Praktisk informasjon 2014

Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi
Institutt for marin teknikk
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi
Institutt for marin teknikk
Institutt for marin teknikk
Båtmodell i fart OSR2013. Foto: Lars K. Steen.
Fjernstyring av båtmodeller OSR2013. Foto: Lars K. Steen.
Institutt for marin teknikk
Praktisk informasjon 2014
Informasjon til lærerne 2014
Informere elevene på forhånd
Det er påmeldt 442 deltakere (405 elever og 37 lærere) til Oceans Space Race 2014.
Arrangementet foregår 6-7 mars på to forskjellige steder som er NTNUs hovedcampus Gløshaugen og Marinteknisk Senter (MTS), der NTNU Institutt for marin teknikk og
MARINTEK holder til, i Otto Nielsens vei nr.10 på Tyholt. Første dag 6. mars deltar skolene
på omvisninger på Gløshaugen. Andre dag 7. mars deltar de i konkurransen i havbassenget,
på foredrag og omvisninger ved MTS.
Med så mange besøkende er det viktig at alle blir informert på forhånd om hva som skal
skje. Derfor setter vi stor pris på at dere lærere gjennomgår programmet med elevene før
ankomst NTNU. Vi kommer til å henge opp plakater med programmet rundt Havbassenget
til MTS hvor konkurransen foregår. Her ser dere hvilken konkurransegruppe nr. dere har
fått tildelt, og når dere skal delta i de forskjellige delene av konkurransen. Det er fint om
dere følger opp konkurransegruppene og bidrar til at gruppene er klare til start når det blir
deres tur. Vi vil sette opp en PC-skjerm i nærheten av sekretariatet som viser hvilke grupper
som snart må gjøre seg klare til start.
Lærerne må fortelle elevene på forhånd hvilken gruppe de tilhører i forbindelse med
omvisningene på Gløshaugen og MTS og at planene må bli fulgt. Avvik fra planen kan føre
til at omvisningene ikke kan gjennomføres pga for høyt antall deltakere ved laboratoriene.
HUSK å merke modellene før avreise
Alle modeller må merkes med skolens navn og riktig konkurranse gr. nr. før ankomst
MTS. Dette slik at det blir lettere å fordele modellene på rett sted før konkurransen i Havbassenget. Studenthjelpere vil sørge for at alle modellene blir fraktet fra Inngangshallen
til Havbassenget.
Informasjon ved ankomst MTS
Ved ankomst MTS vil hver skole få en konvolutt med viktig materiell. Konvolutten
inneholder Ocean Space Race klistrelapper til alle deltakerne. Disse klistrelappen skal
festes på klærne dere bruker innendørs som adgangsbevis til Havbassenget. Vanligvis
er Havbassenget underlagt streng adgangskontroll. I tillegg inneholder konvolutten
programmet for Ocean Space Race 2014 og en kopi av denne informasjonsbrosjyren.
Helse miljø og sikkerhet
Elever og lærere plikter å gjøre seg kjent med følgende:
Branninstruks:
Ved brannalarm skal bygningen forlates via nærmeste nødutgang som er merket med
grønne Exit-skilt. Følg instruksjon fra NTNU/ MARINTEK personell som alltid vil være til
stede, og bidra til at evakueringen skjer rolig til anvist møteplass. Samle elevene skolevis
på møteplassen på parkeringsplassen utenfor MTS for kontroll av at alle er i sikkerhet.
Sikkerhetsinstruks:
Alle som deltar i Ocean Space Race vil motta et klistermerke som skal bæres synlig.
Hold gruppene samlet ved omvisning, og respekter sperringer og skilter i laboratoriene.
Sikkerhet i Havbassenget:
Båt-modeller settes ut og tas inn i dokk (1).
Justeringer på modellen kan gjøres fra en
separat service-rampe (2). Alle som oppholder
seg på service-rampen må bruke redningsvest.
Det skal ikke klatres på rekkverket langs
havbassenget.
Norsk Folkehjelp vil ha en førstehjelpsstasjon
ved Havbassenget.
2
Spjelkavik TV2. Foto: Lars K Steen.
