Les hele hørselvern testen her

JEGERTEST
Tekst og fotoS:
JEGER
Hørselsvern
ABRAHAM N. GRIMSTVEDT
KARAKTER
Karakterskalaen vi bruker går fra
1
KARAKTER
som er dårligst, til
6
som er best.
tester
Hørselvern
74
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
Å skyte med rifler som
utsetter ørene dine for en
smell på 160 dB og mer
uten noen form for vern av
hørsel, er vel det man på
godt norsk kaller galskap.
Skyter du uten hørsel­
vern på en bane hvor det
i tillegg smeller på begge
sider av deg, vil du t­ rolig
bli medlem av «hææ-­
klubben» altfor tidlig.
75
JEGERTEST
Hørselvern
I dag har veldig mange lyddemper på rifla, men det er på langt
nær alle disse som demper lyden nok til ikke å være skadelig for
hørselen. Særlig om du skyter med et eller annet magnumkaliber
kan det ofte være nødvendig med hørselvern i tillegg dersom du vil
være på den sikre siden. Noen vil nok mene at dette er for pinglete og
overdrevet, mens andre alltid beskytter hørselen så mye som mulig til
enhver tid. Det får selvsagt være opp til hver og en, men jeg kan vel
ikke skjønne at det er så veldig tøft å bli tunghørt eller få tinnitus?
På skytebanen er det ikke alle som har lyddemper på rifla, så da
må man ty til et godt hørselvern, ørepropper eller helst begge deler.
Jeg vil i hvert fall helst bruke hørselvern som demper minst 30–35dB
SNR, eller så mye som mulig. De siste årene har jeg brukt elektroniske hørselvern på skytebanen, men noen av dem demper for lite, så
da har jeg puttet inn noen gode ørepropper i tillegg.
De aller beste øreproppene
har faktisk en oppgitt demping
på helt opp til 39 dB SNR.
Bruker du ørepropper i tillegg
til hørselvern, er du sikker på
å beskytte hørselen godt nok.
Dette høres kanskje overdrevet
ut, men jeg har fått så mange
smeller opp gjennom et langt jegerliv at jeg tar ikke sjansen på
å miste det lille som er igjen av
hørselen. Jeg liker både fuglesang og musikk ... På en Afrikajakt nylig brukte sønnene mine
elektroniske hørselvern som
dempet 26 dB SNR, men når de
skjøt med .300Win. Mag. (uten
lyddemper) klaget de på at
smellen ble plagsom selv med
hørselvern på. Det viser vel
egentlig at det trengs mye mer
demping enn 26 dB, særlig ved
bruk av magnumkaliber uten
lyddemper.
Både på rifle- og haglejakt
bruker jeg elektroniske hørselvern, selv om det ofte blir litt
klamt og også litt vanskeligere
å avgjøre akkurat hvor lydene
kommer fra. Men det er bedre
å høre litt feil innimellom enn
nesten ikke høre i det hele
tatt, eventuelt høre den samme pipetonen hele tiden som du gjør
med tinnitus. Når jeg har jaktet i Afrika har jeg for det meste brukt
elektronisk hørselvern. Å gå med hørselvernet på hele tiden i 30–40
varmegrader er rene torturen, så jeg går med hørselvernet i handa og
setter det på når vi får øye på viltet. Når jeg går med det i handa, er
jeg sikker på at jeg husker å sette det på – for jeg må innrømme det
har hendt at jeg har skutt med hørselvernet plassert ovenfor ørene en
gang jeg fikk det litt for travelt. Da hjelper det svært lite!
De fleste jegerne har vel lyddemper på rifla i dag, men det er ikke
alle land som tillater det. Skal du på jakt i et sånt land, er du også
avhengig av hørselvern, eller du burde i hvert fall være det.
Hva er et godt hørselvern? På skytebanene ser man mye rart
når det gjelder hørsel­vern, og ofte virker det nesten som om noen
mener det er nok at det heter hørselvern og er uvesentlig hvor mye
det demper. Jeg har sett eksempler på hørselvern som knapt nok er
brukendes til å dempe smell fra salongen, og selvsagt helt ubrukelige
på skyte­banen. Hva er så et godt hørselvern?
