Overblikk over Det nye testamente

Overblikk over
Det nye testamente
30
?
35
40
Paulus’
omvendelse
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
45
50
55
60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
45
50
55
60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
45
50
1. mr
46-48
55
60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
45
50
1. mr
46-48
2. mr
49-52
Jerusalemmøtet: 49
Gal
Jakob
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
55
60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
45
50
1. mr
46-48
2. mr
49-52
Jerusalemmøtet: 49
Gal
Jakob
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
1&2
Tess
55
3. mr
53-57
60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
45
50
1. mr
46-48
2. mr
49-52
55
3. mr
53-57
Jerusalemmøtet: 49
Gal
Jakob
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
1&2
Tess
Romerne
1&2 Kor
60
Retts
saker
57-60
65
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
45
50
1. mr
46-48
2. mr
49-52
55
3. mr
53-57
60
4.
Retts
I
mr?
saker Roma
6357-60 60-62
64
Jakob
Hendelser i Paulus’ liv
Andre viktige hendelser
Paulus’ brev skrevet
Andre skrifter skrevet
1&2
Tess
Nero
forfølger
kristne
64-68
Brannen i
Roma: 64
Jerusalemmøtet: 49
Gal
65
Romerne
1&2 Kor
Ef - Fil
Kol - Flm
1
Tim
Tit
70
90
30
?
Paulus’
omvendelse
35
?
40
Peter &
Kornelius
45
50
1. mr
46-48
2. mr
49-52
55
3. mr
53-57
60
4.
Retts
I
mr?
saker Roma
6357-60 60-62
64
Jakob
1&2
Teess
Nero
forfølger
kristne
64-68
Romerne
1&2 Kor
Ef - Fil
Kol - Flm
1
Tim
Tit
Hebr
1&2 Pet
Markus
Matteus
Andre viktige hendelser
Lukas - Apg
Andre skrifter skrevet
90
Jerusalem
faller:
70
2 Tim
Hendelser i Paulus’ liv
Paulus’ brev skrevet
70
Brannen i
Roma: 64
Jerusalemmøtet: 49
Gal
65
Judas
Joh
30
?
35
?
40
Paulus’
omvendelse
45
50
1. mr
46-48
Peter &
Kornelius
2. mr
49-52
55
3. mr
53-57
60
4.
Retts
I
mr?
saker Roma
6357-60 60-62
64
Jakob
1&2
Tess
Nero
forfølger
kristne
64-68
Romerne
1&2 Kor
Ef - Fil
Kol - Flm
1
Tim
Tit
Hebr
1&2 Pet
Markus
Matteus
Andre viktige hendelser
Lukas - Apg
Andre skrifter skrevet
90
Jerusalem
faller:
70
2 Tim
Hendelser i Paulus’ liv
Paulus’ brev skrevet
70
Brannen i
Roma: 64
Jerusalemmøtet: 49
Gal
65
Judas
Joh
30
?
35
?
40
Paulus’
omvendelse
45
50
1. mr
46-48
Peter &
Kornelius
2. mr
49-52
55
3. mr
53-57
60
4.
Retts
I Roma mr?
saker
60-62 6357-60
64
Jerusalemmøtet: 49
Gal
Jakob
1&2
Tess
65
Nero
forfølger
kristne
64-68
Romerne
1&2 Kor
Ef - Fil
Kol - Flm
1
Tim
Tit
2 Tim
Hebr
1&2 Pet
Markus
Matteus
Andre viktige hendelser
Lukas - Apg
Andre skrifter skrevet
Jerusalem
faller:
70
Brannen i
Roma: 64
Hendelser i Paulus’ liv
Paulus’ brev skrevet
90
70
Judas
Joh
Ef 4:14
Så skal vi ikke lenger være umyndige
småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive
omkring ved hvert eneste vindpust av ny
lære, så vi blir et bytte for menneskers
falske spill og listige, forførende knep.
Luk 6:47-48
Den som kommer til meg og hører mine ord
og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem
han ligner. Han ligner et menneske som
skulle bygge et hus, og som gravde dypt og
la grunnmuren på fjell. Da flommen kom,
brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke
det, for det var godt bygd.