HAVBASSENGET
2
1
Figur: Skisse av havbassenget
3
Lærermøte med servering av lunsj
Det vil bli avviklet et møte på møterom Havrommet for alle lærerne med en helt åpen
agenda, som blir ledet av Håvard Holm NTNU og Per Magne Einang MARINTEK. Møterom
Havrommet ligger til høyre når dere kommer opp trappen til 3. etasje ved MTS. Det er bare
å spørre i resepsjonen til MARINTEK som ligger i samme etasje og de viser dere veien til
Havrommet.
Reisestøtte
Alle deltakere tilbys reisestøtte pålydende 400,-kr per hode. For å få denne støtten,
må dere sende inn en søknad om det. De som søker, må dokumentere utgiftene med
kvitteringer og lage en kort oppsummering av søknadssummen.
Søknaden sender dere helst elektronisk til:
NTNU, Institutt for marin teknikk ved Kristin Lauritzsen
E-post: [email protected]
Hvis e-post ikke er et alternativ for dere, kan dere sende søknaden via luftpost til
Postadresse:
NTNU, Institutt for marin teknikk
ved Kristin Lauritzsen
7491 Trondheim
Omvisning torsdag 6. mars
ved Hovedcampus Gløshaugen
Campusbesøket starter kl. 09:00 med en felles presentasjon av NTNUs studietilbud for
alle deltakere i auditorium S2 i Sentralbygget på Gløshaugen.
Se linken http://www.ntnu.no/kart/index.php?id=902 for detaljert informasjon om dette
oppmøtestedet.
Etter presentasjonen av NTNUs studietilbud vil studentvertene følge elevene
gjennom de respektive omvisningsprogrammer: A-L , som de er fordelt på. Første del av
omvisningen foregår fra kl. 10:15 til 11:15. Deretter er det lunsj fra ca. kl. 11:15 til 12:00 i en av
Gløshaugens kantiner. Studentvertene velger ut hvilken. Andre del av omvisningen
foregår fra kl.12:00 til kl. 13:00. Studentvertene leder elevene gjennom andre del av
omvisningen. Det er derfor viktig at elevene opprettholder kontakten med studentvertene
i lunsjen. Kun elever kan delta på omvisningen. Lærerne blir dessverre ikke prioritert pga
plassmangel.
Fordelingen av elevene på omvisningsprogrammene A-L er foretatt på forhånd ut fra
hvilket laboratorium de skal besøke. Det er helt avgjørende at elevene ikke bytter
grupper eller omvisningsprogrammer. Da kan gruppene bli for store til at omvisningen kan
bli gjennomført.
Tabellen i midten av brosjyren viser hvilke omvisningsprogrammer hver enkelt skole
og gruppe skal delta på, med oppmøtested og tid. NB! Noen skoler er fordelt på flere
omvisningsprogrammer. Lærerne må på forhånd fordele elevene på omvisningsprogrammene, og fortelle elevene hvilket program de tilhører før de ankommer NTNU.
Den 6. mars er det ikke tid til å gjøre dette.
4
Sekretariatet OSR2013. Foto: Kristin Lauritzsen.
5
Informasjon til alle deltakere på OSR2014
Fredag 7. mars ved MTS på Tyholt
Ocean Space Race er en nasjonal konkurranse for elever ved videregående skoler med
faget «Teknologi og forskningslære» på læreplanen. Konkurransen blir arrangert av
Samarbeidsforum Marin, MARINTEK og NTNU i felleskap. Elevene konkurrerer om beste
modell i skipsdesign, design av vindturbin og marin konstruksjon i åpen klasse. Modellene
er utviklet i faget “Teknologi og forskningslære”. Den landsomfattende konkurransen er et
konkret tiltak for å øke interessen for realfag og spesielt havromsteknologi. I løpet av to
dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster i ett av verdens største havlaboratorium og lytter til faglige foredrag.
