FRA HELVETE TIL HIMMELEN”

Den som ikke gir seg kan komme
”FRA
HELVETE TIL HIMMELEN”
Sier Erland Jensen Boneng (48). Bak seg har han 31 år med misbruk av
narkotiske stoffer, 16 av disse årene innfor murene i fengsel. I dag er han rusfri
og føler at han har fått livet i gave på nytt.
Erland har levd over halve livet sitt som rusmisbruker.
Fra disse årene kan han fortelle om en tøff hverdag
hvor rus, kriminalitet og vold preget livet hans. Han sier
”at som rusmisbruker er du nederst i samfunnet. Man
mister kontakt med de som står en nærmest, og den
menneskelige verdigheten blir borte”.
Høsten 2008 startet Erland opp i tiltaket Leiret hos
Tunet. Dette er et tilbud for de som sliter med
rusproblematikk og som ønsker å komme seg videre i
livet. ”Her startet veien på mitt rusfrie liv sier Erland. Det å ha noe å gå til, noen å
snakke med, noen som brydde seg om meg hadde stor betydning. Det ble stilt krav til
meg, noe som startet en prosess som førte til at jeg begynte å tenke på fremtiden.
Hadde det ikke vært for Tunet ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Leiret og Varmestua
var det som ga meg lyst til å leve igjen poengterer han”.
Høsten 2008 fikk Erland en kreftdiagnose. Tidligere hadde han hatt to hjerteinfarkt
med fem måneders mellomrom. Kroppen klappet sammen etter mange år på kjøret.
Erland havnet til slutt på Radiumhospitalet. På dette tidspunktet så det svart ut, men
Erland kom seg gjennom den kritiske fasen av sykdommen. Under sykdomsforløpet
ble han rusfri. Han kuttet all kontakt med sitt gamle miljø. Noe som førte til at han
kunne gjenoppta gamle bånd med familien. Erland ville vekk fra det gamle miljøet på
Elverum og med hjelp fra Varmestua og Leiret kom han først til Østerbro som er et
privat kristent rehabiliteringssenter. Her følte Erland et helt spesielt samhold og at
livet hans fikk en annen mening. Etter litt frem og tilbake ble det til at han fikk plass
ved Varna Bibelskole i Sperrebotn. Her opplevde Erland at menneskeverdet kom
tilbake. Han forteller med stor glød om det unike samholdet blant de som bor der.
Erland har valgt å bli en del av dette miljøet og han er i dag en troende pinsevenn.
Fra tidligere å være høy på rus, er han nå høy på livet!
I dag stråler Erland av entusiasme og glede. Han har vært rusfri i 13 måneder og han
deler gjerne sine erfaringer ved å delta på rusforbyggende tiltak. Han sier ”når jeg
kan klare det, kan alle klare det”. . .
TUNET AS - et skritt videre