Kan dette kalles voldtekt?

BRIS: Ungdomsvoldtekter
Drammen 14. mars 2012
Svein Mossige:
Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser
og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang
og forståelser.
Kan dette kalles voldtekt?
• Jeg var ung og forelsket i en god kamerat og
han ville ikke bli sammen med meg før jeg
hadde sex med han. Jeg sa ”ok” og gikk med
på det, men angret da vi skulle til med det.
Så sa jeg nei og prøvde å vri meg unna, men
han sa ”joda det var dette vi ville”, og trengte
inn i meg. Jeg blødde fælt og sprang
gråtende hjem etterpå. I ettertid er jeg fortsatt
usikker på om det kan kalles voldtekt.
14 mars 2012
Ny Powerpoint mal 2011
3
• Kan det kalles voldtekt?
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
4
Hva handler det om?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Relasjon: Var forelsket – har følelser for gutten
Han presser: Sex hvis vi skal være sammen
Jenta sa ok
Jenta angret
Jenta sa nei
Han insisterer på ”sin rett”: Var dette vi ville
Jenta viser fysisk motstand (vred seg unna)
Han tar seg til rette: ”Trengte inn i meg”
Jenta reagerer kroppslig og psykisk
Jenta er i tvil om hva dette er
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
5
Hvorfor er hun usikker på om det kan
kalles voldtekt?
• Individuelle betingelser
– Ung
• Kontekst
– Sa ja
• Voldtektsmyter
– Jenta: Han har rett på sex når jeg har sagt ja
– Gutten: Har rett på sex når hun har sagt ja
• Nær relasjon
– Kjæreste, en hun kjenner
• Tillit
– En god kamerat
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
6
• Kvinner som har vært utsatt for voldtekt
strever med å avklare hvor alvorlig den
hendelsen de har vært utsatt for skal være
for at de kategoriserer den som et overgrep.
• Særlig kvinner som har vært utsatt for
voldtekt i forhold hvor de kjenner utøveren
strever med å kalle hendelsen for voldtekt.
• Siri Thoresen & Carolina Øverlien, (2009); Dagmara
Bossy, (2011)
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
7
NOVA studien
Landsrepresentativt utvalg:
• Avgangselever ved 67 videregående skoler
• Antall deltakere: 7033
• Svarprosent: 77
• Deltakerne fylte ut et spørreskjema i klassen
med en lærer til stede
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
9
Hva vi spurte om:
• ”Spørsmålene i denne delen av
spørreskjemaet handler om uønskede
seksuelle hendelser både da du var barn og i
ungdomstida. Først spør vi om du har
opplevd slike hendelser. Hvis du har hatt
slike opplevelser ber vi deg også svare på
spørsmål om den første og den siste av
disse.”
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
10
Typer av seksuelle krenkelser og
overgrep – jenter og gutter (prosent)
-
Jenter
Blotting
16
Noen har befølt deg
23
Du har befølt en annen 8
-
Samleie
Oralsex
Analsex
-
Voldtektfors
Voldtekt
V.forsøk eller
voldtekt
11. april 2011
12
8
3
Gutter
7
8
5
6
6
2
7
4
0,7
0,4
9
0,8
Ny Powerpoint mal 2011
11
Hvem er overgriper?
Foreldre, søsken
besteforeldre
Venn kjæreste
Bekjent
Steforeldre
Annen slektning
Trener, lærer
Fremmed
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
Gutter
0,7
Jenter
1,3
(1)
5,8
14,3
(11)
0,3
1,9
(1)
1,5
2,5
2,8
9,9
(2)
(7)
12
Voldtekt i nære relasjoner
• I denne presentasjonen vil jeg særlig se på voldtekt
og overgrep som skjer i nære relasjoner – der hvor
utøveren er en bekjent, venn eller kjæreste.
• Den vanligste relasjonen hvor voldtekt og overgrep
forekommer –
• Overfallsvoldtekt som vi hører mest om er mer
uvanlig
• De seksuelle hendelsene vi skal se på her
innebærer alt fra grenseoverskridelser, krenkelser og
til klare overgrep.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
13
Unge mest utsatt
• I denne studien er informantene 18 år og
studien kan i seg selv ikke si noe om hvilke
aldersgrupper som er mest utsatt for
seksuelle overgrep og voldtekt.
