Rutiner i sekretariatet til bruk for håndball

Forus og Gausel Idrettslag
Forus og Gausel Idrettslag
Postboks 122
www.fgi.no
4034 Stavanger
Rutiner i sekretariatet til bruk for håndball
Utarbeidet for å gjøre sekretariat tjenesten til en god opplevelse for alle i hallen
Rutiner for sekretariatet
MØT OPP I GOD TID FØR KAMPSTART – 30 MIN FØR.
1. Påse at kamprapporter finnes i sekretariatboksen for kamper på gjeldende dag.
Hvis dette mangler kan de finnes på følgende adresse.
http://www.handball.no/kamprapport_hall.asp.
Kontakt vaktmester for hjelp til utskrift.
2. Kamprapporter skal utleveres til lagledere for utfylling i god tid før kampstart
3. Kontroller at boksen inneholder nødvendig og påkrevet utstyr
Utstyrsbeskrivelse finnes i ”Håndbok for arrangører”
4. Sett ut benker til lagene. Legg også ut ”time-out” lapper.
5. Gjør klar resultat tavle og evt. høyttalere/musikkanlegg.
6. Før kampen
Avtal med dommere hvis det skal brukes tid til oppstilling og presentasjon av lagene.
Be dommer gi signal til lagene når tid er inne
Still opp lagene og dommere for presentasjon hvis det er ønskelig.
Dette skal gjennomføres for de yngste lagene, men også positivt for de eldre klassene
 Husk å ønske gjestende lag og publikum velkommen til kamp i Gautesetehallen og
minn gjerne om FAIR Play reglene som også gjelder på tribunen.
7. Under kamp føres kamprapport av sekretær i henhold til beskrivelse ”Slik gjør vi det:
Tidtaker og sekretær”. Husk at sekretariatet er dommerens forlengede arm og at alle
kommer langt med sunn fornuft. Benytt gjerne mikrofon under kampen til å angi målscorere
og også stillingen. Mot slutten av omgangen kan det også benyttes anledningen til å
reklamere for kiosken
8. I pausen
Legg tilbake time-out lapper hvis disse har blitt benyttet
Kommuniser med dommer om hendelser som har blitt registrert på kamprapport. Dette
for å sikre riktige opplysninger i kamprapporten
1 av 3
Sammen om en enda bedre bydel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Forus og Gausel Idrettslag
Forus og Gausel Idrettslag
Postboks 122
www.fgi.no
4034 Stavanger
9. Etter kamp
Sørg for at dommeren skriver under kamprapporten. Dette for å få den godkjent.
Ring inn resultatet til NHF resultatservice. Nummer finnes på kamprapport og du blir
veiledet på telefonen. Dette er viktig å gjennomføre for å unngå at klubben får bøter for
mangel på dette. Se også beskrivelse ”NHF resultattelefon”
Innrapportering av resultater i 11 års klassen. Dette MÅ gjøres fra Klubbsiden. Det er
ikke mulighet for å benytte telefon for dette slik det er for andre klasser. Det er et eget valg
på Klubbsiden hvor en går inn og registrerer 11 års resultatene på sitt arrangement.
http://klubbsiden.handball.no/logon_klubb.asp
Brukernavn og Passord oppgis ved henvendelse til lagleder – vedkommende skal ha fått
dette på mail.
Klubber tilhørende NHF SørVest, oppfordres til å skanne kamprapporter (pdf-fil) til
regionskontoret i stedet for å sende de pr. post. Hvis arrangøren har kamper både lørdag og
søndag, MÅ kamprapportene sorteres slik at dette sendes i 2 dokumenter. Påfør hall og
arrangementets kampdato i emnefeltet. (ÅÅMMDD_Gautesetehallen)
Hvis det er påført merknader på en kamprapport, må bakside også skannes.
Kamprapportene sendes til [email protected], første virkedag etter
arrangementet.
Kamprapporter som er sendt inn pr. e-post skal IKKE sendes pr. post.
Hvis kamprapportene ikke skannes skal de legges i konvolutt og sendes til NHF.
NHF Region SørVest, Postboks 3033, Hillevåg, 4095 STAVANGER
10. Gjør sekretariatet klar til neste kamp og følg rutinene på nytt
Utfylling av kamprapport beskrives i brosjyren ”Slik gjør vi det: Tidtaker og sekretær”. Denne
skal finnes i sekretariatboksen og som vedlegg til denne rutinen.
For tips og andre rutiner les igjennom ”Håndbok for arrangører” som finnes i
sekretariatboksen og som vedlegg til denne rutinen.
2 av 3
Sammen om en enda bedre bydel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Forus og Gausel Idrettslag
Forus og Gausel Idrettslag
Postboks 122
www.fgi.no
4034 Stavanger
NHFs resultattelefon
Norges Håndballforbund har opprettet en sentral resultattelefon for innringing av resultater for alle
seriene. Nummeret til denne telefonen er
815 68 333
(lokaltakst)
Etter kampen skal arrangør/resultatansvarlig ringe til resultattelefonen, og blir da bedt om å taste inn
kampens Resultat PIN.
Gangen i registrering via resultattelefonen:
• Velkommen til Håndballforbundets resultattelefon
• Tast inn kampens resultat pin. Avslutt med firkant-tast
• Inntastet resultat pin er:
• Inntastet Resultat Pin blir lest opp
• Er dette korrekt, tast 1 - For ny inntasting, tast 2
• Vennligst vent, systemet sjekker inntastet resultat pin
• Tast inn antall scorede mål for hjemmelag, avslutt med #-tast
• Tast inn antall scorede mål for bortelag, avslutt med #-tast
• Vi har registrert følgende resultat,
• Antall scorede mål hjemmelag:
• Antall mål inntastet for hjemmelag blir lest opp
• Antall scorede mål bortelag:
• Antall mål inntastet for bortelag blir lest opp
• Resultatet er registrert.
• Ønsker du å registrere flere resultater, tast 1. Legg på for å avslutte
Mulige feil:
Det oppnås ikke kontakt med databasen:
• Det ble ikke oppnådd kontakt med systemet. Prøv igjen litt senere. Tjenesten avsluttes
Dersom du har tastet inn feil Resultat pin:
• Inntastet resultatpin er ikke gyldig, vennligst prøv igjen
Dersom resultatet allerede er registrert:
• Resultatet for inntastet kamp foreligger
Når resultatet blir ringt inn via resultattelefonen eller registrert via klubbens internside vil resultater
og tabeller automatisk bli oppdatert her på handball.no.
Dersom du finner et resultat du mener er feil, kan du sende en mail til [email protected] husk å skrive hvilken kamp (kampnr) det gjelder, slik at vi kan finne igjen kampen.
Dersom kampen (i følge gjeldende terminliste) ikke er spilt:
• Inntastet kamp er ikke spilt
Lag ikke møtt: Dersom det ene laget ikke har møtt til kampen tastes antall mål lik 0 til laget som
møtte, og antall mål lik 99 til laget som ikke møtte. Resultatet vil da bli registrert med 0 - 0 i
målforskjell, og 2 poeng til laget som møtte til kampen.
3 av 3
Sammen om en enda bedre bydel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .