I Marka Våren 2014 - Madlamark menighet

VÅREN 2014
Årgang 31, nr.1
I MARKA
BOPDESIGN
Hilsen fra MR-leder
For en vindter vi har hatt – jeg kan nesten ikke huske hvordan en
dag uten vind fortoner seg!
De siste månedene har vi sett hva vinden kan gjøre. Den løfter
tak av hus, velter trær og slenger store vogntog av veien. Det er
utrolige krefter – som vi ikke kan se, men som likevel har en helt
tydelig effekt!
Vinden kan også ha en mer positiv effekt. Vi benytter oss jo av
den, f.eks. til å generere elektrisk strøm. Ved hjelp av vinden
har vi også reist med seilbåter
på innsjøer og hav i uminnelige
tider. Om vi ikke hadde satt opp
vindmøller eller heist seilet, ville
vinden bare sust forbi. Vi ville
fremdeles klart å lyse opp husene
våre og forflytte oss over store
avstander – det hadde bare vært
så mye mer tungvint! Med vinden
på lag, kan vi lene oss tilbake
mens tingene nærmest skjer av
seg selv.
Forrige I Marka presenterte resultatet fra vår nyeste undersøkelse
i menighetsutviklingsverktøyet vi
benytter, NaMu. Denne under-
søkelsen sier at det er mye vi er flinke på i menigheten vår, og det
har vi all grunn til å være fornøyde med! Vi er en fin gjeng, og vi liker
å være sammen – bare se hvor lenge kirkekaffen varer om søndagene!
I Det Nye Testamente sammenlignes vinden med Gud selv, Den
Hellige Ånd. DHÅ kan nemlig heller ikke ses med øyet. Men vi kan
se effekten den har på oss. For hver gang noen settes fri fra et tankemønster som binder dem fast i et dårlig selvbilde, så er det DHÅ som
virker. Og hver gang noen tar imot Jesus og frelsen Han tilbyr, så har
DHÅ gjort et arbeid først. Guds Ånd gjør altså ikke bare oppgavene
enklere for oss, Han gjør ting vi ikke er i stand til selv.
NaMu-undersøkelsen viser oss at vi er flinke til å strukturere og arrangere. Vi har mange ressurser i oss selv! Undersøkelsen er videre
like oppriktig når den sier at vi gjør mye av dette selv. Eller av/i oss
selv.
Kongstanken til NaMu er at menighetsutviklingen skal skje ikke av
oss selv, men av seg selv. Ikke ved at vi fyker hit og dit som piska
skinn, men gjennom å gi DHÅ ei mølle og et seil å gripe tak i. Slik at
vi kan lene oss tilbake og nyte reisen.
Ferdiglagde gjerninger – bare være en kristen der du er.
Bli i meg, så blir jeg i dere – bruke tid sammen med Jesus gjennom
bibellesning og bønn.
Vi er ikke kalt til å gjøre, men til å være – være nær Gud. Siden kan
Han sende oss ut til å gjøre.
Dette vil menighetsrådet ha i sitt fokus i tiden framover.
Sigve Vidnes
ÅRSMØTE
Søndag 23. mars
etter gudstjenesten.
SAKSLISTE:
1. Menighetsrådets
årsmelding for 2013
2. Regnskap 2013 og budsjett
for 2014 (til orientering)
3. Eventuelt
Årsmelding for 2013
er klar til 7.mars
«Utfordringer fra Naturlig
Menighetsutvikling» (NaMu)
Hjelp til engasjert trosliv:
• Les daglig en salme fra Salmenes bok. Hvis noe i salmen
treffer følelsene dine eller møter aktuelle forhold i livet
ditt, kan du lese den igjen som en bønn til Gud. Vær stille
en stund etterpå. (Bønn)
• Snakk med minst en person som du vanligvis ikke snakker
med , når det er gudstjeneste denne uka. (Inkludering)
3
Tårnagenthelt for 9- åringer
Helgen 24.- 25. mai blir det Tårnagenthelg her i kirken! Alle som
er 9 år i 2014 får treffe venner, lære om pinsen, utforske kirken,
kanskje klatre opp i kirketårnet, spise agentpølser og masse annet gøy! Påmelding.
