Røris presentasjon for førskoler og skoler.

Til
Rektor/Inspektør/SFO Leder - og alle skoleansatte!
Vestby kommune - Skoleadministrasjonen
Siden dere nå planlegger skoleåret 2012/13, sender Friskis&Svettis Vestby dere en liten påminnelse om
vårt tilbud – «Røris kurs for skole -og SFO ansatte i barneskolen»
Kort om RØRIS:
Røris er et bevegelsesprogram for barn i barneskolen (1-7 klasse) og bygger på et konsept der musikk
inspirerer til bevegelse.
Med verktøyet RØRIS – bestående av CD med musikk og bevegelsesinstruksjoner - har skolene fått et
enkelt redskap i alle sammenhenger der barn og voksne trenger å røre på seg. Røris bidrar derfor til
Stortingets og folkehelsens mål – helse og livskvalitet i fokus. Helseeksperter slår fast at bevegelse
stimulerer til økt læring, og dagens forskning viser at barn som er aktive i mange tilfeller har bedre
konsentrasjonsevne og bidrar til et mer positivt læringsmiljø. Å skape korte ”fysiske pauser” for elev og
lærer er stimulerende og øker konsentrasjonen i skolehverdagen.
Klipp fra Friskis&Svettis sin pressemelding på Verdens Aktivitetsdag der over 200 barn viste
Stortingspolitikerne hva Røris var utenfor Stortinget.
«Ettersom barn tilbringer mye tid i skolen, i aktivitetsskolen (SFO) og i barnehager, mener vi at dette er
arenaer der det kan gjøres mye. Her er tre konkrete forslag til hvordan:
1.
Gi bevegelse en tydelig plass i læreplanen – også utenom gymtimene!
Fysisk aktivitet må bli et naturlig verktøy i pedagogikken, ikke begrenset til idrettsfaget. Vi støtter forslaget
om en time idrettsfag om dagen. Læreplanen bør kompletteres, slik at korte bevegelsespauser blir en
naturlig del av undervisningen også i de teoretiske fagene. Det er mulig å bruke fysisk aktivitet i alle fag.
2.
Løft inn bevegelse som pedagogisk verktøy i lærerutdanningen!
Det er viktig å øke bevisstheten blant framtidige lærere og førskolelærere. Det bør derfor legges inn
obligatoriske moment knyttet til fysisk aktivitet som pedagogiske verktøy, som igjen vil gi både teoretisk
kunnskap og metodikk. Gjennom å forstå sammenhengen mellom kropp og hode, er det lettere å motivere
og legge inn bevegelse i undervisningen.
3.
Innfør en bevegelsesplan i alle barnehager og skoler.
Alle barn trenger bedre forutsetninger for å kunne oppleve gleden ved å bevege seg og bruke kroppen.
Gjennom en bevegelsesplan kan både skole og barnehager bli enda bedre på å gjennomføre daglige
aktiviteter, ikke bare på utedager og i gymnastikktimene.»
Stortinget har vedtatt økt satsing på helseforebyggende aktiviteter i skolehverdagen.
Over 700.000 barn bruker Røris i skolehverdagen i Norge og Sverige. Vi vet at behovet for
bevegelsesglede blant barn er stort – Vi kan gi dere nøkkelen og verktøyet.
I vedlegget finner du mer om Røris, og hvilken betydning det kan få for Deres skolehverdag.
Eller bruk 2 min på NRK nyhetene sin flotte dekning av RØRIS i praksis.
http://www.nrk.no/video/ny_type_skuletrim/B9D42141FEEE17F4/
Vi har fått tildelt midler fra Akershus Fylkeskommune til prosjektet RØRIS-2012 «Tilskudd til fysisk aktivitet
i et folkehelseperspektiv». Dette kan komme skolene til gode i form av rimeligere kurspakker fra oss.
Med dette skrivet håper vi å løfte diskusjonen opp på skolekontorets nivå, i tro om at vi kan forankre dette
i skolens faglige innhold og planer. Vi trenger hjelp og støtte fra skolekontoret, slik at vi sammen med
skolene kan sette Røris på dagsorden.
Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen.
Mvh
Kenneth Syvertsen
Friskis&Svettis Vestby
Røris Leder
Tlf: 90949426
www.friskissvettis.no/vestby