Maria var en møy så ren

Menighetsbudet
Julen 2012
Nr. 4/12
Årgang 95
“Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham
navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.” Matt 1, 23
Maria var en møy så ren
Maria var en møy så ren,
Kyrieeleison!
Maria trådte på torn og sten,
der hun vandret trett imot Betlehem.
Jesus og Maria.
Hvad var Marias smerte og trang?
Kyrieeleison!
Hvad fyllte smarten med himmelsk sang?
Det var verdens Frelser hun bar i fang.
Jesus og Maria.
En engel til Maria kom,
Kyrieeleison!
Hun tvilte ei i sin tro så from
på Herrens bud i helligdom.
Jesus og Maria.
Da tornen ble en lilje blid,
Kyrieeleison!
Og Marias vandring en himmelsti
med Jesusbarnet til frelse rik.
Jesus og Maria.
Gammel Maria-vise- norsk tekst Thomas Beck.
Velsignet juletid!
Redaktørens
hjørne
Flere steder i dette bladet møter dere
ei ung jente. Allerede på framsida møtte
dere henne. I bibeltekst, i ei gammel
vise og i et nytt bilde. Denne unge jenta
er altså Maria. Maria fra Nasaret – ei
jødisk tenåringsjente som ifølge Det nye
testamentet er forlovet med tømreren
Josef. Livet hennes blir totalt forandret
da hun får besøk av erkeengelen
Gabriel. Han kommer til henne og
forteller at hun er spesielt utvalgt: Hun
skal bli gravid og føde en sønn som skal
få navnet Jesus. Han vil få stor makt og
innflytelse for han er Guds sønn.
Maria forstår ikke så mye av det.
Hun er bare forlovet og har aldri vært
sammen med noen mann. Hvordan
kunne hun, jomfruen bli gravid?
Gabriel forteller at Guds ånd skal
komme over henne. På den måten skal
hun bli gravid. Gabriel forteller også at
det er et ganske spesielt barn hun skal
føde. Det er et hellig barn som er Guds
sønn.
Dette var underlig for Maria og
sikkert for hennes samtid. Og vi vet at
dette har skapt undring, betenkning
og benektning for hennes ettertid.
Jomfrufødsel? Nei, det tror vi nå ikke
noe på! En ting er sikkert: Vi forstår det
ikke. Det er et under. Et under som har
sin grunn i Den hellige ånds kraft. Et
under som vi kan velge å tro på.
Vår julefeiring er til minne om at
Maria føder sin sønn, Jesus, i en stall
i Betlehem hvor hun måtte legge ham i
en krybbe. Hun fødte det hellige barnet
– Guds Sønn. Maria, Jesu mor.
Maria – gudefødersken. Maria
er kanskje den mest berømte av alle
historiens kvinner.
I kunstneriske fremstillinger, og dem
er det mange av, både i malekunst og
ulike skulpturer, kalles hun som oftest
Madonnaen.
2
I dette bladet møter vi Birimadonnen
– trolig fra 1200 tallet. Vi møter
Madonnaen i Caravaggios maleri som
ble til i perioden 1596-1607, nøyaktig
år vet vi ikke. Vi møter henne i det bildet
dere har på forsida av Menighetsbudet.
Dette er et bilde av Madonnaen preget
i gyldenlær. Det er laget av Marit
Furulund fra Ottestad i 2012, og var
Biri menighets avskjedsgave til Knut
prest. Og vi møter Madonnaen også
anno 2012 i det rekonstrueringsarbeidet
som er i gang for å lage en tro kopi av
middelaldermadonnaen til Biri kirke.
I de ulike kirkesamfunn har Maria
ulik status. For den katolske kirke
er Maria svært viktig. Man ber til
henne som en hellig madonna og
himmeldronning. I den ortodokse
kirke er hun «den som føder Gud»,
og hun har også der en viktig plass. I
den lutherske kirke er ikke Maria en
viktig selvstendig skikkelse. Man ser
på henne som et slags forbilde, fordi
hun godtar Guds vilje øyeblikkelig og
uforbeholdent, til tross for at engelens
budskap om hennes liv og skjebne er
krevende og vanskelig å forstå.
Men uansett kirkesamfunn: Maria
er Jesu mor. Hun er jødepiken som
ble himmeldronning. Hun er Herrens
tjenestekvinne (Luk 1,38). Hun fødte
vår Frelser. Også i vår lutherske
kirke kan vi ære Maria! Enten vi gjør
det ved å framskaffe Madonnabilder
eller
Madonnaskulpturer,
lytter
til Mariamusikk eller ved å synge
Mariasanger!
Å skjønnest rose på vår jord!
Maria, jomfru, Jesu mor!
ALLELUIA. ALLELUIA.
Den frukt som rosen til oss bar,
er alle våre lengslers svar.
RES MIRANDA. RES MIRANDA.
Å, duft av himmel! Gud er nær!
Gud Fader, Sønn og Ånd er her.
PARI FORMA. PARI FORMA.