10- åringene blir «Rettferdighetsagenter»
Et spennende opplegg om å ta vare på jorden vår og arbeide for
rettferdighet venter det aller første kullet av Rettferdighetsagenter
noensinne. Opplegget avsluttes med å være med på Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon sammen med konfirmantene. Kjenner du
noen som blir 10 år i 2014 må du tipse dem om å bli med 27.
mars, 3.april og 8.april. Påmelding på nettsiden.
Videre blir det Agentklubb
for alle 9- åringer og 10 åringer i juni. Mer info kommer!
For alle arrangement: sjekk hjemmesiden, oppslag i kirken- og
innbydelsen som kommer i posten!
Helt førsteklasses
32 førsteklassinger har det helt førsteklasses på
samlinger i kirken i februar. Bibelhistorier, sang, lek, mat, forming
og dans skaper mye smil og glede.
3
Karnevalsgudstjeneste.
På Gudstjenesten hvor det var utdeling av 3-årsboka var det karneval - for lekne mennesker i alle aldre. Vinnerne av beste kostyme til
høyre.
4
5
Hva er det som er så fint med 17. mai? Ja, alle barna som
roper hurra og vifter med flaggene sine er flott å se. Men
de som har opplevd ufred og krig, de som har opplevd
okkupasjon og undertrykkelse, vet hva fravær av frihet
er og kan riktig forstå og glede seg over en slik nasjonaldag som vi har.
6
Fra «visjon og mål» på hjemmesiden til jubi-
Både «nye» og «gamle» nordmenn vil skrive under på dette.
Og det vil vi her i Madlamark også. Så møt opp på de
lokale arrangementene i tiden framover, på selve
17.mai-dagen og her i kirken på gudstjenesten
søndag 18. mai.
Hilsen Stig, prest
ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
I år er det 200 år siden Eidsvollsmennene var samlet og vi fikk vår egen
grunnlov. Det skal feires også i kirkene landet over. Her i Madlamark
skal vi markere det på 18. mai.
leumsfeiringen, sakser vi:
Jubileet skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve
fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være
mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon blant de moderne revolusjonsforfatninger, er Grunnloven i dag et
samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.
EGENTLIG?
Det er lenge siden vi har feiret 17. mai her i kirken! Men enda mange steder
ute på bygdene i Norge, feirer man høytidsgudstjeneste denne dagen der
barnetoget ender opp i kirken. Det var en flott opplevelse de gangene jeg fikk
være med på det. På Madagaskar feiret vi hvert år Nordmannsforbundsfest
og leste opp telegramhilsen fra kongen. Det var stort! Vi satte sånn pris på
fedrelandet, kanskje enda mer når vi ikke kunne være hjemme på 17. mai.
Hvordan har du det...
Hurra for 17. mai!.
Krisetelefon 815 33 300
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no
SOS-Chat: www.soschat.no
Utenfor prekestolen.
Norskkurs i kirken!
En ny aktivitet er oppstått i kirken vår. Vi besøkte kirken en
onsdagskveld og da var det ca 40 innvandrere samlet i menighetssalen, sammen med 8–10 frivillige norske ”hjelpere”.
På det meste har der vært 15-16 hjelpere. Alle hjelperne
stiller på frivillig dugnadsbasis. Det er bra å ha mange hjelpere på lista, for da er en ikke bundet til å være der hver
gang. To av hjelperne er profesjonelle språklærere. En er
pensjonert lærer fra innvandringsopplæringen i byen, og en
er norsklærer fra en videregående skole.
