jeg spurte på forhånd hadde gode erfaringer med å bruke Nilsson

Funkis funker
uten fyring
– Alle jeg spurte på forhånd hadde gode erfaringer
med å bruke Nilsson. Nå har vi også det,
sier Redvald Hjulstad som bygger funkishus på
Ytteren sammen med kona Marit.
10 | NILSSON MO
50 ÅR
Ekteparet Marit og Redvald Hjulstad
har hatt lyst til å bygge sitt eget hus i
mange år, nå bygger de et lavenergihus, der de sparer kostnader til drift.
Eneste oppvarming i huset er vannbåren varme i gulvet i første etasje
drevet av en luft/vann varmepumpe.
– Vi fikk svært gode råd fra Nilsson
på å velge luft til vann-varmepumpe, i
tillegg til at de har lagt alt av vann,
avløp og vannbåren varme til huset
vårt. De er effektive og flinke og sier
alltid fra når neste skritt skal tas, forteller Hjulstad som selv er
prosjektleder for husbyggingen.
Lavenergi
I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi
i form av varme. Denne energien kan
utnyttes til å varme opp boliger, til
tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker
inne i boligen. En varmepumpe henter
ut energien fra omgivelsene, tilfører
noe elektrisitet og flytter varmen inn i
huset. En varmepumpe bruker derfor
mye mindre energi til å produsere
samme mengde varme som en vanlig
elektrisk ovn. Familien Hjulstad
vurderte både lavenergihus, passivhus
og plusshus, men endte med lavenergihus. Tanken bak alle disse hustypene
er at energibehovet reduseres gjennom
tiltak som ekstra varmeisolasjon,
ekstra god tetthet og gode vinduer. Et
plusshus skal i tillegg utnytte solenergi
til varmegjenvinning og altså produsere
energi i tillegg, men dette anbefales
ikke så langt nord – foreløpig.
– Vi kunne fått betegnelsen passivhus ved å velge vinduer med enda
lavere u-verdi, i praksis tror vi likevel
ikke det vil være noen forskjell. Det er
begrenset med erfaring på området, så
vi er spente selv på å se kostnadsbildet når vi flytter inn, sier Hjulstad.
– Ventiler og lufting er bannlyst.
Systemet henter frisk luft utenfra, og
diverse filter sørger for å rense luften
ekstra. Erfaringer så langt viser at
beboerne er meget fornøyde med
kvaliteten på inneklimaet og komfort,
samtidig som det er en debatt om det
er bra at det blir så sterilt sier han.
Arkitekt
Det er arkitekt Hans Petter Bjørnådal
som har tegnet huset, og det er tre år
siden familien så på tomta første gang.
Til påske flytter eierne inn i de 210
kvadratmeterne som seg hør og bør er
veldig funksjonsvennlig. Familien har
tre gutter med forkjærlighet for Manchester United og de ser fram til å ta
plass i tv-stua som har utgang til en
flott altan med utsikt til Skillevollen
alpinsenter.
Huset ble levert i elementer, og
råbygget ble montert på et døgn. Da
hadde allerede Nilsson lagt inn vannledninger og kloakkanlegg til huset.
Etter at råbygget var på plass kom
Nilsson tilbake og la rørsystemet til
huset inn i de åpne tak og veggene før
de ble kledd igjen.
– Alle jeg spurte om råd hadde gode
erfaringer med å bruke Nilsson. Nå har
også vi det. Nilsson er raske og har høy
kompetanse, ikke minst på
varmepumper. Dessuten er de effektive
og flink til å veilede og gi faglige råd.
Vi har fått drømmeboligen og gleder
oss til påske, for da er vi innflyttingsklare, avslutter Redvald Hjulstad.
FAKTA
• Stil fra 1920-tallet som er mest kjent
innen arkitektur.
• Enkelt forklart er tanken at form
følger funksjon.
• Stilen preges av et forenklet
formspråk: store flater, rette linjer og
geometriske former, samt lys, luft og
hygiene.
• Uttalen «fønkis» er en misforståelse
som kan skyldes en sammenblanding
med begrepet ”funky”.
• Familen Hjulstad bygger funkishus på
Ytteren med lavenergistandard.
• Energibehovet reduseres ved ekstra
varmeisolasjon, ekstra god tetthet og
gode vinduer.
• Skal bruke bare 25% så mye energi
som et vanlig bolighus.
• Nilsson har lagt vann, kloakk,
vannbåren varme og varmepumpe
til huset.
• Serviceavdelingen tar hånd om
privatmarkedet.
• Den er ledet av Kjell Løkås.
Illustrasjon: Bjørnådal Arkitektstudio
NILSSON MO
50 ÅR | 11