- Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei

- Det er aldri for sent å hjelpe
noen på rett vei
• fosterhjem
• støttekontakt
• besøkshjem
• tilsynsførere
Velkommen til stormøte om fosterhjem
i Asker og Bærum
torsdag 30. januar 2014 kl. 18.00 - 19.30
i Sandvika Teater
Ordfører i Bærum
Lisbeth Hammer Krog
Ordfører i Asker
Lene Winger Conradi
Vi kommer, kommer du?
Landsforeningen for barnevernsbarn jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, og for å
endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.
Organisasjonssekretær Maria Reklev kommer til stormøtet.
Bård Brænde driver curious.no og er glødende opptatt av
engasjement og god kommunikasjon. Til daglig jobber Bård
med hvordan kulturen i organisasjoner fremmer eller hemmer prestasjon, men for oss vil Bård prate primært om hva
som driver motivasjonen i oss, ta et humoristisk skråblikk
på kommunikasjon, og sette lys på de viktige valgene i livet
og hvordan disse påvirker oss som mennesker.
Magne Raundalen er barnepsykolog og en av Norges
mest kjente fagpersoner som jobber med barn i krise. Han
er tilknyttet Senter for Krisepsykologi i Bergen, og har utgitt flere bøker. Raundalen er bestefar og har et sterkt engasjement for barn og unges oppveksvilkår.
I tillegg kommer ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune,
som ønsker seg stort engasjement rundt barn og ungdom.
Barnevernet forteller om utfordringer barna i Asker og Bærum sliter
med og hvordan de får hjelp.
Du/ dere kan også høre historiene til en fosterforelder om å bety noe
for et annet menneske, og hva det gir dem tilbake.
Det er aldri for sent å
hjelpe noen på rett vei
1187 barn i Asker og Bærum mottok hjelp
fra barnevernet i 2012. Dette handler
om ulike hjelpetiltak som støttekontakt,
barnehageplass, plass i SFO, besøkshjem,
veiledning i hjemmene og institusjonsplass
eller fosterhjem.
Nå samler vi noen barn og hjelpere til
stormøte der de forteller oss hvordan vi
kan se barn og ungdom som har det
vanskelig, og bidra til å gi dem et
vendepunkt i livet.
Vi ønsker alle velkommen til:
Sandvika Teater, Kinoveien 2
Torsdag 30. januar
kl. 18.00 - 19.30
Informasjonsstand fra kl. 17.00
og etter arrangementet
Gratis adgang.
Ønsker du mer informasjon om fosterhjem:
www.fosterhjem.no/sandvika
Stormøtet arrangeres av:
Bufetat, region øst
v/ Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika
Løkketangen 10 B, Sandvika
Telefon: 466 16 640
www.fosterhjem.no/sandvika
I samarbeid med:
Bærum kommune v/ Barneverntjenesten
Brynsveien 88 A, 1346 Gjettum
Telefon: 67 50 68 60
www.baerum.kommune.no
Asker kommune v/ Barneverntjenesten
Kirkeveien 206 A
Telefon: 66 90 97 00
www.asker.kommune.no