Klammerposten - Hemnes Frivilligsentral

Nye
Klammerposten
– aktivitetskalender for Hemnes
Nr. 6 – årg. 10
Utgiver: Hemnes Frivilligsentral
Juli/august 2012
Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer!
Birgitte selger kamkaker og Roy Hugo ser ut til å ville kjøpe – 2008
Les mer om:
• Feriestengt
• Sliping og dekk
• Sommerkonsertene
Foto: Halvard Kjelen
• Lørdagsdagbladkryssordløser
• Korgen og Hemnes jeger og fisk
• Okstindmarsj
Bjerka Maskin
og Scooter AS
Næring basert på lokale ressurser
Tlf. 901 66 254 Roy Rognan
Tlf. 75 19 04 90
Strandgata 12, 8643 Bjerka
www.xpresstrykk.no
Tlf. 75 19 06 00
75 19 72 30 • www.hasvo.no
2
Info fra Frivilligsentralen
Feil dato!
Vi kom i skade for å publisere feil datoer
i DetskjerpåHelgeland2012 for Elsfjordmartnan. Rette datoer er 7. - 8.juli!
Fotokilde: www.elsfjord.no
en riktig god sommer!
Hjertelig vel møtt etter ferien! Ta godt
vare på hverandre i ferien alle sammen!
Foto/kilde: På vei til Igerøyfjellet.
www.vega.kommune.no
Bruk sunt badevett!
Sommerstengt 2012!
Som i alle tidligere år holder Frivilligsentralen sommerstengt hele juli måned.
Sentralen er åpen igjen onsdag 1. august.
Katrine og Øyvind i sentralen ønsker alle
Bading er forbundet med glede og moro.
Ved å følge badevettreglene, kan du bidra
til at både din egen og andres sikkerhet under bading ivaretas.
Badevettreglene:
1. Lær å svømme
2. Bad aldri alene
3. Bad ikke når du er sulten, eller like etter
du har spist
4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er
5. Svøm langs land og ikke under brygger
og stupebrett
6. Bad aldri under påvirkning av alkohol
7. Dytt ikke andre i vannet
8. Dukk aldri andre i vannet
9. Gå på land dersom du kjenner deg uvel
eller fryser
10.Rop om hjelp bare dersom du er i fare aldri ellers
11.Bruk godkjent redningsvest
12.Lær munn-til-munn metoden
Kilde: www.tryg.no
Redaksjon
Ansvarlig redaktør:
Redaksjonskomitéen:
Gisle Urvik
Astrid Arntsen
Tore Furuhatt
Jan Gaute Buvik
Hemnesberget
Korgen
Hemnesberget
Korgen
Kontakt:
Besøksadresse:
Nergårdsgata 22A,
8643 Bjerka
Telefon:
75 19 17 60 - 480 27 914
E-post:
[email protected]
www.hemnes.frivilligsentral.no
Bankkonto:
4516.12.92501
Produksjon
Innlevering av stoff:
Utgivelser:
Utgivelsesdato:
Opplag:
Trykk:
10. hver måned
10 eks. pr. år
1. hver måned
2200
Xpresstrykk
Grafisk tilrettelegging: Rune Furuhatt
3
Kommune-info
Ordførerens hjørne
Fiske- og vandrertilrettelegging på
Indre Helgeland
De siste to årene har det vært arbeidet systematisk for å tilrettelegge fiske og vandrertilbud
på Helgeland. Nå ønsker bl.a. Polarsirkelen
friluftsråd, Statsskog og Hemnes turistforening
å igangsette slik tilrettelegging og merking av
turveier og turstier i Okstindområdet, nordlige
del av Røssvatnet og i områdene i tilknytning
til disse, i samarbeid med Hemnes kommune.
Hovedmålet med prosjektet er å øke friluftsaktiviteten i regionen, samt bidra til å styrke
reiselivsnæringa og bedre folkehelse blant egne
innbyggere.
Resultatmål er at vi etter prosjektslutt skal:
-Ha etablert minimum 20 merka turstier/fiskeplasser/informasjonssteder i angitte område
som hver skal oppfylle en del nærmere spesifiserte kvalitetskrav.
