Bestilling oppsigelse bedrift

Bestilling/oppsigelse
strøm til bedriftskunder
Få kontroll
Ved å sende inn dette skjemaet får dere strømavtalen Maksprisgaranti
for bedrifter, som sikrer dere mot de høyeste pristoppene.
med enkel og
praktisk app
I tillegg får dere tilgang til vårt unike verktøy for energiovervåkning
Hafslund Online Pluss, samt at dere bidrar til mer fornybar energi
gjennom opprinnelsesgarantier.
For mer informasjon se baksiden
Hafslund Strøm AS - 0247 Oslo - Telefon 815 58858 - Faks 22 43 50 55 - e-post: [email protected]
OPPLYSNINGER OM STRØMMÅLER
Bruk BLOKKBOKSTAVER - skjemaet leses maskinelt
Anleggsadresse
Postnr. Poststed
Oppgang
Målepunkt ID (finnes på strømregningen)
Målernummer (Står på strømmåler)
Etg. Leilighetsnr.
Målerstand (tall før komma) Avlest dato (ddmmåååå)
7 0 7 0 5 7 5 0 0 0
BESTILLING AV STRØM OG NETTLEIE
Firmanavn
Bruk BLOKKBOKSTAVER - skjemaet leses maskinelt
Kontaktperson
Fakturaadresse
Postnr.Poststed
E-post (MÅ FYLLES UT)
Telefon
Dato
Signatur
Organisasjonsnummer
Bestiller dato (ddmmåååå)
NEI TAKK, JEG ØNSKER IKKE OPPRINNELSESGARANTERT STRØM
(Se baksiden)
NEI TAKK, JEG ØNSKER IKKE HAFSLUND ONLINE PLUSS
(Se baksiden)
OPPSIGELSE AV STRØM OG NETTLEIE
Firmanavn
Bruk BLOKKBOKSTAVER - skjemaet leses maskinelt
Kontaktperson
Organisasjonsnummer
Adresse for sluttoppgjør
Postnr.
E-post
TelefonOppsigelsesdato (ddmmåååå)
Dato
Leveringsvilkår
Poststed
Signatur
013
Strømmen leveres i henhold til nettselskapets standardavtaler for tilknytning og nettleie og Hafslund Strøms leveringsvilkår som
du finner på www.hafslund.no/pluss.
Hafslund Online Pluss
Med vårt populære verktøy for energiovervåkning og energisparing,
får bedriften din full oversikt over forbruk og kostnader for alle bedriftens
strømmålere. I følge Enova kan små justeringer i energiforbruket medføre
5-10 % reduksjon i strømforbruket. For en gjennomsnittskunde kan dette
utgjøre mange tusen kroner i årlige besparelser.
Hafslund Online Pluss koster kun 60 kroner per måned og faktureres over
strømregningen. Se www.hafslund.no/pluss for priser og vilkår.
Maksprisgaranti
Med Maksprisgaranti betaler du aldri mer enn den til enhver tid gjeldende
maksprisgarantien. For kun 665 kroner per år, vil du alltid være sikret mot
de høyeste strømprisene.
EN NOR
P
SVARSENDING
Hafslund Strøm AS
Kundeservice
Svarsending 2017
0091 Oslo
OR
TA
.
P. P
LT
ST
GE
PO
Du kan enkelt og raskt gjennomføre bestilling og oppsigelse på www.hafslund.no/pluss.
E
TO B