CACHEID=7148d8dd-ee3f-44ab-bcf9-358a46ea4b02;Driftsledere settefisk.pdf

www.cermaq.no
Cermaq Norway AS er et oppdrettsselskap bestående av 49 heleide og 2 deleide matfiskkonsesjon for laks i Nordland og Finnmark,
samt 4 heleide og 2 deleide settefiskkonsesjoner i Nordland. Cermaq Norway AS hadde i 2013 en omsetning på 1,9 milliarder kroner.
Selskapet har ca. 500 ansatte og har administrasjonskontor i Nordfold i Steigen. Selskapet har også 3 lakseslakteri.
Cermaq Norway Settefisk øker for tiden sin produksjon betraktelig, både ved eksisterende, samt opprettelse av nytt anlegg. Våre anlegg
har høyt fokus på god kvalitet og effektiv produksjon. Avdelingen leverte i 2014 6 millioner smolt og skal frem mot 2017 øke produksjonen
til nærmere 19 millioner sjøklar kvalitetssmolt.
Cermaq Norway er sertifisert etter følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 og Global GAP.
Cermaq Norway AS er 100 % eid av Cermaq Group AS.
Cermaq Group er en av verdens største oppdrettere av laks og ørret med virksomhet i Norge, Chile og Canada. I 2013 hadde Cermaq
Group en omsetning på 5,1 milliarder kroner, og et samlet slaktevolum på 142.000 tonn. Bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for
Cermaqs virksomhet. Gruppen sysselsetter totalt ca. 4400 medarbeidere globalt. Cermaq Group er et heleid datterselskap av
Mitsubishi Corporation. Les mer om oss på www.cermaq.com
Da to av våre driftsledere skal over i annen stilling, søker vi etter
Driftsledere
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
• Ansvarlig for daglig drift ved anlegget basert på
driftsplaner
• Rapportering til produksjonsavdelingen
• Planlegging av produksjonen i samarbeid med
produksjonsavdelingen
• Jobbe forebyggende innen fiskehelse, smittehygiene
og rømmingssikring
• Oppfølging kvalitet i.h.t. myndighetskrav og
kvalitetssystemer
• Personalansvar
• Dokumentering, rapportering og registrering
Vi henvender oss til personer med følgende
kvalifikasjoner:
• Relevant høyere utdanning, alternativt
fagbrev i akvakultur
• Erfaring innen oppdrettsbransjen
• Gode datakunnskaper
• Systematisk, nøyaktig og selvstendig
• Gode samarbeidsevner og godt humør
Vi tilbyr:
• Konkurransedyktig lønn
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Jobb i ei spennende næring, bedrift og
en avdeling i utvikling
• Gode kollegaer
Stillingen krever til tider fleksibilitet med
henhold på arbeidstid.
Stillingen rapporterer til settefiskkoordinator
Cermaq Norway.
Tiltredelse: Snarest
Nærmere informasjon gis ved henvendelse til:
Settefiskkoordinator Marit Holmvaag Hansen
23 68 55 29/952 49582 eller
Produksjonssjef settefisk:
Philip van Dijk 905 93 061
Søknad sendes pr. e-post:
[email protected]
Søknadsfrist: 13. februar 2015