-Ha tilrettelegging av minst 1 fiskevatn med
høyere kvalitet på infrastruktur.
-Ha etablert nødvendige infrastrukturtiltak for
friluftslivsaktivitet(bruer, parkering etc.).
-Lage informasjonsbrosjyrer, sette opp henvisningsskilt på hovedveiene og formidle informasjon på sentrale nettsider.
Planen er at hele prosjektet skal foregå
over to år med ferdigstillelse våren 2014.
Med ønsker om en god tursommer!
Kjell Joar Petersen-Øverleir
Ordfører
Bedriften
Tekst/foto: Tore Furuhatt
Hemnes Slipeverksted
Ivan Karlsen driver enmannsbedriften
Hemnes Slipeverksted på Hemnesberget.
Han overtok maskiner og spesialutstyr etter
Ove Jakobsen som i mange år drev denne
virksomheten i sin kjeller heime i Torggata.
Ivan etablerte sin bedrift i 2007 i de gamle
lokalene som for mange år siden rommet
trevarefabrikken til brødrene Valnes.
Men Ivan har etter hvert skaffet seg flere
bein å stå på enn bare sliping av alt mulig
som trenger kvessing, og kan tilby både nye
bildekk og dekkskifte. Og har du ikke plass til
å oppbevare dekkene hjemme kan han også
tilby ”overnatting” for dekkene i sitt dekkhotell i underetasjen på slipeverkstedet. Dessuten
sørger han for at dagene før man skal til å
skifte kalender kan kjøpe alskens fyrverkeri til
nyttårsfesten.
En spesialitet han tilbyr er ulike typer båndsagblad i metervis, og Ivan viser frem utstyret som ”skreddersyr” blad til det meste av
båndsager etter kundens ønsker og mål. Når
rett lengde er målt ut sveises båndet. Deretter flyttes båndet over i en annen maskin for
å slipe skjøten. Enkle og raske operasjoner for
å tilpasse et nytt båndsagblad i rett lengde og
dimensjon for øvrig.
- Det er mange som har en båndsag i våre
dager, både private og større snekkerverksted i
Epost: [email protected]
distriktet, så jeg regner med
å utvide min kundekrets
med dette. For øvrig har
den vanlige hemnesværing
begynt å skjønne at det kan
være lurt å få kvesset opp
både kniver, økser og ljåer
hos en proff.
- Som kjent er godt verktøy halve jobben, sier Ivan
Karlsen på Hemnes Slipeverksted.
Ivan Karlsen overtok for en
tid tilbake dekksalg og omlegging fra Esso
(nå Best) på Hemnesberget. Han har etablert
seg med nødvendig utstyr for omlegging i
underetasjen på Hemnes slipeverksted, og vi
har sett en viss forandring av fasaden på slipeverkstedet. Karlsen forteller at det virker
som om hemnesværingene er glad for at ikke
det som har med bildekk å gjøre forsvant fra
Hemnesberget. I sesongen kan det være ganske hektisk.
- Jeg kan jo naturligvis ikke ha noe stort lager
av dekk her, til det har jeg for liten plass, men
jeg skaffer både Gislaved dekk og så godt som
hva det skal være av dekk til neste dag. Så om
du ikke har det veldig travelt fungerer dette
fint. Og så er det jo mange eldre og andre som
ikke er noe glad i å legge om dekk selv. De
kommer hit og det hele er som regel gjort på
rimelig kort tid.
Hva med plass, du kunne vel trenge litt større
plass til dette?
- Jo, det er klart, men før eller senere må jeg
rive hele dette bygget. Derfor kan jeg ikke
gjøre så mye her. Veivesenets planer om oppgradering av hele Sørlandsveien med fortau
fra Åsen til Torget forutsetter at dette bygget
må rives. Det står jo helt i veikanten. Jeg har
hørt at disse veiplanene stadig skyves på av
fylkets byråkrater. Nå kan jeg kanskje være
her ennå et år? Når jeg river får jeg vel såpass
i erstatning at jeg kan etablere et tilsvarende
bygg en annen plass. Jeg disponerer tross alt
nærmere 300 kvadratmeter til sammen her.