Kurset foregår på kveldstid, fra kl 18.30 til 20.45. De har en
pause med kaffe og ”litt å bite i” sånn midt i økta. De frivillige vi snakket med syns at det er veldig kjekt å være med.
Det går for seg med godt humør og mye latter, men intenst
er det. Deltakerne er oppdelt i to hovedgrupper med en av
lærerne som hovedansvarlig i hver gruppe. De andre frivillige tar seg så av en mindre gruppe hver, under lærerens
”paraply”.
Det har til nå vært to slike kurs, et i februar/mars i fjor og et
i oktober/november. Det har stadig økt på med deltakere
og nå er det ca 40 stk som møter opp, så mange at de
har måttet gi avslag til noen, som da må vente på neste
kurs. Kursene går over 12 onsdagskvelder, og deltakerne
7
lovpriser tilbudet. De fleste har tenkt seg ut i arbeid og det er jo
vanskelig når de ikke kan noe norsk. De aller fleste kommer fra
Polen, men der er også deltakere fra England, Bulgaria, Romania, Thailand, Cuba, Latvia og til og med fra China.
Noen få har alt en jobb. For damene er det oftest vaskejobber
de får. Mennene er ofte snekkere eller bygningsarbeidere av
fag og søker seg gjerne til slike jobber.
Ideen til disse kursene tror vi oppsto hos en dame fra Madla, Inger Johanne Pedersen. Hun forteller at hun fikk kontakt
med ei jente som gjerne ville i jobb, men ikke kunne et ord
norsk. Inger Johanne snakket så med noen hun kjenner om
å starte kurs, og de ble snart
mange nok interesserte til å
gjøre et forsøk. De satte i gang
og fikk låne lokaler i kirken, tok
så kontakt med noen innvandrere, som i sin tur tok kontakt
med enda andre igjen. Det hele
”ballet på seg” til de nå er ca.
40 deltakere på kurskveldene.
Kurset koster 800 kroner, som
går med til bøker og nødvendig
kursmateriell.
Deltakerne har fått til en ”byttebu” der de legger fra seg fint brukt barnetøy eller leker etc. Så finner de kanskje noe de selv trenger. Et flott
tiltak!
Arrangørene vil gjerne gjøre kurset kjent blant innvandrere, og at der er
ei ”byttebu” som kan ta imot en del pent brukte ting. ”Det er ikke verre
enn at får vi for mye inn, så kan vi levere overskuddet til Fretex”, sier
Inger Johanne. Så vet vi andre også det!
Vi vil gjerne ønske både deltakere og hjelpere til lykke med et vellykket
tiltak, og vi håper det vil gå like godt framover som det nå tegner til.
Svein Vidnes
Mandag
3.mars
Speideren.
Telluskoret øver i Tjensvoll
kirke 19.30
MARS
10.
Babysang.
Speideren.
Y`s men.
Telluskoret øver i Tjensvoll
kirke 19.30
17.
Babysang.
Speideren.
Telluskoret øver i Tjensvoll
kirke 19.30
24.
Babysang.
Speideren.
Telluskoret øver i Tjensvoll
kirke 19.30
Tirsdag
Onsdag
4.
Messe nattverd 8.30
Kirkemiddag 16.30
Boblende Glede 18.00
Bønn i bønnerommet 18.00
Menighetsråd 19.00
Mannskoret 20.00
11.
5.
Formiddagstreff 11.00
Konfirmanter
18.30 Norskkurs for
innvandrere.
19.00
Askeonsdagsgudstjeneste.
12.
Boblende Glede
Mannskoret 20.00
Vaffeltreff 11.00
Konfirmanter.
18.30 Norskkurs for
innvandrere.
19.
Formiddagstreff 11.00
Konfirmanter
18.30 Norskkurs for
innvandrere.
18.
Boblende Glede 18.00
Mannskoret 20.00
25.
Boblende Glede 18.00
Mannskoret 20.00
26.
Vaffeltreff 11.00
18.30 Norskkurs for
innvandrere.
