Last ned Stein Aabøs kronikk i Dagbladet som omtaler Gøran

MENINGER 3
ONSDAG 12. MARS 2014
Nyhetsredaktør: Frode Hansen [email protected]
Digitalredaktør: Hildegunn Soldal [email protected]
Politisk redaktør: Marie Simonsen [email protected]
Kulturredaktør: Geir Ramnefjell [email protected]
Redaktør: Jo Randen [email protected]
Redaktør: John Olav Egeland [email protected]
Jeg synes vi skulle stilt opp i onepiece alle sammen.
Siv Jensen, finansminister (Frp),
om regjeringens antrekk under budsjettforhandlingene. (Dagbladet)
Siv Jensen lover kutt og skattelettelser, men ikke så mye som hun snakket om før
valget. I lønnsoppgjøret slåss partene om hvor lite de skal bruke, skriver Stein Aabø.
Ideologi og praksis
KOMMENTAREN
Stein Aabø
[email protected]
DET ER EN TID for alt. En for å
vinne valg, en for å styre landet.
En til å love bedre pensjonsordning, en til å forhandle om den.
Både på det politiske plan og i
oppgjøret mellom arbeidslivets
parter er vi inne i en ny fase. Nå siger realitetene inn over de ansvarlige. Nå skal tilliten og ressursene
forvaltes på beste måte. Det ideologisk fyrige blir erstattet av pragmatisme og det muliges kunst.
DEN TIDLIGERE , mangeårige
statsminister i Sverige, sosialdemokraten Göran Persson, var på
snarvisitt i Oslo denne uka. Han
kastet glans over en markering av
fusjonen mellom kommunikasjonsbyråene JKL og MSLGroup
ved å holde et foredrag om norsk
og svensk politikk. Et av hans
sentrale poenger var hvordan de
store partiene både på svensk og
norsk side hadde nærmet seg
hverandre. På begge sider av kjølen har sosialdemokratene gjennom åra blitt mer markedsorientert og slik sett nærmet seg høyrepartienes ideologi. På begge sider
har de store høyrepartiene beveget seg mot sentrum, altså til venstre for sin opprinnelige posisjon,
for å vinne velgere. Det var en
vinneroppskrift for Moderaterna
i 2006 og har gitt partiet åtte
års regjeringsmakt hittil. Det var
en vinneroppskrift for Erna Solbergs Høyre i Norge og har brakt
henne i regjeringsposisjon her.
DET SISTE ER at svenske Moderaterna nå ikke lenger lover skattelettelser. Stadig flere av velgerne
ser nå behovet for sterkere statlig
og kommunal styring og høyere
skatter. Dessuten går det trolig
mot et regjeringsskifte ved det
svenske valget i høst. Det er vanskelig å bli gjenvalgt for tredje
gang, enten vi snakker om en
norsk rødgrønn regjering eller en
svensk blå.
AT DE STORE partiene likner stadig mer på hverandre er ifølge
Persson ikke bare av det gode. Det
kan gi grobunn for det som verre
er. Ekstreme partier. Ved siste
valget fikk Sverigedemokratene
inn en gruppe i Riksdagen og har
plutselig fått innflytelse og blitt
mer synlig. Her hjemme er Fremskrittspartiet kommet i regjering
og leder nå budsjettforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell. Persson sammenliknet ikke de to partiene. Han har for inngående
kjennskap til både historien og
politikken til det. Snarere uttrykte han spent forventning til hva
Siv Jensen kunne få til i sin nye
rolle. Han beskriver henne som et
«utpreget politisk dyr» som nå har
fått det vanskeligste oppdraget i
landet. Mister man grepet på finansministerposten, glir man,
ifølge Persson, raskt ut av politikken. Særlig vanskelig er det å være
finansminister fra et parti som i
opposisjon har vært høyrøstet og
pekt på enkle løsninger. Det koker alltid ned til tallstørrelsene.
Kristin Halvorsen klarte det. Og
både Kristin Halvorsen og Siv
Jensen er dyktige politikere, ifølge Persson.
SÅ HAN ER SPENT , i likhet med
alle oss andre. Vil Siv Jensen
lykkes? Hva finner de for øvrig
på der oppe på Hurdalssjøen?
Hvor mange milliarder oljekroner
kan de tillate seg å bruke, nå når
normen er blitt 3 prosent og ikke
4 prosent? Hvor store midler
kan de frigjøre ved å forenkle og
effektivisere? Hvor store skattelettelser kan gjennomføres?
Hvem skal nyte godt av dem? Vil
det både bli lavere formuesskatt
for de formuende og økt minstefradrag for folk flest? Hvor mange
nye arbeidsplasser blir det av kutt
og såkalt vekstfremmende skattelettelser?
SAMTIDIG , i Oslo sentrum, driver partienes politiske stedfortredere i arbeidslivet med vanskelige
forhandlinger. Deres utgangspunkt er det absolutt vanskeligste. Arve Bakke i Fellesforbundet
og hans motpart i Norsk Industri,
Stein Lier-Hansen, krangler om
temaer som er ideologisk betente.
Bakke ønsker en kollektiv løsning
for tjenestepensjon, mens LierHansen har avvist dette kategorisk og prinsipielt. Men under
starten av tariffoppgjøret mandag, sa Lier-Hansen til Klassekampen: «Dette er et komplisert
spørsmål, det er viktig at vi nå setter oss ned og drøfter dette».
Noen av oss har jo ant at herrene
har snakket sammen. Uansett må
det tolkes som en åpning, fra den
prinsipielle motstand til den
pragmatiske løsning. Viser tenkningen seg å være til beste for beg-
ge parter, en vinn-vinn-situasjon, blir menneskeheten brakt et
ørlite skritt framover.
ENTEN regjeringen er rød eller
blå, står den overfor de samme utfordringer: En storbybefolkning
som trenger flere boliger enn de
som eksisterer og er under bygging. En distriktsbefolkning som
i stigende grad lurer på om det er
mulig å leve utenfor storbyene.
En befolkning som trenger velferdsytelser, enten de bor i store
eller små kommuner. En ungdomsgenerasjon som står i fare
for å bli arbeidsledige eller få et
løst forhold til arbeidslivet, og
dermed til banken. I et slikt landskap er praktiske løsninger bedre
enn ideologiske.