Les her! - P7 Kristen Riksradio

NR. 3 - 2012 / ÅRGANG 28
Evangeliet til Tadjikistan
KONTAKTINFORMASJON:
P7 Kristen Riksradio
Skjenet 2
N-5353 STRAUME
+47 56 32 17 01
[email protected]
www.p7.no
Kontonr: 3000 13 01167
Org.nr: 988 755 109
ANSATTE:
Johnn R. Hardang
Radiopastor/daglig leder
[email protected]
Irene Krokeide Alnes
Programprodusent
[email protected]
Ole Andreas Wastvedt
Redaksjonssekretær
[email protected]
Olav Hardang
Teknisk ansvarlig
[email protected]
Marit Hauge
Miljø/Renhold
[email protected]
P7 MAGASINET:
Opplag: 8100
Layout: Ole A. Wastvedt
Design: creodesign.no
Trykk: Bodoni AS
P7 Magasinet gis ut fire
ganger i året og er et
informasjonsblad fra P7.
Brønnen er dyp
Leder
Jarle Haugland - styreleder
Vi leter - Jesus finner
Letende
Du sitter nå med et nytt blad av P7 Magasinet i hendene. Jeg håper
du vil oppleve oss som letende.
Ikke letende etter sannheten. For sannheten er Jesus Kristus, og
vi er blitt funnet av ham. Ikke en usikker leting etter budskapet vi
vil formidle, for vi har fått Guds ord som står fast til evig tid - og
som setter mennesker fri. Vi i P7 er ikke letende på en usikker
måte, fordi vi har vår tillit i ham som er universets Herre.
Men jeg håper at du opplever oss som letende, slik hyrden i Luk.15
lette etter sauen som var forsvunnet. Han forlot de 99, og lette
etter den som var kommet bort. Hyrden Jesus leter fortsatt. For
fortsatt er det noen som trenger å bli funnet. Og Jesus leter til han
finner dem.
Vi vil gå i Jesu fotspor. Vi vil lete til mennesker blir funnet av Jesus.
Derfor er Tadjikistan blitt vårt nye misjonsland. For kanskje - nei,
helt sikkert - er det mennesker der som Jesus vil frelse. Og radioprogrammene bringer budskap om himmelsk forsoning inn i nye
hjem og hjerter.
Letingen vår fører oss også til tv-skjermen, til produksjon av programmet «God søndag», som Inge Magnus Vasvik filmer for oss.
Via Frikanalen og Kanal 10 har vi tro på at Gud kan finne mennesker i norske stuer, til steder der evangeliet aldri før har blitt hørt.
Derfor har vi også ansatt Irene Krokeide Alnes, som nå skal bli med
oss i letingen etter mennesker som lever borte fra Gud. Vår bønn er
at dette nye programkonseptet er et viktig skritt i letingen, slik at
mennesker kan bli funnet og vunnet for Guds rike.
Vi leter - og med deg som medspiller blir vi flere på letelaget.
Takk for at du er med!
2
Andakt av Johnn R. Hardang
Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra
opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da
det levende vann fra? Joh 4,11
vi nå snakker om: Det handler om Bibelen!
La meg få lov å samle det jeg har å si om Bibelen på
denne måten:
Dette bibelordet er hentet fra en av de klassiske
bibelfortellingene: Jesu møte med den samaritanske
kvinnen. Og ordene er kvinnens svar på et tilbud
Jesus hadde gitt henne:
Det er en gammel brønn det her handler om.
Akkurat som Jakobs brønn utenfor Sykar. Den har
fulgt menneskene gjennom store deler av historien,
men er fremdeles åpen.
- Kjente du Guds gave, og visste du hvem det
er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde
du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.
Den er en god brønn. Den har aldri gått tom,
uansett skiftende omstendigheter og tørketider. Det
er sprukne brønner som går tomme. Ikke Bibelen.
Brønnen er dyp. Slik beskriver kvinnen Jakobs brønn
utenfor Sykar. Og når jeg nå tar fram disse tre
ordene i dag, har det et
par konkrete årsaker:
Den er fylt opp av rent og friskt vann. Den inneholder verken forurensede og skadelige ting, men
sunne, forfriskende og livgivende ord for alle
som leser den.
