Hvordan er nordmenn? Hvorfor er vi som vi er og gjør vi

Hvordan er nordmenn?
Hvorfor er vi som vi er og gjør vi som vi
gjør?
MMIs frokostseminar 4. april 2013
4. April 2013
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Norsk Monitor
Hovedformål med
undersøkelsen:
Beskrive det norske samfunnet på en slik
måte at brukeren kan ...
tilpasse seg virkeligheten, dvs. faktiske
holdninger og adferd og kreftene som skaper
disse
 påvirke faktiske holdninger og adferd og
kreftene som ligger bak

Norsk Monitor
Beskriver samfunnet når det gjelder
holdninger og adferd på de fleste viktige
områder
Forklarer tilpasningene bl.a. ved hjelp av
krefter (motiver, drivere) som påvirker
holdninger og adferd:
(Sosiokulturelle) VERDIER
Definisjon av verdier:
 Grunnleggende og dypt forankrede
oppfatninger av hva som er rett og galt i livet.
Altså våre personlige overbevisninger om
riktige mål og aktverdige midler for å nå
målene.

På denne måten blir verdiene førende krefter på våre handlingsvalg og forklarer
våre motiver for atferd.
En fin høstdag på Ullevaal stadion ....
Et Norge i miniatyr.....
Subkulturer i Norsk Monitor
Moderne
endringsorientert
Forbruker
kulturen
68’er
kultur
Materialistisk
Idealistisk
Tradisjonell
industrikultur
Førindustriell
bondekultur
Tradisjonell
stabilitetsorientert
Hvordan er ungdommen?
Hvordan er menn vs. kvinner?
Bor i Oslo
Partipreferanse ved stortingsvalg
Hvordan er andre grupper i
samfunnet?
Hva vil du si er din aller viktigste nyhetskilde?
100
90
80
70
60
52
47
50
44
43
37
40
31
30
29
34
25
34
25
22
23
14
12
11
13
12
12
12
6
1999
4
2001
2005
2007
2009
2011
30
20
10
0
2
17
2003
Papiraviser
Nettaviser
TV
Radio
Hva vil du si er din aller viktigste nyhetskilde?
Moderne materialister
•Unge menn
•Bor i stor by
•Vil gjøre inntrykk på
andre, statusorientert
•Rik betyr vellykket, idol
•Spiser ofte fast-food
•Liker amerikansk stil
•Kan lite om matlaging
•Ofte på Facebook
•Godtar særbehandling
•”Du er hva du har”
•Opptatt av utseendet
•Ting blir mål i seg selv
•Tenker kortsiktig
Moderne
•Liker action, fest, moroendringsorientert
•Bruker internett for
underholdning
•Handler på internett
•Regner med å bytte
bolig innen 2 år, leier nå
•Har planer om å kjøpe
møbler til
stue, spisestue, sovero
m
Materialistisk
Spiller Lotto
Synes du bevilgningene til det norske militære
forsvar bør økes, opprettholdes på dagens nivå
eller reduseres?
Tradisjonelle materialister
Moderne
endringsorientert
Materialistisk
•”Ikke vær annerledes”
•Vektlegger lav pris
•Forholdsvis dårlig råd
•Likegyldige til miljøvern
•Ofte dårlig orientert
•Lav utdanning
•Ser kommersiell TV
•Rester av arbeiderklasse
•Lavt aktivitetsnivå, lite
utadvendt
•Stemmer FrP
•Tilbudsorientert
•Bor i spredtbygd strøk
•Spiller Lotto og Bingo
•Leser VG
•Ser mye på TV, gjerne
på TV Norge
•Medlem i COOP, LO
•Bruker internett lite
•Har planer om å
kjøpe nytt gulvbelegg
Tradisjonell
stabilitetsorientert
Hvor ofte vil du si at du driver fysisk aktivitet i form av
trening eller mosjon?
100
90
80
66
70
60
57
61
59
61
64
66
65
74
75
75
36
37
38
79
69
58
50
40
30
24
26
29
24
25
24
27
29
30
33
40
20
10
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1 gang i uken eller oftere
3 ggr. I uken eller oftere
Hvor ofte vil du si at du driver fysisk aktivitet i form av
trening eller mosjon?
23
Moderne idealister
Moderne
endringsorientert
•Søker
•Ting er midler, ikke mål
spenning, opplevelse, selv•Vektlegger bruksrealisering
egenskaper, fleksibilitet, an
•Leser mange bøker
vendelighet
•Går ofte på
•Uformelle
konserter, opera, og i
•Velorienterte
museer
•Bruker ofte internett for
•Internasjonale, bereiste, sprinfo
åkmektige
•Foretrekker til NRK
•Høy inntekt og utdanning P2, selektiv mediebruk
•Leser Bonytt og andre
•Kultur- og makteliten
interiørblader
•Bor i gamle hus
•Drikker ofte vinIdealistisk
•Minimalisme
Hvor ofte spiser du geitost/ brunost?
Tradisjonelle idealister
Idealistisk
Tradisjonell
stabilitetsorientert
•”For kirke og fedreland”
•Overvekt av eldre kvinner
•Vektlegger kvalitet/
slitestyrke, holdbarhet
•Opptatt av ”det typisk
norske og tradisjonelle”
•Følger lover og regler
•Leser
Hjemmet, Hytteliv, Familie
n
•Familievennlige
•Foretrekker NRK
•Bruker sjelden
internett
•Aldri på Facebook
•Drikker lite alkohol
Mat- og spisevaner
Moderne,
endringsorientert
Gresk, nye retter,
utenlandsk mat, sunt,
fancy pasta, rødvin,
hvitvin, hvitløk,
ris, salat, variasjon,
hvitt kjøtt, te , juice
Alkohol, lite fiber,pizza,
fast food, pølser, spiser
uten å være sulten,
mexikansk, Cola, søtsaker,
pasta,spiser ute, potetgull,
sjelden fisk,
kjøper lunsj på skolen / jobb
Materialistisk
Idealistisk
Ikke alkohol, syltetøy,
hjemmelagde kaker,norske
råvarer, ikke utenlandsk,
fiber, fisk, dessert,
brunost, lokal mat, tran,
ikke E-nummer, kvalitet og
“det beste”, miljøvarer,
fersk frukt til dessert,
Kjente retter, helmelk,
ikke utenlandsk, flatbrød,
“sunn mat er ikke god”,
norsk og lokal mat,
rødt kjøtt, fisk, ikke
variasjon, kulturmelk,
kokekaffe,
kokte poteter
Tradisjonell
stabilitetsorientert
Hovedmotivasjonsfaktorer - drivere
Moderne,
endringsorientert
Bruksegenskaper/
fleksibilitet
Utseendet/
iøynefallende
Materialistisk
Idealistisk
Kvalitet/
holdbarhet
Lav pris
Tradisjonell
stabilitetsorientert
Takk for oppmerksomheten!