Program for Skandinavisk Kongress Hurdalsjøen Hotell – Norge 26

Program for
Skandinavisk Kongress
Hurdalsjøen Hotell – Norge
26.-28. september 2014
”Gralen – Den hellige flammen gjennom tidene”
«Vær hilset, søker av Gralen!
Jeg har i stjernene sett et potensiale til at Gralen – Den hellige flammen gjennom
tidene – kan åpenbare seg på Hurdalsjøen under Rosenkors-Ordenens
Skandinaviske kongress. Mange har i tidenes løp søkt Gralen fjernt og nært, men
likevel er den fremdeles omspunnet av et mytisk og mystisk skjær.
12 verdige og forberedte riddere, én ridder fra hver av Den Skandinaviske
Storlosjens 12 enheter, har med seg hver sin nøkkel – en todelt nøkkel der én er
fysisk og én er åndelig – for å dele med oss av sin visdom, og sammen med andre
oppriktige søkere bidra til Gralens mulige åpenbaring.
Men hva er Gralen? Vil den åpenbare seg, og hva vil den i så fall åpenbare? Hva
innebærer det å være ridder, og hvilken uttrykksform kan en moderne ridder
ha? Vil du finne det du søker?
Jeg kan ikke love deg at du vil finne Gralen, men jeg kan love deg tre dager med
åndelig påfyll og indre åpenbaringer, i inspirerende samvær med likesinnede
fratres og sorores i naturskjønne omgivelser. Tre dager der du starter din
symbolske vandring som neofytt, fortsetter reisen som adept før du til slutt når
Mesterskapet.
Velkommen til Skandinavisk Kongress på Hurdalsjøen, 26.-28. september 2014!
I ærbødighet, jeg er Merlin»
Kjære Soror, Kjære Frater,
Den Skandinaviske Storlosjen ønsker deg velkommen til Skandinavisk Kongress på
Hurdalsjøen Hotell i Norge den siste helgen i september 2014.
Kongressen er åpen for alle medlemmer av A.M.O.R.C. og for
ledsagende/medfølgende ikke-medlemmer.
Temaet for denne kongressen er:
”Gralen – Den hellige flammen gjennom tidene”
Den hellige flammen representerer Rosenkors-tradisjonens Gral. I vår kongress
skal vi sammen finne veier å gå for å lete etter vår egen hellige Gral.
Historien er full av heltemodige riddere på søken, men hva kan vi som
Rosenkorsere finne ut bakenfor legendene – og inne i oss selv? Hva består vår
søken i og hva er Den hellige gral for oss? Hvilke egenskaper er det som kreves i
dag for å leve opp til det ridderlige ideal – og er ridderen kun en maskulin
eventyrer som på sin vei redder en jomfru eller to?
Programmet er en blanding av foredrag, dramatisering og arbeid i mindre
grupper, og vi gjennomfører øvelser i Åndelig Alkymi.
I tillegg skal det være rikelig med tid til samvær med nye og gamle
rosenkorsvenner, og mulighet til å trekke seg tilbake for egen refleksjon.
Et Rosenkors-tempel blir satt opp på hotellet der vi kan søke indre og ytre stillhet.
Hver dag holdes her Council for Åndelig Støtte der også ikke-medlemmer kan delta.
Et høydepunkt blir Kapittel-konvokasjon (eneste programpunkt som kun er åpen
for medlemmer).
Gjennom 3 dager er det vårt håp at vi sammen skal finne hjelpemidler og
inspirasjon for vår egen videre vandring og søken – en indre glød som fortsetter å
lyse etter at kongressen er lukket og vi har sagt farvel.
Velkommen skal du være!
Hilsen Komitéen
På foregående side ser du en gjengivelse av en ridder slik vi ofte tenker på
dette idealiserte og maskulint pregede forbildet. Men hvordan ser nåtidens
ridder ut? Hvordan kan vi heve oss over gamle tankemønstre og synliggjøre
også den feminine siden av ridderidealet? Det håper vi blir en spennende
oppgave for alle moderne riddere å manifestere når vi møtes til Skandinavisk
Kongress på Hurdalsjøen Hotell i september!
Program
Det offisielle programmet starter fredag 26. september med åpningsseremoni kl.
13.00. For de som kan er det mulig å ankomme allerede torsdag
ettermiddag/kveld. For de som ønsker å delta vil det være eget program torsdag
kveld/fredag formiddag.
Med unntak av Kapittelkonvokasjonen lørdag ettermiddag er alle programposter åpne for ikke-medlemmer. Og vi håper at det kommer mange!
Første dag – Neofytten
10.00-12.45: Ankomst/registrering
13.00-18.30, inkludert pauser:

Åpningsseremoni v/ Stormester

Neofytten Parsifal
Med Livets Tre som utgangspunkt tar Karl Arne Gustafsson for seg den
oppvåknende Parsifals utvikling på sin søken etter Den hellige gral. Del 1 av 3.