For det første: Jeg var
med som taler på Bibelkurset på Birkeland
også denne sommeren.
Noen få dager etter at
Bibelkurset var ferdig,
lå det et brev og ventet
på meg i postkassen.
Brevet var fra en eldre
dame, en av deltakerne på Bibelkurset.
- Brønnen er dyp, siterte hun. Og brevet var
fullt av takknemlighet for det hun hadde fått
høre under hele Bibelkurset: Friske, dyrebare,
livgivende sannheter fra Guds Ord.
Den må ikke bare betraktes. Den må benyttes!
Det er ikke nok å vite at det finnes en slik bok, full
av levende ord. Den må leses. Akkurat som du må
drikke av brønnen.
Jeg har en god brønn.
Og gode brønner har
alltid tilsig av friskt,
levende vann.
- Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst
igjen, sa Jesus om Jakobs brønn. Men så fortsatte han med å snakke om Bibelbrønnen:
- Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal
aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir
i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
Brønnen er dyp. Vidunderlige kilde!
For det andre: Ikke sjelden møter jeg mennesker
som spør: Johnn, hvordan klarer du å lage så mange
radioprogrammer? Hvor får du ideene fra? Og så
er du jo på TV - i tillegg til at du reiser omkring og
taler. Går du aldri tom for stoff? Svaret mitt handler
om denne brønnen: Jeg har en god brønn. Og gode
brønner har alltid godt tilsig av friskt, levende vann.
Eller, som den samaritanske kvinnen sa det:
Brønnen er dyp.
Disse tre ordene hadde jeg lyst å gi videre
til deg i dag: Brønnen er dyp! Og du forstår sikkert at det ikke er en alminnelig brønn
3
Reiseplan 2012
Radiopastor Johnn R. Hardang
NOVEMBER
OKTOBER
Inge
Magnus
Vasvik
DESEMBER
Ildsjel fra Bryne
P7s TV-satsing hadde aldri vært mulig uten
det nære samarbeidet som vi hele tiden har
hatt med ildsjelen Inge Magnus Vasvik
3.
Bergen, Formiddagstreff
Øygarden, Sangkveld
21.
Sotra, Høstmøte
27. til 28.
Lone, Forsamlingsweekend
28.
Sotra, Sangkveld
2. til 4.
Klepp, Bibelhelg
7. til 8.
Danmark, TWR Nordisk forum
14. til 18.
Mosby, Møteserie
30. til 2.
Nesttun, Bibelhelg
7. til 9.
Kyrkjekrinsen, Bibelhelg
12.
Bergen, Formiddagstreff
Tekst: Johnn R. Hardang / FOTO: Vasvik Media
Søndag 6. september 2009 gikk P7 for første gang
på lufta med God Søndag, et timelangt TV-program
som ble sendt på Frikanalen. Det betyr at vi i disse
dager feirer 3-årsjubileum for P7s TV-virksomhet.
I løpet av disse tre årene har vi produsert 120 ulike
programmer der hovedinnholdet har vært bibelundervisning, evangeliske møter og fin kristen
sang og musikk. 15. mai 2011 startet vi også med
sendinger på Kanal 10 Norge, og fra våren 2012 har
vi vært på lufta via TV 8, en lokal-TV-aktør som
først og fremst er aktiv på kabel-TV i Osloområdet.
Med dette har vi fått til en utrolig god distribusjon,
noe vi også registrerer på tilbakemeldinger og en
sterkt økende mengde av dvd-bestillinger.
P7s TV-satsing hadde aldri vært mulig uten det
nære samarbeidet vi hele tiden har hatt med Vasvik
Media – eller konkret: Ildsjelen Inge Magnus
Vasvik fra Bryne. Egentlig begynte dette en
søndagskveld i en privatbil på veg fra Jørpeland
til Stavanger Lufthavn Sola. Som radiopastor i
P7 hadde jeg vært hovedtaler på Fellesmøtene på
Jørpeland 15.-18.januar 2009. Og Inge Magnus
hadde vært der med sitt ene kamera og tatt opp
alle de fire møtene med tanke på dvd-produksjon.
4
Vi snakket om èn ting: Er det mulig å få dette
ut på TV? Åtte måneder senere var vi i gang!