4
Profilen
Tekst/foto: Jan Gaute Buvik
Korgen og Hemnes
Jeger og Fiskerforening
I løpet av fjoråret skjedde det en
liten stille revolusjon innen organisasjonslivet i kommunen, da to
jeger og fiskerforeninger, samt elgjegerforeninga ble til ett: Nemlig
Korgen og Hemnes J&F. Nyvalgt
leder i foreninga, Trine Merete Øverleir Oldernes (Trine MØO) sier dette
kom som en følge av at aktivitetsnivået hadde dabba av for de tre, og ved
å samordne de gode krefter ser en for
seg et langt mer aktivt lag nå framover. Så se opp for hvinende sluker ved
en bekk nær deg!
Det har dradd ut litt med formalitetene,
da navnet faktisk ikke ble godkjent
av sentrale organer før nå nylig, men
foreninga har hatt årsmøte og lagt sol-
Epost: [email protected]
ide planer for kommende sesong.
Det gjelder nå å få skikk på eiendelene.
Og her er det flere saker på gang.
Leirduebanen ved Gjeskhåjen i Korgen skal få tak over standplass og tas i
bruk, en ser for seg ferdigstillelse i 2013.
Man skal avvikle banen i Bleikvassli.
Nils Tore Bjerknesli er leirduesjef.
Elgbanen i Klubben er i god stand og
brukes ofte i sommersesongen, riktig så
trivelig der også for ikke-skyttere, da en
romslig lavvo er bygd opp ved parkeringsplassen.
Foreninga har tre båter, men man ser
for seg å selge to av dem og ha den
tredje fast liggende i naustet ved Mølnvatnet.
Så finnes det en del feller, hovedsakelig for mår og mink. Disse er utlånt her
og der, nå bør man få en oversikt over
hvor de befinner seg. Videre har man
en del fiskestenger, leirduer mm som
kan lånes/leies/kjøpes. Materialforvalteren får sannsynligvis ei travel tid nå i
fortsettelsen.
Fritz Larssen er såvel elgbaneminister
som materialforvalter.
Foreninga har jo naturlig nok arvet
heile medlemsmassen, som pr. dato teller rundt 150 personer. Men det er plass
til flere, og man ser for seg rekruttering,
spesielt da blant de yngre årsklasser.
Det er aktuelt med noe tilbud i skolen,
og aktivitetsdager tilpassa sesongene
blir et satsingsområde.
Og nettopp dette med kommunikasjon blir viktig. Det skal opprettes ei heimeside og en aktivitetskalender. Trine
M.Ø.O. og Tore M. Storvik er ansvarlig
her.
På noe sikt skal man få i gang kurs
over 10-12 kvelder som fører fram mot
Jegerprøven. Men her trengs instruktør! Interesserte bes ta kontakt. Engasjerte vil bli påkosta oppfriskingskurs.
Videre er det tilbud om harehundkurs
fra nabo-foreninga i Rana. Skal vi si at
« Losen går!»?
Klammerposten ønsker lykke til med de
forskjellige tiltak framover.
SISTE: Foreninga inviterer til Familiedag i friluftens tegn ved Mølnvatnet lørdag 11. august.
Det blir da fiske, natursti, bål og mat,
samt muligheter for overnatting, da i
egne medbrakte telt. Møt ved parkeringsplass et sted på skogsbilvegen fra
Forsmoen ved Bleikvasslia, felles avmarsj til Mølnvatnet derfra kl. 11.00.
Arrangøren vil gjerne ha påmelding, se
Facebook, eller kontakt Arvid Følling:
906 68 881.
Tlf.: 75 17 01 50 • 911 67 411
[email protected]
Tlf.: 75 13 92 33
Turer og turmål
Tekst: Gunhild Vassdal Foto: Per Jomar Hoel
5
Epost: [email protected]
Okstindmarsj
= Partallsår!
Okstindmarsjen er en fjellmarsj som starter
ved Røssvatnet og går rundt Okstindan, via Kjendsvatnet og ned til Korgen. Hele turen er 55,5 km og går
over to dager.
