Gressbanene har funnet sin overmann

Gressbanene har funnet sin overmann
Fotball og BIGMOW: et dream team
Den automatiske gressklipperen BIGMOW klipper gresset på idrettsarenaer
helt av seg selv. Den bedrer plenens kvalitet, og gjør at man sparer mye på
vedlikeholdsutgiftene.
•
•
•
•
•
•
0 % reduksjon av kostnadene til gressklipp.
5
Etterlater gressbanen i ypperlig stand, til reduserte kostnader
Enkelt vedlikehold
Miljøvennlig
Bedre spilleopplevelse for spillerne
Absolutt sikkerhet
Unik klippeteknikk
De flytende knivhodene
tilpasser seg umiddelbart
terrengets uregelmessigheter, som tuer og muldvarphuler..... Og gir et jevnt
og perfekt resultat over
hele plenen.
BIGMOW har 5 flytende klippehoder. Hvert
hode har tre knivblader i rustfritt stål, som er
like skarpe som skalpeller og som kutter gresset opp i meget fine partikler (såkalt bioklipping). Knivbladene trekkes automatisk inn
dersom de støter på en hindring.
Stadige forbedringer
teknologi på sitt beste
Ingeniørene hos Belrobotics utstyrer våre robotklippere
med de aller siste teknologiske oppfinnelser, og utvikler
stadig nye funksjoner. BIGMOW er utstyrt med de mest
sofistikerte guidingsteknikker, har mange integrerte sikkerhetssystemer og økt gangtid takket være litium-jern-fosfat
batteriene (LiFePO4).
Intelligent klipping
Robotklipperen arbeider helt selvstendig i arbeidssonen, som er avgrenset
med en kantledning. Den fortsetter
urokkelig sitt arbeid, som er programmert etter hver brukers spesielle behov
(tidspunkt, hyppighet...). Robotklipperens aktivitet lagres i minnet der man
kan se historikken over maskinens funksjon og utregning av produktivitet.
Plener under total kontroll
Belrobotics er verdensleder på automatiske
gressklippere beregnet på store plenarealer. Belrobotics robotklippere vedlikeholder plenen i private hager og
rundt firmabygninger, i industrielle
soner og butikkstrøk, samt en lang
rekke idrettsarenaer, som fotball- og rugbybaner, golfbaner og hinderløpbaner,...
Over 350 europeiske fotballklubber i alle
nivåer, fra Champions League til lokale
amatørklubber, er allerede utstyrt med
BIGMOW.
Automatisk opplading
Med en gang robotklipperen konstaterer at batteriene må lades, vender den automatisk
tilbake til ladestasjonen. Klipperen går på lavspenning, uten risiko for elektrisk støt.
Belrobotics-robotene klipper gresset på banene til de mest prestisjetunge klubber, som er i teten av nasjonale eller internasjonale divisjoner.
BIGMOWs ytelser svarer til de aller strengeste kvalitetsnormer som pålegges av disse klubbene.
kan
tilpasses
enhver type
klubb
Mange klubber i regionale fotballkretser setter pris på de innsparingene de oppnår med BIGMOW.
Mange hundre lokale klubber har latt seg tiltale av den automatiske kapasiteten og fleksibiliteten til BIGMOW.
50 % økonomi
De ansvarlige for de over 350 fotballbaner som allerede er utstyrt
med BIGMOW er kategoriske: BIGMOW har gjort at de har redusert
kostnadene for vedlikehold av plenene. Tallene varierer litt avhengig
av omstendighetene, men ligger
systematisk rundt 50 %. Hva skyldes
disse besparelsene? Mange utgifter
opphører ganske enkelt, mens andre reduseres til det minimale. Det
at maskinene er strømdrevet har
klart miljøvennlige fordeler, i tillegg
til det at man sparer mellom 4.000
og 8.000 kroner per bane. Alle
disse besparelsene gjør at man
oppnår en kraftig reduksjon
i vedlikeholdsbudsjettet
for fotballbanene. I
tillegg sparer man
flere hundre timer
arbeidskraft årlig, fordi BIGMOW krever
lite overvåking og vedlikehold.