Etter tre år med God Søndag, la oss spørre hvem han
egentlig er, og hvorfor han driver med det han gjør…
Inge Magnus, hvem er du egentlig?
- Jeg er bosatt på Bryne, hvor jeg har bodd hele
livet. Jeg er 55 år gammel, gift med Ann Elin,
og vi har to barn, Kari Anne og Mathias. Ellers
jobber jeg som instrumentingeniør i oljeservicefirmaet AIBEL på Forus utenfor Stavanger.
Har du alltid hatt interesse for media?
- Ja, det må jeg nok si. For konfirmantpengene
mine kjøpte jeg bl.a en kassettspiller med mikrofon,
som jeg tok med til bedehuset Saron. Jeg satte meg
bak i salen og tok opp en masse taler. I tillegg til
dette reiste jeg ut sammen med min familie og
tok opp talene til min bestefar, Mathias Vasvik.
Så i 2002 kom minidiscene, noe som betydde en ny
verden, rent lydteknisk. Men det var fortsatt kristen
forkynnelse jeg gjorde opptak av. Jeg har i
dag nesten tusen slike originalopptak. I 2008
begynte jeg med kamera, video og dvd-produksjon.
Har du alltid vært en kristen?
- Her er svaret ja. Jeg er vokst opp med alt dette,
og beskriver meg selv som et lykkelig frelst
menneske!
Hvorfor gjør du alt dette opptaksarbeidet?
- Ja, her er det vel to ting det handler om:
På den ene siden er jeg interessert i det tekniske
- det gjelder både lyd og bilde. Jeg koser
meg med det, selv om resultatet ofte kan bli
lange kvelder og korte netter. På den andre siden
er det selvsagt innholdet som er det viktigste.
Jeg tror jeg kan si at dette har blitt som et kall
for meg: Å ta vare på og formidle Guds levende,
uforglemmelige Ord til kommende generasjoner!
Du reiser stadig rundt og tar opp, og det er Bibelen hele tiden. Hva er det for noe med denne boka?
- Når vi snakker om Bibelen, er det sannheten det
dreier seg. Verken mer eller mindre. Bibelen er
Guds levende, ufeilbarlige Ord som er til å stole
på i alt den uttaler seg om. Selv tror jeg på verbalinspirasjonen og har full tillit til alt det som står i
Bibelen. Fortjener ikke en slik bok og et slikt budskap å bli formidlet videre til stadig nye mennesker?
Grafiske tjenester
– fra idé til resultat
www.bodoni.no
5
Pamirfjellene sørøst i tadjikistan har noen av de høyeste
toppene i verden utenfor himalaya
Tadjikistan er et av de viktigste transittlandene
for afghansk narkotika til Russland og til de
vestlige landene. Dette har ført til at alkoholog narkotikaforbruket er stort, og er blitt en
av de største utfordringene landet står ovenfor.
Tadjikistan er et land med høye fjell og fruktbare daler. Folket bor spredt i daler og fjellbygder,
og mange områder er vanskelig tilgjengelige.
Noen bor i regioner som er helt avskåret fra
resten av verden det meste av året, på grunn
av snødekte og ufremkommelige fjellområder.
Da er radioen et viktig kommunikasjonsmiddel.
TWRs kristne radioprogrammer spiller en viktig
rolle i arbeidet med å spre evangeliet om
Jesus Kristus i dette landet. Det arbeides
også med å etablere relasjoner og kontakter med
lokale kirker og husmenigheter. Slik ønsker
en å ta opp kampen mot islam, og sammen
med lokale kristne fullføre oppdraget med
å gjøre alle folkeslag til Jesu Kristi disipler.
Radiomisjon i Tadjikistan
Tadjikistan er et land med mye fjell. Nesten 93 % av landet er dekket av fjellkjeder. Pamirfjellene
sørøst i landet har noen av de høyeste toppene i verden. Dette gjør det spesielt vanskelig å nå dette
landet med evangeliet om Jesus Kristus. Da er radioen et viktig redskap.
Tekst: Ole Andreas Wastvedt / Foto: Istockphoto
P7 ønsker at minst 10 % av alle inntekter skal være
støtte til det internasjonale kristne radioarbeidet
som TWR (Trans World Radio) driver. P7 har
i flere år gitt økonomisk støtte til radiomisjonsprosjekter i både Sør-Amerika, Nord-Afrika,
Midt-Østen og i Europa. Og med den inntektsøkningen P7 har opplevd de siste årene, så vi i 2011
muligheten for å gå inn på enda et nytt misjonsfelt.