Torsdag
Fredag
8.
Lørdag
Søndag
6.
Miniklubb 10.30
Konfirmanter tilrettelagt.
7.
13.
Miniklubb 10.30
14.
Follow me - weekend
HÆ 12 17.30
Endelig Fredag 20.00
15.
16.
Gudstj. 11.00
Syvertsen. Dåp. Boblende
Glede. Babysang deltar.
20.
Miniklubb 10.30
Konfirmanter tilrettelagt
21.
22.
Lørdagskafè 1213.30
23.
Gudstj.11.00 Sørensen.
Dåp. Nattverd. Telluskoret.
Søndagsskole.
Årsmøte e. gudstj.
Kl 18.00 Get Inspired
30.
Ung messe 11.00 Syvertsen.
Halås. Nattverd.
Konfirmanter deltar
HÆ 12 17.30
HÆ 12 17.30
27.
Miniklubb 10.30
Samling for 10-åringer:
Rettferdighetsagenter.
28.
Konfirmanttreff i
Ynglingen
HÆ 12 17.30
Endelig Fredag 20.00
29.
Vårslepp 19.00
9.
Gudstj. 11.00 Syvertsen.
Dåp. Nattverd. Mannskoret
Søndagsskole.
APRIL
Mandag�
Tirsdag�
Onsdag�
Torsdag�
�
1.mai�
29.�april�
30.april
6.�
Morgenmesse�med�
nattverd�8.30�
Boblende�Glede�18.00�
Mannskoret�20.00�
13.�
Boblende�Glede�18.00�
Mannskoret�20.00�
7.�
Formiddagstreff�11.00�
�
14.�
Vaffeltreff�11.00�
�
15.�
Miniklubb�10.30�
�
�
20.�
Boblende�Glede�18.00�
Bønn�i�bønnerommet�
18.00�
Menighetsråd�19.00�
Mannskoret�20.00�
26.�
27.�
Speideren.�
Boblende�Glede�18.00�
Telluskoret�øver�i�Tjensvoll�krk.�� Mannskoret�20.00�
19.30�
21.��
Formiddagstreff�på�tur�
�
28.�
Vaffeltreff�11.00�
�
28.april�
Speideren.�
Boblende�Glede�18.00�
Telluskoret�øver�i�Tjensvoll�krk.�� Mannskoret�20.00�
�
19.30�
MAI
5.�
Speideren.�
Telluskoret�øver�i�Tjensvoll�krk.��
19.30�
12.�
Speideren.�
Y`s�men�
Telluskoret�øver�i�Tjensvoll�krk.��
19.30�
19.�mai���
Speideren.�
Telluskoret�øver�i�Tjensvoll�krk.��
19.30�
Fredag�
Lørdag�
2.�
�
�
H�12�17.30�
3.�
9.�
�
H�12�17.30�
Endelig�Fredag�20.00�
�
16.�
�������
16.mai�arrangement����
10.�
22.�
Miniklubb�10.30�
�
23.�
�
H�12�17.30�
Endelig�Fredag�20.00�
24.�
Tårnagenthelg��
(3.klasse)�
29.�
Kr.�Himmelfartsdag��
Gudstj.�11.00�Sørensen.�
Nattverd.��
30.�
�
�
�
31.�
Vielse�
Vaffeltreff�11.00�
�
�
8.�
Miniklubb�10.30�
��
�����17.mai�
Søndag�
4.�
Konfirmasjonsgudstj.�
tilrettelagt.�Halås.�
Tønnessen.�Årsvoll.��
11.�
Gudstj.�11.00.�Syvertsen.�
Dåp.�Nattverd.�
Søndagsskole.�
18.�mai��
Gudstj.�11.00.�
Grunnlovsfeiring.�Syvertsen.�
Dåp.�Nattverd.�Mannskoret.�
Søndagsskole.�
25.��
Gudstj.�11.00.�Syvertsen.�
Halås.�Dåp.��Tårnagentene.�
�
Kl�18.00.�Get�Inspired�
1.juni�
Gudstj.�11.00.�Sørensen.�
Dåp.�Nattverd.�
Søndagsskole.�
FRA NØD TIL NÅDE
Stavanger bispedømme har alltid hatt grunn til glede
og stolthet over stor oppslutning om det kirkelige arbeidet, og opptil flere av biskopene har holdt høyreiste festtaler om hvor spesielle vi er her i vest. Nå må
vi nok erkjenne at hverdagen har innhentet oss.