Et barn er født! Å, her det bud
som rekkes oss fra himlens Gud.
GAUDEAMUS. GAUDEAMUS.
All jordisk lyst og vinning glem
for gleden født i Betlehem!
TRANSEAMUS. TRANSEAMUS.
Å skjønnest rose på vår jord!
Maria, jomfru, Jesu mor!
ALLELUIA. ALLELUIA.
Engelsk tekst fra 1400-tallet oversatt
av Svein Ellingsen i Salmebok 2008,
Eide forlag.
Slekters gang
Spalten gjelder medlemmer i Den
Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene
tilhører DNK. Navn på døde som
ikke var medlem i DNK tas med hvis
pårørende gir beskjed om at det er
ønskelig.
Døpte
Serine Haavi
Skjalg Haanshus Sjødin
Amund Strøm Sletten
Even Rogne
Elias Svingen
Mathea Amdahl
Vigde
Ragnhild Kleva og
Alessandro Seminati
Elin Kloster og
Kristian Andresen
Mette Sletten og
Tor Even Dynna
Mari Kjendseth Stensrud og
Tommy Øverby
Mona Wold og
Mads Engen Sopp
Marthe Moen og
Kim Andreas Ruen Nymoen
Anne Jorunn Smikop og
Vegard Brude Wærås
Døde
Olaf Sveum
Jarle Kristoffersen
Aase Gerda Aasen
Ingvar Lund
Ingeborg Ringen
Randi Feiring
Kitty Johanne Laumann
Neperud
Odd Dalseng
Randi Granholt
Synnøve Sæther
Dagny Berntsen
Hjørdis Marit Bagron Hagen
Syver Svendsen
Ellinor Synøve Lundvollen
Menighetsbudet 4/12
Bak
din tynnegrønnsakene
hud stråler
De livsviktige
mot oss Guds kjærlighet
Mange av kirkene våre har bilde av Maria
og barnet. Bilder som enkelt formidler mysteriet at Gud ble menneske, født som et lite
menneskebarn med tynn og myk hud. En av
våre nye julesanger skrevet av Shirley Erena
Murray, oversatt av Eyvind Skeie sier det
slik:
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud.
Stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Et bilde utført av maleren Caravaggio,
uttrykker dette på en betagende måte. Det
henger i St. Augustin kirken i Roma. I høst
har jeg vært så heldig at jeg har hatt anledning til å se dette maleriet. Det fremstiller en
mann og ei kvinne som kneler foran Maria
og barnet. Maria har det nakne Jesusbarnet
i hendene. De to som kneler har hender og
føtter som er preget av livet. Ansiktene deres
er vendt mot barnet. Jesusbarnet peker med
føttene på dem begge, en fot mot mannen,
den andre mot kvinnen. Barnet hviler den ene
handa trygt på morens barm samtidig som det
med andre handa lyser velsignelsen over de
to som kneler. Lyser velsignelsen over dem,
deres liv og med det tilværelsens sammensatthet. Øyne møter øyne. Ansiktene er vendt
mot hverandre og det er en tilstedeværelse og
en hellig stillhet. Det er levd liv i møte med
det nye livet, stjernebarnet, solbarnet, Jesusbarnet.
I møte med dette maleriet og mange bilder
av Maria og barnet, formidles juleevangeliet
på en måte som gjør at vi kan sanse og fornemme dette som Murray sier i julesangen:
… bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud
Menighetsbudet 4/12
Madonna di Lorento av Caravaggio.
Juleevangeliet formidler Guds kjærlighet til alle,
og det utfordrer til nestekjærlighet, gjestfrihet og
solidaritet. La hver og en av oss gå inn i advents- og
julehøytiden med en utfordring til oss selv, om å se
noen blant våre neste som trenger det, og bringe lys
i mørke, håp i håpløsheten og kjærlighet i stedet for
likegyldighet.
Velsignet julehøytid!
Illustrasjon til bisko
tynne hud……
Solveig Fiske
biskop
3
Hilsen fra Hanne prest
Hei Biringer!
Jeg er den nye soknepresten på Biri og heter Hanne
Moesgaard Skjesol. Jeg og familien min flyttet inn i
presteboligen midt i august - på en herlig sommerdag.
Takk for velkomsten til alle som var med og tømte
flyttebilen og alle som var med på innsettelsen den
7. oktober! Ja, i det hele tatt, alle som har tatt oss i
hånda og ønska meg og familien min velkommen til
Biri. Det har vært ganske mange og det er like koselig
hver gang.
Vi har følt oss veldig godt tatt imot og er glade
for å ha valgt Biri som det stedet vi nå skal bo. Som
mange vet, er jeg født og oppvokst i Danmark, men
er gift med Sveinung, som er trønder. Sammen har vi
tre barn: Fride, Halfdan og Bjarke. Det er på grunn
av Sveinung at jeg snakker trøndersk og jeg har vært
prest på Snåsa, nær svigerfamilien. De siste seks åra
har jeg vært prest i Danmark, nær min egen familie.