Program Ocean Space Race 2014
Fredag 7.mars MTS
08:15
Alle konkurransegrupper på plass i auditorium T2 og T1
Øvrige deltakere i Vrimlehallen
08:15-09:00
Velkommen til Ocean Space Race 2014 i T2
• Foredrag om studiet Marin teknikk og forskning ved MTS
ved professor Asgeir Sørensen NTNU
• Orientering om gjennomføringen av konkurransen
ved førsteamanuensis Håvard Holm NTNU
09:00-09:15
Forflytning til Havbassenget
Alle modeller plasseres på bord i Havbassenget
6
Klargjøring av båtmodeller OSR2013. Foto: Lars K. Steen
09:15-12:15
Konkurranse om beste skipsmodeller og vindturbiner. Se eget program under.
12:15-12:50
Lunsj for elever i Vrimlehallen.
Møte inkludert lunsj for lærere på rom Havrommet i 3.etasje
12:50-14:00
Elevene deltar enten på foredrag eller omvisning ved MTS:
Foredrag i T2 13:00-14:00:
Omvisning ved MTS 12:50-14:00:
Oppmøte kl.12:50 ved hovedinngangen
1.Studentlivet på Marin ved Aleksander før start.
Vold Kristiansen, leder av linje foreningen «Mannhullet»
1.Konstruksjonslaboratoriet
2.Jobbmuligheter i marin sektor ved
2.Maskinerilaboratoriet
Elin Ulstad Stokland, Bergen Group AS/
3. Current Water Tunnel (CWT)
Youngship Trondheim
4.Designstudiet
3. Utfordrende prosjekter i marin næring
5.Linjeforeningens Kjeller
ved Åsta Olavsdotter Wendel
6.StudiebyEN
Reinertsen AS
14:00-14:15
Forflytning til Havbassenget
14:15-14:45
Finale i fartskonkurransen i Havbassenget
De 5 beste konkurransegruppene fra VGS kjører ny fartsprøve
14:45-15:00: Bølgetesten.
Alle testkjører sine båtmodeller med bølger i Havbassenget
15:00-15:10
Quiz for finaledeltakerne fra VGS
15:10-15:40
Premieutdeling og avslutning ved Dekan Ingvald Strømmen NTNU–Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
7
PROGRAM
a
Omvisningsprogrammer A-L på Gløshaugen torsdag 6.mars
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Antall
plasser
15
20
20
20
20
20
30
30
20
15
20
20
Fordeling
elever
7(Stord-A),
5(Greåker-A),
3(Bergen-A)
20
20
14(Bodin),
2 (Kopervik-A),
4 (Bergen-B)
18(Haram),
2(Kopervik-B)
20
30
30
5(Horten-B),
7 (Skeisvang),
7(Mailand-A),
1(Bergen-C)
15
20
20
Skole
Stord-A,
Greåker-A,
Bergen-A
Greåker-B
Stord-B
Bodin,
Kopervik-A,
Bergen-B
Haram,
Kopervik-B
Horten-A
Spjelkavik
Skien
Horten-B,
Skeisvang,
Mailand-A,
Bergen-C
Bergen-D
Kopervik-C
Mailand-B
Sum
15
20
20
20
20
20
30
30
20
15
20
20
L
Totalt
250
Presentasjon av NTNUs studietilbud, kl.09:15-10:00, oppmøte: Auditorium S2 i Sentralbygget
Kjøring av
gassturbin.
Oppmøte:
Kolbjørn
Hejes vei 1a,
kl.10:20-10:50
Hvordan
kan maur
hjelpe oss å
finne veien
gjennom
internett?
Oppmøte:
Infohjørnet i
EL-Bygget,
kl.10:15-11:15
Nydelige
og nyttige
mineraler og
bergarter.
Oppmøte:
Hjørneinngangen
ved bronsestatue av “bergmannen”. Sem
Sælands vei 1.
Bergbygget,
Bygg- og
miljøteknikk.
Oppmøte:
Høyskoleringen
7A Lerkendalbygget.
Kl.10:20-11:05
Biodrivstoff
fra trær i
stedet for
mat.
Oppmøte:
Instituttkontor
for kjemisk
prosessteknologi.
Kl. 10:20-10:50
Næringsmiddelkjemi prøve litt og
smake litt.
Oppmøte:
utenfor
instituttkontoret
for Institutt for
Bioteknologi
(Kjemiblokk 3.
1. etasje. Skilt
henges opp),
Kryptografi
og hemmelige
koder.