Fra 2005 til 2013 har vi mistet 73.000 deltakere ved
våre gudstjenester, eller like mange som bor i hele
Sandnes kommune.
Selv med stor innsats og fantasi, og med fokus på
å skape nye gudstjenesteformer, har det stort sett
gått en vei: nedover. Sant nok er det store lokale
ulikheter. I Ryfylke går folk nesten 3 ganger så ofte
i kirken som i byene. Men felles for oss alle er utfordringen: Hvordan kan vi nå lenger ut?
Kanskje vi må begynne å spørre: Har vi vilje til vekst? Å vokse fører nemlig alltid til omkostninger.
Dette visste de kristne generasjonene før oss, og
de var villige til å betale prisen – i frivillig arbeid, i givertjeneste og i bønn. Jeg ble ofte beskjemmet over
hengivenheten til misjonsfolket i min første tjeneste
som prest. Noen av dem gav halvparten av minstepensjonen de fikk til misjonen!
Vi har nå begynt å snakke om ”misjonale” menigheter som ser misjonsutfordringen i våre egne
lokalmiljøer. Her burde vi i Stavanger ha bedre forutsetninger enn mange andre, for over halvparten
av prestene og mange av de andre ansatte har sin
11
bakgrunn i misjonsorganisasjoner.
Å være misjonal betyr å lete etter mulighetene, å
ha øynene åpne for behovene som finnes og leve
i overgivelse til Gud. Dette er en grunnleggende
åndelig øvelse, det er en nød for at våre medmennesker skal få møte Jesus og bli ført inn i troens liv
med ham.
En rett og relevant holdning i vår tid, er denne: Herre,
vekk opp din kirke, og begynn med meg! I selvransakelse og selverkjennelse kan veksten gro fram. Av
nød kan det komme nåde!
Kan vi bli flere som finner sin plass i Guds hus? Ja,
det er jeg overbevist om, for Jesus lever og Ånden
arbeider! Men han kan bare arbeide gjennom oss!
Vi har de siste årene hatt særlig fokus på gudstjeneste-fornyelse, vi har fått ny Bibel og ny salmebok.
Har det nyttet? Det er nok for tidlig å felle noen dom
over reformarbeidet. Men la meg komme med noen
personlige betraktninger:
•
•
Vi har vært veldig opptatt av liturgi i gudstjenesten, men kanskje mindre av liv! Jeg ønsker
engasjement og fantasi velkommen, og flere
som lar seg involvere for å berike gudstjenesten!
Alle som kommer til kirken, ikke minst dem som
kommer til spesielle anledninger, som for eks-
empel til dåp, må få kjenne seg velkommen og
omsluttet av varme! Inkludering må ikke bare
være et honnørord, men liv og handling!
• Vi trenger en frimodig forkynnelse som våger å
utfordre til tro og tjeneste! Prekenen er ikke et
nødvendig onde, det er det bankende hjertet i
gudstjenesten.
• Vi må åpne for varierte musikalske uttrykk,
gjerne med trommer og trekkspill i tillegg til
det fantastiske orgelet! Musikken har en egen
evne til å sette følelser i sving, og følelsene er
en viktig del av vår personlighet!
• Først og fremst må vi alle være med på å bygge kirkens omdømme, og ”snakke opp” vårt
fellesskap. Vi kan oppleve magiske øyeblikk i
Guds hus! Her kan vi nemlig møte Mesteren
selv!