Denne innsparingen når det gjelder arbeidskraft kan gjøres om til
budsjettreduksjoner eller til øremerking av andre aktiviteter som ofte
forsømmes på grunn av mangel på
personale eller tid. Vi har integrert
disse dataene i en utregningsmal
som gjør det mulig for deg å finne
ut hva du kan spare.
Stord Fotball Aldri hatt så bra
gressmatte
De viktigste besparelsene
• Energiforbruk
• Ikke noe gressavfall som
må plukkes opp, fjernes og
behandles
• Man sparer også tid, transport
og drivstoff fordi man slipper
å bringe gressklipperen fra et
sted til et annet.
• Arbeidskostnader
• Ekstra omkostninger opphører
eller blir redusert: riving,
lufting, vanning, kunstgjødsel,
behandling av ugress, ...
Vårt kostnadsanalyseprogram
gjør det mulig for deg å
evaluere hva du sparer.
Stord IL fotball investerte
i en Bigmow 2011 og
siden har den trofast og
sikkert klippet gresset. Våre erfaringer er utelukkende
positive, og banen er utvilsomt blitt bedre, med grønnere og tettere gress siden vi anskaffet robotklipperen
forteller klubbens vaktmester, Kjartan Grasdal. Han
legger også vekt på at Bigmow klipper uten problemer selv når det regner. Da vi kjøpte Bigmow’n i fjor,
trodde vi at vi ville tjene den inn på to sesonger, forteller anleggsansvarlig Atle Heggøy. Etter en sesong
ser vi at beregningene er riktige, og vi vil spare mye
penger på gressklipping fremover. Vedlikeholdet begrenser seg til rengjøring og to-tre knivbytter gjennom
sesongen oppsummerer Grasdal. Det var på forhånd
knyttet litt spenning til om Bigmow’n ville bli utsatt for
tyveri eller hærverk når den klippet uten tilsyn, dette
var helt unødvendige bekymringer. Så lenge man
ikke slenger fra seg tape eller drikkeflasker på banen,
så gjør Bigmow’en det den skal. Samtidig som den
frigjør mannskaper til andre oppgaver, sier de to
Stordingene unisont.
Kontinuerlig
bioklipping
På amatørfotballbaner og på kommunale fotballbaner vokser gresset
gjennomsnittlig 4 cm i uken. På fotballbaner til profesjonelle klubber kan veksten
komme opp i 8 cm i uken. BIGMOW, med sin kontinuerlige bioklipping, utgjør
en reell revolusjon for vedlikeholdet av fotballbanene. BIGMOW gir en helt jevn
plenoverflate som alle spillere har glede av, uansett nivå.
2,8 til 3,2 cm
De finklippede gresstråene brytes raskt
ned og frigjør miljøvennlig gjødsel til
jorden.
Kontinuerlig bioklipping
Tradisjonell gressklipping
Avhengig av programmeringen som er gjort og overflaten
som skal klippes, vil BIGMOW gå over hele plenen 3 til 5
ganger i uken. Den klipper kun den øverste delen av gresset. Gresstråene som klippes er kun noen millimeter lange,
og de tilbakeføres til plenen og trenger inn som 100 %
naturlig gjødsel. En kort og presis klippeteknikk som ikke
utgjør noe stressmoment for gresset, og som gir en enda
penere og friskere plen. Ugresset trives ikke med denne
regelmessige klippingen, og vil dermed forlate dette miljøet der det ikke kan utvikle seg. Gressplenen er klar til å
ta i mot spillerne under de aller beste forhold.
Ved ukentlig klipping med tradisjonell gressklipper kutter
man gresstrå som er flere centimeter lange. Det avklippede
gresset er voluminøst, og kan derfor ikke brytes ned og fungere som naturlig gjødsel. Dersom gresset ikke samles opp
og fjernes, råtner det. Det oppstår da soner der spillerne
risikerer å skli, og det vokser opp ugress, mose og sopp.