Riddere, legender og den hellige gral
Lasse Nikolaisen gir oss en gjennomgang av sitt møte med ridderne og
legenden om den hellige gral.

Den Moderne Parsifal
Hvordan ville livet til Parsifal ha vært hvis han levde i dag? Berit Mira
Rosentjern tar oss gjennom en dramatisering av Parsifal i en moderne tid.
Del 1 av 3.

Ridderne i arbeid
Vi deler oss inn i grupper for å arbeide med ulike tema for utvikling av våre
ridderegenskaper.

Refleksjon og avslutning av Dag 1
19.30 Middag
Andre dag – Adepten
09.00-17.30, inkludert lunsj og pauser:

Adepten Parsifal
Karl Arne Gustafsson, 2. del av Parsifals utvikling.

Åndelig Alkymi
Vi fordeler oss for øvelser i Åndelig alkymi. Tilrettelagt av Storlosjens Grand
Councillors.

Council for Åndelig Støtte i tempelet

Den Moderne Parsifal
Berit Mira Rosentjerns 2. del av en dramatisering av dagens Parsifal.

Ridderne i arbeid
Vi deler oss på nytt inn i grupper for å arbeide med ulike tema for utvikling
av våre ridderegenskaper.

Kapittelkonvokasjon i tempelet
Kapittelkonvokasjon for alle medlemmer i regi av Oslo Kapittel. Drama om
gralsmystikken v/ Stormester. Kun for medlemmer av A.M.O.R.C.
19.00 Festmiddag
Tredje dag – Mesteren
09.00-13.00, inkludert pauser:

Ridderne rapporterer
Gruppene synliggjør i riddersalen hva de har funnet ut av sine 12 tema.

Den Moderne Parsifal
Berit Mira Rosentjerns siste del av en dramatisering av dagens Parsifal.

Mesteren Parsifal
Karl Arne Gustafsson om 3. og siste del av Parsifals utvikling.

