Psykisk helse i skolen

PSYKISK HELSE
Psykisk time
Lærer Bjørnar
Bjørnstad ser ut over
klasse 9B ved Stange
ungdomsskole:
– Hvordan kan vi gjøre
annerledeshet til noe
vanlig?
Tekst: Håkon F. Høydal
Fotograf: Hanne Tharaldsen
Joakim Sveen (t.v.), Meta K. Kayser, Ida E.
Syverinsen og Kristoffer Utby synes det er
spennende å lære om hva som skjer i psyken.
50
B
jørn Thore, du er ikke
helt som vi vanligvis ser
deg. Hvorfor går du i
den genseren? spør lærer
Bjørnar Bjørnstad.
En av gutta bakerst i
klassen går opp og stiller seg bak kateteret: – Fordi den er stygg. Fargen er
stygg, sier Bjørn Thore Ottershagen.
– Hva hadde skjedd om du hadde gått
med den til vanlig? spør Bjørnstad.
– Da hadde jeg blitt mobba.
– Hadde du tatt deg nær av det?
– Ja. Jeg ville nok gjort det, sier Bjørn
Thore, som forteller at han har fått
problemer for klær han har gått i.
– Det var en gjeng som sa jeg så ut som
en satanist. Og så dro dem til meg.
– Hvordan gikk du kledd?
– Jeg hadde svarte klær som det sto
«Satan» på.
Forebygge og mestre
– Hvordan kan vi gjøre
annerledeshet til noe
vanlig, spør lærer
Bjørnar Bjørnstad.
I de tre neste dagene skal det handle
om å være annerledes i klasse 9b ved
Stange ungdomsskole. Skolen var en
av de første som tok i bruk undervisningspakken «Alle har en psykisk
helse». Den lærer ungdomsskoleelever
om hva som er psykiske problemer,
og hvor man kan søke hjelp.
Undervisningsopplegget er laget av
Rådet for psykisk helse, og er en del
av sosial- og helsedirektoratets satsing
på å skolere unge om psykisk helse.
– Det er i ungdomsårene vi utvikler de
mestringsstrategiene vi bruker resten
av livet. Det er da vi lærer å håndtere
livets vanskeligheter. Hvis vi klarer å
etablere gode strategier i ungdomsårene, kan det forebygge psykiske problemer, og dessuten gjøre at de som får
problemer, mestrer dem bedre, sier
Hege Johnsen. Hun er rådgiver i Rådet
for psykisk helse, og har vært prosjektleder i arbeidet med undervisningspakken.
Det er ikke uten grunn at temaet for
niende klasse er annerledeshet.
– Niendeklassinger strever med en
eksistensiell ensomhet. De ønsker både
å høre til i en gruppe og å være spesielle, sier hun.
Vondt i magen, stive og ømme muskler,
hjertebank og panikkfølelse, svimmelhet og vondt i hodet er blant symptomene som beskrives.
– Er det ikke en fare for at man sykeliggjør vanlige tilstander?
– Dette er smertefulle livshendelser,
ikke psykiske lidelser. Vi nevner dem
for å vise at mange lidelser er i grenseland. Normal livssmerte skal ikke
ses på som psykisk sykdom. Men det
er viktig for ungdommene å vite at
dette kan være symptomer, særlig hvis
de har flere av dem over lengre tid, sier
Johnsen.
Akkurat som Idol-Kurt
For å understreke annerledeshet-temaet
ble alle i klasse 9b bedt om å ta på seg
noe de ellers ikke ville gått med på
skolen.
– Dere, hva er Jokke i dag? spør lærer
Bjørnstad.
– Mora si!
– Russer!
– Det er mammas. Bestemor har strikket den, sier Joakim Sveeen og smiler.
– Jokke er blant dem som tåler å høre
litt, er du ikke? Det bør vi alle være.
Kan dere ikke gå sånn dere er kledd
nå, resten av dagen? foreslår
Bjørnstad.
Et unisont nei stopper det forslaget.
– Men Anders har gått i dressen i hele
dag. Er ikke det fint da?
– Det ser dumt ut. Han skiller seg ut
hvis bare han og ingen andre går i det,
sier Adrian Lien Larson.
– Jeg synes dressen er fin, jeg. Den er
veldig behagelig å gå i, sier Anders
Såstad og smiler.
Det ringer ut. I friminuttet forteller
Bjørnstad hva klassen gjorde før Puls
ankom.
