Farlig å være sykepleier (Dagsavisen, 28.10.11)

Dagsavisen
fredag 28. oktober 2011
samfunn
15
– Farlig å være sykepleier
Arbeidsmiljø: Sykepleiernes arbeidsmiljø er noe
av det dårligste man finner
i Norge, viser ny rapport.
Nå må noe gjøres, krever
Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet.
■ Sturla Smári HanSSen
søvnvAnsKer: mange sykepleiere har søvnproblemer og sliter med å snu døgnet på grunn av ubekvem arbeidstid, sier sykepleier og tillitsvalgt nina Qvale Hjertenes (t.h.). Her står hun sammen med kollegaen gunn elise Haugen.
foto: Hilde unoSen
Unio-leder Anders Folkestad mener rapporten avdekker svært alvorlige arbeidsforhold.
– Det ser ut til å være helsefarlig å
være sykepleier, sier Folkestad til Dagsavisen.
Han understreker at det selvsagt er
variasjoner mellom individer og arbeidsplasser.
– Men det tegner seg et bilde som jeg
håper at arbeidsgivere og politiske styresmakter går inn i.
De har ikke noe valg hvis de skal ha
håp om å rekruttere nok sykepleiere til
framtidens arbeidsoppgaver, mener han.
– Da må arbeidsoppgavene være
attraktive, sier Folkestad.
Dagsavisen skrev i går at sykepleiere
[email protected]
14
samfunn
Dagsavisen
torsdag 27. oktober 2011
raser: sykepleiere over hele
landet protesterer mot flere
arbeidshelger, men vil ikke stå
fram med det.
Foto: arne ove bergo
22
ArbeiD&uTDANNiNgtema
TeMaaRBeId&utdannInG
Dagsavisen
tIRsdaG 11. OKtOBeR 2011
«
Jeg tror det er viktig at vi kan tilpasse turnusen til hver enkelt.
Rita myrbråten, teamleder Oppsalhjemmet
«
Dagsavisen
TirsDAg 11. okTober 2011
23
21
st
FILMS
FROM THE SOUTH
FESTIVAL
Det kan godt være at noen ønsker dette, men jeg tror ikke jeg
hadde klart å jobbe 12-timersvakter her.
Anne Dihle, hjelpepleier
FILMFRASOR.NO
616
OCTOBER 2011
OSLO
DOK:SØR
DOKUMENTARER PÅ FILM FRA SØR
arbeid&
grønn
utdanning
hverdag
Billetter kjøpes på oslokino.no
Billetter til visninger på Filmens hus
kjøpes på cinemateket.no
Informasjon og festivalprogram på filmfrasor.no
arbeidstid
GRANITO
MalinsMiT
advokat VIRKe
under overskriften «Gode og fleksible
arbeidstidsregler» hevder regjeringen
at «arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven balanserer viktige hensyn godt
og gir god fleksibilitet.» Regjeringen
har derfor tidligere uttalt at det ikke er
behov for å endre arbeidstidsbestemmelsene.
13. okt kl. 18:00 klingenberg 4
14. okt kl. 18:00 klingenberg 3
GUATEMALA, USA, SPANIA 2011 REGI: PAMELA YATES
Prisbelønt dokumentar om den 36 år lange
borgerkrigen i Guatemala.
hovedorganisasjonen virKe – tidligere HSH – får imidlertid tilbakemelding om en helt annen hverdag – hver
dag – fra våre medlemmer. Arbeidstidsbestemmelsene er ikke tilpasset
virksomhetenes behov.
SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL
For å være tydelig på dét: VIRKE er
opptatt av at arbeidsmiljølovens
bestemmelser skal følges. Arbeidstakers behov for forutsigbar arbeidstid
skal ivaretas. Arbeidstiden skal ikke
fastsettes slik at den utgjør en helserisiko. Men det er behov for arbeidstidsbestemmelser som er tilpasset dagens
virkelighet for alle typer virksomheter.
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir som hovedregel en ytre
ramme på ni timer i løpet av 24 timer
og 40 timer i løpet av en uke. Den fleksibiliteten regjeringen lener seg på,
forutsetter at virksomheten er omfattet
av tariffavtale eller at det inngås avtale
lokalt. Av VIRKEs medlemmer er ca
1/3 av virksomhetene omfattet av
tariffavtale. Hva skal virksomhetene
uten tariffavtale gjøre? Håpe på at en
gruppe arbeidstakere organiserer seg
og deretter krever tariffavtale? Eller at
det er grunnlag for å inngå avtale om
opprettelse av tariffavtale lokalt.
virksomheten kan selvfølgelig søke
Arbeidstilsynet om godkjenning av en
arbeidstidsordning med utvidet ramme
for plassering av arbeidstiden. Men det
forutsetter at ordningen først er drøftet
med virksomhetens tillitsvalgte. Dette
er en ressurskrevende prosess, lite
effektivt og uforutsigbart for den virksomheten som trenger økt arbeidskapasitet NÅ.