Nå har vi landa midt imellom som et kompromiss og
satser på at det blir løsninga. Vi har i alle åra holdt
ferier i Rondane, der familien til Sveinung deler ei
4
hytte. Der har jeg lært å gå på ski og holde av vidda.
Selv er jeg oppvokst nær hav og hei i Danmark, med
sangen og den gode fortellinga i blodet. Det kommer
godt med i jobben, der jeg håper flere vil bli glade for
det. Jeg tenker, at der hvor det er sang, der er det også
ånd og liv. Og alle liker vel en god historie?
Nå gleder jeg meg til å møte dere alle til hverdag
og til høytid. Det skjer så mye spennende som jeg ser
frem til. Jeg har allerede møtt 4-åringene da de fikk
bok og 11-åringene til LysVåken. Snart starter konfirmantene også. Og jeg har møtt dere til en stemningsfull Alle Helgensmesse, der jeg utover å være prest
fikk synge sammen med Biri og Snertingdal Kantori.
Det er et godt sted å være prest og familie her i soknet.
Det er godt å kunne ha både lek og alvor sammen.
Jeg er skikkelig imponert over det store frivillige
arbeidet rundt kirka og trosopplæringa. Ungdommene i LUPY gjør en kjempejobb godt støtta opp av
voksne. Nå mangler jeg bare å treffe resten.. Men vi
ses kanskje på julekvelden?
Hilsen Hanne prest
Menighetsbudet 4/12
Takk fra gamelpresten
Jeg skriver 30. oktober. Sitter foran peis- ovnen og
kjenner varmen fra tørr bjørkeved! Det at jeg kjenner litt
av bjørkevedens historie, gjør at den varmer ekstra godt!
Den har i årtier omkranset kirkegården på Biri. Med sine
enorme grener har den kunnet gi ly til så mange, som har
måttet gå den siste bratte bakken opp til kirkegården! Nå
hadde den gjort jobben sin, bare ved at den stod der, år etter
år, traust og trygg. De tørre grenene som truet med å falle
ned hver gang nordavinden rusket tak i den, gjorde at treet
kunne pensjoneres! Treet ble felt og presten forsynte seg
av greinene! Det ble til hele 25 sekker ved! Og nå varmer
den som aldri før!
„Alt har sin tid!“ sier Forkynneren. Treet har sin tid, og
jeg har min...
Nå er jeg pensjonist, jeg også! Ingen har hugget meg
ned, men min tid som prest på Biri er historie. Litt vemodig er det, men også litt kjekt! Jeg savner noe, men ser
samtidig frem til hver ny dag! Prestelivet har fått en annen
karakter; mindre prest - men mer privatliv. Mindre papir og
møter, men mer tid til ettertanke og vandring på Mjøspromenaden!
Når jeg nå skriver dette på min iPad, er det ikke minst
for å TAKKE alle dere som kom og tok avskjed med meg
og min familie søndag 17.juni i Biri kirke med påfølgende
fest på Biri Herredshus.
Menighetsbudet 4/12
Jeg rakk knapt å ta dere alle i handa og si Tusen Takk!
Derfor vil jeg skrive det her. Takk for at du kom til kirken!
Dere fylte nesten hele kirkerommet - og så ble det Folketonemesse, den jeg elsker mest av alle... Med folkemusikanter, Biri og Snertingdal kantori, solister på fele og
bukkehorn - og en åpen og engasjert menighet. Det kunne
ikke bli stort bedre.
Takk for fellesskapet jeg har hatt med dere biringer
gjennom de 20 årene jeg har fått være prest på Biri. Takk
for gavene jeg fikk, takk for gode ord!
Som staben minnet meg om, har jeg støtt vært litt
glemsk, men jeg glemmer ikke så lett de vennlige ordene
dere har møtt meg med. De har vært med å forme meg som
prest og medmenneske, og jeg tar dem med meg i min nye
tilværelse som pensjonist.
Og til slutt, gleder jeg meg storlig over at dere har fått
en ny, kvinnelig prest som alt har funnet veien til mange
biringers hjerter. Ta like godt imot henne og hennes familie
som vi i sin tid ble tatt imot! Hun - og hennes familie - har
kommet som et ungt og friskt tre som vil bli til velsignelse
for oss alle, enten vi nå bor i Biri eller på Gjøvik.
Jeg takker til slutt Gud for dere alle! Pax et Bonum!
Knut gammelpresten.
5
Biris nye sokneprest
Hanne Moesgaard Skjesol ble innsatt i prestetjenesten
ved kveldsgudstjenesten søndag 7.oktober. Mange var
møtt fram og deltok i innsettelsesmessen. Torunn Vigrestad i menighetsrådet leste opp biskopens tjenestebrev,
prost Stein Ovesen talte til nypresten og var liturg ved forbønnshandlingen. Menigheten feiret så messe med Hanne
prest som liturg og predikant, klokker og diakon deltok
som medliturger og Biri Snertingdal kantori under ledelse
av kantor Inger deltok.