Første bud er at det demper godt, og jeg vil som nevnt helst ha et
hørselvern som demper 30–35 dB SNR og mer. Noen få dB fra eller til
76
er ingen bagatell dersom du tror det, for «bare» 3 dB er en fordobling
eller halvering av lyden!
Elektroniske hørselvern demper vanligvis litt dårligere, så da ville
jeg bruke et av de elektroniske som demper best og bruke ørepropper i tillegg på skytebanen. Det samme kan vel sies om små og flate
hørselvern, for det er logisk at større og tykkere hørselvern demper
mer, noe de gjør.
Andre bud må være at hørselvernet er behagelig å ha på over
lengre tid og at det ikke ligger i veien for kolben på rifle eller hagle.
I tillegg til at hørselvernet er behagelig på, må det også tette godt og
passe stramt rundt hele øret. Blir det glipper mellom hørselvern og
hode demper det mindre, og hørselen blir ikke godt nok beskyttet. At
du har øvre del av hørselvernet over capsen eller lua kan være nok til
at det ikke tetter godt og beskytter så bra som det skal.
Peltor (Landrø/www.landro.no og Norma as/www.norma.as)
Peltor H 515FB Bull’s Eye 1
Vekt: 190 g Demping SNR: 27 dB Pris: Kr 240,-
• Be­hagelige,
tar liten plass
i lomma. Demper
brukbart i forhold
til størrelsen.
Kommentar: Ikke for magnum uten
lyddemper eller ørepropper. Kanskje
hørselvern for leirdueskytteren?
• Kunne
dempet
litt mer.
3.5
Peltor Kid 510AK
Peltor Tactical XP MT 1H7F2
Vekt: 177 g Demping SNR: 27 dB Pris: Kr 165,-.
Vekt: 410 g Demping SNR: 31 dB Pris: Kr 1850,-. Funksjoner: Varsler
om dårlig batteri, slår seg automatisk av etter 2t. Kan også kobles
til jaktradio, med og uten mikrofon.
Kvinnestemme sier ifra hva du stiller, og om
du stiller lyden opp eller ned.
• Gode og
behagelige
Kommentar: Beste aktive hørselvern.
elektroniske hørsel­
vern. Demper godt
til å være elektro­
nisk. Knapper lette
å finne og betjene.
• Gode og
behagelige,
tetter godt.
Kommentar: Ørepropper i tillegg dersom
nær skyttere. Behagelige og med fancy
farge som kanskje gjør at barn vil like å ha
dem på.
• Kunne
dempet
litt mer.
• Kunne
dempet enda
litt bedre.
KARAKTER
KARAKTER
4
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
• Kan kobles
til jaktradio,
med og uten
mikrofon.
Tar liten plass.
Kommentar: For haglejegeren. Ikke for
magnumskyttere eller på skytebanen uten
ørepropper eller lyddemper.
KARAKTER
4
NRR og SNR. Som du vil se, er det brukt to forskjellige målemetoder. Produktene fra Midway er målt i NRR (Noise Reduction Ratings),
som er den mest brukte amerikanske metoden, mens SNR (Signal to
Noise Ratio) er målingen som blir brukt innen EU. Det finnes visstnok
ingen enkel måte å sammenligne disse to måleverdiene på da det blir
brukt forskjellige standarder og metoder. Men som et eksempel så
demper Howard Leight 25 dB SNR og 23 dB etter NNR-måling.
Vekt: 325 g Demping SNR: 26 dB Pris: Kr 1450,-. Funksjoner: Varsler
om dårlig batteri, slår seg automatisk av etter 2 t. Kan koples til
jaktradio.
• Litt vanske­
lig å finne
knapper til av/på og
justering av lyd. Litt
dårlig demping.
KARAKTER
Selv om det på langt nær er viktigst, så bryr mange seg om batterilevetid og automatisk stenging på de elektroniske hørselvernene. Pris er
dessverre også et viktig punkt for mange når de velger hørselvern, men
noen hundrelapper eller selv et par tusen for å redde hørselen kan vel
ikke være noen upris? Prisen er det siste jeg ville bry meg om i hvert
fall dersom hørselvernet demper godt, så den har jeg ikke tatt hensyn
til i denne testen. Kroner og øre burde være likegyldig når det er snakk
om å redde noe så verdifullt som hørsel. Billige hørselvern som demper
så lite at du risikerer å ødelegge hørselen er på langt nær fornuftig.