• Men en rekke internasjonale studier viser
ganske tydelig at det er unge kvinner i
aldersgruppen 16 til 24 år som er den
desidert mest utsatte gruppen for voldtekt.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
14
Grunner til unge kvinners utsatthet for
seksuelle krenkelser
• Ungdomstiden er en periode for seksuell utforskning
hvor grenser for hva som er akseptabelt og ikke,
utprøves - og hvor forestillinger og erfaringer med
gjensidighet og respekt utvikles.
• Ungdomstiden en periode med identitetsutvikling
hvor hvem man er som seksuelt vesen og ellers er
under utforming i en kulturell kontekst som kan by på
forvirrende identitetsbilder både for gutter og jenter
• At det ikke bare er unge, men unge kvinner som er
mest utsatt krever en forklaring i seg selv
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
15
Forhold med betydning for hvordan utsatte
forstår, opplever og reagerer på voldtekt
• Individnivå
• Familie-, venne- og jevnaldrende-nettverk
(mikrosystemiske faktorer)
• Systemene rundt (Mesosystemiske faktorer)
• Makrosystemiske betingelser
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
16
• Alle voldtekter foregår på relasjonsplanen –
på mikronivå.
• Den utsattes individuelle opplevelsen av
hendelsen fargelegges av hendelsen, av hva
som skjer mellom den utsatte og andre etter
overgrepet, av hvordan ulike involverte
systemer reagerer på hendelsen og hvordan
samfunnet eller kulturen er tilbøyelige til å
forstå en voldtektshendelse
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
17
Undersøkelsens kvalitative materiale
• Etter spørsmål om hva det seksuelle overgrepet
handlet om, hvem som gjorde det og om det skjedde
før og/eller etter fylte 13 stilles et åpent spørsmål
hvor ungdommene blir spurt:
• ”Kan du beskrive hva som skjedde og hvem som var
involvert (uten å nevne navn)?”
• Materialet omfatter 983 åpne beskrivelser av
uønskede seksuelle opplevelser
• I underkant av halvparten av disse handler om
hendelser hvor venn, kjæreste eller bekjent var
utøver
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
18
..en uønsket seksuell hendelse..
• Vi lå i senga og så på film. Han ville ha sex
men ikke jeg. Han sa vi skulle og begynte å
ta på meg. Jeg ville ikke og dyttet han vekk.
Han begynte å kle av meg. Jeg dyttet han
vekk igjen og gikk derfra.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
19
Sannsynligvis en ganske vanlig - men
sårbar hendelse
•
•
•
•
•
•
•
Han tar initiativ
Hun vil ikke
Han fortsetter
Hun dytter han bort
Han fortsetter
Hun dytter han bort – og går derfra
Han lar henne gå
– Hvorfor er situasjonen sårbar?
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
20
Jeg gjorde ikke motstand….
• Min kjæreste han tvang meg til å kle av meg
klærne og ha samleie selv om jeg ikke
ønsket det selv. Men jeg gjorde aldri noen
motstand, bare sa at jeg ikke ville, men [han]
tok ikke hensyn. Det skjedde flere ganger.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
21
Voldtekt i lovens forstand
• For at de juridiske kriteriene for voldtekt skal
være oppfylt må det uønskede samleiet ha
skjedd ved at krenkeren skaffer seg
seksuelle omgang gjennom vold eller
truende atferd, eller har seksuell omgang
med noen som er bevisstløs eller av andre
grunner ikke er i stand til å motsette seg
handlingen
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
22
• Ut fra denne definisjonen av voldtekt dreier det
foregående tilfellet seg ikke om voldtekt: ”Men jeg
gjorde aldri noen motstand, bare sa at jeg ikke ville”.
• Ut fra beskrivelsen finner den uønskede seksuelle
hendelsen ikke sted som følge av vold eller truende
atferd, selv om ”han tvang meg til å kle av meg”
• I rettslig forstand betyr ikke det at hun sier at hun
ikke vil, det samme som å gjøre motstand fysisk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
23
• Den rettlige forståelsen er i tråd med en
vanlig oppfatning i vår kultur av at jenta er
medansvarlig så lenge hun ikke viser tydelig
motstand. Hun har latt han få sin vilje
gjennom uten å sette seg til motverge og er
dermed ansvarlig.