Unik kvalitet
Susanne Walter, baneansvarlig
i Bielefeld (Tyskland)
Vi installerte vår første BIGMOW i 2006. Ved utgangen av 2012
hadde vi utstyrt ti av våre tolv baner med en BIGMOW. De to siste
banene ble ganske nylig utrustet med denne maskinen. Allerede i
Den unike klippeteknikken som BIGMOW benytter seg av og resirkuleringen av gresset, byr
på veldig mange fordeler. Gresset, som blir finmalt under klippingen, utgjør naturgjødsel
som favoriserer veksten av røttene vannrett, noe som gjør plenen tettere og gir den bedre
motstand mot avrivning. Både den loddrette og den vannrette rotveksten blir stimulert. I og
med at plenen blir solid ”festet” i jorden, tåler den mye bedre spillernes skyting og takling,
noe som reduserer behovene for senere reparasjon av banen. Studier viser også at frøblandingen stabiliserer seg, slik at det er mindre nødvendig med stadig ny såing.
Perfekt klipping
Bedre resultater
De skarpe knivbladene i BIGMOW gir en
presis og jevn klipping, noe som favoriserer
veksten.
Plenen blir helt tydelig penere, grønnere og
tettere... et ideelt underlag for fotball.
de første ukene etter at vi har tok i bruk en BIGMOW konstaterte
jeg en strukturell forbedring av plenen. Den blir tettere, friskere og
penere. Gresset blir grønnere, og ser sunnere ut. Vi kan da ganske
raskt redusere bruken av kunstgjødsel. Med BIGMOW sparer jeg dyrebar tid som jeg kan bruke til
oppgaver jeg ikke hadde tid til tidligere. Jeg blir stadig vekk overrasket over å se hvor fort gresset
vokser i soner som er spesielt utsatt, som for eksempel i målsonene.
Gresset foran målene er ofte i
dårlig forfatning.
BIGMOW gir en progressiv,
naturlig vekst.
Vitenskapelige bevis
I 2010 gjennomførte Sport Turf Research Institute (STRI), som er verdensleder innen
utvikling, forskning og forvaltning av gressbaner i idrettsanlegg, en sammenlignende
undersøkelse av klipperesultatene på to identiske baner over en hel sesong, den
ene ustyrt med BIGMOW, og den andre med en profesjonell sylindrisk gressklipper.
Denne undersøkelsen bestod av ti forskjellige kriterier, og BIGMOW gikk av med
seieren for åtte av disse. BIGMOW ga for eksempel bedre resultater når det gjelder
klippingens regelmessighet og renhet, gressets klorofyllinnhold og fravær av sykdommer og ugress.
Redusert vedlikehold
BIGMOW gir perfekte klipperesultater, med rimelige kostnader
og med respekt for miljøet. Samtidig reduserer maskinen behovet
for de sedvanlige behandlinger av plenen, noe som som bidrar
til å lette kostnadene for vedlikehold av fotballbanen.
Ugress
Kunstgjødsel
Mindre ugress, kløver og mose som
må fjernes.
Ved bioklipping får plenen tilført
naturlig gjødsel, noe som reduserer
behovet for bruk av kunstgjødsel.
Riving
Muldvarper
Skader i jorden
Sykdommer
Riving blir overflødig, bortsett fra i
visse tilfeller.
BIGMOWs konstante arbeid og vibrasjonene som maskinen sprer i jorden
jager bort muldvarpene.
BIGMOW er ti ganger lettere enn en
profesjonell bensindrevet gressklipper,
og tilfører derfor ikke plenen noen
skade, selv når denne er fuktig.
BIGMOW brukes på en eller to
fotballbaner, noe som gjør at man
unngår smitte av sykdommer som
kan forekomme dersom man bruker
gressklipperne på mange baner.