Etter messen inviterte menighetsrådet til kveldsmat og
sosialt samvær på Bethel.
Hanne blir fremstilt for menigheten og Torunn leser opp biskopens
tjenestebrev.
Nestleder i menighetsrådet, Inger-Johanne, ønsker Hanne velkommen.
Sveinung og Hanne.
Diakonen leder utgangsprosesjonen, bak følger prost og sokneprest.
6
Menighetsbudet 412
Hvordan går det med Birimadonnaen?
Litt historikk:
Vi har begynte på „siste akt“ når det gjelder selve arbeidet med denne
enestående middelalderfiguren fra Biri. Det har vært en lang og utfordrende prosess.
Grunnstammen er en 800 år gammel eik fra Blindern! Med andre ord
er eika like gammel, og av samme materiale, som Birimadonnaen (BM).
Først ble BM skannet av Rambøl Gøteborg AB, deretter utfrest av
Kleppo Trevare.
Treskjærer Christen Dokk Smitt som jobber på Kulturhistorisk
Museum (KHM), har i flere uker stått og håndskjært og gitt liv til figuren
og BM ble deretter godkjent av KHM som en tro kopi av selve originalen. Skulpturen måtte hules ut (som originalen) og tørkes i noen uker før
konservator Marianne Selsjord kunne begynne med sitt meget tidkrevende malearbeid. Det som kalles polykromering. Marianne kjenner alle
fargenyansene i forbindelse med et større restaureringsarbeid hun gjorde
av BM. Hun vil komme til å bruke noen måneder på denne jobben. Det
vil si at etter sommerferien vil arbeidet trolig være ferdig utført, og da vil
også denne vakre BM komme tilbake til Biri kirke og den vil stråle like
sterkt som da den kom til Biri på 1200 tallet! Det kommer til å bli litt av
et syn!
Datoen for denne begivenhet er ikke klar i skrivende stund.
Originalen.
Kostnader:
Alt i alt er kostnadene for en ferdigstilt Birimadonna beregnet til ca
690.000. På inntektssiden har vi pr. 8.okt fått inn følgende beløp:
Fra Toten Sparebank kr.200.000, Fond og diverse legater kr. 100.500,
fra Gjøvik kommune kr. 40.000,- fra Den norske Kyrkjas Landsfond kr.
20.000 og Salg av Gavebrev kr.60.000. Totalt er dette kr. 420 500.-.
På Gavebrevsalget har vi fått inn enkeltbeløp fra kr 500 - 10.000 pr
gavebrev. Vi er svært takknemlig for alle som har gitt gaver til dette helt
spesielle prosjektet, men som dere ser har vi et stykke igjen, nærmere
bestemt kr.269 500,Årets julegave!
Årets julegave i 2012 kan i år være et vakkert gavebrev med bilde av
Madonnaen, historikk om „Maria og barnet“ av prof. Hohler og 2 tegninger av Einar Sigstad, og med underskrift av komiteens fire
medlemmer, nå også kalt Mariabrødrene!
Vi selger fortsatt gavebrev for kr. 500,- eller mer! Dermed
blir du delaktig i reproduksjonen av den originale Birimadonnaen. Ta kontakt med en av oss fire eller direkte med
Toten Sparebanks filialer på Biri eller Gjøvik.
Pengene sendes til: Gjøvik kirkelige fellesråd v/Dag
Landmark, Strandgata 13A, 2815 Gjøvik.
Kontonr. 2050 31 75496 – merk innbetalingen ”Birimadonnaen”.
Hjertelig takk!
Madon
Madonnaen nesten ferdig skåret.
Foto:
Kaja Kollandsrud © KHM, UiO
Foto: Kaja Kollandsrud © KHM, UiO.
Med vennlig hilsen og God Jul til dere alle fra ”Mariabrødrene”
Harald Jacobsen (formann), Gunnar Liven, Magne Gullord og Knut Y Sønstegaard.
Christen holder på med den siste finskjæringen
(ført i pennen av Knut)
Foto:
Kaja Kollandsrud © KHM, UiO.
Christen holder på med den siste finskjæringen
Menighetsbudet 4/12
Foto: Kaja Kollandsrud © KHM, UiO
7
Menighetsturen 2012
I år ble det en fin høsttur den 12.september. En vakker
høstdag – med mye sol og noen få regnbyger. En fullastet
buss fra Snertingdal Auto med sjåfør Egil Brobakken ved
rattet dro av gårde fra Herredshuset med retning Rena
hvor vi hadde først stopp – og kirkebesøk i Åmot kirke.
Her hadde vi vår Morgensang og vi fikk vite litt om kirka.