– Vi snakket om å tore å skille seg ut.
Det er jo dem det går best med i verden. Noen nevnte Kurt, for han kom
jo nesten ikke videre i Idol. Nå er han
verdensidolet. Hver enkelt må ta vare
på sin særegenhet og tore å gå sin egen
vei. Men en ting er å si det, noe annet
å gjøre det, sier læreren.
– Er det ikke en fare for at dere gjør
annerledeshet til en sykdom ?
– Det er jo det, men vi understreker at
det er viktig å la folk få være annerledes. Hvis ikke blir det farlig. Han
sukker litt: – Jeg burde hatt på meg
noen sære klær, jeg også. Jeg prøvde
å finne noe i går, men klarte det ikke.
– Da bruker du den samme unnskyldningen som elevene.
– Jeg gjør nok det.
Hender i været
Det ringer inn. Bjørnstad streker opp
tre kolonner på tavlen: Vanlige tilstander, gråsoner, psykisk lidelse.
1
1. – Spiseforstyrrelser, er det sånn at du
spiser til du kaster opp, spør Anders Såstad
(t.h.). Joakim Sveen har lånt mors bestemorstrikkede lue til annerledesdagen.
2. Bjørn Thore Ottershagen er ikke helt som
vanlig i dag.
2
Anders rekker en hånd i været.
– Depresjon, er det psykisk lidelse? spør
han.
– Det er det, men ofte sier vi at vi er
«deppa», og det er jo ikke det samme,
sier Bjørnstad.
– Nei, du tar ikke livet av deg for det,
sier Sindre Bråten fra hjørnet sitt.
– Hva kan vi gjøre med depresjon? spør
læreren. Noen få hender i været:
Familieråd, nevner en. Snakke med
venner. Må man til lege? Nei, svarer
de.
– Jo, her må man til lege. Mange må
også ta medisiner Hva med angst? Det
er ikke det samme som å grue seg.
– ADHD, sier Bjørnstad og skriver
bokstavene i kolonnen for psykisk
lidelse.
– Da kan man bli fryktelig sint, og man
må behandles med medikamenter og
samtaler. Det er mer vanlig enn vi tror.
Og vi kan gjøre mye for å lette hverdagen deres. Det gjelder å være gode
kamerater.
Schizofreni er verken enkelt å stave
eller forstå. Først når læreren begynner
å skrive i kolonnen for gråsonetilstander, blir elevene med. Fra å tulle og
prate seg imellom, snakker de med ett
åpent om problemene til seg og sine.
51
En følsom fase
U
1 2
3
4
1. – Jeg har mange guttevenner som spør meg hvordan jeg har det. Jeg tror ikke det er noen stor forskjell på gutter og jenter, sier Meta Kristine
Kayser. 2. Det er ikke trist alt som er psykisk, synes Sindre Bråten og Kristoffer Utby. 3. Joakim Sveen og Adrian Lien Larson følger godt med.
4. – Jeg er ikke så veldig nervøs av meg. Jeg har aldri gruet meg til framføringer, for jeg spiller trommer i et band, sier Kristoffer Utby.
– Dårlig selvtillit! Har noen av dere
hatt det? spør Bjørnstad. En finger
i været midt i klassen.
– Jeg har dårlig selvtillit. Jeg klarer ikke
bestille mat på McDonald's. Jeg må
alltid få andre til å bestille for meg. Jeg
gruer meg til å prate med ukjente folk,
sier Thomas Hals.
Pause.
– Hvordan kan vi hjelpe deg med det?
spør Bjørnstad.
– Nei… Det er vel noe jeg må jobbe
– Folk kaller meg dum hele tiden, sier
Silje Kjernli fra bakerste rad.
– Men hva har jeg sagt til deg, Silje?
sier Bjørnstad og lener seg på pulten
hennes. Nicolas Sander ved siden av
klapper Silje på ryggen.
– Han sier at du er skikkelig intelligent!
sier han.
– Tror du de mener at du er virkelig
dum? spør Bjørnstad.
– Det fins mange ulike typer dum,
da, vet du, dumma, sier Sindre fra
hjørnet.
«Vi er oppmerksom på
at mye kan komme opp
i løpet av disse timene, og
vi er tilgjengelig hele tiden.»
