– alt på ett sted

Bluegarden Lønn & HR
– alt på ett sted
Bluegarden Lønn & HR
er markedets ledende skybaserte selvbetjeningsløsning for lønn og HR. Selvbetjeningsløsningen har vært på markedet siden 2001
og blir brukt av over 120 000 ansatte, ledere og HR-/
lønnsmedarbeidere i Norge. Vi jobber tett med kundene
i videreutvikling av løsningen og er stolte av å kunne bidra
med å effektivisere våre kunders HR- og lønnsprosesser.
Bluegarden Lønn & HR brukes av mellomstore og store
norske virksomheter innen statlig, kommunal og privat
sektor.
Bluegarden Lønn & HR
.
KKRR.
LØNN
LØNNSFORHANDLING
REKRUTTERING
REFUSJON
REISE OG UTLEGG
HR-ANALYSE
KOMPETANSE
TID
DOKUMENT
HMS
– alt på ett sted
I Bluegarden jobber vi tett sammen med våre
kunder for å effektivisere personaladministrative prosesser og for å understøtte arbeidet med
medarbeiderutvikling og strategisk styring av HR.
Sentralt i dette arbeidet er løsninger som bygger på
selvbetjening, integrasjon og gode rapporteringog analysemuligheter.
Med Bluegarden Lønn & HR hjelper vi våre kunder med å:
Redusere henvendelser til lønn- og HR-avdelingen gjennom utstrakt grad av selvbetjening for ansatte og ledere, ved blant
annet å tilgjengeliggjøre lønnslipp, feriesaldo, timesaldo, fravær,
og personaldokumenter på web.
Gjøre det enkelt for ledere og ansatte å overholde viktige frister for innsendelse av utleggsskjema, overtidslister, feriesøknader,
dato for medarbeidersamtale, samtale i forbindelse med oppfølging
av sykemeldte o.l. gjennom automatiske påminnelser.
Redusere tid på informasjonsregistrering ved å la ansatte og
ledere registrere direkte i løsningen i form av enkle webbaserte skjemaer med saksflyt fra ansatt til leder og videre til HR/lønn.
– Vi er veldig glade for å slippe alt dette
papiret. Reiseregningene var tidligere et
mareritt for oss. Bluegarden Lønn & HR
gjør min hverdag mye enklere.
Turi Brustad Andreassen, personalrådgiver i Folkehelseinstituttet
– Vi kan ikke tenke oss en verden uten
Bluegarden Lønn & HR. Bluegardens
HR-Portal frigjør årsverk fra
administrasjon til produksjon og gjør
informasjonen mer korrekt og oppdatert.
I DNB er dette verktøyet helt uunværlig,
både for oss i HR og for de ansatte.
Brit Skogholt, ansvarlig for viderutvikling, vedlikehold og drift av systemet i DNB
Forenkle informasjon om ansatte ved å samle all HR- og
personalinformasjon på ett sted gjennom en felles web-løsning med god støtte for dokumentlagring og dokumenthåndtering.
Lage gode rapporter og analyser til ledelsen gjennom enkle
nøkkeltallsoversikter og grafiske fremstillinger.
Bluegarden Lønn & HR har ikke bare gitt
Helse Sør-Øst en meget god plattform
for styringsinformasjon, systemet har
også gitt betydelige effektiviseringer og
økonomiske gevinster.
Tobias Bøggild-Povlsen, assisterende HR-direktør Helse Sør-Øst
Bluegarden Lønn & HR er en skalerbar løsning som hele tiden kan tilpasses
arbeidsmetoder, prosesser og behov for styringsdata. Løsningen inneholder:
Bluegarden HR-Portal
•
•
•
Gir ansatte og ledere oversikt over oppgaveinnboks, status på utførte oppgaver, påminnelser, nyheter fra HR, siste lønnsslipp, feriesaldoer m.m.
Gir HR og ledere tilgang til ansattes profiler med all relevant HR-informasjon
Gir ledere mulighet til enkelt å godkjenne ferie, fravær, timelister, utlegg m.m.
