Ser du det for deg?

Ser du det?
Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med
hovedvekt på det visuelle.
Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser
for hvordan kirken kommuniserer med og underviser barn og unge.
Ved
Odd Erling Vik Nordbrønd – døveprest i Møre
Anne Marie Sødal – kateket i døvekirken – Nordenfjelske distrikt
Ser du det?
Kva skal eg sjå?
Ser du
moglegheitene?
Ser du det same
som barnet?
Ser du for deg
borna/ungdommane når
du planlegg ting?
Ser du kyrkja di?
Eller er det så mykje støy i vegen,
at du ikkje ser noko..?
Det jeg hører glemmer jeg.
Det jeg ser, husker jeg
Konfucius
Utfordring!
Kommunikasjon utan ord
Skattejakt i kirken
Det jeg hører glemmer jeg.
Det jeg ser, husker jeg.
Det jeg gjør, forstår jeg
Konfucius
Vi må ikkje berre sjå, men også gjere
Om jeg kan be,
vet jeg ikke.
Og ikke om jeg
kan lovsynge.
Og om jeg kan tro... Tro?
Men jeg kan tenne et lys.
Det blir min bønn,
min tause bønn.
Lag alter saman.
Lag bord knytt til dagens tema.
Då det leid av ei tid, tørka bekken bort, for det
kom ikkje regn i landet. Då kom
HERRENS ord til Elia: «Stå opp, gå til
Sarepta, som høyrer Sidon til, og slå deg
ned der! Eg har sagt til ei enkje som bur
der, at ho skal syta for mat til deg.»
Straks gjekk Elia av stad til Sarepta og
kom til byporten. Nett då var det ei enkje
der som sanka ved. Han ropa til henne og
sa: «Du må henta litt vatn til meg i ei skål,
så eg får drikka!» Då ho gjekk for å henta
det, ropa han etter henne: «Du må òg ta
med eit stykke brød til meg!» Ho svara:
«Så sant HERREN din Gud lever: Eg eig
ikkje så mykje som ein brødleiv, berre ein
neve mjøl i krukka og litt olje i mugga. No
går eg her og sankar eit par vedpinnar, og
så vil eg gå heim og laga noko til meg og
son min. Når vi har ete det, kan vi leggja
oss til å døy.»
Elia sa til henne: «Ver ikkje redd! Gå
heim og gjer som du har sagt. Men
bak først ein liten brødleiv til meg av
mjølet, og kom ut til meg med han!
Sidan kan du laga til noko åt deg og
son din. For så seier HERREN,
Israels Gud: Mjølkrukka skal ikkje bli
tom, og det skal ikkje mangla olje i
mugga til den dagen kjem då
HERREN sender regn over jorda.» Då
gjekk ho og gjorde som Elia hadde
sagt, og både ho og han og heile
hennar hus hadde mat i lang tid.
Mjølkrukka vart ikkje tom, og oljen i
mugga tok ikkje slutt. Det gjekk som
HERREN hadde sagt gjennom Elia.
Han lèt meg liggja i
grøne enger,
han fører meg til vatn der
eg finn kvile.
Kroppen er og ein del av den visuelle framtoninga,
stress kan kommunisere bort det vi ønskjer å formidle.
HERREN er min hyrding,
eg manglar ikkje noko.
Han lèt meg liggja i grøne enger,
han fører meg til vatn der eg finn kvile.
Han gjev meg nytt liv.
Han leier meg på rettferds stigar
for sitt namn skuld.
Om eg så går i dødsskuggens dal,
er eg ikkje redd for noko vondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, dei trøystar meg.
Du dukar bord for meg
framfor mine fiendar.
Du salvar mitt hovud med olje.
Mitt beger renn over.
Berre godleik og miskunn
skal følgja meg alle mine dagar,
og eg skal bu i HERRENS hus
gjennom alle tider.
Flanellograf er
framleis ein
slager
Sjekk også ut:
www.thebricktestament.com/
Gjenkjenning er
viktig, bruk
illustrasjonar
born/ungdom
har møtt før;
f.eks. frå
4-årsbok.
Femtegnsbønnen
Løftede hender
L: Kjære Gud, du er hos oss.
Fyll oss med ditt lys.
Hendene i kryss foran brystet
L: Kjære Jesus, du går med oss.
Bevar oss i din fred.
Hendene mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp
L: Kjære Gud, du ser oss.
Ta imot våre tanker og stille bønner.
Hendene strekt ut foran oss med håndflatene opp
L: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine.
Led oss på din gode vei.
Vi holder i hendene til dem som sitter ved siden av oss.
L: Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene,
hjelp oss å se hverandre med kjærlighet.
SYMBOL: Verdens og livets grunnvoll.
VI BER: Gud, hjelp oss å ta vare på ditt
skaperverk
Ta vare på hvert enkelt menneske.
SYMBOL:livet som vokser / Den Hellige Ånd
VI BER: Gud, gi oss din Hellige Ånd.
Gi oss fremtid og håp.
SYMBOL:fred / frihet - Jesus som verdens lys
VI BER: vis oss vegen og hjelp oss å følge Jesus
Hjelp oss å skape fred i verden.
Gi våre liv innhold og oppgaver.
RØD ROSE
SYMBOL:kjærlighet / vennskap
VI BER: Hjelp oss å ta vare på hverandre
Gi oss din kjærlighet