Sikkerhetsdagene 2014

Dag 2: tirsdag 23. september
Sikkerhetssamfunnet
Alle ønsker et sikkert og trygt samfunn. Vi har ingen å miste og vi har bare én jordklode. De fleste
samfunnsområdene har derfor utviklet tiltak og metoder for å hindre ulykker. Likevel skjer det ulykker, og ofte tror
vi at hvis vi bare utvikler flere tiltak og strengere systemer og mer ressurser, så vil sikkerheten bli bra. Men noen
ganger trenger vi kanskje færre tiltak – mer rom til at ungene skal få noen skrubbsår – mer rom til at ledelsen skal
være ute i felten og ikke inne og skrive rapporter – mer rom til at besetningen skal kunne tenke selv og ikke bare
følge regler.
0845-0915
Etterlevelse og kontekst
Hvordan organisatoriske forhold påvirker sikkerhetskritisk atferd.
HMS-ingeniør Øyvind Dahl, Reinertsen
0915-0945
Vi må ikke pakke ungene inn i vatt
Førsteamanuensis Ellen Beate Sandseter, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
0915-0945
Pause
0945-1000
Sikkerhet i møte med en ny tid
Hva betyr det for forskning, myndigheter og næringsliv?
Professor emeritus Jan Hovden, NTNU
Refleksjoner om sikkerhetsarbeid etter nesten 40 år som sikkerhetsforsker
Intervju av Hovden ved professor Per Morten Schiefloe, NTNU
1045-1115
Pause
Læring av det som går galt – og det som går bra
Uønskede hendelser er som navnet tilsier – uønskede. Når negative hendelser først skjer representerer de en unik
mulighet til å lære for å forbedre sikkerheten. Læring for å forbedre sikkerhet kan også skje på andre måter, som
fra trening og øvelser. Som regel går ting bra. Hvordan kan man da lære av vellykkete operasjoner?
1115-1145
Vi hadde gode prosedyrer, standarder og riktig fokus, men likevel skjedde den uønskede hendelsen
Kvalitetssjef biologisk produksjon Alf Jostein Skjærvik, SalMar
1145-1215
Treningsopplegg som gir læring
Hvordan benytte forskning i treningsdesign? Noen eksempler.
Adm.dir. Eli Sætersmoen, Falck Nutec
1215-1300
Klok uten skade?
Går det an å lære av ting som går bra?
Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF Teknologi og samfunn
1300 Lunsj
Praktisk informasjon og påmelding:
Påmelding og reservasjon av hotellrom på www.sikkerhetsdagene.no
Deltakeravgift:
Deltakeravgift hele konferansen
Dagsavgift 22. september
Dagsavgift 23. september
kr 3.800,kr 2.000,kr 2.000,-
Sikkerhetsdagene 2014
22.-23. september, Rica Nidelven Hotel, Trondheim
Dag 1: mandag 22. september
Innledning
Det brenner og det brenner!
1030-1100
Regjeringens arbeidslivspolitikk
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
1100-1130
Utvikling av yrkesskader i Norge – fra et forsikringsmessig perspektiv
Direktør Tone Hjulstad, Tryg Industri
1130-1145
Utdeling og presentasjon av Tryg-prisen for beste masteroppgave innen sikkerhetsfag ved NTNU 2014
1145-1245
Lunsj
50-60 mennesker dør i brann hvert år, hver time utbetales en halv million i erstatning, studenter slurver og vi
opplever gressbranner om vinteren. Brannsikkerhet handler om å forebygge og begrense.
Sikkerhet i verdikjeden
For at produkter skal ferdigstilles og tas i bruk trenger vi mange yrkesgrupper, og det må foregå mange
transportetapper. Samfunnet er avhengig av mange slike verdikjeder – for eksempel matvarer og kraft. Det kreves
sikkerhet i hvert ledd av verdikjeden for at både arbeidere i hver fase skal være sikre og for at sluttprodukter skal
være trygge å benytte. I tillegg oppstår det sikkerhetsutfordringer også i grensesnittene mellom de forskjellige
aktørene i verdikjeden.
1245-1315
Fra råvare til tallerken
Mattrygghet – næringsmiddelindustriens utfordringer.
Direktør for matsikkerhet og forbrukertillit Terje Solbakken, Orkla
1315-1345
HMS i hele verdikjeden – fra tidligfase og planlegging til utbygging og drift
Direktør for HMS, Kirsten Berg, Statnett
1345-1415
Sikkerhetskultur i godsbilbransjen - hva gjør de beste?
Forskningsleder Torkel Bjørnskau, Transportøkonomisk institutt
1415-1445
Pause
1445-1500
Studenter stryker i brannsikkerhet
Studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet viser en stor spørreundersøkelse utført av Norsk
Brannvernforening og Tryg. Det må handles for å øke bevisstheten til studenter, foreldre og utleiere.
Administrerende direktør Dagfinn Kalheim, Brannvernforeningen
1500-1530
Det brenner hvert 20. minutt
Feil på elanlegg er en hyppig årsak til skader og uhell. Hva har forsikringsnæringen tenkt å gjøre med det?
Fagdirektør skadeteknisk Hildegunn Bjerke, Finans Norge
1530-1600
Brannområdet i endring!
Brannstudie, ny forebyggende forskrift og utdanningsreform.
Avdelingsdirektør for brann og redning Anne Rygh Pedersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1600-1630
Slik håndterte vi brannen
Erfaringer fra lyngbrannen i Flatanger.
Brannsjef Hans Petter Haukø, Flatanger kommune
1630-1645
Pause
Forskning på sikkerhet i petroleum av interesse for alle
Presentasjon av anvendbare forskningsresultater med verdi for praktikere og andre. Begge presentasjonene er fra
forskningsprosjekter i petroleumssektoren som gir nytenkning som er overførbar til andre bransjer.
1645-1715
Tro former HMS-identitet!
Forsker Kristin Mauseth Vikland, NTNU Samfunnsforskning
1715-1745
Meningsdannelse og visualisering av risiko
Resultater fra senteret for forskningsbasert innovasjon, ”Center for Integrated Operations in the Petroleum
Industry”.
Seniorforsker Lars Bodsberg, SINTEF Teknologi og samfunn
1900
Konferansemiddag på Rica Nidelven hotel