Oppmøte:
G21. Geologen,
sokkeletasjen.
Antislugregulering.
Vannkraftlaboratoriet.
Teknisk
kybernetikk.
Oppmøte:
Instituttkontor
for kjemisk
prosessteknologi.
Oppmøte:
Hovedinngang
vannkraftlaboratoriet,
Alfred getz vei 4,
Oppmøte:
Infohjørnet,
O.S Bragstads
plass 2,
Kl.10:20-10:45
kl.10:20-10:45
kl.10:20 -11:05
kl.10:20-10:50
Produktutvikling, både
teori og
praksis.
Oppmøte:
Vrimlehallen
2 etg.
Perleporten.
Mye mellom
himmel og
jord - og
et dypdykk
attpåtil. Møt
spennende
organismer,
lyder og
utfordre din
egen frykt!
Kl. 10:15-11:00
Oppmøte:
D1-142
kl.10:20-10:50
Kl. 10:00-11:00
kl.10:15-11:00
Felles lunsj for alle 11:15-12:00
Teknisk
kybernetikk.
Kjøring av
gassturbin.
Oppmøte:
Infohjørnet,
O.S Bragstads
plass 2,
Oppmøte:
Kolbjørn Hejes
vei 1a,
kl.12:00-12:30
kl.12:00-12:45
Produktutvikling, både
teori og
praksis.
Oppmøte:
Vrimlehallen
2 etg.
Perleporten.
Biodrivstoff
fra trær i
stedet for
fra mat.
Oppmøte:
Instituttkontor
for kjemisk
prosessteknologi.
Kl. 12:00-12:45
Kl. 12:00-12:30
Bygg- og
miljøteknikk.
Kryptografi
og hemmelige
koder.
Oppmøte:
Høyskoleringen
7A Lerkendalbygget.
Oppmøte:
R10,
Realfagsbygget.
Kl.12:00-12:45
Kl. 12:10-12:50
Nydelige
og nyttige
mineraler og
bergarter.
Oppmøte:
Hjørneinngangen
ved bronsestatue av “bergmannen”. Sem
Sælands vei 1.
Bergbygget,
Vannkraftlaboratoriet.
Oppmøte:
Hovedinngang
vannkraftlaboratoriet,
Alfred getz
vei 4,
kl.12:00-12:25
Næringsmiddelkjemi prøve litt og
smake litt.
Oppmøte:
utenfor
instituttkontoret
for Institutt for
Bioteknologi
(Kjemiblokk 3.
1. etasje. Skilt
henges opp),
kl.12:00-12:30
kl.12:00-12:40
Elektronikkløypa.
Elektriske
opplevelser.
Roboter og
datamuseum.
Oppmøte:
Infohjørnet
Elektrobygget,
Oppmøte:
Infohjørnet,
Elektrobygget,
Oppmøte:
Sem Sælands
vei 9 (utenfor
F1),
Kl.12:00-13:00
kl.12:30-13:00
kl. 12:00-13:00
250
Program for konkurransen
«Den unge skipsdesigner» i Havbassenget
Program for konkurransen
«Vindturbin»
En tentativ kjøreplan for konkurransen er satt opp under, men av erfaring vet vi at det vil bli
endringer på denne underveis. En PC-skjerm ved sekretariatet vil vise hvilke konkurransegrupper som til enhver tid skal gjøre seg klar til start. Så følg med på denne.
En tentativ kjøreplan for konkurransen er satt opp under, men av erfaring vet vi at det vil
bli endringer på denne underveis.
Tid
11:00
10:00
09:00
TID
12:15
FARTSPRØVER
konk. gr. nr.
1–2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
19 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 26
MANØVRERING
konk. gr. nr.
25 – 26
28 – 1Å
2Å – 3Å
4Å
1–2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
STABILITET
konk. gr. nr.
19 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 26
28 – 1Å
2Å – 3Å
4Å
1–2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12
28 – 1Å
2Å – 3Å
4Å
19 – 20
21 – 22
23 – 24
13 – 14
15 – 16
17 – 18
Knekkprøve
Konk. gruppe nr.