Loven burde derfor åpne for at partene
lokalt kunne avtale hensiktsmessige og
gode arbeidstidsordninger uavhengig
av om virksomheten er omfattet av
tariffavtale.
Mandag: Mandag:
Tirsdag:
Tirsdag: Onsdag:
TOrsdag:
fredag:
grønnhverdag
grønn hverdag
arbeid
arbeidogutdanning
og utdanning
reise
Bilogmotor
inne&ute
Tips oss på
[email protected]
11. okt kl. 21:15 Vika 4 / 13. okt kl. 18:00 Vika 1
16. okt kl. 16:00 Vika 4
AFGHANISTAN 2011 REGI: KAI SEHR
Fire hjul og et rullebrett hjelper barn i krigsherjede
Kabul på rett vei. Unik dokumentar fra verdens første
rullebrettskole.
KLar For Lunsj: Rita myrbråten hjelper Gerd Olavsen til lunsjbordet. Olavsen skryter av personalet på avdelingen og fleiper med
dem.
trives: Anne Dihle hjelper Aslaug Nordhagen. Dihle trives godt i turnus så lenge det er vanlig
lengde på vaktene.
Trives
trives i tilpasset turnus
arbeidstid: Ansatte i privat sektor er ifølge en
undersøkelse mest positive til fleksibel turnus med
lange vakter. Men ikke alle privatansatte ønsker en
slik turnus.
n Bente ROGnan
n Ina InGlInGstad (foto)
Undersøkelsen er gjort av Synnovate
for Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO).
– Det er tydelig i undersøkelsen at
det er sterkest motstand i det offentlige, og blant dem som ikke jobber
turnus selv, mot denne typen fleksibel
turnus. Undersøkelsen viser at de som
har skoen på, vet hvor den trykker, sier
arbeidslivsdirektør i NHO, Svein
Oppegård.
Med fleksibel turnus med lange
vakter menes at turnusarbeidere kan
jobbe lengre vakter enn vanlig mot mer
fri etterpå. Oppegård mener det kan
være positivt om enkelte arbeidsplasser kan tilby denne typen turnus.
Vel å merke innenfor lovverket.
ønsKer iKKe Lange vaKter
Flere har foreslått å innføre fleksibel
turnus, og på intensivavdelingen ved
Oslo universitetssykehus ble sykefraværet mer enn halvert da sykepleierne
fikk tilbud om fleksibel turnus med 12,5
timers dager i jobbehelgene etterfulgt
av mer fri, kunne Dagens Næringsliv
melde i mars i år.
På Oppsalhjemmet, drevet av Norlandia Care, jobber Anne Dihle som
hjelpepleier. Hun jobber turnus med
både kveldsvakter og dagvakter, men
ikke nattevakter. Det ønsker hun ikke.
– Jeg synes det er deilig å jobbe i
turnus, og ha både kvelds- og dagvakter. Det er godt å av og til ha formiddager fri til å gjøre ting hjemme, og
da barna var små og for eksempel ble
syke, var det en kjempefordel om jeg
hadde fri på dagtid og mannen min
kunne ta over på ettermiddagen, sier
hun.
Å jobbe turnus er altså noe Dihle
foretrekker framfor tradisjonell
arbeidstid. Hun er imidlertid skeptisk
til å jobbe lange vakter.
– Det kan godt være at noen ønsker
dette, men jeg tror ikke jeg hadde klart
å jobbe 12-timersvakter her. Det er
klart det har skjedd at jeg har måttet
jobbe dobbelt, men det er nødstilfeller,
og ikke normalen, sier Dihle.
Rødgrønn veteranfeide på Stortinget
Teamleder på avdelingen til Dihle, Rita kentjeneste og har vært med på å gjøre i stand
Myrbråten, forteller at de ikke har diskutert en mat til alle.
slik ordning på Oppsalhjemmet.
– Ja, nå skal vi ha mat igjen, sier Aslaug
Nordhagen. Damen på 92 år får hjelp av Dihle
Krevende jobb
til å komme seg fra rommet sitt til spiserommet.
