Norsk Prisliste Bulk 01_01_2015.pdf

PRISLISTE 2015
BULKSPRENGSTOFF
CENTRA™ GOLD
Gjeldende fra 01.01.2015 (Erstatter prisliste av 01.01.2014)
orica.no
Prisene i denne prislisten er basispris pr. kg. I tillegg kommer stasjonsfrakt (se tabell)
og utkjøring fra utleverende stasjon.
Det tas forbehold om endringer i prisen pga økte kostnader.
Salgsvilkår, i henhold til våre generelle salgsbetingelser, se vår generelle prisliste.
Bestilling skjer direkte til utleverende stasjon, se oversikt nedenfor.
Leveringstid avtales direkte med utleverende stasjon.
Bulkstasjoner
Fylke
Sted
Telefon
Mobil
Telefaks
32 27 87 50
Buskerud
Sætre/Bjønndalen
958 21 124
Finnmark
Kirkenes
992 64 774
Hedmark
Sørlie
415 79 530
Hordaland
Ågotnes
Møre og Romsdal
Visnes
Nordland
56 31 16 20
56 31 16 21
Åheim
70 02 42 88
994 33 114
70 02 43 11
Ballangen
76 92 80 79
959 26 308
76 92 80 91
Storforshei
75 16 00 03
Velfjord
Nord-Trøndelag
Hell
Rogaland
Sveio/Haugesund
Vest-Agder
915 98 438
959 08 680
74 80 68 80
415 59 988
75 16 04 95
416 87 830
75 02 11 21
976 69 163
74 80 15 20
941 55 290/
930 22 585
Stavanger
51 62 54 55
948 57 644
51 62 54 56
Tellnes
51 47 75 64
416 00 921
51 47 65 25
Kristiansand
38 01 66 60
948 19 246
38 01 66 61
Centra™ Gold - Stasjonsfrakt*
Centra™ Gold - Basispris
Stasjonsfrakt
Kvantum
Pris
pr. leveranse
kr / kg
> 6.000 kg
14,23
Ballangen
2,05
3.000 - 5.999 kg
16,14
Hell
1,15
1.500 - 2.999 kg
17,84
Kirkenes
2,29
< 1.500 kg
21,89
Kristiansand
0,87
Stavanger
1,25
Storforshei
1,69
Sveio
1,24
Sætre
0,50
Sørlie
0,57
Tellnes
1,20
Velfjord
1,63
Visnes
1,15
Ågotnes
1,20
Åheim
1,20
Stasjon
kr / kg
*Stasjonsfrakt er frakt av råvarer til
stasjonen
Transport (utkjøring):
Centra™ Gold levert med truck vil bli belastet med frakt kr 14,50 pr. km tur/retur fra utleverende stasjon – min. kr 500,- pr. tur. Eventuelle fergekostnader og bompenger kommer i tillegg.
Slangemann:
Ekstra slangemann:
kr 525,- pr. time
Tid for mann beregnes fra avreise stasjon til ankomst stasjon.
Alle prisene er eks. sprengstoffavgift kr 111,- pr. tonn og merverdiavgift.
Telefon: 32 22 91 00
email: [email protected]
[email protected] www.oricaminingservices.com
Prisliste Bulk 01.15_nor
Orica Norway AS
Postboks 614
3412 Lierstranda Besøksadresse: Røykenveien 18, 3427 Gullaug
Orica Norway AS©2014. Utgiver tar forbehold om eventuelle trykkfeil.