Menighetsblad 2012-1

Nr. 1
April
2012
Ut Kvænangsfjorden
Foto: Sergey Shulga
Aftenandakt
«Ta om aftenen alltid med deg
noe til sengs av den hellige Skrift,
hvilket du som ett rent dyr kan
«ørte» og siden sove.» Luther
(Westbergs oversetning fra
svensk tekst)
Et kristent menneske leser Bibelen. Den er en ledestjerne som
viser oss veien. Den er en kilde
hvor vi finner både visdom, trøst
og formaning. Den er vår beste
venn. Bibelen er en fantastisk bok
som man aldri blir ferdig med.
Den fortsetter å tale år etter år,
det er et Ord som består.
Det er et gammelt råd å lese
et stykke fra Bibelen hver dag.
Hvorfor ikke prøve dette nå i
kveld før du gå til sengs? Ta fram
din gamle Bibel, be om at du
må skjønne og kunne leve etter
Ordet, les så et stykke som du
forstår, og «ørte» på det, så som
storfedyret gjør med gresset. La
ordet gjentas gang på gang. Konsumer Ordet, la det få feste seg
i ditt minne, i ditt hjerte og vilje,
så det kan bli ett med deg og
bestemme ditt liv. La meg hjelpe
deg å komme i gang og foreslå et
2
Bibelsted.
En gang fikk Bertil Gärtner som
var biskop i Gøteborg et vanskelig spørsmål, hva skulle du si
til alle dem som er ensomme,
alle de som plages, alle de som
er redde i kveld og går til sengs i
fortvilelse, hva skulle du si til dem
om du fikk sjansen? Han svarte
med ett Bibelord.
Apg. 17,27 … Han er jo ikke langt
borte fra en eneste av oss.
Og kanskje er det ett Bibelord
som du kan ta med deg i kveld
før du går til sengs. For Gud er
ikke langt borte fra en eneste av
oss, ikke heller deg! La det bli et
ord som du «ørte» på. Hvordan
kan Gud være nær? Har det noe
med Jesus og påskens budskap å
gjøre? Døde Jesus også for meg?
JA! Og Han stod opp fra de døde
og Kristi åpne grav åpner Skriften
for oss.
Sokneprest
Lars Ruben Johannes Westberg
Tårnagentene
En fredag kveld og lørdag
formiddag i februar, yrte
og krydde det av barn og
voksne i Sekkemo kirke. TÅRNAGENTENE var på ferde.
Alle agentene måtte følge
spor, avgi fingeravtrykk, lete
etter symboler og skatter
hvor løsningen på gåten var
å finne i Bibelen. Så fikk de
ta en tur opp i tårnet (spennende). Etterpå var det servering av flaggermussuppe og muffins. Til
slutt var det tid for “agentsnapping.”
Konklusjonen hos barna var:” Dette var gøy. Når er det tårnagent
igjen?” Og hos de voksne:”Flott og lærerikt. Nå fikk barna bli kjent i
kirken og gjøre den til sin egen.”
Trym, Andreas, Ingvard og Petter.
3
Nytt fra menighetsrådet/kirkevergen:
-
Årets konfirmant aksjon til ”Hjelp Kola” går av stabelen tirsdag 24 april kl. 17.00
Da vil alle husstandene få besøk av konfirmanter. Ta vel i mot dem.
-
Menighetens årsmøtet blir søndag 6 mai i Burfjord kirke etter
gudstjenesten. Det blir kirke kaffe.
Konfirmasjonen blir søndag 03 juni kl.11.00 i Sekkemo kirke. Fredag 01 juni kl.19.00 er det overhørings gudstjeneste i Sekkemo.
-
Etter planen blir det ”Skorpa helga” i år. Vi har fått avtale med prosten om prest til søndag 15 juli, da vi pleier å ha ”Skorpa helga”. Når det gjelder skyss er det ikke hel avklart ennå, men regner med at vi får det på plass. Hvis det er noen som ønsker å selge kaffe og mat så gi beskjed.
-
Kirkegårds andakt blir søndag 31 juli. kl. 18.00 på Nordstrøm kirkegård. På Storeng er det ikke helt avklart ennå, men tidspunktet vil komme i avisa.
-
Konfirmantpresentasjon blir i Sekkemo kirke, søndag 23. september kl. 17.00
-
Det planlegges kirkeuke til høsten , slik vi hadde i mai 2011. Menighetsrådet skal velge en programkomitee som skal laget et program for kirkeuka, men opplegget blir nok noe det samme, møter, kirkekonsert og gudstjeneste.