Avslutning og Council for Åndelig Støtte
Vi lukker kongressen.
13.00 Lunsj og avreise
Velkommen til Skandinavisk Kongress på Hurdalsjøen Hotell.
Vi har lagt den Skandinaviske Kongress til Hurdalsjøen Hotell, 25 kilometer
nord for Gardermoen flyplass (Oslo Lufthavn).
Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser ved Hurdalsjøen. Hotellet har tradisjon
som vertskap for A.M.O.R.C. gjennom Oslo Kapittels seminarserie
«Hurdalsrosen», og legger alt til rette for at vi skal føle oss hjemme. Store deler
av hotellet ble nyrenovert sommeren 2013.
Under kongressen får vi nesten
hele hotellet for oss selv med
tilgang til flere møtesaler.
Utendørs disponerer vi en stor
lavvo (telt med ildsted) med plass
til inntil 80 personer.
For egen avkobling har hotellet
svømmebasseng, badstue,
utendørs boblebad og treningsrom. Det oppsatte Rosenkorstempelet vil være tilgjengelig for
refleksjon og meditasjon, og det er flotte naturstier rundt området.
Fra Oslo tar det ca 1 time å kjøre til hotellet, fra Oslo lufthavn Gardermoen ca 25
min. Se for øvrig informasjon under praktisk informasjon om hvordan du
kommer deg til hotellet. Vi legger opp til organisert samkjøring og
henting/bringing for de som har behov for det.
Se også hotellets hjemmeside på: http://www.hurdalsjoen.no
Praktisk informasjon
Ankomst og registrering er fredag 26. september fram til kl. 12.45. Seminaret
starter kl. 13.00. Det er mulig å ankomme og registrere seg torsdag kveld. For de
som ankommer torsdag vil det være tilbud om felles aktivitet torsdag kveld og
fredag formiddag for de som ønsker det.
Kongressen avsluttes med lunsj søndag kl. 13.00.
Hurdalsjøen hotell og konferansesenter ligger i naturskjønne omgivelser 25
km nord for Oslo lufthavn Gardermoen og ca én times kjøring fra Oslo. Adressen
er Skredderbakkvn. 9-11, 2090 Hurdal. Sjekk www.hurdalsjoen.no for mer
informasjon om hotellet.
Transport: Til Gardermoen Lufthavn kan man ta fly fra alle verdenshjørner, og
man kan komme med tog eller buss fra Oslo Sentralstasjon og byene langs
Vestfoldbanen og nordover. Fra Gardermoen er det ca 25 min å kjøre til hotellet.
Fra Hamar og Oslo er det ca 1 times kjøretur, fra Sarpsborg ca 2 timer og fra
Gøteborg ca 5 timer. På hotellets webside finnes en veibeskrivning.
For de som ikke har mulighet til å ordne transport selv vil vi søke å organisere
samkjøring og henting/bringing. Angi ved påmeldingen om du har ledig
kapasitet i egen bil og hvor du kjører fra, eller om du har behov for å sitte på
med noen, det være seg hjemmefra, fra Oslo, Gardermoen eller annet.
Påmelding skjer ved å fylle ut alle opplysninger i skjemaet på siste side og
sende det inn via post eller e-mail til [email protected] innen 21. juni 2014.
Kongresspris med ev tillegg og fratrekk regnes ut og konverteres til riktig valuta
etter innbetalingsdagens valutakurser. Beløpet innbetales i sin helhet til aktuelt
kontonummer. Det er begrenset med plasser og vi praktiserer ”først til mølla”.
Påmelding og betaling før 21. juni gir en lavere pris. Ved påmelding – hvis ledig
plass – etter 21. juni betales full avgift og NOK 200,- tilkommer derfor per
person.
Avmelding. Ved avmelding før 1. august refunderes innbetalt beløp i sin helhet.
Ved avmelding etter dette gis det normalt ingen refusjon pga forpliktelser
ovenfor hotellet. Ev avbestillingsforsikring er den enkeltes ansvar.
Pris. Kongresspris ved betaling før 21. juni er NOK 3 550,-. Prisen er per person,
gjelder ankomst fredag med opphold i dobbeltrom og inkluderer kongressavgift
alle dager, middag fredag, frokost/lunsj/middag lørdag, frokost/lunsj søndag,
te/kaffe/frukt alle dager. Drikke til maten er ikke inkludert. Tillegg for
enkeltrom (begrenset kapasitet), lunsj fredag, ankomst torsdag og påmelding
etter 21. juni 2014. Ikke-medlem får NOK 300 i rabatt. Det finnes mulighet for
deltakelse uten overnatting og måltider.
Påmeldingsskjema
Påmelding sendes Oslo Kapittel, c/o Druidenes hus, Parkveien 47 B, 0256 Oslo
eller til [email protected] – husk å få med alle påmeldingsdetaljer.
Navn: ........................................................................................Medl.nr: . ...........................................
Adresse: .................................................................................... ..............................................................
E-mail: .......................................................................................Mobil: ................................................
 Jeg ønsker å dele rom med........................................... ..............................................................
 Spesielle ønsker/behov: .............................................. ..............................................................
Matpreferanser:
 Vanlig mat
 Vegetar
 Vegetar m/fisk
 Jeg kjører bil og kån tå med ……….. personer frå ................................................ (sted)
 Jeg ønsker å sitte på med noen fra .......................... ............................................... (sted)
Betaling
 Kongresspris fram til 21. juni (NOK 3 550,-)
..................................
Tillegg/fratrekk:
 Lunsj fredag (+NOK 200,-)
+ ................................
 Enkeltrom, begrenset kapasitet (+ NOK 350,-)
+ ................................
 Ankomst torsdag, middag/frokost (+ NOK 900,-) + ................................
 Påmelding etter 21. juni 2014 (+ NOK 200,-)
+ ................................
 Rabatt ledsagende ikke-medlem (- NOK 300,-)
- .................................
Sum NOK
=
Beløpet omregnes til SEK/DKK etter aktuelle valutakurser ved innbetaling:
 Norge: NOK ............................ innbetales til konto 7877 06 90306
 Sverige: SEK .......................... innbetales til plusgirokonto 14 77 81 - 9
 Danmark: DKK ..................... innbetales til konto 9570 000 396 65 34