Evakuering
Vanning
Lufting
Ødeleggelse av omgivelsene
Ikke noe avfall som må fjernes,
transporteres og behandles.
En tettere plen holder bedre på
fuktigheten, og trenger derfor mindre
vanning.
Jorden blir ikke sammenpakket, derfor
er det ikke nødvendig med lufting.
Maskinen kan kjøre over omkringliggende
anlegg (friidrettsbane) uten å gi skader.
BIGMOW gjør livet enklere
Jevne ut hurtigvekst
Automatisk gressklipping reduserer behovet for
manuelle oppgaver som krever tid og krefter:
kjøring med gressklipperen, raking, riving og lufting... Vedlikehold og kontroll av BIGMOW tar
kun et par minutter hver dag, og man får dermed
tid til å gjøre andre ting. BIGMOW arbeider dag
og natt, i sol og regn, søndager og helligdager,
og selv når ingen er til stede. Maskinen tar aldri
ferie, og er aldri syk.
Om våren og om sommeren vokser gresset fort,
noe som krever hyppigere klipping. Dette krever
igjen disponibel arbeidskraft og disponibelt materiell, noe som kan gjøre at man til tider utstyrer
seg mer enn nødvendig. BIGMOW klipper automatisk hele plenen tre til fem ganger i uken,
avhengig av den programmeringen du har gjort.
BIGMOW gjør at du unngår stress rundt hurtigvoksing av gresset om våren, og gir et perfekt
resultat hele året igjennom.
Lettere
BIGMOW er baneansvarliges
beste assistent.
Vålerenga Fotball - Egil Ødegård (Banemester),
Lars Smith (Key Account Manager),
Morten Sandnæs (Daglig leder Bredde)
Bigmow = enklere hverdag og vi sparer mange arbeidstimer på at vi nå kan bruke tiden vi tidligere brukte på
klipping og vedlikehold til andre oppgaver. Før brukte VIF
og Oslo kommune 110.000 kr i året på gressklipping
og banene ble da klippet opptil tre ganger i uka.
Bigmow har gitt bedre gresskvalitet, det er tettere,
jevnere og den klipper selv om gresset er vått.
Vi merket raskt stor forskjell på banekvaliteten. Den har aldri vært så bra som nå, slår
banemesteren fast. Vi anbefaler andre klubber
å prøve Bigmow.
Reduser ditt
karbonavtrykk i naturen,
takket være BIGMOW.
10 ganger mindre CO 2-utslipp
Miljøvennlig
BIGMOW har et CO 2-utslipp som er ti ganger mindre enn
en bensindrevet gressklipper (uten å regne med sekundær
forurensning som for eksempel for transport av gressklipperen fra et sted til et annet,...) BIGMOW avgir ikke noe eksos
eller lukter som kan forstyrre spillerne, publikum eller folk
som bor i nærheten av banen. Belrobotics engasjerer seg
også på lengre sikt, ved å bruke hovedsakelig resirkulerbare
komponenter.
BIGMOW bidrar til at man kraftig kan redusere forbruket av
kunstgjødsel, i det plenen får 100 % naturlig gjødsel. BIGMOW
vil ikke forårsake forurensningsulykker (som olje- eller drivstofflekkasje,...) BIGMOW foretrekkes derfor fremfor tradisjonelle bensindrevne gressklippere på steder der man er spesielt bevisst når
det gjelder forurensning (vannreservoarer, renseanlegg,...) eller
på miljøvennlige bygg (for eksempel med gress på taket,...).
Maskinens lette vekt gjør at man unngår sammenpakking av
jorden og skader rundt plenen, selv i regnvær. Med BIGMOW
reduserer man betraktelig behovet for alle typer stell av jorden:
lufting, riving, raking og evakuering av avfall,...
Tre ganger mindre energi
Stillhet
I motsetning til bensindrevne gressklippere, som fungerer
med fossil energi, fungerer BIGMOW elektrisk. Energien
som brukes er som regel fornybar ved hjelp av ”grønn”
energiproduksjon eller solpaneler. BIGMOW avgir ingen
forurensning, og bruker ikke mer strøm enn et kjøleskap.