I samarbeid med TWR ble fjell-landet
Tadjikistan nord for Afghanistan i Sentral-Asia
valgt.
6
Tadjikistan har mellom sju og åtte millioner innbyggere. Mer enn halvparten av disse (59%) regnes
fortsatt som unådde folkegrupper med evangeliet
om Jesus Kristus. 94 % av befolkningen er
muslimer, og islam har de siste 20 årene økt
betydelig. Tusenvis av nye moskeer er bygd,
spesielt etter at borgerkrigen tok slutt i 1997.
De fleste er sunnimuslimer, men det er også et
betydelig antall sjiamuslimer. Bare 1% er kristne,
og de fleste tilhører den russisk ortodokse kirken.
Kun 0,1% regnes som evangeliske kristne, ifølge
Operation World. Derfor er Tadjikistan ei stor
misjonsmark.
Guds kirke i landet er levende og vokser,
men dessverre opplever mange av de kristne å
bli forfulgt for sin tro. Offisielt er det religionsfrihet i landet, men det er kun den russiskortodokse kirken som er anerkjent av staten.
Kristne fellesskap overvåkes, spesielt de som
består av innfødte tadjikere. Og på grunn av den
økende islamske innflytelsen i landet, legges det
mer press på kristne med islamsk bakgrunn.
Nye lover i landet medfører også økte restriksjoner og vanskeligheter. I 2011 ble det blant annet vedtatt en lov som forbyr å undervise barn
og unge under 18 år i kristen tro. Denne loven
gjelder all religiøs undervisning, også den islamske,
så en vet ikke helt hvordan dette vil bli praktisert
og slå ut. Men signalene er skremmende.
Mange kristne har etablert cellegrupper eller
huskirker hvor de er samlet i små grupper der de har
åndelig fellesskap med hverandre og lærer om Jesus
Kristus. P7 har gått inn og gir støtte til et ukentlig
huskirke-program på radio, med det viktige
formålet å hjelpe, lede, undervise og utdanne
nye kristne ledere til alle disse huskirkene.
Programserien er allerede på luften, et 15
minutter langt program, som blir sendt hver
onsdag fra TWRs sterke AM sender, plassert
øst i Sentral Asia. På denne måten er vi i stand
til å nå inn i Tadjikistan med evangeliet om Jesus
Kristus - med sterke og klare signaler.
FAKTA:
• Tadjikistan er det minste landet i Sentral Asia,
og er en av de tidligere sovjetiske republikkene som fikk selvstendighet etter Sovjetunionens fall på 1990-tallet.
• Landet grenser til Afghanistan, Kina,
​K irgistan og Usbekistan.
• Befolkningsmajoriteten i landet er muslimer,
og dette er et av de fattigste landene av de
tidligere sovjetstatene.
SG Armaturen AS
P.O. Box 105
N-4792 Lillesand, Norway
SG Armaturen
AS 84 84
Tel.:
+47 37 26
P.O. Box 105
Fax:
+47
37Norway
26 84 94
N-4792
Lillesand,
Tel.: +47 37 26 84 84
[email protected]
Fax: +47 37 26 84 94
[email protected]
www.sg-as.no
www.sg-as.no
Harvald Finans AS
Apotekergata 9
6004 Ålesund
Harvald
Finans AS
(3 etg)
Apotekergata 9
6004 Ålesund
Tel: +47 70 10 19 70
(3.etg)
Tlf: +47 70 10 19 70
Foto: Jo Michael
www.harvaldfinans.no
www.harvaldfinans.no
7
Sommeren 2012
Bibelkonferanse, bibelkurs og sang- og musikkfestival
Så ligger enda en P7-sommer bak oss. Her kommer noen glimt fra de arrangementene vi har
vært engasjert i…
VEKKELSE PÅ FRAMNES
3.-8.juli arrangerte Bladet Evangelisten sin
årlige Bibelkonferanse på Framnes i Norheimsund, med 350 deltakere på plass. Av disse var
det mer enn 80 barn til stede - og nesten 50
tenåringer. P7 er engasjert i denne Bibelkonferansen på flere måter: Radiopastor Johnn R.