Det hele startet for tjue år siden,
som et samarbeidsprosjekt mellom
Korgen idrettsalg og Hemnes Turistforening. Etter hvert ble dette et
reint Turistforeningsprosjekt. Ingeborg Elvebakk og Elsa Hoel er to av
damene, sammen med mange flere,
som har bidratt sterkt til at denne
fjellmarsjen i år kan feire ti års jubileum. De to damene forteller ivrig i
vei om marsjen som er ei vandring i
nydelig vakker natur, variert terreng
og med mange kulturopplevelser,
godt ivaretatt av hjelpekorpset og
fjellførere fra HTF.
Turfølget starter samtidig, med
fjellførere i følget hvor noen leder an
troppen og går sammen med de aller
sprekeste. Det vil ALLTID være en
fjellfører som tar seg av oppsamlingsheatet til slutt.
Første dag vandres det ca 27,5 km. Etter
3 km vandring, med noe stigning i den
første delen, får en oversikt over Spjeltfjelldalen. Etter oppstigningen kommer
en over i et slakt og behagelig terreng
med stort sett fast mark. På vestsida av
dalen dominerer Okstindmassivet.
Etter ca 11,8 km kommer en til ei køte,
bygd i tradisjonell samisk stil. Her vil
det gis muligheter for å ta en god rast
med mat og drikke. Her vil det også
være både fjellførere og hjelpemannskaper fra hjelpekorpset. Balskøta, som
”gammal-køta” heter, ligger like ved
stien og kan besiktiges for de som ønsker det. Herfra går turen videre mot
Gressvatnet. Her er underlaget en blanding av myr og flatt, tørt terreng. Når en
kommer til Gressvatnet, ser en områder
hvor det var bosettinger for flere tusen
år siden. Her går en virkelig på historisk grunn. Stien går såpass langt opp
at en har oversikt over hele bukta der
bosettingen var.
Etter en kryssing av Oksfjellelva bær-
er det opp mot
brekanten, med
en jevn stigning opp mot bretunga av Østisen.
Overgangen mellom Østisen og
Kjendsvatnet er
noe steinete, og
nedstigningen til
Kjendsvatnet kan
være en påkjenning for slitne
bein.
Ved Kjendsvasshytta er det lagt opp
til telting i egne telt. All tung bagasje,
telt og overnattingsutstyr har HTF
fraktet med bil fra Korgen. Her blir det
muligheter for å kjøpe seg middag og
forfriskninger ved hytta. Utpå kvelden
blir det som regel både bålkos, sang og
fortellinger. Sosialt og hyggelig.
2. dag 28 km.
Neste dag fortsetter marsjen mot Korgen. I begynnelsen er det stigning i
retning Okstindbreen og vandring i Klemets rike. Fra stien ser en neset hvor
han hadde køta si.
Rett etter at en er kommet opp lia fra
Kjendsvatnet, kommer en til Stor Nilatjønna. Stien flater seg nå ut innover
dalen. Når stien dreier fram mot Leirbotnet, får en se Okskalvene og tindene
i vest for første gang.
Når en kommer fram til Leirbotnet
skifter naturen preg, bjørkene klatrer
høyere og myrene blir frodigere. En
går nå ned gjennom dalen, før en får
en bratt oppstigning mot anleggsveiens ende, Tippen. Her ved Tippen vi
det være mannskaper fra hjelpekorpset
som skal veilede turfølget videre. 10
km av dagens tur er nå tilbakelagt og
her vil det passe godt med en pause for
å lade batteriene med mat og drikke før
neste etappe som går utover mot Klubben.
På turen framover mot Klubben er det
lett og fint fjellterreng og en får en se
endemorener som viser hvor breen engang har vært. I år vil området gjennom Fagerlidalen og forbi de nydelige
fjellvannene Durmålsvatnet og Middagsvatnet være preget av anleggsvirksomhet i forbindelse med utbyggingen
av Kjendsvatten kraftverk, uten at dette
vil ha noen stor betydning for turopplevelsen.
Så er en brått på kanten og ser utover
mot Korgen. Røssåga snor seg rolig
gjennom dalføret. Korgfjellet ligger
som ei låglandsslette i vest, og i nord
ser en Svartisen, kvit og lat.