Sammenlignet med en bensindreven gressklipper gir BIGMOW en årlig energisparing på mellom 4.000 og 8.000
kroner for hver fotballbane.
I motsetning til tradisjonelle gressklippere som avgir mye støy
som kan virke forstyrrende på nabolaget, høres ikke BIGMOW
en gang på et par meters avstand (under 65 dB på 5 meters avstand). Man kan derfor klippe gresset om natten eller i helgene,
uten at det virker forstyrrende.
Urokkelig motstandsevne
Ved at røttene utvikler seg loddrett og vannrett,
fester gresset seg bedre i bakken slik at plenen
får bedre motstand mot støt. Plenen holder seg
i perfekt stand, uten at gresset rives bort. Plenen
på de mest utsatte sonene, som målområdene, får
gress med en rikelig og naturlig vekst og med
god motstand mot slitasje. Plen som vedlikeholdes
med BIGMOW blir mykere og jevnere, og det
bedrer ballens kurs samt spillernes skytepresisjon
og ballfølelse.
Større spilleglede for spillerne
Spillerne foretrekker baner som vedlikeholdes med
Mindre risiko for skader
Med kontinuerlig bioklipping unngår man at
gressavfall samler seg opp, råtner og danner glatte soner som kan forårsake fall og skader blant
spillerne. Det er mindre ugress, og såingen blir
mye mer stabil. Plenen blir nærmest ideell, uten
aggresjoner utenfra eller degenerering.
BIGMOW, og er takknemlige overfor sine ledere.
GPS
GPS
Varselsystem for tyveri og funksjonsfeil
BIGMOW er utstyrt med et unikt Track & Trace-system som øyeblikkelig varsler eieren
og Belrobotics-kontrollsenteret via en SMS dersom maskinen blir forsøkt stjålet, eller
dersom det forekommer funksjonsfeil. Dersom systemet detekterer at maskinen befinner seg fjernt fra plenanlegget det brukes på, sendes det automatisk ut et varsel, og
BIGMOWs posisjon blir automatisk fulgt opp med GPS. På den måten er det lettere
å få tak i tyven. Man kan dessuten benytte seg av en personlig kode for aktivering av
BIGMOW, slik at ikke-autoriserte personer ikke kan bruke maskinen.
BIGMOW spøker ikke
Mange sikkerhetssystemer
Sonarene og følerne som er integrert i Belrobotics maskiner detekterer hindringer og
aktiverer automatisk de handlinger som påkreves: hastighetsreduksjon, stopp, endring
av retning,... Knivbladene er utstyrt med beskyttelsesdeflektorer. Dersom maskinen blir
løftet opp, vil en sensor øyeblikkelig stoppe roteringen av knivbladene. Dette eliminerer
enhver risiko for skade.
Guidingssystem
BIGMOW har en avansert, unik filtreringsteknologi for guidingssignalet. Uansett arbeidsforhold risikerer ikke maskinen å miste kursen på grunn av interferens eller støy
(GSM-bølger, strømledninger i luften eller nedgravet, magnetfelt,...). Takket være dette
teknologiske forspranget er Belrobotics den eneste fabrikanten i verden hvis roboter
fungerer under de mest ekstreme omstendigheter, som i nærheten av høyspenningssentraler.
Forebygging av ulykker
SAFETY
FIRST
Internasjonale statistikker viser at robotklipperne forårsaker 100 ganger færre personskader enn bensindrevne gressklippere. BIGMOW, som i tillegg er utstyrt med flere
sikkerhetssystemer, spiller en viktig rolle når det gjelder forebygging av ulykker.
med sikkerheten.
Over 350 fotballbaner
i Europa *
Belrobotics-robotene vedlikeholder gressplenene
til klubber i alle nivåer, fra Champions League til
kommunale fotballbaner.