14:15
1V
Knekkprøve testen vil foregå til høyre for tribuneområdet.
Forflytning til Vrimlehallen for lunsj kl. 12:15-12:50
Båtmodeller i «Åpen Klasse» dvs. gr. 1Å-4Å, kan gjøre seg klare til kjøring i havbassenget,
etter at alle konkurransegruppene i klassen «Den Unge skipsdesigneren» har kjørt ferdig
de tre testene; fartsprøve, manøvrering og stabilitet.
10
Testing av stabiliteten til båtmodell OSR2013. Foto Lars K. Steen.
11
Påmeldte videregående skoler
til konkurranseklassen
«Den unge skipsdesigneren»
12
Ant.
Omvisn.
Gruppe
MTS
Videregående Skole
Ant.
elev
Ant.
lærere
19
Thora Storm VGS
14
1
Amund Krane/
Atussa, Øyvind, Jan-Henrik
20
Trondheim Katedralskole
14
1
Amund Krane/
Fuka, Nanna, Gina
21
Nesbru VGS
3
1
Helge Ullern/
Willy, Dag-Anders, Fridtjof
22
Bergen Katedralskole
30
2
Øystein Alsaker/
Halvor, Magne, Lars Kristian
20
p (10)
p (3)
Lærer/elevgruppe
Antall
på foredrag
Ant.
Omvisn.
Gruppe
MTS
2
Øystein Djuve/
Svein, Christian, Tore
17
M (10)
23
Bergen Katedralskole
30
2
Øystein Alsaker/
Daniel, Jonas, Fredrik
20
p (10)
27
2
Øystein Djuve/
Karina, Lisa
17
M (10)
24
Bodin Videregående Skole
og Maritime fagskole
14
1
Jan Erik Paulsen/
Jostein, Maria, Rikke, Karine
4
q (10)
Ulstein
Vidaregåande Skule
27
2
Magnar Sunde/
Båt 1
17
M (10)
25
Bodin Videregående Skole
og Maritime fagskole
14
1
Jan Erik Paulsen/
adeline, nora, monica, aarcha
4
q (10)
Ulstein
Vidaregåande Skule
27
2
Magnar Sunde/
Båt 2
17
M (10)
27
Kopervik VGS
22
2
Håvard Tjøstheim/
Marina, Fredrik, Jan, Ommund
12
q (10)
M (7)
28
Lillestrøm VGS
25
2
Vegard Melhus/
«Evig Båt»
15
R (10)
M (7)
Lærer/elevgruppe
Antall
på foredrag
Ant.
Omvisn.
Gruppe
MTS
KONK.
GR.
Videregående Skole
Ant.
elev
Ant.
lærere
1
Stord VGS
27
2
Stord VGS
3
4
5
Skeisvang VGS
7
1
Jonathan Simonsen/
Susanne, Sebastian, Robin,
Robert
6
Skeisvang VGS
7
1
Jonathan Simonsen/
Øystein, Magnus, Solveig
7
Spjelkavik VGS
33
3
Anne Grethe Slinning Brandal/
Jostein, Sander, Håkon
23
n (10)
8
Spjelkavik VGS
33
3
Anne Grethe Slinning Brandal/
Jon, Elias, Erlend
23
n (10)
9
Måløy
Vidaregåande Skule
9
1
Andreas Rundereim/
Emil, Sindre, Øystein
10
Måløy
Vidaregåande Skule
9
1
Andreas Rundereim/
Martha, Pål
11
Horten VGS
25
2
Line Klavenes Berg/
Hamilton, Fredrik, Rolf
15
n (10)
12
Horten VGS
25
2
Line Klavenes Berg/
Rino, Andreas, Marcus E.
15
n (10)
13
Berg VGS
30
2
Jan Alfred Sandven/
Simen, Lars, Mehol
19
n(6), O(5)
14
Greåker
VGS-sciencelinja
31
2
Tore Andre Johansen/
Sissel, Kim, Trym, Guro, Peder
21
o (10)
2
Hans Inge Holtet/
Erik, Dennis, Fredrik, jonas
15
Lærer/elevgruppe
Antall
på foredrag
KONK.
GR.
