Arkitekturdagen 2013: En variert fagdag om bærekraft og komfort

38
Arkitekturdagen 2013:
En variert fagdag
om bærekraft og komfort
Styrets stemme:
14 lokalforeninger
Nærmere 600 deltagere kom til Chateau
Neuf i Oslo da Arkitekturdagen 2013 ble
arrangert som hovedkonferanse for Oslo
Arkitekturtriennale. Det ble en variert fagdag
med ulike vinklinger på temaet bærekraft
og komfort.
Les oppsummeringen og se flere bilder
på www.arkitektur.no
Alle foto:
NAL/Lone Kjersheim
Norske arkitekters landsforbund
holder til i havgap, på fjell, i små
og store byer. Det er med andre ord
stor forskjell på våre lokalforeninger
og medlemmers hverdag. Noen har
kollegaer rundt seg. Andre må reise
mange mil ... Likevel er de fleste
problemstillinger og utfordringer
i utøvelsen av vårt yrke aktuelle på
ulike nivå over hele landet.
NAL arbeider med å styrke og
bygge redskap som knytter lokalforeningene og den sentrale
administrasjonen tettere sammen.
Vi vil legge til rette for en tettere
kontakt mellom lokalforeningene og
administrasjonen ved å etablere en
fast kontaktperson i administrasjonen.
Det er også opprettet en egen arena
for lokallagslederne på Facebook.
Her er rommet fritt til å utveksle
erfaringer, spørre og gi råd.
Etableringen av en årlig fanesak er
likevel kanskje det viktigste verktøy for
samlet innsats. En felles fanesak kan
gi retning og styre arbeidet som gjøres
i NAL sentralt og i lokalforeningene.
På den måten vil vi dra i samme
retning, løfte tyngre og forhåpentligvis
utøve større påvirkning lokalt. 14
lokalforeninger som arbeider konkret
med aktuelle problemstillinger, gir
større slagkraft. Ved å enes om en
felles fanesak gir vi oss selv et
styringsverktøy som kan gjøre oss
mer samkjørte til tross for geografiske
avstander.
Annelise Bjerkan
Styremedlem
1
2
4
3
23 33 25 00
[email protected]
www.arkitektur.no
39
Nye medlemmer:
5
6
7
1. Full sal og god stemning under Arkitekturdagen
«The Future of Comfort» 20. september.
2. Foredragsholderne samlet seg utenfor Chateau
Neuf før dagen startet. Fra venstre: Kim Skaara,
Tor Inge Hjemdal, Alfredo Brillembourg, Urs Primas,
Catharina Gabrielsson, Nanne de Ru, Chris Reed,
Minik Rosing, Melissa Sterry og Gilles Perraudin.
3. Tor Inge Hjemdal spør panelet hva de legger
i begrepet komfort. Panelet bestod av Alfredo
Brillembourg, Chris Reed, Catharina Gabrielsson
og Melissa Sterry.
4. Det var wildcardkontoret Urgent Urbanity
Architects og sivilarkitekt MNAL Mario Vahos
Moreno fra Trondheim som stakk av med seieren
i idékonkurransen om kunsterisk innslag på
Arkitekturdagen 2013 med utkastet «The GREEN
MISTconception».
5. Lunsjpause på terrassen.
6. Dagen startet med kaffe & kaker og en kikk
i programmet .
7. Carolyn Steel og Alfredo Brillembourg.
Medlemmer som fyller
runde år
NAL har tidligere hatt en spalte med runde år på
organisasjonssidene i Arkitektnytt. Denne spalten
vil du i framtiden finne på våre nettsider
www.arkitektur.no/runde-ar
Zaid Bin Talib Ali, AHO 2013, OAF
Ali Mebahi Amrani, St. Petersburg State Univ.,
Russland 1999, OAF
Erlend Bolstad, BAS 2012, BAF
Marte Skolseg Bruvik, BAS 2013, OAF
Kristoffer Bundlie, Kunstakademiet
København 2013, OAF
Thomas Carstens, Arkitektskolen i Århus
1987, OAF
Daniya Fatima Chaudhary, Comsats 2013,
Nederland, ØAF
Simen Christiansen, AHO 2011, OAF
Andreas Corneliussen, FH Dortmund
1990, VAF
Fatima Farran, NTNU 2013, TAF
Tormod Førre, NTNU 2006, ØAF
Lydia Anker Høyem, NTNU 2013, TAF
Ida Kleve, Kunstakademiet København
2011, BAF
Isabel Melo, TU Lisboa, Portugal 2001, BAF
Henrik Mordal Meyer, Cardiff University,
Wales 2013, OAF
Edeltraud Munding, FH Stuttgart 1993, SAF
Guiomar Oliveira, TU Lisboa 2009, OAF
Kitty Colbjørnsen Olsen, BAS 2013, OAF
Einar Parnemann, NTNU 2013, OAF
Frida Helen Paulsen, NTNU 2013, NAF
Francine Pendleton-Elmquist, Columbia
University, USA 1992, OAF
Børge Raknes, NTNU 2013, DAF
Kjetil Riegel, AA London 2013, OAF
Mari Stallvik Riise, AHO 2012, OAF
Anette Rudshaug, NTNU 2013, TAF
Ricardo Sousa, AHO 2013, OAF
Mari Takle Stensaker, NTNU 2012, OAF
Domantas Stukas, TU Delft, Nederland
2012, BAF
Ådne Trodahl, AHO 2009, OAF
Håvard Tveito, BAS 2013, AAF
Ida Waagø, NTNU 2012, OAF
Sverre Bjerkholt Aamlid, NTNU 2013, OAF
Jon Danielsen Aarhus, NTNU 2012, OAF
Gjenopptatte medlemmer:
Cecilie Andersson, BAS
Gabrielle Bergh, OAF
Malin Ekberg, OAF
Barbara Hasenmüller, OAF
Aslak Haanshuus, OAF
Ingrid Lavik, OAF
Henrik Lous, OAF
Kaja Tiltnes, OAF