velkoMMen Bli kjenT Med M400 Trening Med M400 koM i gang

VELKOMMEN
Bli kjent med M400
Gratulerer med et godt kjøp! I denne nyttige veiledningen gjennomgår vi de første trinnene for å begynne å bruke Polar M400, ditt valg for
smartere trening. Polar M400 er i seg selv en utmerket treningsenhet, men du vil få enda mer utbytte av den hvis du bruker den sammen med
Polar Flow-nettjenesten og mobilappen.
POLAR FLOWnettjenesten
Angi mål og få veiledning
for å nå dem. Få detaljert
analyse av resultatene og
del prestasjonene dine med
venner. Du finner dette og
mye mer på polar.com/flow.
POLAR FLOW-APPEN
Få en enkel oversikt over
treningsdataene dine.
Mobilappen synkroniserer
dataene dine med Polar Flownettjenesten. Du kan laste ned
appen fra App Store.
Polar M400
M400 har en integrert GPSenhet og gir deg masse nyttig
informasjon under trening.
M400 registrerer nøyaktig
hastighet og distanse, og
beregner også GPS-baserte
data om høyde, stigning og
nedstigning.
Polar pulssensor*
Fest den komfortable stroppen
og kontakten rundt brystet for
å få nøyaktig hjertefrekvens i
sanntid på M400.
* Hvis du har kjøpt M400 uten
en pulssensor, er det ingenting å
bekymre seg for. Du kan når som
helst kjøpe en pulssensor.
Du kan laste ned den fullstendige brukerhåndboken og den siste versjonen av denne veiledningen på polar.com/support.
Hvis du trenger mer hjelp, kan du ta en titt på noen praktiske videoveiledninger på polar.com/en/polar_community/videos.
Kom i gang
Bla gjennom menyen ved å trykke på OPP eller NED. Bekreft valg
med START-knappen, og gå tilbake, legg inn en pause eller stopp
med TILBAKE-knappen.
NED
Dagens
aktivitet
Dagbok
LYS
Man, 9.8.
OPP
Start
START
TILBAKE
Løping
Innstillinger
Sørg for at du får optimalt utbytte av M400 ved å gå til
flow.polar.com/start og følge de enkle instruksjonene for å
konfigurere M400, laste ned siste firmware og ta Flow-nettjenesten i
bruk. Hvis du er ivrig etter å legge ut på din første løpetur med M400,
kan du følge denne fremgangsmåten for hurtigoppsett:
1. Koble M400 til datamaskinen din med en USB-kabel for å lade opp
batteriet. Hvis batteriet er helt utladet, tar det noen minutter før
ladeanimasjonen vises.
2. Konfigurer M400 når ladingen er ferdig. For å få mest mulig
nøyaktige og personlige treningsdata er det viktig at du er nøye
med dato, klokkeslett og fysiske innstillinger. Alt klart! vises når
du er ferdig.
Gå til flow.polar.com/start for å endre språket for M400.
Ta på deg pulssensoren
NED
Kondisj.test
Tidtakere
OPP
Favoritter
NYTTIGE TIPS
»» Endre klokkens utseende ved å trykke på og holde nede OPP.
»» Lås knappene i tidsvisning ved å trykke på og holde nede LYS.
»» Gå til hurtigmenyen i treningsvisning ved å trykke på og holde
nede LYS.
1. Fukt elektrodeområdet på
stroppen.
2. Fest stroppen rundt brystet ditt,
og juster stroppen slik at den
sitter godt.
3. Fest kontakten.
Etter trening må du koble fra
kontakten og skylle stroppen
under rennende vann for å holde
den ren. Les den fullstendige
brukerhåndboken på polar.
com/support for mer detaljerte
instruksjoner.
Trening med M400
Før første treningsøkt må du opprette en tilkobling mellom
pulssensoren og M400. Ha på deg pulssensoren og trykk på START.
Vent deretter på forespørselen om sensortilkobling, og velg Ja.
Du kan også koble til en ny sensor i Innstillinger > Generelle
innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til ny enhet.
START TRENINGEN
Trykk på START og velg sportsaktivitet. Gå utendørs og bort fra
høye bygninger og trær for å fange opp GPS-satellittsignalene. Stå
i ro med displayet i retning oppover til signalene blir funnet. OK
vises når signalene blir funnet. Trykk på START igjen når du er klar
til å starte.
Velg hva du vil se på displayet under øktene dine ved å bruke
sportsprofilene i Polar Flow-nettjenesten.
Under treningen
Ta en etappe: Trykk på START under en økt.
Lås en hjertefrekvenssone: Hvis du vil låse eller låse opp sonen
du for øyeblikket er i, trykker du på og holder nede START.