Mailand VGS
27
16
Haram VGS
18
2
17
Haram VGS
18
2
18
Oslo Katedralskole
3
1
Torleiv Austnes
Ann Kristin Vatne/
Lars, Espen, Purushothaman
Torleiv Austnes
Ann Kristin Vatne/
Ole, Jonas, Eivind
Dag Rune Christensen/
17
Påmeldte videregående skoler til
«Åpen Klasse»
Åpen
klasse
GR.
Videregående Skole
Ant.
elev
Ant.
lærere
1Å
Charlottenlund VGS
16
3
Torbjørn Krigstrøm/
Joakim, Magnus, Bjørn-Erik
6
R (10)
2Å
Charlottenlund VGS
16
3
Torbjørn Krigstrøm/
Robert, Adrian, Thomas
6
R (10)
3Å
Måløy Vidaregåande
Skule
9
1
Andreas Rundereim/
Kristian, Anders, Jan, Morten
4Å
Bodin VGS
14
1
Jan Erik Paulsen/
Sebastian, Bror, joakim, Martin
4
Q (10)
o (10)
8
p (10)
8
p (10)
p (3)
13
Påmeldte videregående skoler til
konkurranseklassen «Vindturbin»
Kart over
omvisningsområdet MTS:
veg
Vogts
Prof.
Ant.
elev
Ant.
lærere
1V
skien VGS
30
4
Lærer/elevgruppe
Antall
på foredrag
Ant.
Omvisn.
Gruppe
MTS
Trond Hulløen/
Vegard, Ingvild, Kristin
20
r (10)
Fje
r
Videregående Skole
Pa
ul
KONK.
GR.
ms
ta
ds
ve
g
1. Konstruksjonslaboratoriet
2. Maskinerilaboratoriet
3. Current Water Tunnel (CWT)
4. Designstudiet
5. Linjeforeningens Kjeller
6. StudiebyEN
ne
rs
v
eg
Selv om det kun er en deltaker i klassen Vindturbin, vil gruppens resultat bli evaluert og
premiert.
Bo
th
- Marinteknisk Senter - Hovedinngang
- Marine Technology Center - Main entrance
Address: Otto Nielsens veg 10
Ha
ra
ld
Program for omvisninger
7. mars ved MTS
- Skipsmodelltanken - Inngang
- Ship Model Tank - Entrance
Address: Paul Fjermstads veg 59
1
Møt opp ved Hovedinngangen til kl. 12:50 før avgang til omvisningen.
- Ocean BasinSenter
Laboratory
- Entrance elevene. Det er satt av 8 minutter
Omvisningen vedHMarinteknisk
er forbeholdt
Address: Prof. J.H. Vogts veg
på hver plass + 2 minutter i gangtid til/fra. Kun elever blir med på omvisningen, lærere er
ikke prioritert pga plassmangel.
Elever som ikke deltar på omvisningen, lytter i stedet på
- Parkering / Parking
foredrag i auditoriet T2.
- Havbassenget - Inngang
Gruppe M
Gruppe N
Gruppe O
Gruppe P
Gruppe Q
Gruppe R
Designstudiet
Kjelleren
CWT
12:50 Konstruksjon
13:00
Maskineri
Konstruksjon
StudiebyEN
13:10
CWT
Maskineri
Konstruksjon
13:20
Kjelleren
CWT
Maskineri
Kjelleren
CWT
Maskineri
Designstudiet
Kjelleren
CWT
Maskineri
Konstruksjon
StudiebyEN
Designstudiet
Kjelleren
CWT
Maskineri
13:30 Designstudiet
13:40
13:50
14
StudiebyEN
StudiebyEN Designstudiet
Kjelleren
Konstruksjon StudiebyEN Designstudiet
Konstruksjon StudiebyEN
3 i under etg.
5
4 i 2 etg. 6
Ot
to
Ni
els
en
sv
eg
Marinteknisk Senter - Hovedinngang
Marine Technology Center - Main entrance
Address: Otto Nielsens veg 10
Skipsmodelltanken
Ship Model Tank
Ko
ng
Øy
st
ein
sv
eg
TID
2
Havbassenget
Ocean Basin Laboratory
15