Utfor Klubben får marsjdeltakerne en
helt spesiell opplevelse. Stien er svært
bratt, ulendt og glatt. Slitne knær og
ømme lårmuskler får ei tøff avslutning
på turen. Men det er ikke så langt før
en er kommet inn i en frodig granskog.
På slutten er det asfalt, men før det får
en se den flotte Sjøforsbrua som det fantastiske byggverket det er. Kontrastene
på denne strekningen er enorme. Okstindmarsjen er ei vandring i nydelig
vakker natur, variert terreng og med
mange kulturopplevelser.
Info: www.hemnesturistforening.no
Påmelding: Ingeborg Elvebakk Mob 99
23 47 75 og Elsa Hoel Tlf 75 19 13 16
Mob 91 14 07 02
Tekst: Gunnhild Vassdal, skrevet med
inspirasjon fra Per Jomar Hoel`s turbeskrivelse over denne traseen.
Takst og bygningsvurdering av
bolig, fritidsbolig.
Autorisert takstmann
Kjell Arne Sjøfors, tlf 93480760
Trimmar´n
Tekst/Foto: Astrid Arntsen
6
Epost: [email protected]
Denne månedens trimmar kommer fra
Bleikvasslia.
Bård Fagerbakk har sitt virke på rådhuset i Korgen. Han pendler hver dag fra
Bleikvasslia.
For vel tretti år siden var han plaget med
ryggonde, og for å komme det til livs, så
var trening løsenet. Det var en dyd av nødvendighet, og siden er det blitt en livsstil.
Nå er målet å komme seg ut annenhver
dag på en tur på minst en time.
Han er allsidig: Jogging, sykling, rulleski,
ski, orientering, fjellturer. Han løp maraton i ”gamle” dager, men p.g.a. en vond
hæl måtte han slutte med det.
Han trimmer for å holde kroppen i form,
men hans hovedmål er å være i stand til
å ta lange fjellturer. Han tar toppturer på
Okstindene hver sommer, og for å greie
det på en dag, så må han være i god form.
Det er to-tre topper igjen, så har han vært
på alle som er over 1500m høge.
Han er som sagt
allsidig og forteller at med
de flotte veiene
som de har fått
der oppe, både
mot Hattfjelldal
og Nymoen, så
er det blitt en ny
opplevelse: Man
kan sykle eller
bruke rulleski på
den fine asfalten
som strekker seg
milevis av sted.
Liten trafikk er
det også, så det
er veldig behagelig.
Men
han synes han
er litt alene: På
90-tallet var det mange som trente, men
nå er det et særsyn å møte andre...
Hobby og fritid
Tekst: Gisle Urvik
Lørdagsdagbladmagasinkryssordløser
- Det er de lange ordene som pirrer meg.
Dette sier Magda Furuhatt. En høyst
oppegående og humørfylt dame som til
høsten runder 94 år.
- Noen ganger plages jeg med de lange
ordene fordi andre ord rundt kan være
skrevet feil. For 7-8 år siden kom jeg
over et Tore Hansen-kryssord. Det var
vanskelig i begynnelsen, men etter hvert
gikk det bedre og bedre. Nå er det blitt
slik at hele helga er ødelagt hvis jeg ikke
får Lørdags-Dagbladet, og da blir det
slik at jeg “tror” jeg skal slutte.
Magda bor i en trivelig leilighet i Sørlandsveien på Hemnesberget. Foran henne ligger
de siste utgavene av kryssordene.
- Jeg jobber bestandig med to samtidig. Vi
registrerer at det meste allerede er ferdig utfylt. Denne dagen er det stikkordet “pizza”
på 28 bokstaver som byr på en del spekulasjon.
- Jeg tar en liten pause, og da kan ordet
plutselig falle på plass.(Egentlig var det
bare de siste 7-8 bokstavene som manglet!)
Epost: [email protected]
- Jeg sender sjelden inn
løsningen for det er ikke
alltid at jeg kommer helt
i mål. Noen småting kan
bli stående igjen. Men jeg
sjekker alltid opp etterpå
hva det var jeg ikke fikk
til, forteller hun.
Magda har et vennlig lite
spark til RanaBladkryssordet.