Det er mange typer og modeller å velge mellom både av elektroniske og vanlige passive hørselvern, så etter noen telefoner og mailer
fikk jeg tilsendt et utvalg hørselvern til test.
Peltor Sport Tac
5
Peltor Optime 3 H540A
Vekt: 300 g Demping SNR: 35 dB Pris: Kr 240,-.
Bilsom (Schou Våpen / www.schouvapen.no)
Bilsom Leightning
Vekt: 170 g Demping SNR: 25 dB Pris: 280,-.
• Demper
godt og er
behagelige.
• Ingenting
som går ut
over hørselen.
KARAKTER
6
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
Kommentar: Billig og god måte
å spare hørselen på. En favoritt.
Beste passive.
• Lette og
behagelige.
Sammenleggbare.
Kommentar: Passer ikke for magnum uten
ørepropper i tillegg. For leirdueskytteren.
Testens letteste hørselvern.
• Demper
litt lite.
KARAKTER
3.5
77
Hørselvern
Bilsom Impact Sport
Remington Lightweight M-31
Vekt: 290 g Demping SNR: 25 dB Pris: 1250,-. Funksjoner:
Elektroniske og slår seg automatisk av etter 4 t.
• Behagelige
og sammen­
leggbare med enkel
justering av lyd­
styrke. Kan koples
til radio.
Kommentar: Ikke for magnumskyttere. Bør
bruke ørepropper i tillegg på skytebanen.
Passer kanskje best for haglejegere.
• Lette og
meget gode
hørselvern. Tetter
godt med god dem­
ping.
KARAKTER
Radians Terminator
Browning Buckmark
Kommentar: Anbefaler ørepropper i tillegg
på skytebanen.
• Tetter godt
og klemmer
passe hardt. Tar liten
plass. Demper godt i
forhold til størrelsen.
• Kunne
dempet enda
litt bedre.
Vanskelig å justere.
• Litt uhånd­
terlig. Kunne
dempet enda litt
bedre.
KARAKTER
KARAKTER
3.5
Oppsummering. Om du vil ha elektroniske
eller vanlige passive hørselvern er en smakssak, eller det er vel kanskje helst snakk om
hva du trenger. De beste passive hørselvernene demper bedre enn de elektroniske, så på
skytebanen er det klart best for hørselen med
dem. Dersom du føler at du må ha elektro­
niske hørselvern for å høre både standplassleder og folk du vil prate med, ville jeg brukt
de med så god demping som mulig og i tillegg
bruke ørepropper. Hører du da dårlig, er det
bare å skru opp volumet. Straks det smeller,
demper det elektroniske hørselvernet lyden
automatisk.
Også på jakt er det viktig med hørselvern,
særlig dersom du jakter med rifle uten lyddemper, og da må det selvfølgelig bli elektroniske. Jeg pleier å bruke elektronisk hørselvern når jeg jakter med hagle, for den gir en
smell på rundt 150 dB litt avhengig av kaliber,
løps­
lengde og ammunisjon, så helt bra for
hørselen er heller ikke den. Men du er ikke
så avhengig av å ha hørselvern med den aller
beste dempingen som du er med rifle uten lyddemper. Husk at 3 dB er en fordobling/halve-
Kommentar:
Kanskje for leirdueskytteren?
Pro Ears Predator Gold
Electronic
Vekt: 310 g Demping NRR: 26 dB Pris: Kr 2619,-. Funksjoner: Varsler
om dårlig batteri, slår seg automatisk av etter 4 t.
• Tetter godt
og er meget
behagelige på.
Enkel justering med
­volumknapp for
hvert øre.
Kommentar: Ikke for magnum uten
lyddemper. Bruk ørepropper i tillegg på
skytebanen. For haglejegeren.
• Kunne
dempet
bedre.