Hardang er en av de faste talerne. Vi er til stede
med eget salgsbord, der mange av P7s produkter
blir lagt fram for salg. Og vi er der med et
filmteam som tar opp alt som skjer, med tanke på
produksjon av nye God Søndag – programmer.
Helt spesielt dette året var det som skjedde
blant tenåringene. Ti tenåringer ba om hjelp i
frelsesspørsmålet og gjorde livets viktigste valg:
De bestemte seg for å følge Jesus! Ingen av oss som
var involvert i det som skjedde er i tvil: Dette året
opplevde vi vekkelse på Framnes!
FLOTT BIBELKURS PÅ BIRKELAND
10.-15 juli var P7 medarrangør i det årlige Bibelkurset, som også denne sommeren var lagt til Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland. Ca 150 faste
deltakere – der hver tredje deltaker var barn eller
tenåringer. Også her er P7 sterkt involvert i det
som skjer: Radiopastor Johnn R. Hardang var
en av talerne, teknisk ansvarlig styrte lyd og er
ansvarlig for alle cd-opptakene, Vasvik Media
filmet også her alt som skjedde med tanke på
God Søndag på Frikanalen og Kanal 10 Norge.
Og mange av P7s produkter var lagt fram for salg.
Nytt av året var en større og bredere satsing på
tenåringene, et initiativ vi ønsker å utvikle enda
8
mer i årene som kommer. Også i 2013 blir det
Bibelkurs på Birkeland i uke 28, altså 9.-14.juli.
Sett av denne uka og meld deg på!
KRISTEN SANG OG MUSIKKFESTIVAL
I TRØNDELAG
I helga 31.august – 2.september ble det for første
gang arrangert Kristen Sang og Musikkfestival i
Trøndelag, en direkte oppfølging av Evangeliske
Sanger på Sunnmøre. Fredag og søndag var det
lagt opp til Sang og Musikkmøter i Sakshaug
kirke på Inderøy, mens lørdagen var satt av til
to store konsertarrangement på Verdal Videregående Skole. På det meste var 700 mennesker
til stede på festivalen, et arrangement som nok
overgikk det arrangørene hadde våget å håpe
på – både når det gjelder programinnhold,
oppslutning og økonomi. Til sammen ble det gitt
kr 97 000 i kollekt, og overskuddet fra kollekter
og matsalg blir fordelt likt mellom P7, Bibler
til Kina og Marita-Stiftelsen. Marit og Irene,
Valderøykvartetten, Hans Inge Fagervik og en
rekke lokale aktører deltok med sang. Radiopastor i P7 Johnn R Hardang hadde ansvaret
for forkynnelsen. I september 2013 blir det igjen
Evangeliske Sanger på Sunnmøre, der også P7 er
med som en av de sentrale aktørene.
Marit Hauge 50 år
TORSDAG 23. AUGUST FYLTE MARIT HAUGE 50 ÅR
Dagen ble feiret
med åpent hus på
Knappskog. Marit
er ansatt i P7 i 20%
stilling med tanke
på
miljøarbeid
og renhold, men
er radioaktiv på
langt flere arenaer
enn dette: Hun har vært fast medlem i styret for
Kystradioen AS siden 2009. Hun er programleder og hovedansvarlig for Sotra Indremisjons
sendinger på Kystradioen, og deltar ellers som
fast sanger på mange av P7s arrangementer.
Marit er utdannet sykepleier og ansatt i 75%
stilling i Øygarden kommune. Hun er ellers
engasjert i ulike former for misjonsarbeid både lokalt, regionalt og sentralt. Marit driver
barnekor og bedehusarbeid på Knappskog, er
aktiv i Midthordland Indremisjon, og varamedlem til Forbundstyret i Indremisjonsforbundet (ImF). Det er ikke vanskelig å finne
gode ord for det Marit står for: Aktiv, trofast, dyktig og tjenestevillig – en gledesspreder
som kan brukes til det meste i kristent arbeid.
Styret og staben i P7 gratulerer med 50 årsdagen!
Vi takker for tjenesten du utfører og ønsker Guds
velsignelse over livsreisen fortsatt!