Vil du være med og bygge Madlamark menighet?
Vi trenger hver enkelt for at oppdraget Jesus
har gitt oss, skal lykkes: Gjør alle til disipler!
Døp dem og lær dem!
Vennlig hilsen,
prost Sigfred
Søndag 4.mai kl.1100:
Anette Salvesen
Emilie Kordt
Henrik Edinson Rasmussen
Sharon Linnea Øglænd
Tommy Nygård Moen
Tor Refvik
Tlf. 51 89 60 90 - hele døgnet
Søndag 27.april kl.1100:
Amalie Knudsen Lindahl
Amalie Aarseth Kyvik
Anna Fisketjøn Angell-Olsen
Anne Maren Hebnes
David Pourghorban Borgenvik
Gabriel Garcia de Presno Frette
Hector Alexander Moland
Ingrid Bakkan
Ingrid Helen Svela
Joakim Andre Mæland
Julie Sophie Kettle
Lars Erling Iversen Sandgren
Marius Nilsskog
Maximillian Otto Espeland
Nikolai Berg
Pål Helle
Sjur Svanes
Sofie Eikemo Tjensvold
Stian Rummelhoff
Thea Kvilhaugsvik Nygaard
Ulrikke Strømsvold Tveit
Daglig leder:
Hilde Skranefjell
12
Lørdag 26.april kl.1300:
Anders Rasen
Camilla Jansen
Emilie Nessler
Fredrik Berg-Larsen
Fredrik Hildeng Næss
Henrik Schwalb
Henrik Oftedahl Dagestad
Hilde Mikaelsen
Jonatan Reinsnes
Juliane Nordbø Lind
Julie Axelsen
Lilly Sofie Håland Lea
Maren Helgø Tveit
Markus Vikingstad
Nora Breivik Jacobsen
Renè Hoff Sandvaag
Sara Run Astvaldsdottir
Signy Rut Astvaldsdottir
Silje Sande
Silje Vildalen
Sina Rugland Røsand
Sunniva Grimeland Raeng
Tarald Faret
Vegard Løkken
Vetle Kristoffer Lie Andersen
w w w. h a f r s f j o r d . n o
Lørdag 26.april kl.1100:
Amalie Mørenskog Hinna
Annabel Mecheal
Einar Torheim
Erik Dreyer
Hedvig Bergjord
Herman Berntz Nordvik
Ingrid Eline Øverby
Jonas Våge
Jonas Garberg Hebnes
Karen Roland
Kathrine Wie Helgøy
Kristin Lie Reikerås
Magnus Kråkenes Selmer-Anderssen
Marie Dahl
Martin Chapman
Marton Gundersen
Mathias Ansgar Dahlø Gitmark
Nora Marie Mjølhus
Oscar Wikan
Per Marius Staveland
Pia Hamre
Robin Nøstdal Horn
Simen Christensen Vaaland
Siv Hedda Hovland
Thora Marie Mohn Hove
Vår personlige oppfølging gir deg:
�����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
Konfirmasjonsgudstjenester
2014:
Balsam for sjelå
Midt under Marit Bjørgen’s første OL gull møtte over 70
damer opp i Madlamark Kirke til frokost.
Denne lørdagen(8/2) hadde Misjonsforeningen Ubon
arrangert Damenes frokost med en litt ny vri. De
hadde invitert elevbedriften til Hudpleie avd på Jåtta videregående til å ha litt spa for oss damer. Foreningen
hadde tatt imot forhåndsbestillinger og det var fullt opp
på alle timene når vi startet kl. 10.
Ubon damene hadde laget en god frokost og damene
nøt å komme til fint og ferdig pyntet bord.