Tidspunktet blir kanskje i midten av oktober. Det vil komme program i neste menighetsblad.
-
Menighetsrådet arbeider fortiden med den nye gudstjenesteordning som skal innføres 1 søndag i advent. Men forandringen vil ikke bli så stor i forhold til det vi har i dag, en del punkt i gudstjenesten vil blir flyttet opp eller nedi gudstjenesten og kanskje nye toner til kyrie, kollekten, lovpris-
ningen og velsignelsen. Det bli i løpet av forsommeren og tidlig høst være prøvegudstjenester hvor menigheten får komme med synspunktet og kom
mentar. Det er menighetsrådet som til sist avgjør hvilken gudstjeneste vil skal ha.
-
Det blir stevne på Sekkemo helga 24-26 august. Stevnet begynner fredag 24 kl. 16.00.
-
Husk innbetaling av bladkontingent for 2012. Vi sender ut giro for innbetal
ing av bladkontingent. Det koste oss omkrig 7- 8000 kr. for hvert nummer som blir utsendt, inkl. porto og ekspedisjonsgebyr til postverket. Vi gir ut tre menighetsbladet i året, har ikke råd til flere numre. Derfor er det viktig av bladkontingenten blir betalt så vi kan sende ut menighetsbladet. Viss noen har stoff som er relevant for bladet, tar vi gjerne imot. Menighetsrådet forslår blad
kontingenten på minimum kr.100,-.
4
Ny organist på plass…….
Etto Huizenga fra Nederland er ansatt som
kirkemusiker/organist hos oss. Stillingen er
et samarbeid med Alta kirkelige fellesråd
hvor han skal spille til gudstjenester i
Langfjordbotn kirke og litt i Talvik.
Andelen utgjør ca 20 %. Han er 54 år og har
en kone som også er organist. Han begynner i stillingen i august og det gleder vi oss
til. Vi ønsker Etto og Vilma velkommen til
Kvænangen.
Etto har takket ja til stillingen og
innsettelsen blir i Burfjord kirke,
søndag 12. august.
Besøk
Jeg kommer gjerne på hjembesøk til deg som ønsker det eller tar
imot deg på prestekontoret. Det kan være at man har noe man vil
snakke om eller at man bare ønsker selskap. For å avtale besøk så går
det greit at ringa meg på tel nr. 77 77 88 85
Sokneprest
Lars Ruben Johannes Westberg
Vi får besøk...
...av et kor fra Göteborg som vil delta på gudstjenesten på Sekkemo
søndag 29 april. De vil synge og spille orgel. Om kvelden blir det
konsert/musikkandakt i Sekkemo kirke kl. 19.00.
5
Menighetsrådet har vedtatt offerlisten for 2012
1 Generelt menighetsarbeid, trosopplæring.
2. Konfirmantarbeid
3. Diakoniarbeid.
4 For Bibel og Bekjennelse, Rådet
5. Søndagsskolen/
6. Hjelp Kola, Sørstraumen.
7. Søndagsskoleforbundet
8. Norges Samemisjon, Troms krest.
9. Kirkes Nødhjelp.
10 Det Norske Bibelselskap, Oslo
11 Norsk Lærerakademi, Bergen
12. Indre Sjømannsmisjon, Bergen
13 Det Norske Misjonsselskap, Stavanger
14 Norges Kristelig Student og Skoleungdomslag.
15. Fjellheim Bibelskole, Tromsø.
16. Norsk Misjon i Østen
17. Den Norske Isralesmisjonen Oslo
18. Amathe, Tromsø.
19 Straumfjord skole, Storslett.
20 Åpen.
Konfirmanter som skal konfirmeres i Sekkemo
kirke, 3 juni 2012.
Ane Jeanette Meli Hansen
Burfjord
Harald Endre Haug
Badderen
Stian JørgensenJøkelfjord
Daniel Andre KainoBurfjord
Miriam Semilie Oppheim Paulsen
Badderen
Jens Richard Pedersen
Burfjord
Stian Arne PedersenSpildra
Odd Even Seppola
Burfjord
Erlen Aleksander SolheimBadderen
Michael Svae
Jøkelfjord
Jørgen Juul ThomassenBadderen
Eskil VedalBurfjord
Bendik VedalBurfjord
Sunniva Otelie Wilhelmsen
Badderen
Yassin Mohamed Zriouil
Burfjord
6
Min salme
Ønsket av Elisabeth Thomassen.
