– Gledelig bedring i stryk

6 ● nyheter
Lørdag 10. Januar 2015
Haugesunds Avis
Ingen gjentakelse av fjorårets sjokktall
– Gledelig bedring i stryk
20. desember
2013
BEDRING: Rektor Liv Reidun Grimstvedt ved HSH ser bedre resultater på førsteårsstudenters fredag
eksamener
i matematikk
og anatomi i år.
HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt får
beskjed når det dukker opp sjokkerende
strykprosent. I år har
hun ikke fått varsler.
UTDANNING
Eva M. Sternhoff
[email protected]
H
un sier utviklingen er
gledelig i de to fagene
som hadde en voldsom
strykprosent for ett år siden.
Den gang var rektor Liv Reidun
Grimstvedt og hennes medarbeidere i gang med å fordøye
69 prosent stryk i matematikk,
da januarsjokket kom. 80 og 65
prosent strøk til eksamen i anatomi ved sjukepleierstudiet
ved Høgskolen Stord Haugesund (HSH).
Ekstrem forvandling
Det høyeste tallet var fra Stord,
det andre sto studentene i
Haugesund for. Nå ser det betraktelig lysere ut.
!
De har hatt
tilgang til å se
forelesninger
om igjen, fordi vi har
filmet dem.
Liv Reidun Grimstvedt
Rektor ved HSH
– Resultatet på Stord i år er
29,7 prosent stryk. I Haugesund er det 45,8 prosent, sier
rektor Liv Reidun Grimstvedt.
Til jul for et drøyt år siden,
var det 69 prosent stryk på eksamen i matematikk blant førsteårsstudentene i ingeniørfag.
– Nå er det 44 prosent stryk,
sier Grimstvedt.
Sist var en del av bildet at ingen studenter presterte til verken A eller B i karakter. Sensuren nå viser at 2 prosent fikk A
og 4 prosent B, noe Grimstvedt
karakteriserer som normalt.
Strykprosenten er stadig
høy, kommenterer rektoren,
men legger til at HSH-resultatet er som for resten av landets
ingeniørstudier. Strykprosenten i matte er jevnt over høy i
første år av ingeniørstudiet.
Studentene klaget på matematikkeksamenen for ett år siden, blant annet fordi de men-
● uke 51 ● nr. 295
ARKIVFOTO: aLF-r. SOMMERBAKK
● 119. årgang ● løssalg kr. 25,00
Eg koplar ut når eg les om
lågkarbo og perlebeslåtte
kleshengarar.
side 2–3
torsdag
anne gunn
halvorsen
● uke 5 ● nr. 25
30. januar 2014
● 120. årgang ● løssalg kr. 25,00
på fredag80 prosent av
69 prosent
strøk på
eksamen
●● Nyheter
Skyhøy strykprosent blant sykepleierstudentene
Mange
studievalg
studentene strøk
1.000 elever fra videregående skoler i NordRogaland var i går på
utdanningsmesse.
side 4
Hele 80 prosent av sykepleierstudentene på Stord strøk til eksamen
i anatomi. 65 prosent av studentene i Haugesund gjorde det samme.
Mandag kom sensuren. Allerede dagen etter hadde studieledelsen
møte med halvparten av studentene. – Vi tar dette på alvor, sier
rektor Liv Reidun Grimstvedt ved HSH.
side 5
●● sport
●● seksjon
Synger jula inn
med gospel
Klar til å
ta ansvar
Står uten
brannplan i
verneverdig
område
Joakim Våge Nilsen er
skadefri og blir FKHs
største kreative kraft i
2014.
side 22–23
●● sport
Orientering
i mørket
Silvia Tangen og Voice of Joy holdt to
konserter i Avaldsnes kirke i går kveld.
Sigurd Paulsen Vie har
vært med på nattorientering i DeepOcean Arena
for første gang.
side 36-37
Faksimile: Haugesunds Avis 20. desember 2013 og 30. januar 2014
te den var så ulik det de hadde
sett av tidligere eksamensoppgaver. En klagenemnd konkluderte med at oppgavene lå
innenfor det studentene skulle
ha kunnskap om.
side 8–10
Foto: AlFred AAse
ne kan når som helst se om
– Hva har dere gjort?
– I matematikk har vi gitt igjen de deler de ønsker. Små
studiekrav allerede på dag tre. filmsnutter der faglærer viser
Studentene har fått raske tilba- utregninger, er også blant det
●● nyheter
kemeldinger, og har visst hvor som tilbys i HSHs digitale læSlik
pynter
de sto i forhold til hva som for- ringsverktøy.
vi
juletreet
Overfor de nye sykepleierventes av dem. Vi har oppforÅtte haugalendinger gir deg rådene du
Av de 137 ingeniørstudentene som møtte til eksamen ved Høgskolen Stord
Tiltak
trenger førkollokviedu angriper juletreet. studentene valgte skolen tidlig
dretbedre
til enn
at de danner
Haugesund (HSH) strøk 94. Ingen av de som besto oppnådde
side 7-9
side 6
karakteren C. Flere av studentene gir studieledelsen skylden.
jobber sammen. De og tydelig å understreke at emHSH-ledelsen sa i fjor at de vil- grupper og
le finne ut hva som hadde har hatt tilgang til å se foreles- nene er veldig krevende.
– Evalueringer av ethvert fag
skjeddkatter
og gjøre noe
med det. ninger om igjen, fordi vi har filfire
overlatt
Rektor
sier
de ihar
diskutert met dem. I anatomi innførte vi og emne er en del av vårt kvalitil
seg
selv
låst
tetssystem, og vi fanger derbåde internt og
med studente- prøveeksamen, sier hun.
leilighet
uten
Grimstvedt legger til at HSH i med opp ting som bør gjøres
ne. Kalibrert
viktigheten av
mat
og vann
jevn innsats, fra skolens side lang tid har filmet forelesnin- annerledes. Vi har god kvaliger, særlig i realfag. Studente- tetssikring, sier HSH-rektoren.
og studentenes, som hun sier.
foto: Marijana raznovic
side 4-5
Rett nedenfor Markedet
side 24