* 30. september 2012
Verdens mest ytekraftige robot
30%
Mobilitet i alle typer terreng
Eksemplarisk motstandskraft
De sklisikre opphøyde hjulene kombinert med kraftige motorer gjør at
maskinen fungerer uten problemer i krevende eller fuktig terreng, og i
skråninger opp til 30 %.
Belrobotics-robotene, som er fabrikkert i uslitelige materialer, er spesielt utviklet for å forbli utendørs permanent, uansett værforhold. Om
vinteren anbefales det dog å oppbevare maskinen på et tilegnet sted.
Fjernstyrt betjening
Utrettelig
Brukeren kan kontrollere arbeidshastigheten til BIGMOW via GSM. Man
kan ved hjelp av fjernbetjeningen stoppe klippingen, starte den opp igjen,
eller veksle fra programmert klippetid til hundre prosent fjernbetjening.
BIGMOW informerer brukeren om eventuelle funksjonsfeil via en SMS. På
brukerens etterspørsel sender BIGMOW sin funksjonsstatistikk over Internett.
24/24
7/7
Uansett værforholdene fortsetter BIGMOW utrettelig sitt arbeid, i
overensstemmelse med det programmet som er registrert i minnet,
og som lett kan endres. BIGMOW lar spilleren utnytte fotballbanen
maksimalt, fordi den kun fungerer utenom spilletidene.
Kan tilpasses enhver konfigurasjon
BIGMOW er spesielt utviklet for å klippe perfekt en fotballbane for
profesjonelt bruk der gresset vokser fort, plenen vannes regelmessig
og bruksreglene er strenge. BIGMOW kan også brukes for klipping
av to fotballbaner med moderat gressvekst. BIGMOW fungerer da i
”multisone”-modus, og innretter seg etter klokkeslettene for de to banene.
Klassisk konfigurasjon:
én BIGMOW per bane.
BIGMOW kan brukes
til klipp av to baner ved
siden av hverandre.
BIGMOW er også ideell for
vedlikehold av en fotballbane som
befinner seg innenfor en friidrettsbane.
BIGMOW vil utelukkende fungere på
fotballbanen, og vil overhodet ikke
bevege seg inn på friidrettsbanen. Man
unngår dermed skader på banen som
skyldes tunge maskiner.
Fordi BIGMOW kan bevege seg over skråninger på
30 %, kan den brukes til klipping av to baner som
ligger ved siden av hverandre, men der den ene
ligger høyere enn den andre.
Fabrikant
Importør
Belrobotics S.A.
Vanning.no
Avenue Lavoisier, 16B
B-1300 Wavre
Belgia
Tlf.: + 32 (10) 48 00 48
Faks: + 32 (10) 48 00 49
[email protected]
www.belrobotics.com
Vanning AS
Bølerveien 11
1455 Nordre Frogn
Tlf.: + 47 64 93 60 60
[email protected]
www.vanning.no
I samarbeid med sine lokale importører utvikler Belrobotics løsninger for kjøp,
finansiering, leie og test av BIGMOW.
Tekniske spesifikasjoner
(Maks.) overflate*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 m2
Hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 km / t
Klippebredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 cm
To drivhjul med en diameter på 45 cm
Vekt (med batterier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 kg
Gjennomsnittlig årlig forbruk** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 kWh
Dimensjoners (lengde x bredde x høyde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 x 120 x 50 cm
Klippehøyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 posisjoner fra 22 til 80 mm
Fem flytende klippehoder med uttrekkbare kniver - 15 knivblad
*Klippekapasiteten kan variere noe avhengig av kvaliteten og konfigurasjonen av terrenget, eventuelle hindringer,....
**Forbruket kan variere avhengig av bruksforholdene
Belrobotics fabrikkerer og selger også
PARCMOW
Opp til 10.000 m2
GREENMOW
Opp til 6.000 m2
BALLPICKER
Ballplukker
www.belrobotics.com