Jeg har valgt salmen ”Navnet Jesus blekner aldri,” fordi den sitter i
minne hos meg etter at jeg som 12-13 åring var på misjonsmøte med
helsesøster Rakel Wål hvor den salmen ble sunget. Hun pleie å bo
hjemme hos min mor, Magna Johansen når hun var på sin tjeneste i
Sørfjorden etter krigen. Siden da har salmen betydning for meg, til trøst
og oppmuntring. Min mann Ole pleie ofte å synge salmen, han hadde så
fin sangstemme.
Salmen er diktet av David Welander 1923 etter Salme 72,17,
1. Navnet Jesus bleker aldri, tæres ei avtidens tann..
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslett kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
2. Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
3. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen!
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
NoS 86.
7
Slekters gang:
Døpt i Sekkemo kirke.
26.02.12
Alida Synnøve Haugsrud Mathiassen, Tromsø/Jøkelfjord
25.03.12
Ask Johan Rundhaug, Storslett/Kaasedalen.
Døpt i Burfjord kirke
26.12.11
Sivert Johansen Masenhølder, Tromsø/Burfjord
21.01.12
Alva Sofie Johansen Eriksen Burfjord
Døde:
07.12.11
18.02.12
19.02.12
23.02.12
27.02.12
8
Sofie Andersen, Kjøllefjord, Badderen
Margit Kristine Johnsen, Spildra, Skjervøy
Asle Andersen, Kvænangsbotn
Bjørn Kaasen, Burfjord
Ragnar Jacobsen, Kvænangsbotn
f. 1953
f. 1920
f. 1920
f. 1924
f. 1923
9
Oddvar Kjærbech
, Etto Huizenga fra 1. aug.
Trosopplærer, Irene Skogstad Mortensen
906 77 352
10
TAKSERING
Vi setter pris på dine verdier!
Vi utfører taksering i hele Nord-Troms.
Ta kontakt for verdisetting av dine eiendeler!
Telefon: 7776 4900 / 900 68850 E-post: [email protected]
Rejos Takst - Medlem av Norges Takseringsforbund
Godkjent takstmann for:
bolig, næring, landbruk, skade og boligsalgsrapport
www.rejos.no
finnmark
COOP MARKED BURFJORD
TELEFON 77 76 84 09
n
o
Ann
r?
he
e
r
se
STORSLETT
Imobygget
Tlf: 77 76 73 70
Metro finnes nå på følgende steder:
Alta - Kongsberg - Leknes -Notodden - Os - Sortland - Storslett - Vestre Jakobselv - Voss
11
GUDSTJENESTER:
April:
15.04
kl. 17.00 22.04
29.04
Kl. 11.00 Reinfjord skrifte/nattv, offer
Ingen gudstjeneste
Sekkemo, skrifte/nattv, offer.
kor fra Göteborg synger under gudstj.
Mai:
06.05 Kl. 11.00
13.05 Kl. 11.00
17.05 Kl. 11.30
20.05
27.05
1. pinsedag Kl. 11.00
28.05
2.pinsedag Kl. 11.00
Burfjord, skrift/nattv.
Offer. Menighetens årsmøte. Kirkekaffe.
Spildra, skrifte/nattv,
Burfjord
Ingen gudstjeneste.
Sekkemo, offer
Burfjord, skrifte/nattv, offer
Juni:
01.06 Kl. 19.00
03.06 Kl. 11.00
10.06 Kl. 11.00
17.06 Kl. 11.00
24.06
Sekkemo, overhøringsgudstjeneste
Sekkemo,konfirmasjonsgudstj.
nattv. Offer.
Burfjord, skrifte/nattv, offer.
Sekkemo, skifte/nattv, offer.
Ingen gudstjeneste.
Juli:
01.07 Kl. 12.00
08.07
15.07 Kl. 12.00
22.07
31.07 Kl. 11.00
31.07 Kl. 18.00
Friluftsgudstjeneste, Jøkelfjord
Ingen gudstjeneste.
Skorpa kirke, skrifte/nattv, offer.
Ingen gudstjeneste
Sekkemo, norsk/samisk gudstj, skifte/nattv, offer
Nordstrøm kirkegårdsandakt.
August:
05.08
12.08 Kl. 11.00
19.08 Kl. 17.00
26.08 Kl. 11.00
September:
02.09 Kl. 11.00
09.09 Kl. 11.00
Ingen gudstjeneste.
Burfjord, skrifte/nattv, offe
Kvænangensbotn
Sekkmo, stevnegudstj. skrifte/nattv, offer.
Burfjord, skrifte/nattv, offer
Sekkemo, sk/nattv, offer stevenegudstj.
Se for øvrig annonsering i FiN og på vår hjemmeside www.kvanangenmenighet.no