søknadsskjema (pdf)

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Stenbråten skole
Søknadsskjema for tilgang til Fronter for foresatte
Foresatte som ønsker tilgang til Fronter må være registrert med korrekt navn, fødselsnummer og
mobilnummer. E-post-adressen fylles ut dersom skolen skal kunne kommunisere med foresatte via
e-post. På dette søknadsskjemaet listes alle registrerte kontaktpersoner opp.
Kontaktpersoner som er merket med "Ja" i feltet Skal ha tilgang til Fronter, som har korrekte verdier i de
obligatoriske feltene og har signert, vil få tilgang til Fronter.
For foresatte/kontaktpersoner som har tilgang til Fronter gjelder følgende:
* Verdien i feltene under blir eksportert til Fronter.
* Ansatte ved skolen der barnet går vil kunne få innsyn i disse opplysningene (unntatt fødselsnummeret).
* Passord til pålogging sendes via SMS til det mobilnummeret som står i mobilfeltet under.
Informasjon om hvordan foresatte logger på Fronter finner du på skolens og Utdanningsetatens nettsider.
Her finnes også veiledninger og utvidet informasjon om bruk av Fronter for foresatte.
Elevens navn:
Gruppe:
1 Navn på foresatt/kontaktperson: Fødselsnummer (11 siffer):
Mobil: Adr: Epost:
Tlf.arb. Skal ha tilgang til FRONTER: Ja eller Nei
Elevens fødselsdato: 2 Navn på foresatt/kontaktperson: Fødselsnummer (11 siffer):
Mobil:
Adr:
Epost:
Tlf.arb.
Skal ha tilgang til FRONTER: Ja eller Nei
Jeg samtykker herved i at de personene som det er krysset "Ja" for over skal få foresatt-tilgang til
ovennevnte elev i Fronter og bekrefter at informasjonen som er angitt over er fullstendig og korrekt.
Samtykket/tilgangen gjelder så lenge barnet går på en kommunal skole i Oslo, men kan trekkes tilbake
ved henvendelse til skolen.
Dato:
Underskrift foresatt/e:
___________________________________________________________________________________________
Utdanningsetaten
Stenbråten skole
Postadresse:
Stenbråtv. 89,
1283 Oslo
Telefon: 22 76 51 00
Faks: 22 76 51 01
E-post: [email protected]
www.stenbraten.gs.oslo.no