Hvis klær kunne fortelle

Invitasjon til vandreutstillingen
Hvis klær kunne fortelle
Sjøfartsmuseet i Stavanger
Nedre Strandgate 17 og 19 (ved siden av Tango)
1.-5. oktober
Åpent for alle fra kl. 11.00 til 20.00. Gratis inngang.
Hvis klær kunne fortelle
Program
Mand. 01.10 kl. 18.00: «Aldri mer Christoffer», ved Øivind Aschjem, familieterapeut og
initiativtager til utstillingen, og Ragnhild Gjerstad, Christoffers mormor.
Kulturinnslag: Mari Hjelm, Mathea Loen og Casper B. Hatlestad, gitar.
Programleder: Monica Velde Monsen, leder Krisesenteret i Stavanger.
Foto: Agnete Brun, Dagbladet. Layout: impressmedia.no
Slik begynner historien til de blå skoene,
skrevet av pårørende til han som pleide
å gå i dem. Han er bare en av de mange
tusen barn som daglig lever med faren
for vold og overgrep i hjemmet.
Tirsd. 02.10 kl. 18.00: «Jeg vil ikke bli som faren min», Per Isdal, psykolog
og daglig leder ATV Stavanger.
Kulturinnslag: Kammerensemblet fra SASO
(Stavanger amatørsymfoniorkester).
Programleder: Elise Bøgh Søreide, ATV Stavanger.
Blant de 20 plaggene er det ett som ikke
er anonymisert. Det er en hettegenser
som tilhørte åtte år gamle Christoffer Kihle
Gjerstad. Christoffer døde av skadene han
ble påført av sin stefar.
Onsd. 03.10 kl. 18.00: «Å mishandle en baby», Thomas Ergo, journalist, Stavanger Aftenblad.
Kulturinnslag: Mina Kristine Ravndal, trombone
og Maria Bue Kessel, piano.
Programleder: Cissel Margrethe Økland, Barnehuset Stavanger.
Det er mormor som har gitt genseren til
utstillingen, og hun vil også være til stede
under åpningen mandag 1. oktober.
Filiokus skal gå ærend for mamma. På veien går han forbi Blåhuset hvor Blåmann
bor. Han er veldig snill og grei. Blåmann ber Filiokus kjøpe kaker og inviterer
på kalas med mye godt å spise. Nam, nam. Det viser seg etter hvert at Blåmann
ikke er så snill. Han begynner å klå på Filiokus: Han blir til Blåmann-Klåmann.
Dette blir den vonde hemmeligheten til Filiokus. Men så – takket være en
forsnakkelse – forstår mamma hva som er hendt. Den vonde hemmeligheten
blir ikke lenger så vond å bære.
Dette er en bok som voksne bør lese sammen med barnet. Til hjelp og veiledning
finnes en egen fagdel bakerst i boka, hvor forfatteren med bakgrunn i teorier
og erfaringer forklarer hva som skjer. Hensikten med fagdelen er å gi den
voksne leseren mer innsikt i problemområdet seksuelle overgrep, og forslag
til hva man kan gjøre og hvor man kan henvende seg hvis det oppstår mistanke
om overgrep.
Både bildeboka og fagdelen kan leses av alle, men passer ekstra godt i
pedagogiske sammenhenger, som barnehager og skoler. Den egner seg også
på venteværelset hos lege eller helsesøster, eller til høytlesning på et bibliotek.
Forfatter Marit Hoem Kvam er doktor i spesialpedagogikk og har arbeidet
med temaet seksuelle overgrep i mange år. Hun har gjennomført flere
forskningsprosjekt i samarbeid med Redd Barna, som også har skrevet et forord
til boka. Hoem Kvam har skrevet en rekke faglige artikler og bøker om emnet
og har professorkompetanse i faget. I etterkant av sine mange forelesninger
har hun stadig opplevd at deltakere spør etter materiell som kan gi grunnlag
for samtaler med barn. “FILIOKUS OG BLÅMANN-KLÅMANN. Fortellingen om
en vond hemmelighet” er et svar på dette behovet.