Silje Trym Mathiasen ga oss noen gode ord på veien
om stillhet og meditasjon. Det summet herlig rundt bordene. Det var så mange blide og fornøyde fjes. De som
hadde fått behandlinger skrøt voldsomt av hvor herlig
det var. Det fristet og gledet oss andre som hadde noe
i vente. Dessverre måtte vi si nei til mange, vi kunne
holdt på i mange flere timer enn det vi hadde planlagt.
Vi hadde også lotteri til inntekt for misjonsprosjektet vårt
i Thailand. Vi var meget fornøyd da vi kunne sende av
gårde 22000 kr til Kanda sitt prosjekt som mange i Madlamark Menighet er blitt veldig glad i.
13
Kirkemiddag
DØPTE:
Tirsdagene 4. mars og 1. april
Menyen blir enkel, men god.
Middagen serveres fra
kl.16.30 til kl 17.30.
Pris: kr. 50,- for voksen,
kr. 30,- for barn og fam. kr. 150,Velkommen til å
• slippe å lage middagen selv.
• bli kjent med enda flere som er innom kirken
Sondre Oskal Kleppe
Jesper Sørås Kyvik
Theodor Magnussen Lerstøl
Anton Brox Oliversen
Amund Værland Skjæveland
Johanne Aafedt Tistel
Sara Elisabeth Modalsli
Johann Sjøthun
Leona Wedege-Stokka
Severin Rønsen Helland
14
Stavanger
Du kommer vel?
DØDE:
Kirsten Louise Berggraf Skaaren
Agnes Helene Skretting
Tor Øygarden
Olga Goa
Tore Thørud
Odd Hatløy
Distriktets største
gravmonumentutstilling
24-timers vakttelefon
Besøkadresse:
Postadresse
Madlamarkveien 135 Hafrsfjord.
Postboks 201, 4001 Stavanger.
Kontortid:
Tirsdag – torsdag kl. 09:00 – 14:00
Telefon
51 59 93 50 (til servicetorget på dagtid)
[email protected]
Menighetsrådets leder:
Sigve Vidnes
[email protected]
15
95 14 79 74
Sokneprest
Stig Syvertsen
51 59 93 51 / 91 58 24 70
[email protected]
Daglig leder:
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05
[email protected]
Prost
Sigfred Sørensen
51 59 93 52 / 48 89 03 59
[email protected]
www.madlamark-menighet.no,www.imarka.no
www.kirken.stavanger.no
Bankkontonr 3201.22.28677
Kantor:
Gro Årsvold
51 59 93 56 / 41 23 40 53
[email protected]
Kateket:
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49
[email protected]
Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
[email protected]
Ungdomsarbeider:
Bettina Vidnes Solheim
90 97 64 25
[email protected]
Vaktmester:
Bann Semhairy (Tirsdag og Fredag)
Barmehagen Himmelblå
51 59 93 57 / 41 65 53 16
Styrer: Inger Kristin Bakken
[email protected]
Neste nr av I Marka kommer i begynnelsen av Juni Deadline er 14 Mai
Velkommen til Lørdagskafè
22. mars
Vi serverer vanligvis pølser, vafler, is, saft,
brus, kaffe og te. Selvsagt har vi også glutenfri
og melkefri mat.
Samling for barna kl. 12.45
Kafeen er åpen fra kl. 12.00- 13.30
Velkommen til hele familien!
KIRKESKYSS.
Har du behov for skyss til gudstjenestene,
vennligst ta kontakt med en av disse:
Hadle Ur tlf 51555494,
Alf Bergesen tlf 51556346,
Lars Otto Tveit tlf 51558235
SALMETAPAS
MED GEIRMUND
FRA «THE VOICE»
MADLAMARK KIRKE,
SØNDAG 6. APRIL
Kl. 19.00
Tapas
Kl. 20.00
Gudstjeneste
Salmekokk
Geirmund Hansen m/flere
Prest Stig Syvertsen og
Kantor Gro Årsvoll
Kollekt ved utgangen-Støttet av
Stavanger kirkelige Fellesråd