Tar det alvorlig
– Vi er oppmerksom på at
mye kan komme opp i løpet
av disse timene, og vi er tilgjengelig hele tiden. Dersom
vi trenger hjelp utenfra, har
KJERSTI ANDERSEN, SOSIALLÆRER
VED STANGE UNGDOMSSKOLE.
vi helsesøster, Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT)
eller Barne- og ungdomsmed selv, svarer Thomas.
psykiatrisk poliklinikk (BUP), sier
– Vi kan oppmuntre deg, sier Kathrine
Kjersti Andersen, sosiallærer ved
Frenning Eliassen, og fortsetter:
Stange ungdomsskole. Hun synes det
– Jeg fikk bedre selvtillit da jeg begynte
er positivt dersom undervisningen
å spille fotball på barneskolen.
i psykisk helse kan få flere ungdommer
– Andre som har opplevd å ha dårlig
til å søke hjelp raskere.
selvtillit?
– Hva hvis elevene avslører egne eller
andres problemer som klassekameratene ikke vet fra før?
– Jeg tror de fleste elevene tar dette seriøst. Det har ennå ikke skjedd at noen
har brukt slike opplysninger mot hverandre, sier hun.
Det samme mener Hege Johnsen
i Rådet for psykisk helse.
– Elevene forlanger at lærerne tar dem
på alvor. Men det er viktig at det er
klare spilleregler for samtalene, sier
hun.
Bortsett fra det som står i permen, er
det foreløpig ikke et organisert kurstilbud for lærere som ønsker å bruke
undervisningspakken.
– På sikt skal det bli det. Hvis noen
ønsker det, forsøker vi å hjelpe til med
kursdager, men min erfaring er at det
er lett for lærerne å ta materiellet
i bruk på egen hånd. Evaluering viser
at det er viktig for elevene at de
får undervisning av en lærer de
kjenner. Det er et personlig tema, og
elevene føler seg tryggest når det
formidles av en de er sammen med
til daglig.
– Er det meningen at elevene skal åpne
seg og avsløre sine potensielle problemer i løpet av timene?
– Vil normalisere sykdom
Helen Christie, psykolog og direktør for
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo, synes det er positivt å la
elevene få lære om og snakke sammen
om psykiske problemer.
– Det er viktig at de har fora de føler de
kan snakke åpent i, og det kan klassen
være. Hvis det kommer opp her, er det
sikkert også noe mange allerede vet.
Men det er klart at lærerne må skoleres,
slik at de vet hvordan de skal håndtere
slike ting, ta det imot og normalisere
det. De må vite hva de skal svare eleven
52
der og da, og etter timen, sier hun.
– Undervisningspakken utføres av lærere
som ikke har utdannelse i psykologi, er
det trygt?
– Jeg synes det. Vi er for redd for å snakke
med unge om psykiske problemer, derfor
hilser jeg tiltak som dette velkommen.
Vi er så redd for å pirke borti ting, for at
noe farlig skal skje. Man må ikke være
spesialist for å snakke med ungdom.
– Er det en fare for å sykeliggjøre vanlige
opplevelser i puberteten med en slik
undervisningspakke?
– Det kan hende. Men det kan også
være at man normaliserer psykiske
problemer. Det er ålreit at man
skjønner at psykiske lidelser er
normale reaksjoner som er kommet
ut av proporsjoner. Alle kan være
deppa i perioder eller være på vakt
i forhold til hva som blir sagt om seg,
men man er ikke nødvendigvis deprimert
eller paranoid av den grunn. Når du
gjenkjenner reaksjonene i deg selv, kan
det være med på å normalisere de syke,
sier Christie.
5
6
7
5. – Folk kaller meg dum hele tiden, forteller Silje Kjernli når de snakker om dårlig selvtillit.
6. – Å være «deppa» er ikke det samme som depresjon, sier lærern. 7. – Soper! roper Anders
Såstad til Joakim Sveen i det selvlagde stykket om en som ble mobbet fordi han var annerledes.
– Nei. Alle som får undervisningspermen av oss blir innstendig
anbefalt å gjøre dette til et samarbeid mellom helsesøster og lærere,
for man må være forberedt på at
slike ting kan komme opp. Det kan
komme fram ting som ikke er psykisk sykdom, men som er alvorlig
for eleven likevel. Når det gjør det
i klasserommet, kommer det sjelden i en setting der det kan følges
opp. Derfor må det fanges opp
etterpå, sier Johnsen.
Snakke om det, kanskje?