– Hos oss får de ansatte være med på å påvirke Teamleder Rita Myrbråten henter folk fra
turnusen sin. Noen vil jobbe mye kveld, og andre siden av gangen. Hun triller Gerd Olavsen
andre mye dag. Jeg tror det er viktig at vi kan bort til bordet.
tilpasse turnusen til hver enkelt. Men en såkalt
– Du er en skikkelig filmstjerne du, som
«Nordsjøturnus» har ikke vært snakk om her, Wenche Foss, sier Myrbråten. Olavsen hører
først ikke, men smiler når hun får det gjentatt.
sier hun.
Myrbråten har vært ansatt ved sykehjemmet
– Angelina, sier hun.
i 33 år, og på grunn av jobben som teamleder er
– Som Angelina Jolie? spør Myrbråten. De
hun nå ute av turnus. Hun savner å veksle ler begge mens Olavsen nikker.
mellom dag- og kveldsvakter, men heller ikke
Når det ikke er måltider eller stellesituahun kunne tenke seg å jobbe lengre vakter.
sjoner må personalet være tilgjengelig og
– Det er noe med at den jobben her er kre- sosiale med beboerne. Det er ikke mulig å ta
vende. Du skal være mentalt til stede hele tida, pause utover spisepausen, og personalet må
og være tilgjengelig for beboerne. Det blir
for være skjerpet hele tida.
Dagsavisen
tirsdag
24. mai 2011
tøft å være på alerten i så mange timer,
sier hun.
– Jeg tror ikke man klarer å gjøre en like god
jobb ved å jobbe 12-timersdager, sier Anne
god stemning
Dihle.
Når Dagsavisen besøker Oppsalhjemmet er det [email protected]
tid for lunsj for beboerne. Anne Dihle har kjøk-
WOMEN ARE HEROES
11. okt kl. 21:00 Filmens hus, lillebil / 12. okt kl. 18:00
Filmens hus, lillebil / 13. okt kl. 17:15 Vika 3
FRANKRIKE 2010 REGI: JR SCRIPT JR, EMILE ABINAL
En fotografisk reise som vil ta pusten fra deg. En del
av den parisiske gatekunstneren JRs store
fotoprosjekt 28 Millimètres.
15
samfunn
dagsavisen 11. oktober.
de to politiske ringrevene Martin Kolberg
(bildet) (ap) og Per Olaf Lundteigen (sp) har
havnet i tottene på hverandre. Bakgrunnen
for den verbale feiden er Lundteigens mange
frittalende utspill, som ofte går på tvers av
vedtatt rødgrønn politikk. Utfallet mot
rammene i jordbruksoppgjøret er det seneste
eksempelet. at sp-veteranen ikke er like
populær hos alle i andre regjeringspartiene
ble åpenbart da aps parlamentariske leder
martin Kolberg gjestet tV 2-programmet Kris-
tiansen & strand i helgen: – Lundteigen representerer ikke senterpartiet. Han representerer
seg selv, sa Kolberg. – det har aldri vært sagt
slike ting om samarbeidspartnere fra senterpartiets side. Kolberg må bruke stadig kraftigere virkemidler mot meg. det er mange som
skjønner, men få som tør å si det jeg gjør, sier
Lundteigen til den tV 2-drevne nettsiden
politisk.no.
(NtB)
Skadd i eksplosjon
to personer ble skadd i en eksplosjon på
Langhus i akershus i går formiddag.
Eksplosjonen skjedde i et forsøksanlegg
som er plassert i en 40 fots container. det er
en pelletsbrenner som brukes til å framstille
syntesegass. – den ansvarlige for anlegget
hadde besøk fra en interessent fra Latvia. da
de tok i døren til konteineren, eksploderte
det, sier innsatsleder ronny samuelsen ved
Follo politidistrikt til Østlandets Blad. (NtB)
Turnus tynger
DETTE VIsER
RAppoRTEN
n Forskningsstiftelsen Fafo har på
oppdrag fra Fagforbundet sett
på sosiale og helsemessige
konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og
omsorgssektoren.
n rapporten er en sammenstilling
av nasjonal og internasjonal
forskning på ubekvem
arbeidstid.
n det generelle bildet er at det er
mange negative konsekvenser
knyttet til å arbeide i turnus.
sykepleiere i tredelt turnus har
blant annet økt risiko for alt fra
kreft og hjertesykdommer til
spontanaborter og stress.
dette relateres gjerne til
nattarbeid.
n Forskningen kan i liten grad si
noe sikkert om forskjeller i
følgene av ulike typer skiftordninger.
n det å jobbe lange vakter kan ha
negative effekter som diabetes
og depresjon.
n minst mulig nattarbeid, kortere
vakter og tilstrekkelig fri kan
minimere skadeeffektene av
turnusarbeid.
VERN: Fagforbundets leder Jan davidsen slår ring om arbeidsmiljøloven.