- Det er jo bare skriving.
Men en eller annen by
eller elv må jeg kanskje
slå opp.
Det er ikke bare kryssord
som opptar den aktive damen.
- Gjennom alle år har
også strikking, hekling,
og nupereller vært en kjær hobby, men
broderingen har jeg dessverre måttet legge
bort for godt.
Bilde: Dette er stort sett alt av hjelpemidler
som Magda bruker. En gammel, utslitt og
godt tapet Kryssordkjempe og en Tanum-
utgave fra 70-tallet
- Det hender jeg må ut på rommet og lete i
Gyldendals Store hvis jeg står helt fast. Og
så er det slik med meg at jeg er så sta at jeg
aldri spør noen om hjelp. Og da mener jeg
aldri! Du vet. Det er viktig å “skjerpe høve”
sier den utrolig ungdomslige damen.
7
Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012
Lørdag 28. juli 2012 vil det for femte gang arrangeres Sommerkonsertene i Brygfjelddalen
i. Årets hovedscene ligger øverst i dalen, i
vakre og idylliske Inderdalen. Dette arrangementets intensjon er å samle kulturinteresserte
mennesker i alle aldre til en dag spekket med
musikk, kultur og natur. Det er et gratisarrangement, der publikum går gratis, og aktørene opptrer gratis. Det blir satt opp et eget
husorkester, som stilles til disposisjon til hver
og en som har lyst til å fremføre noe. Ideologien til dette arrangementet er at den som vil
skal kunne bidra med sitt talent uansett nivå
eller alder.
Inderdalen har en gammel tradisjon for kamkakebaking, og dette er noe vi vil vise denne
lørdagen. Det vil bli bakt kamkake fra tidlig
morgen. Publikum får mulighet til å kjøpe, og
ikke minst se hvordan denne tradisjonsbaksten
blir til. Det vil være åpen kafé fra kl 13:00, med
salg av kaffe og kamkake med mer.
Det vil være utstilling av malerier og fotografier
fra lokale kunstnere. I tillegg vil det være en
makramé-stand der en kan få kjøpt
smykker og armbånd av en lokal designer.
2012 er året da Sommerkonsertene i Brygfjelddalen arrangeres for
femte gang. Kl 10:00 starter dagens
første gårdskonsert på den nederste
gården i dalen, Boldermoen. Kl 11:00
er det gårdskonsert på Furulund, ca
1,5 km oppover i dalen. Kl 12:00 er
det konsert på Gammalgarn, den nest
øverste gården i dalen. Hovedarrangementet starter kl 13:00 i Inderdalen, 6
km inn i dalen (der veien slutter).
Vi satser på at årets arrangement blir en god opplevelse for både publikum og aktører. Ta med
noe å sitte på, penger til kafé eller grillmat og engangsgrill, det er fullt lov å grille! Godt vær er
allerede bestilt! Kl 17:00 avsluttes arrangementet
der det begynte på Boldermoen. Her skal det være
motorcross og utstilling av kjøretøy!
Vil du være med på årets arrangement? Kontakt
oss!
Åshild (tlf 950 52 598, mail: [email protected]
hotmail.com)
Arvid (tlf 975 41 71, mail: [email protected]
hemnes.kommune.no)
Velkommen til feiring av femårsjubileet til
Sommerkonsertene i Brygfjelddalen!
Med vennlig hilsen, på vegne av arrangementskomiteen, Åshild Martinsen Brygfjeld
Hvor er dette?
Er du kjent i din heimkommune
Hemnes? Ikke det! Da har du nå en
liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper.
Med jevne mellomrom vil redaksjonen
trykke mer eller mindre kjente motiv fra
vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse men mest av alt å gjette
på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer.
Foto: Hemnes FVS
8
Mental Helse – Hemnes
Vintertur til
Kanariøyene!
Mental Helse Hemnes inviterer deg og
din partner, venn eller bekjent, til felles
14-dagers sydentur til Puerto Rico på
Kanariøyene i januar 2013.
For at lokalaget i god tid skal kunne finne
fram til billigste og beste reise med opphold, ber vi deg om å melde deg på så
snart som mulig og senest innen mandag
6.august.
