Fiberbasert bredbånd – hvorfor er det viktig for deg og din bedrift?

Frokostmøte - fiberbasert bredbånd – Gardermoen Airport Hotel – tirsdag 9. nov. 2010
Fiberbasert bredbånd – hvorfor er det viktig for
deg og din bedrift?
Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen
Tirsdag 9. november 2010, kl 08.30 – 10.00
Triplenet har herved gleden av å invitere til frokostmøte om utbygging av fiberbasert bredbånd
på Øvre Romerike.
Internettjenester på fiber er overlegen alle andre kjente teknologier på kapasitet og kvalitet,
samt at behovet for å flytte store datamengder øker hele tiden.
Nå kan også din bedrift få høykapasitets bredbånd på fiber som gir ubegrensede muligheter for
datakommunikasjon.
Kom på frokostmøtet og hør ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, fortelle om hvorfor det
er viktig for næringslivet på Øvre Romerike å ha en moderne digital infrastruktur, og hva dette
betyr for næringsutviklingen i regionen.
Steinar Kristensen, adm.dir. i Innovasjon Gardermoen, og tidligere adm.dir. i Mediq
Norge, gir oss noen betraktninger rundt en bedriftsleders hverdag og litt om hvorfor bedriftenes
behov for en god IT-strategi fort kan bli nedprioritert blant alle de daglige oppgavene.
Trond Nedregård er adm.dir. i Hafslund Telekom og vil redegjøre for hvilke faktorer som
gjør fiberbasert bredbånd til den beste løsningen for et fremtidsrettet næringsliv.
Terje Gausel, adm.dir. i Hafslund Nettjenester, vil gi oss et overblikk over noen av
de tjenestene bedriftene kan få på fiber, og hvorfor tjenestene er bedre på fiber enn på
andre teknologier.
Vil du ha fremtidens bredbåndsløsninger? Ta kontakt med oss:
Triplenet | Balder Alle 2, 2050 Jessheim | Tlf.: 950 16 383 | [email protected] | www.triplenet.no
Program
08.30 Frokost og mingling. Det serveres rundstykker, kaffe og te
09.00 Velkommen / innledning
Bredo Swanberg,
daglig leder Triplenet
09.05 Hvilken betydning har en moderne digital
infrastruktur for næringsutviklingen på Øvre
Romerike
Harald Espelund, ordfører i
Ullensaker kommune
09.20 Fiber – Fremtidens digitale motorvei
Trond Nedregård,
adm.dir. Hafslund Telekom
09.30 Bedriftenes behov – noen betraktninger
Steinar Kristensen, adm.dir.
Innovasjon Gardermoen
09.40 Internettjenester på fiber – hva gjør fiber
bedre enn tradisjonelle teknologier
Terje Gausel, adm.dir.
Hafslund Nettjenester
09.50 Avslutning og oppsummering
Bredo Swanberg,
daglig leder Triplenet
Påmelding:
For at hotellet skal kunne beregne serveringen er vi avhengig av å vite hvor mange
som kommer. Det er ingen deltakeravgift.
Meld deg på ved å sende en e-post til: [email protected] innen tirsdag 2. november.
Vil du ha fremtidens bredbåndsløsninger? Ta kontakt med oss:
Triplenet | Balder Alle 2, 2050 Jessheim | Tlf.: 950 16 383 | [email protected] | www.triplenet.no