Resultater fra smakstest av yoghurt

Produkttest
Vaniljeyoghurt
Vanlig vs. Gresk
Oslo, 22. januar 2015
Gjennomført på Ipsos MMI
sin innvielsesfest
2015
Ipsos.AllAll
rights
reserved.
Contains
Ipsos'
Confidential
and
Proprietary
information
©©
2015
Ipsos.
rights
reserved.
Contains
Ipsos'
Confidential
and
Proprietary
information
and
and may
maynot
notbebedisclosed
disclosedororreproduced
reproducedwithout
withoutthe
theprior
priorwritten
writtenconsent
consentofofIpsos.
Ipsos.
METODE OG GJENNOMFØRING
Metode
Målgruppe
Utvalg
Feltperiode
• Gjennomført som en blindtest in-hall (Karenslyst Allé I
Oslo). Hver respondent har blitt servert ca. 50 ml av
hver yoghurt. Mellom smakene har respondentene
drukket vann og spist kjeks for nøytralisering.
Rekkefølgen på testproduktene er rotert for å
eliminere rekkefølgeeffekter.
• Utvalg av kvinner og menn 18+
• Alle deltar på Ipsos MMIs innvielsesfest 22. jan 2015
• Totalt 50 respondenter
• Alle har testet to vaniljeyoghurter:
Vanlig type vs. Gresk type
• 22. januar 2015 kl. 15-18
NB! Vanligvis ville en slik test blitt gjennomført med et større og mer
representativt utvalg. Rapporten gir derfor kun en indikasjon på hva
deltagerne på Ipsos MMIs innvielsesfest mente om de to yoghurtene
som ble testet.
RESULTATER
3
NØKKELINNSIKT
Ingen av vanlijeyoghurtene foretrekkes i større grad enn den andre blant
festdeltagerne. Produktene oppfattes som ulike, og et klart flertall (84%) gjenkjenner
den greske typen.
PREFERANSE
•
52% foretrekker den vanlige
varianten, 48 % den greske.
•
Den greske foretrekkes primært
på grunn av konsistensen; de
som foretrekker denne liker at
den er fyldig.
•
Viktigste fortrinn for den vanlige
yoghurten er vaniljesmaken;
denne er klart bedre for vanlig
enn for gresk. I tillegg liker noen
den lettere konsistensen på
vanlig yoghurt.
PRODUKTEGENSKAPER
•
Når produktegenskapene til
yoghurtenes vurderes ser vi at:
Vanlig treffer meget godt på
vaniljesmaken, men den
oppleves som for tynn, spesielt
når den sammenlignes med
gresk yoghurt. Den kan også tåle
å være noe mindre søt.
Gresk er passe søt, men smaker
litt lite vanilje. Selv om den alt i
alt oppleves å ha den beste
konsistensen av de to, opplever
også mange at den er for tykk.
DELTE MENINGER OM HVA MAN VIL HA. HELLER INGEN GRUPPER SOM
HAR STERK PREFERANSE FOR NOEN AV TYPENE
PREFERANSE
Gresk (VK)
48 %
Vanlig (RS)
52 %
Base: Alle (n=50)
Hvilken av disse to yoghurtene foretrekker du alt i alt?
48 %
Vil ha
gresk – FORDI:
52 %
Vil ha vanlig - FORDI
SELV OM INGEN AV YOGHURTENE “VINNER” TOTALT SETT, OPPLEVES
VANLIG YOGHURT Å HA DEN BESTE SØTHETEN OG VANILJESMAKEN
BEST PÅ…..
Søthet
58%
28%
14%
Vanlig
Konsistens
42%
52%
6%
Gresk
Ingen /begge like
gode
Vaniljesmak
Base: Alle (n=50)
Hvilke av disse yoghurtene synes du er best når det gjelder….?
60%
32%
8%
DEN VANLIGE YOGHURTEN HAR PERFEKT VANILJESMAK, MENS DEN GRESKE
GODT KAN ØKE INTENSITETEN NOE. DELTE MENINGER OM KONSISTENSEN;
FOR MANGE BLIR VANLIG YOGHURT ALTFOR TYNN, MENS FOR EN DEL ER DEN
GRESKE FOR TYKK
VANLIG YOGHURT
Vaniljesmak 4% 16%
Konsistens 2%
GRESK YOGHURT
72%
56%
Søthet 2%10%
6%
2%
40%
58%
28%
Altfor lite/tynn
Litt for lite/tynn
Litt for mye/tykk
Altfor mye/tykk
Vaniljesmak 2%
2%
Konsistens
2%
Søthet
Passe
36%
54%
56%
14%
36%
62%
Altfor lite/tynn
Litt for lite/tynn
Litt for mye/tykk
Altfor mye/tykk
8%
8%
18% 6%
Passe
NB! I en test som denne hvor vi setter to yoghurter opp mot
hverandre vil forskjellene forsterkes. Dette ser vi tydelig på
konsistensspørsmålet
Base: Alle (n=50)
Hva synes du om….. Vaniljesmaken / Konsistensen / Søtheten?
8
84%
GJETTET RIKTIG PÅ HVILKEN SOM VAR
GRESK OG HVILKEN SOM VAR
“VANLIG”
DE FLESTE OPPGIR AT NORSK OPPRINNELSE PÅ LANDBRUKSPRODUKTER
ER AV BETYDNING – DETTE ER LANGT VIKTIGERE FOR BEFOLKNINGEN ENN
VÅRE FESTDELTAGERE
IMIDLERTID SER VI AT 1 AV 7 YOGHURTER SOM SELGES I NORGE ER NÅ IMPORTERT, OG DETTE
ØKER (MED 52% SISTE 3 ÅR)*
BETYDNING AV NORSKE LANDBRUKSPRODUKTER
Totalutvalg KA20 22
januar
Befolkning Norsk monitor
2014
% Meget viktig
8
32
21
26
35
% Ganske viktig
34
28
% Litt viktig
15
% Spiller ingen rolle
* Kilde: Dagligvarehandelen 23. jan 2015
Base: Alle (n=50)
Hvor viktig er det for deg at landbruksproduktene du bruker eller spiser er norske?
ER VÅRE FESTDELTAGERE KANSKJE MER ÆRLIGE ENN FOLK FLEST, ELLER HAR
FESTDELTAGERNE EN ANNEN HOLDNINGEN TIL ALKOHOL?
“AV OG TIL DRIKKER JEG MYE ALKOHOL FOR Å FÅ MER INTENSE OPPLEVELSER”
Totalutvalg KA20 22
januar
Befolkning Norsk monitor
2014
% Helt enig
14
4
12
36
20
% Delvis enig
20
30
60
% Delvis uenig
Base: Alle (n=50)
Hvor enig eller uenig er du I følgende utsagn? Av og til drikker jeg mye alkohol for å få mer intense opplevelser
% Helt uenig
© 2015 Ipsos. All rights reserved.
This document constitutes the sole and exclusive
property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and
other rights over, without limitation, Ipsos'
trademarks, technologies, methodologies, analyses
and know how included or arising out of this
document. The addressee of this document
undertakes to maintain it confidential and not to
disclose all or part of its content to any third party
without the prior written consent of Ipsos. The
addressee undertakes to use this document solely
for its own needs (and the needs of its affiliated
companies as the case may be), only for the
purpose of evaluating the document for services of
Ipsos. No other use is permitted.
For mer informasjon om produkttesting
hos Ipsos MMI, kontakt:
Anne Sørbråten
[email protected], tlf 907 70 280
Sigrun Reiestad
[email protected], tlf 416 95 629
Gry Soløy
[email protected], tlf 952 49 077
12