• En slik kulturell forestilling kan også ha
betydning for hvordan jenta selv forstår det
som hun har blitt utsatt for – særlig når det
som i dette tilfellet, ”skjedde flere ganger”
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
24
Eksplisitt vold
• Jeg ville sove, men ikke han. Han ville ha
sex. Jeg prøvde å fortelle han at jeg ikke
orket eller ville. Men han skulle. Det endte
med at han holdt meg fast og da fikk
gjennomført samleie. Jeg lå der og vridde
meg og prøvde å dytte han bort, men uten
hell.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
25
• Det er ikke sikkert at forskjellen i hvordan
jenta i dette tilfellet og i det foregående,
opplever de uønskede seksuelle hendelsene
er vesensforskjellige
• Og det er heller ikke sikkert at motstanden
som jenta viser i det siste tilfellet hjelper
henne til ikke å klandre seg selv – noe vi skal
se i det neste eksemplet…..
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
26
• Visste at jeg kom til å bli banka hvis jeg ikke
gjorde som han sa. Ingen andre visste det. I
tillegg innbilte jeg meg at det var min feil.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
27
• Fysisk tvang og vold
– angst
• Ingen visste om det
– ensomhet
• Sannsynligvis skjedde det flere ganger
– Ugjenkallelig
• Det var min feil
– Skyld og skam
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
28
• I en del tilfeller er presset mindre
håndgripelig – men det er der og i sterk nok
grad til at jenta gir etter:
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
29
Følte meg presset………..
• Følte meg presset til å ha sex uten at jeg
ville. Men ikke fysisk presset, bare ved at han
aldri ga seg. Han respekterte ikke at jeg ikke
ville. Han ville aldri ha presset fysisk.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
30
..fordi han skulle slutte å være så
sur…
• Jeg var hos kjæresten min og vi sov. Da vi
våknet hadde han lyst på sex, men ikke jeg.
Han maste og maste. Jeg gjorde det for at
han skulle slutte å være så sur.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
31
• Noen beskriver den seksuelle hendelsen
som bestående både av tvang og av plikt:
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
32
Vold fra han og plikt fra henne
• Han holdt meg fast mens han trengte inn i
meg og utførte samleie. Han var veldig full.
Jeg følte det var min plikt siden jeg var hans
kjæreste. Det var bare meg og kjæresten
min.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
33
Hvordan forstå dette?
• Dette er en beskrivelse av en uønsket
seksuell handling
• Han holdt henne fast
• Han utførte samleie
• Han var full
• Jenta var forpliktet til å la det skje som
guttens kjæreste
• De var aleine
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
34
Vanlige utbredte forestillinger om
voldtekt
• Handlingsmønsteret uttrykker og bekrefter
stereotypiske kjønnsroller hvor gutten har rett
til å ta seg til rette i et kjæresteforhold og
hvor jenta har en mer eller mindre klar
forpliktelse til å la han få gjøre det.
• Fravær av gjensidighet er en del av dette
stereotypiske kjønnsrollemønsteret.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
35
..hva som forventes..
• Innenfor en slik ramme skal kvinner ikke vise
sin seksuelle interesse slik at når de sier nei
til sex så blir dette fortolket som en invitasjon
mens men forventes å handle ut sin
seksuelle interesse og at de i visse
situasjoner ikke behøver å legge bånd på
sine seksuelle behov som i en
kjæresterelasjon.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
36
• I slike sammenhenger blir kvinnen betraktet
som et seksuelt objekt som har som funksjon
å tilfredsstille mannens seksuelle behov slik
at i noen situasjoner blir tvang betraktet som
en del av et normalt og akseptabelt
rollemønster.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
37
Seksuelle script
• Slike forventninger kan være script som gir
føringer for hvordan både gutter og jenter
skal handle i bestemte situasjoner.
• Slike script kan leses ut av hvordan seksuelle
handlingsmønstre kan arte seg.
• De kan også komme til uttrykk mer eksplisitt
gjennom tilslutning til bestemte holdninger
som vi etter hvert skal se.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
38
• Slike script er tilstede både på et makronivå i
kulturen som noe som tas for gitt, men de er
også til stede hos det enkelte individ
• De kan særlig gi føringer for hvordan
aktørene handler i situasjoner som
inneholder en viss grad av tvetydighet som i
den følgende:
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
39
Han respekterte meg ikke….