Elevene i klasse 9b er godt fornøyd
med å få bruke tre skoledager til
å snakke om psyken.
– Det er fint å få vite litt, og ikke
bare om ting som er skumle.
Psykisk helse dreier seg jo ikke
bare om mobbing og sånn, men
også selvtillit, sier Ida Ellinor
Syverinsen. Hun mener media har
mye av skylden for at mange tror
psykiske problemer er noe farlig.
– Hva gjør dere hvis dere føler dere
deppa eller redde?
– Da ringer jeg til ei venninne. Det
hjelper, ikke bare fordi vi snakker
om problemet, men fordi det å
snakke om noe annet får tankene
vekk fra det negative, sier Ida.
– Det er nok en jenteting. Hadde en
kompis sagt at han hadde psykiske
problemer eller spiseforstyrrelser,
hadde jeg nok gitt blanke. Det er
ikke et sånt forhold du har til en
kompis. Vi sparker fotball, vi, og
driter i om han er smellfeit eller
tynn, sier Kristoffer Utby.
– Er det å snakke med hverandre
en jentegreie?
– Nei, jeg har mange guttevenner
som spør meg hvordan jeg har det.
Jeg tror ikke det er noen stor forskjell, sier Meta Kristine Kayser.
Tilbake i klassen snakker de om
søvnløshet. Det har mange opplevd.
– Jeg så «Forbannelsen» på kino.
Den ga meg søvnproblemer, sier
Anders.
Silje får ikke sove dagen før hun
skal framføre noe for klassen.
– Hvordan kan vi hjelpe henne med
det?
Stille, før en jente rekker opp hånden: – Si at hun kommer til å greie
det?
Ungdom og psykisk helse
l Angst, depresjoner
og spiseforstyrrelser er
de vanligste psykiske
lidelsene blant ungdom.
l Gutter får oftere lidelser som opptrer tidlig
(ADHD, adferdsforstyrrelser), mens jenters
lidelser debuterer oftere
i ungdomsårene (spiseforstyrrelser, depresjon).
l Sosial- og helsedepar-
tementet anslår at cirka
20 prosent av barn og
unge får en lettere eller
tyngre psykisk sykdom
i løpet av oppveksten.
l Mellom tre og fem
prosent av guttene og
åtte–ti prosent av jentene har søkt hjelp for
psykiske plager det siste
året, viser Folkehelsas
ungdomsundersøkelser
blant 15–16-åringer.
l Helsedepartementet
ba i fjor Folkehelseinstituttet å prioritere
forskning omkring barn
og unges psykiske helse.
ngdomstiden er en tid med sterke
følelser. Det er mye liv og glede,
men også vonde og vanskelige
dager. Alle som har vært unge, husker en
tid med sterke og vanskelige følelser, og
at det ofte var vanskelig å snakke om
det.
For de som sliter over tid, blir det ofte
enda vanskeligere å si fra. Følelsen av
å være alene og annerledes kommer raskt.
Jeg har møtt mange ungdommer som
ikke har klart å si fra at de har det vanskelig. Årsakene er mange – de har tatt
hensyn til foreldrene sine, de tror de skal
ha det slik og at det er en straff fordi de
ikke er gode nok.
Å ha det vanskelig over tid, kan dessverre
bli til vedvarende psykiske plager, som
spiseforstyrrelser, selvmordstanker, eller
rusmisbruk. Derfor er det så viktig at
ungdom lærer hva psykiske plager er, og
hva som er faresignaler, slik at man kan
snakke med noen eller søke hjelp.
Ungdom vil ikke ha råd fra foreldrene
sine. Derfor må andre være klar til å ta
imot dem. Skolen er ett sted, men det bør
skje på mange måter. Ungdom henter
informasjon fra forskjellige steder, og
har ulik tillit til hvem de vil snakke
med.
De unge er framtiden. Det sier seg
selv at tidlig behandling gir bedre
resultater enn om man venter for
lenge.
Derfor kjære, unge mennesker:
Ikke nøl med å snakke med noen
om det du sliter med, uansett hvor teit du synes
det er. Bare det kan
være nok til at det
blir bedre. Og du
som har en venn
som sliter: Ikke
vær redd for å ta
det opp med
ham eller henne.
Ann Ferden,
Psykiater
(KILDER: HELEN CHRISTIE,
NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, HELSE- OG
SOSIALDEPARTEMENTET,
RÅDET FOR PSYKISK HELSE.)
A