Prosjektbeskrivelse for Huldrespel i Lardal kommune

 Prosjektbeskrivelse for Huldrespel i Lardal kommune Innhold 1. Bakgrunn 2. Huldrespel og nyskrevet dramatikk 3. Huldrefestivalen 4. Mål, visjon og målgruppe 5. Prosjektansvarlig og plan 6. Budsjett og finansieringsplan 1 1. Bakgrunn I Lardal kommune bor det 2400 innbyggere. Vi er en innlandskommune som ligger i det nordvestre hjørnet av Vestfold. Lardal ligger sentralt plassert på Østlandet med under en times reiseavstand til Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Skien, Porsgrunn, Kongsberg og Drammen. Til Oslo er kjøretiden ca. 1 time og 20 minutter. Lardal kommune har et aktivt lag og foreningsliv. Lardal kommune i Vestfold har siden 1992 hatt i sitt kommunevåpen «i rødt ei gull hulder». Huldra er tegnet av kunstneren Arvid Sveen. I begrunnelsen for valg av motiv skriver kommunen selv: «Store deler av Lardal består av skog og villmark. På folkemunne går det mange historier om huldra inne på skauen og i bygdeboka er noen av dem gjengitt. For lardølingene er huldra mye lik bygda, vill og litt mystisk.» 2. Huldrespel og nyskrevet dramatikk Vi ønsker å få et nyskrevet manus fra en profesjonell dramatiker. Bjørnar Teigen er en profesjonell skuespiller, regissør og dramatiker med røtter fra Lardal kommune, som har sagt seg ja til å skrive et slik Huldrespel, og som skal ta utgangspunkt i sagn, myter, historie og hendelser fra området. Han er en person som kan og har kunnskap til å skrive dette. Spelet skal settes opp en helg hver sommer/ tidlig høst. Det er viktig at vi med de lokale kreftene får et eierskap til Spelet. Dette vil være av en uvurderlig betydning for samhold og tilhørighet i bygda. Dette kan vi få ved å være deltakende på og utenfor scenen. Samtidig ønsker vi å trekke inn profesjonelle aktører som vil kunne være med på å heve kvaliteten på Spelet, samtidig som det vil kunne styrke amatørkreftene, ved å tilegne amatørene en profesjonell tilnærming til stykket. Dette Spelet skal fremføres i Kjærra Fossepark, som er et idyllisk område for et utespel. Kjærra fossepark fyller alle forutsetninger som er satt for hva et Tusenårssted bør være, både mh.t historisk dybde og stedets muligheter som en spektakulær, fremtidig møteplass. Området er enestående innen kultur‐ og naturkvaliteter, og er viden kjent for de gamle kulturhistoriske laksefisker. Mest kjent er Kjærrafisket som kan tilbakeføres til 1300 tallet, de buldrende fossene med hoppende laks, Kjærra amfi, og de mange konserter ved fossene. Kjærrafossen er også en Geopark, og har en fantastisk beliggenhet og masse historie knyttet til seg. Derfor vil dette stedet være egnet for et slikt Spel. Et slikt Spel vil kunne sette Lardal enda mer på kartet, samtidig som det er viktig å kunne være med å arrangere lokale arrangementer, hvor foreningslivet vil ha en anledning til å delta aktivt både på Spelet og under festivalen. 2 3. Huldrefestivalen Dette Huldrespelet skal på sikt bli en del av en Huldrefestival. Vi har mange referanser til Huldra i dag, men vi ønsker å få henne ennå mer frem i lyset, og bruke og forankre kulturen vår enda mer, da også for å kunne markedsføre bygda vår bedre. Spelet skal utvikle seg til å omfavne Huldrespel, Huldrekonsert, Huldremarked med lokale varer, Huldredans og Huldreomvisning, m.m. Intensjonen er at denne festivalen skal være bygget på lokale krefter og ta utgangspunkt i den lokale kulturen. Samtidig som vi ønsker å heve kvaliteten på arrangementene ved å trekke inn profesjonelle aktører. 4. Mål, visjon og målgruppe Målet er å styrke Lardal sin historiske og kulturelle identitet. Dette skal gjøres ved å utvikle og styrke kulturaktiviteten og den lokale identiteten, øke turismen og næringsutviklingen i kommunen. Vi ønsker å satse på det lokale og tradisjonsrike vi har i kommunen vår. Vi har i dag et stort potensiale i å utvikle Huldra, og hva hun har betydd som symbol for sagntradisjonen. Samtidig er det viktig å få opp stedstilhørigheten og være stolte av våre felles kulturelle bånd! Visjon Visjonen er at vi skal favne alle, både barn, unge og voksne. Viktig å fokusere på de nære relasjonene, både til hverandre og til stedet. Målgruppe Dette spelet skal være et familiearrangement som skal passe for alle. I tillegg skal både barn, unge og voksne få være med som aktører. 5. Prosjektansvarlig og plan Det er stiftelsen Kjærra Fossepark ved Tine Østby som er prosjektleder for dette prosjektet, i samarbeid med det lokale teaterlaget, Styrvoll ungdomslag. Vi har i dag nedsatt en prosjektgruppe, som har representanter fra Kjærra Stiftelsen, Styrvoll ungdomslag, jenter i nettverk, historielaget og Lardal kommune. Denne prosjektgruppa skal jobbe frem mot Huldrespelet spesielt og Huldrefestivalen. Vi ønsker en større ramme rundt hele konseptet, derfor ønsker vi at det blir en festival. For det er viktig at vi blir unike, slik at det blir attraktivt å besøke dette arrangementet. Spelet/festivalen skal settes opp i 2013. 3