Formiddagskaffen som vi hadde med oss ble også inntatt
her. Ferden gikk videre til Ytre Rendal kirke hvor vi møtte
kirkeverge og organist Bjørn Vegard Bjørklund og sokneprest Knut Torfinn Øydna. Sammen med gammelpresten
i Rendalen og Biri, Knut, fikk vi mye informasjon om
kirka og bygda. Middagen var bestilt på Flerbrukshuset
på Åkrestrømmen – og menyen var Hakk (tradisjonskost
i Rendalen) og pannakotta med frisk bærsaus til dessert
(italiensk opprinnelse!)
Så var det å komme om bord i bussen igjen for å innta
Negarden. Her ble det en lang og god stopp og kaffeservering før turen fortsatte over Ringebufjellet. En stopp
i fjellkirka på Venabygdsfjellet ble det også, selv om vi
egentlig ikke hadde tid til det. Alle kom velberget hjem en
time forsinket – men ingen sure miner av den grunn! Takk
til alle deltakere, en dyktig sjåfør og en opplagt pensjonist
(Knut) som var humørspreder, guide/reiseleder og vert på
Negarden.
En bildekavlkade fra turen har vi også takket være først
og fremst Kjell Ødegårdstuen og også Knut Sønstegaard.
Gunhild
Altertavla i Åmot kirke og Dåpsengel i Åmot kirke.
Her er man på plass i bussen på veg til Rena.
Åmot kirke.
8
Og gammelpresten formidlet av sin kunnskap ……
Menighetsbudet 4/12
Middag på Flerbrukshuset på Åkrestrømmen.
Jakob Breda Bulls
gravkammer
utenfor Ytre Rendal
kirke.
Ytre Rendal kirke.
Negarden.
Altertavla i Ytre
Rendal kirke.
En ”pust” i solveggen.
En alvorsprat ved skigarden.
Menighetsbudet 4/12
8
9
8
Fra turen over Ringebufjellet.
”Fyrbøterne” ved grua.
Klokketårnet på fjellkirka på Venabygdsfjellet.
Nyttårskonsert i Biri kirke
Biristrand Musikkforening i samarbeid med kirkelig kulturkomite arrangerer for tredje år på rad nyttårskonsert i Biri Kirke. De to foregående årene har programmet stort sett bestått av klassisk musikk. I år blir
det en litt mer ”svingete” konsert, med en blanding av
jazz – swing og blues. Vi kan nevne komponister som
Cole Porter, Cary Moore og Olle Adolphson.
Som medvirkende har vi vært så heldige å få med
10
Menighetsbudet 4/12
Velkommen til julekonsert i Biri kirke
lørdag 22. desember kl. 20.00
Det nærmer seg raskt jul og julekonsertsesong.
I Biri kirke inviteres det nok en gang til stemningsfull
julekonsert den 22.desember.
Som de siste årene er det Sissel Morken Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Grytting Berg og Inger
Schiager som står for musikken.
Selv om denne konserten har funnet sin ramme er det
en tradisjon som stadig er i fornyelse og utvikling. Årets
program kan by på en gjesteartist og vakker julemusikk
som tidligere ikke har stått på programmet.
Programmet vil allikevel som før bestå av en blanding
av julesanger og klassiske perler fra musikklitteraturen.
Hovedmålet er - og har hele tiden vært at denne timen
i Biri kirke like oppunder jul skal være en vakker og varm
inngang til julehøytiden.
Som gjesteartist er Asmund Hellerud med på fiolin.
Han har gjennom mange år virket som fiolinist i området
her.
Torild er fortsatt solotrombonist i Det Norske Blåseensemble i Halden. Sissel er frilansmusiker på horn og har et
aktivt år bak seg med diverse prosjekter. Oslo Kammerakademi, der hun er fast medlem, har dette året gitt ut en
kritikerrost CD med musikk av Beethoven. Hun har også
gjort seg gjeldene som folkemusiker og deltar med bukkehorn i et folkemusikkprogram som skal sendes på NRK på
nyåret. Noen av opptakene er gjort i Biri kirke.
Cecilie Cathrine Ødegården avsluttet i vår sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole der hun gikk det prestisjetunge diplomstudiet. I tillegg til virke som frilansmusiker jobber hun ved Norges Musikkhøgskole der hun
underviser i sang.
Biris organist Inger Schiager sitter som vanlig på orgelkrakken og ved flygelet.
Gjesteartist Asmund Hellerud.
Sissel Morken Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Grytting
Berg og Inger Schiager.
Billetter: Voksen: 200.-/Student: 100.-/Barn: gratis
Kantor Inger
søndag 27. januar kl. 19.00
Pastor Wangs kvartett, som foruten Øistein Wang på
piano, består av saksofon, trommer og Ellen Andrea
Wang – ung, prisbelønnet bassist og datter av Øistein
Wang.
Som solist sammen med korps og kvartett, får vi
gleden av å høre Maria Louise Lister Midtrød (bildet).
Hun er Gjøvikjente og datter av korpsets dirigent Nils
Erik Lister. Hun var i flere år med i Ten Sing, både
Menighetsbudet 4/12
som deltaker i koret, som dirigent og som leder. Hun
har eksamen i kordireksjon og fløyte fra lærerhøgskolen. Nå er hun bosatt i Hålandsdalen ved Eikelandsosen og aktiv i kor, korps og med solosang, bl.a. med
Bjødnafjorden Jazzensemble.
