilden.
Pål sover godt på låven.
Iver liker sild i dill.
Tom roter i bøttekottet.
Siri gir fisken til Ida.
Ola låner båt på Lopphavet.
Inge triller piller i Berlin.
Tåka lå grå over vågen.
Liv finner villrips i Ribe.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Konsonantanalyse /s/, /n/
Du har en liste med ordpar foran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av dem. Eksempel: samme - amme - amme
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Søk
Sånn
Si
Sagn
Sår
Nett
Nikke
Neie
Nord
Narr
Øk
Ånd
I
Agn
År
Ett
Ikke
Eie
Ord
arr
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Konsonantanalyse /d/, /t/
Du har en liste med ordpar foran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av de.
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Døv
Der
Dorm
Dør
Deg
Tett
Tikke
Tog
Trist
Tung
Øv
Er
Orm
Ør
Ei
Ett
Ikke
Og
Rist
ung
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Konsonantanalyse /g/, /p/
Du har en liste med ordpar foran deg. Jeg leser begge ordene og
gjentar så et av de.
Hvilket ord sier jeg - gjenta ordet om du kan eller pek:
Gås
Grei
Gunn
Gå
Gul
Pil
Pål
Panne
Pek
Potte
Ås
Rei
Unn
Å
Ul
Il
Ål
Anne
Ek
åtte
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
Hvilket bilde passer til setningen
Jeg leser en setning, du peker på rett bilde
Gjenta setningen om du kan.
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
Vedlegg 4 Bruker
������
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
10
Vedlegg 4 Bruker
������
Forstår du hva jeg spør om?
Jeg sier en setning, du skal svare på det jeg spør om:
Eksempel: Heter du Ola?
Svar: ”nei”
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
11
Vedlegg 4 Bruker
������
Du skal nå skjelne ord med trykk på.
Ett ord er betont/har et ekstra trykk, hvilket?
Pek eller gjenta ordet.
Hvordan visste du svaret?
Du må høre på meg
Jeg vil gå på kino
Jeg er så trett om kvelden
Jeg liker våren best
Vær så snill å bli med meg
Har du noen gang drukket iskaffe?
Ta den med til meg i morgen
Den mannen er underlig
Hvorfor er du så urolig
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
12
Vedlegg 4 Bruker
������
Spørsmål eller fortellende setning?
Sier jeg setningen som et spørsmål eller en fortellende setning? Svar
spørsmål eller fortelling.
Ved spørsmål vil tonefallet mitt gå oppover mot slutten.
Eksempel : ”borte”
Fotografen er der borte
Han er ikke alene
Han tror det ikke lar seg gjøre
Du venter på hjørnet
Det er TV i kveld
Du kommer til å sovne
Han forstod foredraget
Sola skinner hos dere
Han hadde satt opp farten før
ulykken skjedde
Det er hans dokumentmappe
Den er til meg
Det er ikke mer melk
Det er jeg som skal gjøre det
Den er ikke farlig
Du kommer i kveld
”Learning to hear again with a CI”; Hjemmeoppgaver tilpasset til norsk ved
Kari E. Neeb, Møller kompetansesenter og Marion I. Eriksen, Logopedisk senter
13