Hvis hjertefrekvensen din går utenfor den låste sonen, får du
tilbakemelding i form av et lydvarsel.
Legg inn en pause i og stopp treningen: Trykk på TILBAKE
for å legge inn en pause i treningsøkten. Trykk på START for å
fortsette treningen. Du stopper økten ved å trykke på og holde
nede TILBAKE i tre sekunder mens økten er satt på pause, inntil
Registrering avsluttet vises.
INTEGRERT GPS
M400 registrerer hastighet, distanse, høyde og rute ved hjelp av en
integrert GPS-enhet. Du kan vise ruten på et kart i Polar Flow-appen
eller Flow-nettjenesten etter økten. Tilbake til start-funksjonen
veileder deg til startpunktet. Nå kan du våge deg på mer dristige
ruter og trygt utforske dem, i visshet om at M400 kan ta deg tilbake
til utgangspunktet.
TRENINGSVEILEDNING
Forbedre prestasjonene dine og tren mot målet ditt ved hjelp av
Polars unike Smart Coaching-funksjoner.
ANSLAG FOR FULLFØRINGSTID
Angi distansen for økten, så anslår M400
ankomsttiden til destinasjonen i henhold
til hastigheten din.
Fullføringstid
00:5802
AVG
30 s
TRENINGSFORDELER
M400 gir motiverende tilbakemelding om
effekten av treningen din umiddelbart
etter økten.
5:47
9:59
Fordeler
Veldig
bra tempo!
Du forbedret
din aerobe
kondisjon,
hastighet
min
km
PERSONLIG REKORD
M400 belønner deg hver gang
du når ditt beste resultat for
gjennomsnittlig hastighet/fart,
distanse eller kalorier.
DAGLIG AKTIVITET
M400 har en innebygd
akselerasjonsmåler som registrerer
alle bevegelsene dine, hele døgnet.
Du får et daglig aktivitetsmål og
veiledning om hvordan du når
målet. M400 minner deg også på
at du må reise deg opp og bevege
på deg når du har vært inaktiv for
lenge.
Du kan vise dataene på
M400 eller i Polar Flow-appen.
Aktivitet
Aktiv tid
Kalorier
Steg
04:59
Tekniske spesifikasjoner
M400
Batteritype
Driftstid
Driftstemperatur
Vanntetthet
Materiale
Finn produktstøtte
190 mAh Li-Pol batteri
Opptil 8 timer med GPS og pulssensor
-10 °C til 50 °C
30 m
Rustfritt stål, polykarbonat/ABS (akrylnitril-
butadien-styren), ABS (akrylnitril-butadien-styren), termoplastisk uretan, polymetylmetakrylat, silikon
Bluetooth® Smart pulssensor
Batteritype
Tetningsring for batteri
Driftstemperatur
Vanntetthet
Kontakt
Stropp
Følg med på Polar-nyheter
Slik skifter du batteriet i pulssensoren:
1. Bruk en mynt til å åpne batteridekselet ved å
dreie det mot klokken til OPEN (Åpne).
2. Sett batteriet (CR 2025) inn i dekselet slik at
(+)-siden vender mot dekselet. Pass på at
tetningsringen sitter på plass i sporet for å
sikre vanntetthet.
3. Trykk dekselet tilbake på plass.
4. Bruk mynten til å dreie dekselet med
klokken til CLOSE (Lukk).
facebook.com/
polarglobal
twitter.com/
polarglobal
youtube.com/
polar
instagram.com/
polarglobal
Cl o s e
Les den fullstendige brukerhåndboken på polar.com/support for mer
detaljerte instruksjoner.
2319 kcal
12931
polar.com/support/M400
CR2025
O-ring 20,0 x 0,90, silikonmateriale
-10 °C til 50 °C
30 m
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
38 % polyamid, 29 % polyuretan, 20 % elastan, 13 % polyester
n
Polar M400 tilbyr et utvalg av unike funksjoner for å hjelpe deg
med å trene på en bedre måte. Her finner du et sammendrag over
de viktigste.
LØPSINDEKS
Se hvor effektiv løpingen din er. M400 beregner løpsindeksen
din automatisk etter hver løpetur, basert på hjertefrekvens og
hastighetsdata.
Ope
VIKTIGE FUNKSJONER
Av sikkerhetshensyn bør du kontrollere at du bruker riktig batteritype.
Produsert av
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tlf: +358 8 5202 100
Faks: +358 8 5202 300
www.polar.com
17952097.01 NOR 09/2014 10011
Kompatibel med
Polar M400
Startveiledning
Konfigurasjon på flow.polar.com/start
Norsk