Børre Feiring
- konsertansvarlig 11
Årets konfirmanter
����������������������������
��������������
��������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Denne salmen er jeg glad i
Jeg synes det var veldig hyggelig å bli utfordret av
Kirsti Nylander.
En salme som virkelig betyr mye for meg er ”Blott
en dag”.
Når livet er litt vanskelig og man blir utsatt for ting
man slett ikke på forhånd trodde man kunne takle, synes
jeg gang på gang at man får krefter til å komme seg
igjennom det som er tungt og vanskelig. ”Som din dag
er, skal din styrke være”.
Jeg synes ofte at det er nettopp når man har det vondt
og vanskelig, at det er lettest å finne fram sin barnetro.
Men jeg prøver også ofte å være like flink til å takke
Herren for hjelp og styrke.
Litt om meg selv: Jeg er født i 1970 og ble døpt i
Gjøvik kirke. Jeg vokste opp i Biri, og her ble jeg konfirmert av Øyvind Hartberg. Etter noen få år på Gjøvik,
12
bosatte jeg meg igjen på Biri. Her traff jeg Jens Kr. Ottosen som jeg giftet meg med. Vi ble viet av kapellan Lars
Harald Tjøstheim i 1999. Jens og jeg har vært så heldige
å bli velsignet med to friske, flotte gutter – Joakim og
Dennis – som begge to er døpt av Knut prest.
Da Dennis var nyfødt ble han svært syk og vi visste
ikke om vi fikk beholde han. Mot alle odds overlevde
han uten synlige men, det var et mirakel. Da jeg senere
hørte salmen ”Blott en dag”, forstod og så jeg plutselig
hvem det var som hadde hjulpet oss. Man kan si at den
dagen fant jeg virkelig tilbake til min barnetro.
Jeg er nå medlem av Biri Menighetsråd, noe jeg
finner som en veldig interessant utfordring! Og til
daglig finner dere meg på Kremmer`n, hvor jeg med
glede tar imot dere alle enten det er for en hyggelig prat
8
eller en liten handel.
Menighetsbudet 4/12
Konfirmantjubileum
Fotograf: Kjell Ødegårdstuen
Årets 50-årskonfirmantjubileum fant sted søndag
30. september. Den 16. september i 1962 var det 54 konfirmanter. Til jubileet kom 22 av de 45 konfirmantene som
fortsatt lever. Etter gudstjenesten i Biri kirke var det samling for konfirmantene på Vertshuset V-E6.
Her er konfirmantene stilt opp til fotografering i kirka
sammen med sokneprest Hanne Moesgaard Skjesol.
Første rekke fra venstre: Torill Helene Fjeldstad Hagen
(f. Solbakken), Gerd Solveig Bjørge, Bjørg Hagen, Oddny
Karlstad (f. Ekera), Hedvig Øverjordet (f. Ringvold),
8
Jeg utfordrer Andreas Ekern som bidragsyter i neste
menighetsblad.
En fredelig jul til dere alle!
Ann Christin Ottosen
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Alt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, vel ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Menighetsbudet 4/12
Randi Helene Aas (f. Ødegården), Asbjørg Synnøve Gullord, Berit Høiby (f. Furuly)
Andre rekke fra venstre: Ingrid Bolsveen, Laila Iversen (f. Myrstuen), Kari Taraldsrud, Berit Nielsen Briseid
(f. Nielsen), Mari Taraldsrud, Karin Russ (f. Landgraff),
Borgny Ottosen (f. Bergengen), Åge Henrik Ottosen, Tore
Sand, Olav Haupberg, Kåre Nervik og Hanne prest.
Tredje rekke fra venstre: Ole Klundby, Helge Sletten og
Bjørn Magne Ødegård.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft og Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär.
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.
Lina Sandell (1865) NOS 490
13
MENIGHETSBUDET
På oppslagtavla
Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn.
Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd.
Redaktør: Gunhild Ekerhaugen
Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri.
Anbefalt frivillig abonnementspris kr.
200,– pr. år.
Abonnementspris for utenbygdsboende/
adresserte utsendinger er kr. 250,– pr.
år.
Adr:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13 A
2815 Gjøvik
Kontonr.: 2010 23 01839
BIRI MENIGHET
Biri menighetsråd:
Jarle Hillestad
leder
Inger-Johanne Strandbakke nestleder
Anders Brovold
repr. i fellesrådet
Ansatte:
Hanne Moesgaard Skjesol ....sokneprest
Inger Schiager.......................kantor
John Olav Skard ...................soknediakon
Sven Feiring .........................kirketjener
Gunhild Ekerhaugen.............saksbehandler
Biri Menighetskontor
Birivegen 101, 2836 Biri
Åpent torsdager ................kl. 10.00–14,00
Treffetider:
Soknepresten har fast treffetid
på kontoret torsdager .........kl. 10.00–12.00
ellers etter avtale.
