Oktober 2013 - Lysejordet skole

Lysejordet skole i oktober 2013
Til alle foresatte på Lysejordet skole
Vi er i gang igjen etter årets høstferie – eller potetferie som det het tidligere. En ferie som
skulle gi bøndene verdifull arbeidskraft i form av ivrige barnehender som hjalp til med å
høste poteter. Vi regner med at de færreste har brukt uken til det. Et lite avbrekk har det
vært – og vi håper, selvsagt, at bøker har utgjort en del av avbrekket.
Foreldremøtene
Vi takker for godt fremmøte på høstens foreldremøter. Det er en betydningsfull del av vårt
samarbeid – å møtes der vi har både elevenes faglige og sosiale liv i fokus. Nå er det snart
tid for et fellesmøte mellom klassekontakter og kontaktlærere for å planlegge temaer som
er relevante for det enkelte trinn på vårens foreldremøter. Her har dere alle mulighet til å
komme med innspill til klassekontaktene i forkant. Møtet vil være 22. oktober – og invitasjon
kommer i ranselpost.
Permisjonsreglementet
Vi har nå praktisert Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra
opplæringen siden vi startet opp i august. Vi har informert på alle foreldremøter – og antall
søknader har gått betydelig ned. Det er viktig å understreke at det kun er skolens ledelse
som behandler søknadene - det gjelder enten det søkes for noen timer eller flere dager.
Dersom dere tar elevene ut av undervisningen uten innvilget permisjon - eller uten å søke –
er det viktig at dere sender mail til kontaktlærer slik at vi vet hvor elevene våre er.
AKS på 5. trinn
Pr dags dato har vi 39 elever på basen. Elevenes medbestemmelse er viktig for de eldste
AKS-elevene. De har vært med å sette opp aktiviteter, deltatt i planlegging av innkjøp og
melder fortløpende om behov for endringer i planene i forhold til prosjekter de er med på.
Hver tirsdag er basen på danseskole. Dansepedagoger bygger opp et show med elementer
hentet fra High School Musical blandet med hip-hop og break-dance.
Etter ønske fra foresatte har vi styrket leksehjelptilbudet betraktelig. Mandag og tirsdag har
vi en time leksehjelp umiddelbart etter skolen, samtidig som vi spiser. Onsdag til fredag har
vi en halv time leksehjelp. Hvis enkelte elever trenger mer tid til lekser, og basen er på huset
den dagen, utvider vi tilbudet med en halvtime. Vi er stort sett alltid to voksne som hjelper
elevene, med støtte fra barnevernspedagog en dag i uka
Basen har musikkrommet som hovedrom, noe som har ført til at vi har hatt flere dager hvor
vi har tatt i bruk bandinstrumentene. Dette vil det bli mer av utover høsten.
Utover høsten kommer vi til å dra på ekskursjoner, både med ridning, klatring, historiske
vandringer og museumsbesøk. Vi kommer i tillegg til å få med oss kulturelle opplevelser,
som konsert eller teater, når anledningen byr seg.
Vi har mottatt en del forslag til aktiviteter som vi allerede har gjennomført, og som ligger på
planene for høsten og våren. Kontinuerlige tilbakemeldinger fra foresatte tyder på at det er
god stemning på basen og at alle er fornøyd med tilbudet så langt.
Oppstart av Bjørnsletta
Det er besluttet at Bjørnsletta skole skal starte opp med 1., 2. og 3. trinn høsten 2014 – i
tillegg til ungdomsskoleelevene som nå går midlertidig i paviljonger på Øraker.
Alt skal være i rute med byggingen av skolen. Vi har et godt samarbeid med både ledelse og
lærere på Bjørnsletta – og vi skal samarbeide tett om gode overføringer for de av våre elever
som kommer til å starte der i august neste år.
Hilsen
Ellen Bergsland
rektor