Faresignaler i parforhold

Faresignaler i parforhold
Par som sliter i samlivet har i snitt hatt seks vanskelige år før de velger å gjøre noe med det og da står
gjerne forholdet på kanten av stupet. Konfliktene kan handle om penger, barn, kommunikasjon, sex
eller svært ulike personligheter som fører til stadige diskusjoner og krangler. Et trekk som går igjen er
en økende utrygghet på hverandre om den andre vil fortsette forholdet eller om en skal bryte ut selv.
Denne usikkerheten fører til tilbaketrekning, kulde i forholdet og en avventende holdning til
hverandre. Paret er kommet inn i et gjentakende negativt mønster som går igjen eller en negativ
sirkel. Den negative sirkelen fører ofte til en varhet overfor hverandre og negative mistolkninger av
hverandre. Under konfliktene og diskusjonene ligger det ofte en usikkerhet på den andres følelser for
en. Usikkerheten kan være basert på skuffelser og følelse av svik i viktige og sårbare faser. Bak
usikkerheten ligger det et ønske om mer nærhet, følelse av tilhørighet og samhold med partneren.
Vennskapet som kan ha vært en god ressurs i forholdet i starten, kan være brutt ned av konflikter og
avstand. Resultatet er en følelsesmessig avstengthet overfor hverandre. Denne prosessen har gjerne
pågått over tid og paret føler seg fremmede for hverandre. De undrer seg over om de egentlig
kjenner partneren sin.
Par har en stor følelsesmessig innflytelse på hverandre. Kjærlighetspartnere er regulatorer for
hverandres fysiske og psykiske helse. Ekteskapelig stress over mange år fører til svekket
immunsforsvar. Særlig er kvinners hjerter mer sårbare for sosialt strsom i ekstreme tilfeller kan føre
til en akutt hjertesvikt. Mange år med dårlig parforhold kan føre til metabolsk sykdom med høyt
blodtrykk, diabetes, økt kolesterolnivå og i neste omgang hjerte – og karsykdommer. Manns-kroppen
og sjelen tåler dårlig krangler med brå ”oppstartere”, foraktfull kritikk og repereterende anklager fra
partnereren sin. Mannen går i forsvar, blir taus og isolerer seg for å beskytte seg selv. Taushet blir
benyttet som en måte å beskytte forholdet mot sammenbrudd, mens det egentlig er det motsatte
som skjer.
Det verste er når partneren er sarkastisk under en krangel, det gjør partneren enda sintere og
dermed løper partnerne en enda større helserisiko. Det er livsviktig for voksne å ha minst en person
som man kjenner seg trygg på og er tilknyttet med et trygt bånd. Dermed kan det være bedre for
helsen å komme seg ut av et dårlig parforhold.
Typiske karakteristika ved parene som sliter er at de har få eller ingen effektive måter å stoppe
krangler eller reparere konflikt på. Krangelen kan ofte starte ved at kvinnen retter høylydte, kritiske
og anklagende utbrudd overfor manne, som fører til at han trekker seg, blir avvisende og virker
uinteressert i hennes følelser. Parene som har det vanskelig, har få lykkelige øyeblikk og total
opplevelsen tipper over i det negative kraftfeltet. Mannen i forholdet føler seg lett administrert og
dominert av kvinnen, og han protesterer gjennom å trekke seg eller sabotere. Eller han blir fastlåst
og lar seg ikke påvirke. Resultatet er en maktkamp. I vanskelige parforhold føler begge seg overveldet
av negative følelser og tanker, og betrakter hverandre med mistenksomhet. Derfor oppfattes også
positive initiativ og forsøk på reparasjon, som negative eller styrt av andre motiver. Forholdet preges
av følelsesmessig avstand og isolering, der den ene, eller begge avviser eller ignorer partnerens bønn
om trøst og støtte. Oppsummert kan kritikk, forakt, forsvar og tilbaketrekning, også kalt
apokalypsens fire ryttere av psykolog J. Gotmann, være dødbringende i forhold. Langtidsfølgene er
som nevnt, at den ene eller begge utviser en kronisk diffus fysiologisk beredskap, kronisk stress og
nedsatt immunforsvar, med økt risiko for fysisk og psykisk sykdom.
Forhold kan fortsette under disse vilkårene, eller utvikle seg til et bittert samliv preget av
repeterende krangler og forakt. Håpet om en bedring kan ligge under og føre til at krangelen kommer
jevnlig opp mellom dem. Et annet alternativ er et resignert samliv med stor følelsesmessig avstand og
atskilte liv. Klimaet mellom partnerne er kaldt og fiendtlig.
I parforhold der makten deles mellom partnerne i parforholdet, er det ofte færre harde krangler og
trusler om brudd. Problemer kan lettere håndteres uten store følelsemessige bølger og utrygghet på
hverandres følelser. Velfungerende par krangler også, men de raskere til å reparere ved å be om
unnskyldning. De forsøker å forstå den andres synspunkt, forsøker å forholde seg saklig og kommer
hverandre i møte igjen etter en krangel. Gevinsten av et et godt fungerende parforhold er en
psykiske og fysisk helsegevinst og en følelse av å ha en trygg base eller havn i livet.