Energisparing i varehandelen

Energisparing i varehandelen
Fremtidens Varehandel
2005
Fremtidens varehandel
Stort sparepotensiale for varehandelen.
Mens energikostnadene i kontorbygg ligger på
100 kr pr m2 per år, ligger samme kostnad i
varehandelen på 200-300 kr pr m2.
Varehandelen har et sparepotensiale på 10-20%
og gjennomføring av tiltak handler om å styrke
konkurransekraften.
Frank Sagvik
Energy & Environmental Solutions
Siemens AS
Divisjon Building Technologies
Fremtidens Varehandel
2005
Varehandelen
Utfordringer og muligheter:
ƒ Høyt spesifikt energibruk (kWh/m2) i forhold til andre
virksomheter.
ƒ Ventilasjon, lys, kjøling/kjøl- frys.
ƒ Mange like enheter og mange involverte - kopieringseffekt.
ƒ Varelevering og kundestrøm.
ƒ Begrenset fokus på, og kunnskap om tekniske anlegg og
energieffektiv drift hos den enkelte butikksjef.
ƒ Normalt ingen vaktmester.
ƒ Egne bygg eller leietaker…
ƒ Mange bransjer innenfor varehandelen – dvs. ingen
standardsvar.
Fremtidens Varehandel
2005
Statistikk og sammenligning
For varehandelen kan også energikostnader i forhold til
omsetning være et aktuelt nøkkeltall.
Fremtidens Varehandel
2005
Energy & Environmental Solutions EES
Sammenligning med andre, Grønn image, Følge
standarder, Kostnadsfordeling, Kontroll på forbruket,
Energibesparelser
Energi
sjekk/analyse
Energi Registrering
og Oppfølging (EOS)
Energi optimalisering
og tiltak
Resultatgaranti
Finansiering
Fremtidens Varehandel
2005
Energi og effekt
Energiforbruk typisk 0,5 kr/ kWh
Bruke varme, lys, ventilasjon og kjøling – (Energi)
ƒ
ƒ
ƒ
Bare når det er behov
Bare der det er behov
Bare i den grad det er behov
Effekt typisk 400 kr/kW (målt over en time)
Unngå samtidighet på laster – (Effekt)
ƒ
ƒ
ƒ
Kutte topper
Flytte topper
Slå sammen abonnement
.....teknologi og styring eller manuelle rutiner og
kunnskap ?
Fremtidens Varehandel
2005
Belastningsvariasjoner – eks. 1
2050 Arnebråtveien
jan- juni
Butikk A
582 kWh/m2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
Fremtidens Varehandel
2005
171 341 511 681 851 1021 1191 1361 1531 1701 1871 2041 2211 2381 2551 2721 2891 3061 3231 3401 3571 3741
Belastningsvariasjoner – eks. 2
Butikk
B
2024
Bekkestua
jan- juni
420 kWh/m2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
Fremtidens Varehandel
2005
172 343 514 685 856 1027 1198 1369 1540 1711 1882 2053 2224 2395 2566 2737 2908 3079 3250 3421 3592 3763
Hvordan redusere energikostnadene ?
ƒ Tiltak i tekniske anlegg for energi- og effektbesparelser
(5-30%)
ƒ Service, rutiner for ventilasjon, varme, kjøl og frys og lys
for økt energieffektivisering (5-10%).
ƒ Livssykluskostnader / energibruk ved planlegging av nye
forretninger/butikker – konseptutvikling (10-20%).
ƒ Energiledelse og oppfølging –styringsverktøy (2-5%)
ƒ Kartlegging, bencmarking og overføring av kunnskap og
erfaring mellom egne forretninger, leverandører og
servicepartnere. (best case og ”verstinger”) (2-5%)
ƒ Individuell energimåling i stedet for andel av fellesanlegg.
Seriemålere i stedet for egne abonnement. (2-10%)
Fremtidens Varehandel
2005
ƒ Unytt tariffen på nettleien.
Hvordan ta tak i utfordringen ?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Etabler målsettinger for energieffektivisering
Avklar tilskuddsmuligheter gjennom f. eks Enova
Fremskaff sammenlignbare nøkkeltall (benchmarking)
Involver alle som kan påvirke forbruket.
Etabler energioppfølging, måling og rapportering av
forbruk
Gjennomfør kartlegging og analyser
Etabler rutiner og formidle kunnskap og tips om enkle
tiltak
Prioriter og gjennomfør lønnsomme enøk-tiltak
Planlegg for energieffektive løsninger ved utskiftinger
og nyetableringer.
All erfaring viser at men kan påvirke energikostnadene
mer enn man tror…….
Fremtidens Varehandel
2005
Verktøy i energispareprosjekter
Energioppfølgingssystem
Spesifikt forbruk
500
Forbruksstatistikk /historikk
450
400
350
kWh/m2
300
2002
250
2003
2004
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
Web-hotell (eRoom)
KARTLEGGING
SJEKKLISTE Energisparing i ………
Butikk nr. ID:
1234
Butikknavn:
Kjøpmann:
Basis (snitt 2002-2004)
Butikk A Areal (m2) Brutto
Morten Westergren Energiforbruk (kWh/år) GD-korr
Gjennomg av:
Dato:
FS/WJ Energiforbruk (kWh/m2) GD-korr
03.06.05 Åpningstid (tim/uke)
Ivaretatt/installert
Rutiner
Siste År (2004)
920
920
530 808
578 049
577
628
82
Effekt
KOMMENTARER TIL FORBRUKSUTVIKLINGEN, energi og effektopper
- aktuelle laster å styre
Hadde ingen kjennskap til noen forhold som skulle tilsi økning siste år
Frysedisker /anlegg
KOMMENTARER, SPESIELLE FORHOLD: (Installasjoner og brukere)
Daniel deltok i stedet for kjøpmann
Kjøledisker /anlegg
Travelt i butikkdriften , vedlikehold og rutinger blir glemt
Sjekklister/analyser
Airconditioning
Tidsstyring av garasjelys (bestilt ved befaring)
Varmtvann
Rengjøring av kondensatorer i garasje, altrernativt nyinstallasjon og flytting
Eksisterende VV-bereder er på 5 kW og er plassert for langt unna forbrukssteder, installere ny og mindre bereder nærmere forbrukssted . Dette vil
også kunne redusere effekttopp med 3 kW (1200 kr/år) . Varmekabel på varmtvannsrør kan da også utgå.