For ytterligere informasjon og påmelding, ta kontakt med tilrettelegger av turen,
Anne Lise Brendmo på 93230945 eller epost: [email protected]
Idrettslags-info
Hemnes idrettslags kunstgressbaneprosjekt realiseres
Etter flere års planleggings- og prosjekteringsarbeid, nærmer det seg endelig oppstart for prosjekt kunstgressbane på Hemnesberget.
Komitéen har jobbet intenst det siste
halve året, etter at det i ekstraordinært
årsmøte i Hemnes IL ble besluttet å gå
for løsningen med å legge kunstgressbanen til den eksisterende banen på
Høghågen.
Går alt som man håper vil oppstart
med grunnarbeider muligens komme
i gang allerede i løpet av juli/august i
år!
Hemnes IL lanserer nå muligheten til
å bli “medeier” i baneprosjektet, ved
å kjøpe en, to eller flere kvadratmeter
kunstgress.
Her er det selvsagt mulig for både
privatpersoner, bedrifter og lag og
foreninger å tegne seg på lista.
Planen er så å sette opp skilt ved anlegget, med en oversikt over hvem
som er “medeiere”.
Ta oppfordringa! Støtt prosjektet, og
vær med på å løfte i flokk!
9
10
Hemnesberget
9. – 12. august
En mangfoldig kulturfestival
Knut Reiersrud/Iver Kleive | Dr Feelgood | Silje Nergaard Group
Marius Neset Xplosion | Odd Børretzen
Bjørn Alterhaug/ Laila Stien | Daniel Norgren | Hekla Stålstrenga
Tonje Unstad | Pristine | Tone Rønning Trio | Anna Anita Yaskiv | Ung Artist
Anne Gundersen (festivalkunstner) | Elisabeth Jakobsen (festivalkunstner)
For billet tbestilling og annen info
www.hemnesjazz.no
Festi valens hoveds ponsor :
11
OPPSLAGSTAVLA – juli/august 2012
Dag/dato
Kl.
Hver ons
11:00
12:00 Hver tors
15:30
Hver fre
22:00
Hver lør
10:00
10:00
15:00
Søn.01.07
11:00
14:00
18:00
Tirs.03.07
16:30
Tors.05.07
16:30
Fre.06.07
18:00
Lør.07.07
00:00
Søn.08.07
11:00
Søn.15.07
09:45
11:00
Tirs.17.07
16:30
Tors.19.07
16:30
Søn.22.07
10:00
11:00
Lør.28.07
10:00
10:00
Søn.29.07
11:00
Tirs.31.07
16:30
Ons.01.08
18:00
Tor.02.08
16:30
Lør.04.08
10:00
Søn.05.08
11:00
Man.06.08
18:00
Ons.08.08
16:00
Tor.09.08
00:00
Lør.11.08
11:00
Søn.12.08
10:00
12:00
17:00
Tirs.14.08
16:30
Ons.15.09
18:00
Tor.16.08
16:30
Søn.19.08
11:00
18:00
Ons.22.08
18:00
Fre.24.08
16:00
Lør.25.08
00:00
Søn.26.08
13:00
Tirs.28.08
16:30
Ons.29.08
18:00
Tor.30.08
16:30
- Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! -
Aktivitet - arrangement
Sted
Onsdagskafé på Gammalskola
Bleikvassli
Onsdagskoret m/Tor Petter Aanes
Korgen menighetshus
’Makkelkåtte’ brukthandel holder åpent
Korgen
Fredagssending i Radio Korgen
Korgen
Åpen Brukt-butikk
Hemnesberget
’Makkelkåtte’ brukthandel holder åpent
Korgen
Radioreprise av fredagssendinga
Korgen
Gudstjeneste med 50 års konfirmanter
Bleikvassli kirke
Tur til Anderslarsafjellet m/kaffe og saft
Anderslarsafjellet
Blå messe
Hemnes kirke
Andakt Korgen eldresenter
Andakt
Hemnes eldresenter
Oksskolthelg. Oppmøte Kjensvasshytta fredag 18.00
Sommervandring på Lapphella
Hemnesberget
Gudstjeneste med 50 års konfirmanter
Hemnes kirke
Familietur til Esperviktinden H.berget - fergeleiet
Gudstjeneste