Økonomien
FRA UNDERSKUDD TIL OVERSKUDD
Vi skrev litt om økonomien i forrige nummer
av P7 Magasinet. For første gang siden 2005
opplevde vi i april og mai dette året å ha røde tall
i regnskapet. Situasjonen var på ingen måte dramatisk, men skapte en viss usikkerhet - og noen
likviditetsmessige utfordringer. I dag er det fint å
kunne meddele at vi igjen er tilbake i økonomisk
balanse. Pr 31. juli var det ikke lenger underskudd,
men et mindre overskudd på driften på kr 20 500,Tallene for august er ennå ikke klare, men så
langt vi kan bedømme ser det også her ganske
bra ut. Varm takk til alle dere som er med og bærer
P7 - både i forbønn og økonomi! Varm takk for
alle gode håndtrykk også de siste månedene!
Se vårt TV-program
«God Søndag» på:
Canal Digital
Søndag kl. 11 - 12 og 17 - 18
RiksTV og Altibox
Søndag kl. 12 - 13 og 14.30 - 15.30
Programmet kl. 14.30 videresendes på ____
i Oslo, Akershus og Østfold
Get og Canal Digital
Tilbakemeldinger
Takk for det fantastiske arbeidet dere
gjør. Jeg jobber verden over og er ofte
borte 2-4 uker om gangen. Da kommer
Vindu mot Livet på deres hjemmesider
godt med. Da er det høytidsstund på
hotellrommet :) Tusen takk!
Knut
Tusen takk for en fin kanal. Jeg fikk
vite om deres kanal ved en tilfeldighet.
Flott at en kan sende inn ønsker. Hører
på denne kanalen hver dag.
Sven Magne
Takk for gode og lærerike program i
radio og TV. Hilsen ivrig radiolytter.
Kjellaug
Følg P7 på Facebook, og
gi din tilbakemeling til oss!
9
Butikk
Svarkupong:
Produktene kan
bestilles i vår nettbutikk:
www.p7.no/butikk
på e-post: [email protected]
eller på tlf: 56 32 17 01
Lytt til P7 sine program hele
døgnet på www.p7.no!
Radiobølger uten grenser
Bok av Asle Hetlebakke i samtale med Åge Nevland
PRODUKT NR.: 3018 / PRIS: KR 248,-
Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet. Radioen
ble ganske snart også tatt i bruk for
å forkynne Guds budskap til menneskene. Åge Nevland ble ansatt i
Norea Radio i januar 1957. Hele sitt
yrkesaktive liv har han vært engasjert i kristent radioarbeid. I 2001 ble
han pensjonist, men har helt fram til i
dag vært aktiv i P7 Kristen Riksradio.
I denne boken forteller han om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet.
Vekter! Hvor langt på natt?
God Søndag på DVD
PRODUKT NR.: 9019 / PRIS: KR 400,-
Helga 13.-15. januar 2012 arrangerte
bedehusene på Brusand, Ogna og
Sirevåg felles bibelhelg der det ut fra
Bibelen ble satt søkelys på tiden fram
imot Jesu gjenkomst. I fire bibeltimer
ble følgende tema belyst: Søvnens tid,
Endetidstegnene, Nøkler til Johannes
Åpenbaring og Våkn opp du som
sover.
Dette samlecoveret inneholder
redigerte TV-opptak av alle de fire
bibelsamlingene på DVD.
10
God Søndag
Ukentlig TV-program som
sendes på Frikanalen og
Kanal 10 Norge
Vindu mot Livet
med Johnn Hardang
Bibelundervisning
Veien gjennom Bibelen
med Åge Nevland
Bibelgjennomgang
Nistepakka
Korte andakter
Forskjellige andaktsholdere
Sanger vi aldri glemmer
med Johnn Hardang
Ukentlig radioprogram om
historien bak forskjellige
kristne sanger og salmer
Mediekommentaren
Ukentlig mediekommentar
fra Familie & Medier
Kamilla og Tyven
med Nina Sagdal
Barneprogram basert på
bøkene om Kamilla og tyven
av Kari Vinje
Evangeliske sanger på web
24/7 Webradio
P7 har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte
P7 regelmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med oss.
Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal.
God Søndag på DVD
Konsert - Evangeliske
sanger på Sunnmøre
Når du undertegner AvtaleGiro med P7 på kr 100,- (eller mer) pr mnd
eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave.