Ventilasjonsanlegg:
Full rehabilitering av defekt automatikk for ventilasjon, alternativt skifte hele anlegget.
Styring/bryter for varmekabel i takrenner
Tetting, justering av ytterdører og port
Generell kompetanse, bevistgjøring og rutiner
UTFØRT VED BEFARING:
Tidsstyring av garasjelys bestilt ved befaring
Byttet 2 defekte stikkontakter
Utvendig belysning var på - ble satt over fra manuell til Auto
Målinger
- utetemperatur
- temperatur i butikklokalet
- temperatur lager
- temperatur teknisk rom
- temperatur sosiale rom
- tilluftstemperatur ventilasjon
- CO2 nivå
- lux-nivåer butikklokale (4 pkt)
-
16'C
Kjøl frys område:
16'C
21'C
16'C
15'C
15'C
Vurdere løsning for effektstyring
uklart
Nei, ødelagt
i garasje
Rengjøres
benyttes 3 mndr pr år
Nei, ødelagt
utvide brukstiden
nyte gardiner
Panelovner
- antall, effekt
- styring (termostat)
-
Varmekabeler
- installert, effekt, styring
(rampe, trapp takrenner, varmtv.ledn)
Belysning
Utebelysning
- antall, effekt, butikk
- sparepærer i andre rom
- forbruk på el.måler
Parkeringsarealer: - antall, effekt, styring
Fasade - antall, effekt, styring
Rampe: - antall, effekt, styring
- sikringsskap tilstand
- varme i skapet
Bygningsmessige forbedringer som:
(Trekk, kalde flater)
2005
Fremskaffe faktura
i garasje
Skal sende dokument
nytt overtrekk
Rengjøres
---------5 kW
nei
Bare ansatte på Lunch rom
Covent
defekt, eldre type
10.000 m3/h
Plateveksler max 50%
nei
38 kW -4 trinn
Ettermontert, defekt automatikk
Ja
Nei, defekt
?
Nei
Østfold klimaservice 69315920
(frys kjøl)
2 stk AC200
Bryter på vegg
for stor i forhold til behov
Skiftes
Stanse aggregatet om natten
Utskifting automatikk
Må sjekkes om det fungerer riktig
Trenger vask
Kassaområde: 16'C
Elektrisk anlegg:
Fremtidens Varehandel
Rutiner for rengjøring
- avriming mht effekttopper
? overtrekk natt
? hvem kjenner anlegget best
Kaldluftsperre (varmluftsvifte) Inngang - antall, effekt
- styring
922, 900, 430, 821 lux
Mangelfull,, og skitten
ja
ja
OE993782F01
100
ukjent
Varmekabler, 50% av lys i
parkeringsgarasje
- Kondensatorer
? kuldegardiner (dag)
- natt gardiner
- Kondensatorer
- inst effekt (motor)
? styring, setpunkt
- effekt og beredertemperatur
? lekkasjer
? Forbruksvaner
- type
- automatikk
- luftmengde
- vifteeffekter, kW
- gjenvinner type
- omluft
- stengespjeld (anlegg står)
- varmebatteri, kW
- kjølebatteri
- gjenvinning fra kjøleutst
- styring: tid, mendge, omluft
? regulering: tillufttemp S, V
? andre avtrekksvifter,styring
Kapasitetsproblemer på kondensatorer som er plassert i parkeringsgarasje
Det er lagt opp til gjennvinning fra kjøl frys til ventilasjon, men usikkert om hvor god det virker
TILTAK SOM ER AKTUELLE Å GJENNOMFØRE:
Aktuelle tiltak
? skifte av lysrør og tennere
Skiftes enkeltvis ved behov
? lysslukking
Manuelt
? filterbytte ventilasjon (service?)
? renhold utvendig kondensator
? kjøpmann har testet tilgang
? registrering startet
? målenummer OK
- K-faktor OK
? makseffekt
EOS-system
Spesielle installasjoner
- nødlys/brannvarsler i orden
- elektrofirma i dag / Vurdering
- inngangsparti/dør
- tetningslister
- sjekk kjøreport
1 stk 500w
Termostat
Nedkjøring, Hovedinngang og
Trapp har god styring via ISFRI
100 (Micromatic)
Taksluk står alltid på
Varmekabel på varmtvannsrør
styres manuelt
Installere styring/bryter
Urstyres, eller utgår ved flytting av
bereder
213 stk arm à 2x58w
inst sparepære på wc
ja
34 stk arm à 2x58w
8 stk arm à 2x9w
ikke tett
tetting mot gulv/hverandre
Stod åpne ved befaring
Takk for oppmerksomheten !
Frank Sagvik
Energy & Environmental Solutions
Siemens AS
Div. Building Technologies
e-Mail: [email protected]
Tlf:
22 63 33 55
Mobil: 92 83 48 56
Fremtidens Varehandel
2005