Last ned - KILROY education

SØKNAD
Undergraduate – Berkeley College
KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Berkeley College. Du får blant annet
informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger, Lånekassen, bomuligheter og visum.
Trenger du studieveiledning kan du ta kontakt med oss. KILROY kan også hjelpe deg med
flybilletter og studentforsikring.
Vet du allerede hva du ønsker å studere, kan du følge søknadsguiden nedenfor for
riktig utfylling av online søknad til Berkeley College.
Er du usikker på opptakskrav, ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad online.
For å bli registrert på fag på Berkeley, må du ta en plasseringstest i matematikk. Om du vil,
kan du ta denne på vårt kontor i Oslo eller Bergen før avreise.
SØKNADSGUIDE TIL BERKELEY COLLEGE
Merk at det er søknadsavgift på USD 50 og at du samtidig betaler et depositum på USD 300.
Du betaler ikke depositum om du ikke kommer inn.
Vi anbefaler å søke om stipend som kan gi reduksjon i skolepenger på 10-25%.
Du må fylle ut stipendsøknad og legge ved følgende:


Essay med informasjon om hvorfor du ønsker å studere på Berkeley og på studiet du
har valgt, karrieremål og hvorfor du bør få stipend (max 2 A4 sider).
2 anbefalingsbrev fra lærer, arbeidsgiver eller andre personer som kan si noe om
deg. De bør omtale dine akademiske resultater og deg som person. De bør inkludere
hvordan de kjenner deg.
ONLINE SØKNAD
Du søker på Berkeley College ved å fylle ut søknad online:
http://berkeleycollege.edu/apply_international_bc_forward.htm
Klikk på «Create Account» og fyll inn informasjon under Applicant Account Profile. Les
gjennom Terms of Use, og kryss av før du går videre.
Klikk på Application. I menyen til venstre finner du de ulike delene av søknaden. Trykk på
«Save and continue», når du fullfører hver del, slik at dette lagres til senere. Du kan la deler i
hver enkelt del stå blankt om informasjonen ikke gjelder deg. Ta gjerne kontakt med din
kontaktperson, om du har spørsmål om utfylling.
Personal information
Fyll inn personlig informasjon.
Under “Mailing address”, fyll inn KILROY education sin adresse:
KILROY education Norway
Kirkegata 32
0153 Oslo
På “ZIP code” kan du fylle inn 00153.
Ved “Home Telephone” skriv KILROY education sitt nummer: 004723102360
E-mail: [email protected]
Kryss av for No på spørsmålet “Is your permanent address the same?”
Her fyller du ut din egen adresse og telefonnummer.
“Will any people be accompanying you?”
Kryss for Yes, dersom du skal ha med deg ektefelle/partner eller barn.
Kryss av på om du befinner deg i USA eller ikke, og om du allerede har F-1-status. Om du
ikke allerede har startet på studier i USA, og skal overføre til Berkeley fra et annet
amerikansk lærested, har du ikke F-1-status. Alternativt fyll inn I-20-nummeret ditt.
“Will you require an I-20 for a Change of Status?”
Kryss av for ja om du har visum og ønsker å endre status.
“Will you require an I-20 for a Travel/F-1 visa?”
Kryss for Yes, om du skal søke om studentvisum.
ENROLLMENT INFORMATION
“How did you learn about Berkeley College?”
Kryss av for Agency
“Are you a transfer student?”
Kryss av for Yes
“Do you intend to live on campus?”
Merk at Berkeley kun tilbyr studenthybler til studenter ved campus i Newark og White Plains.
Om du skal studere på andre campus, bla. i New York City, kryss av for No.
EDUCATIONAL HISTORY
“Please list below the high school(s) you have attended”
Fyll ut informasjon om din videregående skole og året du fullfører/har fullført.
Du fyller ut den videregående skolen som utsteder/har utstedt vitnemål.
“College/University”
Fyll ut informasjon om høyere utdanning, hvis du har fullført dette.
FAMILY INFORMATION
Fyll ut navn og adresse til mor og far.
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY
Fyll inn ditt morsmål og kryss av for Yes/No etter “Have you taken the TOEFL exam?”
Fyll ut evt. detaljer om språktest, ellers la dette stå blankt.
Berkeley godkjenner 4 eller bedre i engelsk, de har også en språktest som du kan ta på vårt
kontor. Ta kontakt.for mer informasjon.
AGENCY INFORMATION
Skriv inn KILROY education Norway
SENDE INN SØKNAD
Du kan se over søknaden din ved å klikke på PDF fil.
Deretter må du krysse av for at du har forstått betingelsene med søknaden og betale 350
USD i søknadsavgift og depositum.
Les ”Return Policy» som gir informasjon om hvilke tilfeller du kan få refundert pengene.
Når betalingen er fullført, sender du søknad og får følgende beskjed:
”Submission Complete!”
Gi beskjed til din kontaktperson i KILROY, om at søknaden er sendt inn og send følgende
dokumenter til oss:
- Vitnemål fra videregående skole på NORSK og ENGELSK (evt. foreløpige karakterer om
du ikke har fullført vgs).
- Karakterutskrift fra høyere utdanning på NORSK og ENGELSK (om
du har tatt høyere utdanning)
- Kopi av pass
- Foreløpig uttalelse Lånekassen: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-oglan/Utland/usa/
Som Berkeley College sin representant i Norge, vil universitetet godkjenne attesterte kopier
på e-post som kommer fra oss. Derfor kan du sende dine attesterte kopier til oss som vi
sender direkte til universitetet per e-post. Dine papirer vil derfor komme raskt og trygt frem.
Adresse:
KILROY education
Kirkegata 32
0153 Oslo
Sjekkliste for søkere til bachelorgrad ved Berkeley College

Vitnemål fra videregående skole på NORSK og ENGELSK.
Foreløpig karakterutskrift hvis du ikke har fullført videregående skole.

Karakterutskrift fra høyere utdanning på NORSK og ENGELSK (om
du har tatt høyere utdanning)

Kopi av pass

Språktestresultat (IELTS/TOEFL) om dette kreves. Resultat kan ettersendes.
Er du usikker på om du må ta språktest, ta kontakt.

Portfolio. Hvis du søker på studier innen kunst, design eller lignende, kan dette være
et krav. Ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.
Husk attesterte kopier, dvs. stemplet med ”rett kopi” og signert!
Alt skal sendes til:
KILROY education
Kirkegata 32
0153 Oslo