Saksbehandler har fast treffetid
på Birikontoret torsdager...kl. 10.00–14.00
øvrige dager på
Gjøvikkontoret ..................kl. 09.00–14.00
Kontortelefon .........................61 14 64 80
Kirketjener.............................95 22 81 08
E-postadresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GJØVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD
Leder......................... Line Langseth Bakkum
Kirkeverge ................ Dag Landmark
Konsulent kirkegård . Marit Aaslund
Besøksadresse......Strandgata 13 A, Gjøvik
Telefon.....................................61 14 64 80
Telefax .....................................61 14 64 81
[email protected]
Kontortid: Mandag–fredag ....09.00–14.00
14
Bilder
Vi vet at det blir tatt mange bilder i
kirka ved ulike anledninger; ved dåp,
vigsel, konfirmasjon, familiegudstjenester osv. og når andre arrangement
avholdes i menigheten. Menighetsrådet ønsker å lage et bildearkiv av
det som skjer gjennom året fra ulike
kirkelige aktiviteter - for å bruke dem
i menighetsblad, i årsmeldinger og i
presentasjon av arbeidet i menigheten.
Derfor ønsker vi å få tilsendt bilder
fra ”begivenheter” som har vært i
2012 og fra det som skjer også kommende år. Bildene sendes på E-post
til:
[email protected]
Besøkstjeneste.
Det er mange mennesker i dag
som er ensomme. Årsaken til dette er
ulike. Familien bor langt unna, generell travelhet, venner og gode naboer
har flytt eller er døde.
Diakoniutvalget i Biri menighet
ønsker å få flere besøkere til en sosial
besøkstjeneste. Til dette kontaktarbeidet trenges helt vanlige mennesker som er villige til å bruke av sin
tid sammen med andre. Det er ikke
eksperter som trengs, men vanlige
mennesker med varme hjerter.
Dere som ønsker å være med i et
slikt arbeid vil få god innføring før
oppstart.
Ta kontakt med John Olav Skard.
Tlf. 61 13 73 23 eller 40 82 70 11
„Juleavslutning“
I kirka feirer vi også avslutning av
jula. Det skjer ved storfamiliegudstjenesten søndag 6.januar.
Da er det i vår kirke Kristi Åpenbaringsdag, og det er ”siste” gudstjeneste med julesanger – vi synger jula
ut! Etter gudstjenestefeiringen, skulle
vi kanskje ha høstet juletreet, men vi
avslutter med kirkekaffe! Vi oppfordrer de tilstedeværende om å ta med
rester fra julebaksten – og så dekker
vi kakebordet sammen. Det pleier å
bli et ”smakfullt” bord. Velkommen
til kirke!
Formiddagstreff
på Betel.
Andre tirsdagen i hver måned
arrangerer Biri menighet sammen
med Normisjon formiddagstreff på
Betel. Innholdet på disse treffene
er sang, foredrag/kåseri, en romslig
pause, andakt og utlodning. Inntekten
går til Helsehageprosjektet i Mali som
Karen Ekern satte i gang for noen år
sida.
Datoene for første halvår i 2013 er:
8. januar.
12. februar.
12. mars – besøk av Else Stensrud.
9. april – besøk av Mary Frydenlund.
14. mai
Treffene starter kl 12.00
Trenger du skyss kan du ringe John
Olav Skard tlf. 40 82 70 11
Du er velkommen til formiddagstreff!
Hjertelig takk
Hjertelig takk
for minnegaven ved Ingeborg
Ringens begravelse.
Hjemmetjenesten i Biri
for minnegaven ved Randi Feirings
begravelse.
Hjemmetjenesten i Biri.
Hjertelig takk
Hjertelig takk
for minnegaven ved Ingvar Lunds
begravelse.
Hjemmetjenesten i Biri.
for minnegaven ved Kitty Johanne
Laumann Nepruds begravelse.
Hjemmetjenesten i Biri.
Menighetsbudet 4/12
���������������
� ����
Vertshuset V-E6
2836 BIRI
Vi har egne lokaler for:
MINNESAMVÆR
KURS
MØTER
SELSKAPER
Utkjøring av mat til alle anledninger.
KAFETERIA og MATBAR
med god og variert meny
OVERNATTING
�������������������������
����������������
���������������������
����������������������
����������������������������
Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede.
���� ��������
����������������� �����������
Vi utfører alt innen:
• Buketter
• Dekorasjoner
• Sorgbinderi
• Brudebinderi
Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri,
Biristrand og Vingrom.