Korgen kirke
Andakt
Korgen eldresenter Andakt
Hemnes eldresenter
Tur til Tverrfjellet. Oppmøte i Tverrå
Korgen - Tverå
Gudstjeneste
Hemnes kirke
Eldretur til Kjensvatnet. Buss fra Korgen Korgen Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012
Korgen – Brygfjelddalen
Gudstjeneste
Sundsli kapell
Andakt
Korgen eldresenter
AUGUST
O-løp
Korgfjellet sør
Andakt
Hemnes eldresenter
Tur til Kangsen
Valla - Svebakken
Gudstjeneste
Korgen kirke
O-løp Helgelandsræs Hemnes
Nysgjerrigtur til ”Rabottomta”. Oppm. Steintippen
Korgen - Leirbotn
HemnesJazz 2012 fra torsdag 9. – til 12.august Hemnesberget
Familiedag i friluftens tegn m/fiske, natursti, bål og mat Mølnvatnet
Tur til Hjartfjelltind kl 10.00
Steikvasselv
Jazzgudstjeneste
Hemnes kirke Gudstjeneste
Køta
Andakt
Korgen eldresenter
O-løp Helgelandsræs
Fallforsen
Andakt
Hemnes eldresenter
Gudstjeneste, skolestart
Hemnes kirke
Gudstjeneste, skolestart
Korgen kirke
O-løp o-troll
Folkehjelpshytta
Jente/helgetur til Gressvatnet
Korgen – HTFs lokaler
FINNIeventyret - en opplevelsesreise
Finneidfjord
Gudstjeneste
Austre Okstindbre
Andakt
Korgen eldresenter
O-løp o-troll og Helgelandsræs
Engesmoen/Baklandet
Andakt
Hemnes eldresenter
Ansvarlig
Kaffesiken
Kirken i Hemnes
Janne Villmones
Radio Korgen
Klosterbarnas forening
Janne Villmones
Radio Korgen
Kirken i Hemnes
Bleikvassli IL
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Hemnes turistforening
Mental Helse Hemnes
Kirken i Hemnes
Hemnes turistforening
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Hemnes turistforening
Kirken i Hemnes
Hemnes turistforening
Sommerkonsertenes venner
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Korgen IL – O-gruppa
Kirken i Hemnes
Hemnes turistforening
Kirken i Hemnes
Korgen IL – O-gruppa
Hemnes turistforening
Hemnes Jazzforum
Korgen-Hemnes jeger/fiskeforening
Hemnes turistforening
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Korgen IL – O-gruppa
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Korgen IL – O-gruppa
Hemnes turistforening
Arr.komiteen
Kirken i Hemnes
Kirken i Hemnes
Korgen IL – O-gruppa
Kirken i Hemnes
TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: [email protected]
Stedet er: Lapphella sommeren 2008
Viggo Stien Transport AS
–gruslevering–
Korgensenteret
Telefon 75 19 12 10 • Faks 75 19 12 11
Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og
Coop Bleikvassli
Tlf. 992 96 437
Korgen
Tlf. 75 19 17 20
Tlf. 75 19 31 48
Sjøgt. 2, pb. 45, 8641 Hemnesberget
Tlf. 75 19 31 16
e-post: [email protected]
Ulfs snekker- og
rammeverksted
Innramming av bilder
Philip AS
918 35 740
www.plh.no
Tlf.: 911 62 561 • 75 19 30 21
Hemnesberget • Tlf. 75 13 97 45
Statoil Butikk Korgen - Tlf. 75 19 10 62
FI Finneidfjord
Industrier A/S
tlf 75 19 04 60 - 8642 Finneidfjord
Tlf. 75 19 32 19 • 8640 Hemnesberget
Korgenping
Cam
Tlf. 75 19 11 36 • www.korgen-camping.no
Tlf. 75 13 59 90 • www.jak.no
75 19 14 22
Grafisk produksjon: www.xpresstrykk.no
Sørlandsveien 1
8640 Hemnesberget
Tlf. 75 19 30 00