Bluegarden Lønn
.
KKRR.
• Gjør det enkelt for lønnsmedarbeidere å sikre riktig lønn med innebygde regelmotorer og varslinger for effektiv saksbehandling
• Kjør prøvelønn og simuler lønnslipper
• Håndter ansatte med flere arbeidsforhold
• Automatisk innrapportering til NAV og andre offentlige instanser
• Helintegrert med Bluegarden HR-Portal slik at lønns medarbeidere ikke trenger å taste inn informasjon på nytt
Bluegarden Refusjon
• Gjør det enkelt for lønns- og HR-medarbeidere å følge opp refusjonssaker og sikre at virksomheten får refundert det de har krav på
• Automatiske varslinger på aktuelle saker som man kan kreve refusjon på
• Styrt saksflyt gjør det enkelt for brukere å følge riktige prosesser
• Alltid oppdatert regelverk
• Rapporter på utestående krav, refusjonsårsak, refundert beløp m.m.
• Integrasjon NAV
Bluegarden Reise og utlegg
• Gi ansatte mulighet til enkel registrering av reiser, utlegg, kjørebok
• Integrer mot kredittkortleverandør for raskere registrering av transaksjoner
• Gi ledere tilgang til innboks for kontroll og godkjenning av utlegg
• Få oversikt over reisekostnader gjennom rapporter og analyser
• Helintegrert med Bluegarden HR-Portal
Bluegarden Tid
•
•
•
•
Enkel registrering av fravær, overtid, flexitid og avspasering
Visuelle oversikter i kalender
Saldooversikter for ansatte og ledere
Helintegrert med Bluegarden Lønn og Bluegarden HR-Portal
Bluegarden HR-Analyse
• Tilgjengeliggjør nøkkeltallsrapportering for ulike nivåer i organisasjonen
• Gjør analyser i et grafisk og brukervennlig grensesnitt for å identifisere problemområder og suksesshistorier i din virksomhet
Bluegarden Rekruttering
• Løsning for søkere og HR for stillingsutlysning og
kandidathåndtering
• Ivareta hele rekrutteringsprosessen – fra utarbeidelse av annonse til kandidat er ansatt
• Publiser stillingsannonser på ulike medier
• Håndter kandidater på en ryddig måte gjennom: CV-database / intervjuadministrasjon / referanser
• Send tilbud og avslag direkte fra systemet
• Integrert og tilgjengelig via Bluegarden HR-Portal
Bluegarden Kompetanse
•
•
•
•
•
Dokumenter og følg opp medarbeidersamtaler
Knytt kompetansekrav til stillingsbeskrivelser
Utarbeide og følg opp opplæringsplaner
Ha kontroll på formalkompetanse, sertifikater m.m.
Integrert og tilgjengelig via Bluegarden HR-Portal
Bluegarden Lønnsforhandling
Et komplett verktøy for å kjøre hele lønnsforhandlingsprosessen
fra A til Å. Løsningen reduserer feilkilder og lar deg leke med
reelle data. Du får øyeblikkelig bilde av kostnader ved endring
av lønn. Når partene er enige, kan du lese av ny lønn rett
tilbake i lønnssystemet – med ett tastetrykk.
Bluegarden Dokument
•
•
•
Arkiver alle dokumenter og maler og organiser dem i oversiktelige strukturer
Knytt dokumenter til ulike roller
Generer dokumenter automatisk rett fra webskjema for effektiv prosessstøtte
Bluegarden HMS
•
•
•
Få samlet oversikt, dokumentasjon og påminnelser
knyttet til oppfølgingssamtaler for sykefravær
Automatisk innsending til NAV
Helintegrert i Bluegarden HR-Portal
Vil du vite mer om Bluegarden Lønn & HR?
Vil du vite mer om hvordan vi kan gjøre ditt HR-arbeid bedre og
mer effektivt? Og medarbeiderne mer fornøyd og motivert?
Kontakt oss på 24 08 75 70 eller e-post: [email protected]
Vi gjør lønn og HR enkelt!
Les mer på bluegarden.no