Birivegen 79 - 2836 BIRI
Telefon 61 18 52 32 - Telefaks 61 15 12 52
�������������
BIRI FOTTERAPI
Hennie Irene Snuggerud
Besøkadresse:
Birivegen 77
Timebestilling:
Tlf. 61 17 20 09
eller http://birifotterapi.no
Storgata 72, Moelv – Tlf. 62 35 66 80
Tlf. 61 18 58 00
e-post: [email protected]
www/vertshusetv-e6.no
Velkommen som vår gjest!
potetbrød
Vanlig og glutenfritt
Biri Flatbrødbakeri AS
2837 Biristrand
Tlf.: 61 18 46 61
TANNLEGEKONTORET
PÅ BIRI
Tannlegene
Dere finner oss
i COOP-bygget
www.totenbanken.no
Banken i Biri
Tlf. 61 14 12 00
HEIDI SÆTERBAKKEN
ANNE SOLÅS
Telefon 61 18 53 62
�������������
���� � �����
��������� �� � ���� �� �� �� ��
�������� �� � ���� ����
Bethel Bedehus, Biri
�������������������
�����������
���������������
��������������
�������������������
Selskaper, Minnesamvær, Foreningsmøter?
�����������������
������������������
��������
������ �����������������������������������������������������
Gudstjenesteoversikten
finner du i
Menighetsbudet 4/12
Vi har lokaler som er tilgjengelig for utleie - samlelt eller
enkeltvis for organisasjoner/foreninger og private:
- Stor sal - plass til ca. 100 personer.
- Liten sal - plass til ca. 20-30 personer.
- Kjellerstue - plass til ca. 15 - 20 personer
AV-utstyr og godt utstyrt kjøkken.
Se mer info på www.biri.no, under Organisasjoner, Bethel.
Ta kontakt for nærmere informasjon: Tlf. 909 82114.
Neste nummer
av Menighetsbudet kommer ut ca. 15.
mars. Innleveringsfrist for bidrag er
1. februar.
På forhånd hjertelig takk for ditt
bidrag i bladet!
15
Returadresse: Biri Menighetsråd, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik.
Kirkekalender
DESEMBER
23. desember – 4. s. i advent –
Matt 1,18-25
Øverbygda Bedehus kl. 11.00.
Adventsgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer: Bedehuset.
Kirkekaffe.
24. desember – Julaften – Luk 2,1-20
Biri kirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Jarle Hillestad, trompet
Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali.
25. desember – Juledag – Joh 1,1-14
Biri kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Biri Snertingdal kantori.
Takkoffer: Kikemusikkarbeidet.
31. desember – Nyttårsaften –
Matt 11, 25-30
Biri kirke kl. 16.00.
Nyttårsgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Jarle Hillestad, trompet.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
JANUAR
6. januar - Kristi Åpenbaringsdag –
Joh 12,42-47
Biri kirke kl. 10.00.
Familiegudstjeneste. Nattverd. Evnt.dåp.
”Vi synger jula ut”.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
Ta med restene fra julebaksten til
Kirkekaffen.
13. januar – 2.s.i åpenbaringstiden –
Joh 1, 29-34
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Ole Jacob Nyhus.
Takkoffer.
Alle er hjertelig velkomne
til gudstjeneste
20. januar – 3. s. i åpenbaringstiden –
Joh 1,15-18
Biri kirke kl. 10.00.
Gudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
27. januar – Såmannssøndagen –
Matt 13,24-30
Biri kirke kl. 10.00.
Familiegudstjeneste. Nattverd. Evnt.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
”Den levende boka” til 10-åringer.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
FEBRUAR
3. februar – Kristi forklarelsesdag –
Luk 9,28-36
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
10. februar – Fastelavnssøndag –
Luk 18,31-34
Biri kirke kl. 10.00.
Gudstjeneste. Nattverd. Evnt.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmanter deltar.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
13. februar – Askeonsdag – Mark 2,18-20
Biri kirke kl. 18.00.
Askeonsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmanter deltar.
Takkoffer.
17. februar – 1. s. i fastetiden –
Matt 26,36-45
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
20. februar – Onsdag
Biri kirke kl. 20.30.
Temagudstjeneste. Nattverd.
Konfirmanter, trosopplærere,
Hanne Moesgaard Skjesol.
Willy Berg Grafisk AS tlf. 62 35 66 80 ak1212
24. februar – 2. s. i fastetiden –
Luk 13,22-30
Ingen gudstjeneste i Biri kirke.
MARS
3. mars – 3. s. i fastetiden –
Luk 22,28-34
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Ole Jacob Nyhus.
Takkoffer.
10. mars – 4. s. i fastetiden –
Joh 6,24-36
Biri kirke kl. 10.00.
Temagudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmanter deltar.
Takkoffer.
17. mars – Maria Budskapsdag –
Luk 1,39-45
Biri kirke kl. 10.00.
Gudstjeneste. Nattverd. Evnt.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
24. mars – Palmesøndag – Joh 12,1-13
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Ole Jacob Nyhus.
Takkoffer.
28. mars – Skjærtorsdag –
Joh 13,1-17
Biri kirke kl. 19.00.
Nattverdgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
29. mars – Langfredag –
Luk 22,39-23,46
Biri kirke kl. 10.00.
Langfredagsgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
31. mars – Påskedag – Joh 20,1-10
Biri kirke kl. 10.00.
Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Evnt.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.