• Han hadde veldig lyst på sex, men jeg ville
ikke. Jeg ville ikke at han skulle like meg
mindre og jeg var glad i han og blind. Han
respekterte meg ikke, og jeg var for redd til å
si i fra.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
40
• Grad av tvetydighet er imidlertid et relativt
begrep – den følgende situasjonen kan vi
forstå som en situasjon med liten grad av
tvetydighet med hvor det seksuelle skriptet vi
snakker om kommer klart til uttrykk:
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
41
.. Det angrer jeg på …
• Han truet med at hvis jeg ikke hadde sex
med han så kom han til å slå opp med meg
osv. Jeg ville ikke, men lot han få det og det
angrer jeg på den dag i dag
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
42
• Situasjonen kan leses som et tilfelle hvor det
ikke er være nødvendig for gutten å
kontrollere sine seksuelle impulser og behov.
Jenta forventes i den samme situasjonen å
fremstå som et seksuelt objekt som kan
tilfredsstille guttens seksuelle behov. Selv om
det ikke foreligger håndgripelige tegn på
tvang plasseres jenta i en følelsesmessig
tvangssituasjon .
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
43
Voldtekten som et referansepunkt for hvordan
andre hendelser blir opplevd og forstått
• I det foregående tilfellet kan det hende at
hendelsen har farget noe av informantens liv:
”Det angrer jeg på den dag i dag” - Hun
tenker at hun gjorde noe hun ikke skulle ha
gjort. På den måten kan det hende uten at vi
kan vite det sikkert, at voldtektshendelsen
fortsatt er nærværende i hennes liv.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
44
Hvordan traumatiske hendelser som
voldtekt kan fargelegge den utsattes liv
• Hendelsen er blitt en del av min identitet
• Hendelsen er blitt et referansepunkt for hvordan jeg
forstår meg selv og verden
• Hendelsen er blitt en viktig del av min livshistorie
• Denne hendelsen fargelegger hvordan jeg tenker og
føler om andre opplevelser
• Denne hendelsen har ført til en varig endring av mitt
liv
• Jeg tenker ofte på hvordan denne hendelsen vil
påvirke min fremtid
• Hendelsen er blitt et vendepunkt i mitt liv
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
45
..blitt psykisk preget..
• Det var egentlig ”one night-stand” som var
under et taushetsløfte. Vi avtalte å holde det
hemmelig. Jeg har senere blitt psykisk preget
av den hendelsen. Han sladret til alle på
skolen og satte ut rykter om at jeg var blitt
gravid.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
46
Hendelser – livshistorie - identitet
• Hvordan vi lager vår egen livshistorie er nært
knyttet til vår selv-forståelse og identitet.
• Vår identitet formes ut fra hvordan vi utvikler
fortellinger om hendelser i våre liv og hvilke
hendelser som gis plass i disse fortellingene.
• Hvis erindringen av en traumatisk hendelse
som voldtekt inngår som en sentral hendelse
i fortellingen om en selv kan også hendelsen
og fortellingen om den bli en sentral
komponent i ens personlige identitet
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
48
.. Når voldtekten tar og blir gitt for
stor plass i livet….
• En ung kvinne var blitt utsatt for voldtekt fra
en bekjent. Erindringen av voldtekten plaget
henne. Hun klandret seg selv for hendelsen,
og hun følte at hun hadde mindre kontroll
over sitt liv og at verden var blitt mer utrygg.
• Hun fikk hjelp av en terapeut til å forstå at
hennes følelse av mangel på kontroll ikke
bare handlet om voldtekten, men at følelsen
var et dominerende tema i hele hennes liv,
inkludert en side ved hennes forhold til andre
mennesker…
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
49
• Er det hensiktsmessig å gi en hendelse som
voldtekt en slik sentral betydning i denne
personens livshistorie og identitet?
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
50
Samfunnsmessige forhold som har
sammenheng med voldtekt
• Et negativt kvinnesyn
• Aksepterende holdninger til voldtekt – slike
holdninger kan være en av flere forskjellige
betingelser for at noen menn begår voldtekt
mot kvinner
• Kvinners status og makt i et samfunn – jo
mindre makt og lavere status desto høyere
hyppighet av voldtekt
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
51
Identitet og kultur
• Identitet foreligger på et individ-plan –
samtidig som den utformes og utvikles i et
samspill mellom forhold på flere nivåer.