788282 161336
Hertervig Forlag
I S B N 978-82-8216-133-6
9
FilioKus og blåMann-KlåMann – fortellingen om en vond hemmelighet
Det vi vil fortelle skjedde en dag vi
hadde vært og lekt i parken …»
Arrangementet er et samarbeid mellom
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Redde Små,
Alternativ til vold, Barnevernstjenesten,
Krisesenteret og Barnehuset i Stavanger.
Marit Hoem Kvam
«Vi tilhører en liten gutt. Egentlig har
vi lenge vært for små for ham, derfor
er vi veldig slitte og har fått et hull
ved stortåa i den venstre skoen.
Øivind Aschjem er familieterapeut, og har i
løpet av de siste to årene samlet inn klær og
gjenstander som tilhører voldsutsatte barn
for å dokumentere lidelsen de er blitt påført.
Resultatet er utstillingen «Hvis klær kunne
fortelle». Den har allerede blitt sett av 8–9000
personer rundt om i landet, og nå er turen
endelig kommet til Stavanger.
Torsd. 04.10 kl. 18.00: BOKSLIPP: «Filiokus og Blåmann-Klåmann
– Fortellingen om en vond hemmelighet»
Marit Hoem Kvam, forfatter og Senior researcher, Dr. scient,
og Zoë Øiestad, Redd Barna.
Kulturinnslag: Sky Sing med band (ten-sing-kor).
Programleder: Elin Skogen, forlegger og daglig leder
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning / Forlaget Hertervig.
Marit HoeM KvaM
Illustrasjoner: Ida Eva Margrethe Neverdahl
Fred. 05.10 kl. 18.00:
Støttet av: Stavanger kommune og Stavanger Sanitetsforening
Bokslipp
«Ser du meg», Marius Sørensen-Sjømæling, Generalsekretær BAR.
Kulturinnslag: Mari Hjelm, Mathea Loen og Casper B. Hatlestad, gitar.
Programleder: Anna Marie Teilgård, barnevernet Stavanger.
I forbindelse med utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» ønsker vi
velkommen til bokslipp
torsdag 4. oktober kl 18.00 på Sjøfartsmuseet
Marit Hoem Kvam
jelp og veiledning
bakgrunn i teorier
delen er å gi den
rgrep, og forslag
oppstår mistanke
FilioKus og blåMann-KlåMann – fortellingen om en vond hemmelighet
uset hvor Blåmann
kaker og inviterer
hvert at Blåmann
åmann-Klåmann.
– takket være en
e hemmeligheten
Møt forfatter
Marit Kvam
og har arbeidet
og illustratør
ennomført flere
r skrevet et forord
bøker om emnet Ida Eva Neverdahl
ser ekstra godt i
n egner seg også
ng på et bibliotek.
nge forelesninger
m kan gi grunnlag
N. Fortellingen om
788282 161336
Hertervig Forlag
S B N 978-82-8216-133-6
Marit HoeM KvaM
Illustrasjoner: Ida Eva Margrethe Neverdahl
Psykiatrisk Opplysning og Forlaget Hertervig inviterer til bokslipp av boken «FILIOKUS OG BLÅMANN KLÅMANN
– fortellingen om en vond hemmelighet». Forfatter Marit Hoem Kvam og illustratør Ida Eva Neverdal
har laget en sterk og viktig billedbok for barn om det vanskelige temaet seksuelle overgrep.
Denne boka er ment som et verktøy og et hjelpemiddel for å innlede samtaler med barn om omsorgssvikt
og overgrep. Fortellingen om Filiokus skal leses av voksne for barn, og boka inneholder en egen fagdel som
skal fungere som en veileder, og bidra til styrket kompetansen blant de som arbeider med de yngste barna.
«FILIOKUS OG BLÅMANN KLÅMANN – fortellingen om en vond hemmelighet» er et viktig bidrag
i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep mot barn.
Gratis inngang - velkommen