4
ring av lyden, og en magnumrifle smeller kanskje 15–20 dB mer enn hagla. Det merker du!
Når det gjelder dempingseffekten på
hørsel­­vernet, kan du også hjelpe til litt selv
ved å sette på deg hørselvernet riktig og
passe på at det tetter godt rundt ørene. Det
skal selvsagt ikke store sprekken til før lyden
trenger inn, og tetter de ikke bra rundt dine
ører, hjelper det mindre at dempingsverdien
er høy. Med andre ord er det viktig at du får
tak i hørselvern med god demping som også
passer ditt hode og ikke klemmer for mye eller for lite. Form på hode og ørestørrelse er
veldig individuelt og for å være sikker må man
prøve hørselvernet på sitt eget hode.
Jeg skjøt med alle hørselvernene, men
brukte ørepropper i tillegg, så dempingen er
kun vurdert ut fra det sammen med dempings­
verdien. Kunne aldri falle meg inn å teste de
dårligste hørselvernene i denne testen ved å
skyte med f. eks. .340 Wby. uten å bruke ørepropper i tillegg. Da er jeg redd jeg ville gått
med øresus i flere dager etterpå.
Jeg har også fått et par andre jegere til å uttale seg om hørselvernene etter deres smak og
Kommentar:
Må bruke ørepropper
i tillegg!
2
Vekt: 195 g Demping NRR: 31dB Pris: Kr 251,-.
Vekt: 225 g Demping NRR: 29 dB Pris: Kr 243,-.
• 23 dB dem­
ping er bedre
enn ingenting.
KARAKTER
5.5
Radians, Remington, Browning m.fl. (Midway / www.midway.no)
Vekt: 285 g Demping NRR: 23dB Pris: Kr 1132,-.
• Tetter dår­
lig, gir litt
billigfølelse, susing
og ulyder selv uten
vind. Små. Dårlig
demping.
KARAKTER
3.5
78
Kommentar: Gode på skytebanen dersom
du ikke trenger elektroniske hørselvern.
Også en av mine favoritter.
• Ingen som
går utover
hørsel.
• Demper litt
lite.
• Behagelige
med brukbar
demping.
Vekt: 230 g Demping NRR: 31 dB Pris: Kr 367,-.
Remington Electronic R 2000
KARAKTER
hode, og resultatene ble ganske like. At Peltor
Optime3 og Remington M-31 var de beste passive hørselvernene i denne testen var det ingen tvil om. Jeg har brukt begge ­disse en del
på skytebanen, og de beskytter meget bra. Ingen av jaktkameratene ville bruke elektronisk
hørselvern uten lyddemper eller ørepropper,
kanskje bortsett fra Peltor Tactical XP som
demper klart best av dem. Men på skyte­banen,
hvor det smeller mye, ville jeg bruke ørepropper i tillegg også med Tactial XP‘en. Til jakt
med magnum uten lyddemper ville jeg også
uten tvil bruke Tactical XP. Jeg har brukt Tactical XP mye på jakt både med rifle og ­hagle, og
det er det beste elektroniske hørsel­vernet jeg
har vært borti. Jeg brukte også ­Howard Impact
Sport på haglejakt et par ganger, og de var meget lette og behagelige å ha på, og dempet bra
til den slags jakt. Til rifle uten lyddemper blir
det litt for dårlig demping for mine ører.
Bruk litt tid på å finne gode hørselvern som
passer bra og demper godt. Gi blaffen i prislappen, og ikke minst: Bruk dem hver gang du
smeller av et skudd, så vil du høre fuglesang og
favorittmusikken din godt i mange år fremover.
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
3.5
Sport Ear Electronic XT4
Vekt: 334 g Demping NRR: 27 dB Pris: Kr 1980,-.
• Litt ubeha­
gelige bøyler,
klemmer passe. En­
kel med volumknapp
på hvert øre.
• Kunne
dempet litt
bedre.
KARAKTER
3
JEGER HUND & VÅPEN, DESEMBER 2012
Kommentar: Ikke for magnum uten
lyddemper. Bruk ørepropper i tillegg på
skytebanen.
Hørselslab’en
JEGERTEST
79