• Vi tolker våre erfaringer i lys av tidligere
erfaringer
• I lys av hvordan andre tolker våre erfaringer
• I lys av script, forventninger og holdninger
• I lys av fremherskende forestillinger i kulturen
som vi lever i
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
52
Måling av holdninger
• Finner vi tilslutning til stereotype forestillinger
om sex og kjønn blant dagens moderne
ungdom?
• Er det forskjell i grad av tilslutning blant
gutter og jenter?
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
53
• Spørsmålene ble studert i:
• Svein Mossige:
• Ungdoms holdninger til
seksuelle krenkelser og
overgrep
• NOVA rapport 16/01
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
54
Rape Myth Acceptance Scale
(Burt 1980)
• 6 delskalaer som er ment å måle forhold som
kan si noe om et individs sannsynlighet for å
begå voldtekt (i en vestlig/amerikansk kultur):
• Tilfredshet med utforming av egen sexrolle
• Kjønnsrollestereotypier
• Seksuell konservatisme
• Aksept av vold i parforhold
• Fiendtlighet overfor motsatt kjønn
• Aksept av myter om voldtekt
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
55
Gutters og jenters holdninger til
voldtekt – like eller ulike?
• Tre utsagn fra ”Rape myth inventory” (Burt, 1980):
• A: Når en jente blir med en gutt hjem etter en kveld
på byen betyr det at hun er villig til å ha sex
• B: I de fleste voldtektssaker er offeret lett på tråden
eller har et dårlig rykte
• C: Hvis en jente er med på kyssing og kjæling er det
hennes feil hvis partneren tvinger henne til sex
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
56
Gutters og jenters holdninger til
voldtektsmyter
(N=705)
Påstan Uenig
der
Jenter
Gutter
Enig
Jenter
Gutter
A
49%
26%
10%
21%
B
82%
47%
3%
10%
C
90%
72%
2%
7%
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
57
Kjønnsrollestereotypier
• Dette dreier seg om i hvilken grad det finnes
tilslutning til tradisjonelle kjønnsroller.
• Innenfor tradisjonelle kjønnsroller vil gutter/menn
tildeles en definisjonsmakt over hva som kan
forventes å skje i relasjoner mellom gutter og jenter.
• Hvis det blant gutter og jenter finnes en aksept for
eller at de tar for gitt slike holdninger vil dette kunne
medvirke til at gutter setter rammer for hva som skjer
i seksuelle relasjoner
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
58
Andel av gutter og jenter som er helt eller ganske
uenige i kjønnsrollestereotypier
Påstander
Gutter
20%
Jenter
8%
En kvinne bør være jomfru
når hun gifter seg
76%
85%
Det er greit at jenter gjør
karriere men ekteskap og
familie bør komme først
45%
67%
Det ser verre ut når en jente
er full enn når en gutt er det
33%
54%
Det er greit at jenta betaler
når man er ute sammen
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
59
Romantisk kjærlighetsforhold som
forutsetning for sex
• Tilstedeværelse av romantisk kjærlighet som
forutsetning eller grunnlag for seksuelle
relasjoner kan ha betydning for hvordan de
seksuelle handlingene mellom gutter og
jenter finner sted og utformes.
• Et romantisk kjærlighetsforhold baserer seg
på en grad av gjensidighet – men behøver
ikke være en nødvendig forutsetning for
gjensidighet i seksuelle relasjoner.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
60
Tilslutning til en ”romantisk kjærlighets-norm –
gutter vs. jenter (Helt eller ganske enig)
Påstander
Gutter
Jenter
Man bør ikke ha sex med en
man ikke er forelsket i
21%
44%
Jeg ønsker et langvarig
kjærlighetsforhold med bare
”den ene”
61%
68%
Hvis man har en kjæreste er det
galt å ha sex med en annen
73%
90%
Jenter liker gutter som er
kjærlige og omsorgsfulle
72%
84%
Det er verre at jenter har sex
med flere enn at gutter har det
27%
13%
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
61
Ansvarliggjøring – klandring av offeret
• I internasjonal forskningslitteratur om voldtekt
trekkes tendensen til å klandre offeret frem
som en av de sentrale myter om voldtekt.
