Praktisk informasjon om hel- og halvdagsplass ved

Praktisk informasjon om hel- og halvdagsplass ved Aktivitetsskolen Vinderen
Du kan velge mellom hel- og halv oppholdsplass ved Aktivitetsskolen. Nedenfor er en oversikt over
forskjellen på de to ulike alternativene.
HELDAGSPLASS
HALVDAGSPLASS
Ubegrenset bruk av AKS i åpningstiden.
Begrenset til 12 timer i uken.
Ubegrenset bruk av AKS under heldagsåpent.
Begrenset til 2 dager i løpet av en heldagsåpen
uke.
Hvis du ønsker å endre kontrakten fra HEL til HALV gjør du følgende:
- Send en e-post til skolens e-postmottak [email protected] der du skriver at du
ønsker å gå fra hel- til halv plass ved Aktivitetsskolen. Du vil få en bekreftelse på at endringen er
registrert.
- Regn ut når du bruker Aktivitetsskolen. Dette kan ikke overskride 12 timer i løpet av en uke.
(Leksehjelp teller ikke som aktivitetsskoletid.) Skjemaet finner du på våre nettsider. Send oss
skjemaet på e-post eller lever det direkte til leder / baseleder. Vi registrerer tidene i krysselistene.
Hvis du ønsker å endre kontrakten fra HALV til HEL gjør du følgende:
- Send en e-post til skolens e-postmottak [email protected] der du skriver at du
ønsker å gå fra halv- til hel plass. Du vil få en bekreftelse når endringen er registrert.