Sett et kryss om du velger Evangeliske sanger på Sunnmøre på DVD,
boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD.
Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver.
Bok
O STORE GUD
Mitt personnr. er:
Maksimalt fradragsbeløp er 12 000 kroner. Gaver utover dette betraktes som
en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til
selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år.
P7 har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og
garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.
Ja, jeg vil være med!
Vindu mot
Livet på CD
STEINENE
TALER
Svarkupongen sendes til:
P7, Skjenet 2, 5353 Straume
Fast betalingsoppdrag
Kreditkontonr.:
3000 13 01167
NAVN:
ADR.:
POSTNR./STED:
Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7
Jeg vil støtte med kr.
Hver mnd
Hvert kvartal
Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden.
Jeg ønsker at trekket skal skje den
(Må være mellom den 15. og 25.)
Jeg har gjort meg kjent med
avtalevilkårene for AvtaleGiro
(www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf)
Belast kontonr.:
Kristen pop musikk på web
24/7 Webradio
STED/DATO:
Våre radioprogrammer
sendes på lokalradioer
over hele landet.
KID (fylles ut av P7)
dagen i måneden.
UNDERSKRIFT:
11
Husk å melde adresseendring til oss!
Telefon: 56 32 17 01
[email protected]
Returadresse:
P7 Kristen Riksradio
Skjenet 2, N-5353 STRAUME
Her kan du lytte til P7 Kristen Riksradio
RadioStedInternett
Budstikka Radio Nord-Trøndelagwww.budstikkaradio.no
Bygderadio Vest Søre Sunnmørewww.bygderadiovest.no
Drangedal Nærradio
Drangedal
Evangeliets Røst Kristiansandwww.evangelisten.no
Gimlekollen RadioKristiansandwww.gimra.no
Hallo KragerøKragerøwww.hallokragero.no
Hjalarhornet Radio
Seljord, Kviteseid, Nissedal
www.hjalar.no
Larvik Kristne RadioLarvikwww.larvikkristneradio.no
MisjonsradioenArendalwww.nbradio.no
Misjonsradioen Grimstadwww.misjonsradioen.no
Kontakt RadioSandefjordwww.salemsandefjord.no
Kristen Nærradio Haugaland
Haugesund, Karmøy
www.radioen.net
KystradioenBergen, Sotra, Øygardenkystradioen.no
Mediagruppen Grenland
Skien, Bamble, Porsgrunn
www.radiogrenland.no
NOREA Radio OsloOslowww.norea.no
Nytt Liv MediaStavangerwww.nyttlivmedia.no
Radio DSF Midt-Finnmark, Tana, Vadsø
www.radiodsf.no
Radio EvjeEvje
Radio FaktumStavanger
Radio Filadelfia Drammenwww.radiofiladelfia.no
Radio Filadelfia Kristiansand Swww.filadelfiakristiansand.no
Radio FitjarFitjarwww.fitjar-bedehus.no
Radio FolgefonnOdda, Vosswww.radiofolgefonn.no
Radio Kvinesdal Kvinesdal, Flekkefjord
www.radiokvinesdal.no
Radio LolandVennesla, Ivelandwww.radiololand.no
Radio Lyngdal Lyngdal, Farsundwww.radio-lyngdal.no
Radio PR Nordhordland, Osterøy
radiopr.no
Radio PS Moldehome.c2i.net/sion
Radio Rauma
Nordmøre og Romsdal
www.radiorauma.no
Radio Vest-Telemark
Vinje, Tokke, Fyresdal
www.radiovt.no
Radio Samson
Stord, Bømlo, Kvinnherad, Os
www.indremisjonen.no
Radio Sentrum Ålesundwww.radiosentrum.no
Radio Stryn Strynwww.fjordingen.no
Radio Toten Raufosswww.radiototen.no
Radio Øst Østfoldwww.radio-ost.no
RadiOs Samnanger,Os, Fusa, Austevoll
www.radios.no
Radio Osterøy
Nordhordland, Osterøy
Radio 7 NorgeNettradiowww.radio7norge.no
Våler NærradioVålerwww.vaalerradio.net
Du kan også lytte til våre programmer på www.p7.no