• Denne måten å tenke om offeret på tillegges
betydning for at voldtekt kan finne sted.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
62
Ungdom som lar seg selv utnytte
seksuelt er selv ansvarlige
Helt
uenig
1
2
3
4
Helt
enig
5
Gutter 22%
27%
24%
17%
11%
Jenter 35%
30%
19%
11%
4%
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
63
Villighet til å utnytte andre seksuelt
• En tilslutning til at det er greit å utnytte andre
seksuelt hvis anledningen skulle by seg vil
også kunne indikere en større sannsynlighet
for å gjøre voldtekt enn om det ikke foreligger
sen slik tilslutning.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
64
Hvis dere var flere med på det ville du ha
utnyttet en annen ungdom seksuelt?
1
2
Helt uenig
3
4
5
Helt enig
Gutter 83,6%
8,1% 6,7% 1,0%
0,7%
Jenter 98,0%
1,3% 0,5%
0,3%
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
65
Lyst og grenser
• Hvis gutter i større grad enn jenter opplever
eller er opptatt av egen seksuell lyst vil
holdninger som innebærer en aksept av
ufrivillig sex, tvang i seksuelle relasjoner eller
voldtekt kunne bety at terskelen for å la
denne lysten komme til uttrykk senkes.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
66
Hvor ofte kjenner du seksuell lyst?
Aldri Sjelden Iblant
Ofte
Nesten
hele
tiden
Gutter
0,3
1,7
20,1
63,5
14,4
Jenter
1,5
5,1
48,1
39,6
5,7
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
67
Tilslutning til maskuline og feminine
egenskaper
• Det er blitt hevdet at seksuelle krenkende
handlinger fra gutter eller menn kan knyttes
til at disse identifiserer seg med tradisjonelle
maskuline egenskaper. I vår undersøkelse
ble informantene presentert for en liste på 20
forskjellige egenskaper som kan oppfattes
som maskuline eller feminine. Informantene
ble bedt om å markere på en 6-delt skala i
hvilken grad de 20 egenskapene ”passer
helt” (6) eller ”passer ikke” (1).
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
68
Jenter: maskuline og feminine
Gutter: bare maskuline
• For flere av tradisjonelle maskuline egenskaper var
det faktisk slik at jenter i litt større grad enn gutter
svarte at disse passet helt eller passet bra. Det gjaldt
for slike egenskaper som uavhengig, sterk
personlighet, sterk, dominerende, aggressiv.
• Fordelingene av de feminine egenskapene var langt
mer skjev mellom: Her var det en langt større andel
jenter som svarte at disse passet helt eller passet
bra. Det gjaldt for eks. å trøste andre, varm, øm.
• Jentene identifiserte seg med et bredere spekter av
egenskaper enn det guttene gjorde.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
69
Hva vi fant - korrelasjonsanalyse
• Den statistisk sterkeste sammenhengen fant vi
mellom holdninger til voldtekt og holdninger til
stereotype kjønnsroller. De som ga uttrykk for
aksepterende holdninger til voldtekt syntes også å gi
sin tilslutning til stereotype kjønnsroller.
Aksepterende holdninger til voldtekt var også
forbundet med holdninger hvor man la skyld på og
klandret den som var utsatt for overgrep. Det var en
negativ sammenheng mellom aksepterende
holdninger til voldtekt og det å tillegge seg feminine
egenskaper videre. Vi fant ingen klar statistisk
sammenheng mellom holdninger til voldtekt og
tilslutning til maskuline egenskaper.
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
70
Konklusjon
• Flertallet av gutter og jenter har holdninger
som ikke er i tråd med å begå seksuelt
krenkende handlinger eller voldtekt
• Men noen gutter slutter seg til et mønster av
ulike holdninger som ikke bidrar til
gjensidighet i seksuelle relasjoner og som
kan gi økt risiko for å begå voldtekt i
situasjoner hvor det oppstår anledninger til
dette
15. Mars 2012
Ny Powerpoint mal 2011
71
Mangel på gjensidighet i seksuelle
relasjoner med voldtekt som ytterpunkt
• Er et problem som det i altfor liten grad er tatt fatt i.
Dette burde være et tema for videregående skole.
Internasjonalt finnes det programmer som lærer
unge relasjonelle ferdigheter og som kan skape
grunnlag for gjensidighet, respekt og anerkjennelse i
seksuelle og i andre sammenhenger. Dette er
imidlertid ikke gjort i en håndvending. For å utvikle
relasjonelle ferdigheter kreves muligheter for trening
i realistiske situasjoner over tid
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
72
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
73