ARBEIDslIV: Turnuser, lange vakter og
skiftarbeid sliter på både helsa, ekteskapet
og barna.
n BJØrN EriK daHL
Det kommer fram i en rapport
som Fafo har utarbeidet for
Fagforbundet. Fafo har her
gjort en bred oppsummering av
mange enkeltundersøkelser om
konsekvensene av ubekvem
arbeidstid. Konklusjonen er at
turnuser og arbeid utenfor normalarbeidsdagen
påvirker
både helse og privatliv negativt. Både kreft, hjerteproblemer, depresjon, og skilsmisser kan følge av en ubekvem
arbeidstidssituasjon.
gjør sammenhengen mellom
når og hvordan vi arbeider og
helsen vår. Og dessuten det
sosiale livet for oss selv og våre
nærmeste. Det viser hvor viktig
arbeidet med et inkluderende
arbeidsliv er – og ikke minst
hvor viktig det er at vi tenker
arbeidsliv i et livsløp, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.
– Turnusarbeid i seg selv ser
ut til å ha negative konsekvenser?
– De tjenestene vi snakker
om her må jo ytes hele døgnet,
og da må noen være på jobb til
enhver tid. Det er klart det er
krevende. Det må vi ta hensyn
til i større grad i diskusjonen
om arbeidstid og bemanning.
KREVENDE ARBEID
– Funnene bekrefter og synlig-
FOtO: arNE OVE BErgO
Mange av disse konsekvensene
– Jeg mener vi helt tydelig
melder seg jo ikke før det er gått ser behovet for å beholde vår
en tid. Jeg synes det er spesielt gode arbeidsmiljølov. Konseinteressant å se hvor klare de kvensene av å svekke vernet om
sosiale konsekvensene kommer arbeidstakerne kan bli store
både for folks
fram i forskningen.
Det har det vært lite
helse og deres
diskusjon om hittil, «Jeg mener vi
sosiale liv. Det
sier Davidsen.
har virkninger
helt tydelig ser for den enkelte,
HET DEBATT
og vil i tillegg
Fagforbundets leder behovet for å
være lite lønnmener
rapporten beholde vår
somt for samgriper direkte inn i
funnet
som
den
pågående gode arbeidshelhet. Troen
debatten om «oljepå det totale
frislipp, som vi
turnuser» og lang- miljølov.»
turnuser,
eller
ser at politiJan davidsen, leder i
kere på høyreekstremarbeidstids- Fagforbundet
ordninger som noen
siden tar til
kaller det.
orde for, får seg
Fagbevegelsen nekter å gi et skudd for baugen, slår
slipp på den sentrale og årlige Davidsen fast.
godkjennelsesretten de har for
(ANB)
slike prøveordninger.
dagsavisen 24. mai.
n arbeid utenfor normalarbeidsdagen og lange arbeidsperioder
har en negativ effekt på
balansen mellom arbeid og
privatliv, blant annet kvaliteten
i ekteskapet, og også skilsmisser.
n Kvinner med barn opplever
negativ effekt i enda større grad.
Kveldsarbeid kan dessuten føre
til at barna stimuleres mindre
kognitivt enn andre barn.
n Langturnuser er det lite
forskning på, siden det stort sett
er gjort spredte forsøk. i Norge
viser evalueringer at slike
ordninger ofte kan oppleves
positivt av mange ansatte, selv
om noen ansatte mener de
påvirker helse og privatliv
negativt. Noen forskere vil ha
mer oppfølgingstid for å finne
sikre effekter av langturnusordninger.
Kilde: Fafo
Nei til mer helgejobbing
protesterer: Minst førti sykepleiere fra
hele landet har sendt brev til Arbeidsdepartementet i protest mot utspill om flere
arbeidshelger. LOs Gerd Kristiansen angrer
ikke på utspillet.
n bente rognan gravklev
Det hele startet med utspill fra
både LOs Gerd Kristiansen og
Fagforbundets Jan Davidsen.
Begge åpnet for noen uker tilbake for at ansatte i helsesektoren skal kunne jobbe flere
helger i løpet av et år, noe som
betyr at noen vil måtte jobbe
SPRÅKDAGEN 2011:
helgevakter oftere enn hver
tredje helg, som nå er normalen.
Både Unio og Norsk Sykepleierforbund har reagert kraftig på
utspillene, og mener det er uaktuelt at deres medlemmer skal
gå med på dette.
– Det at så mange har reagert på utspillene om at helsearbeidere skal kunne jobbe flere
helger, viser at slike forslag provoserer arbeidstakerne som
allerede er hardt pressede turnusarbeidere, sier leder for
Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.
Hun har selv fått e-postinnboksen fylt opp av henvendelser
fra sykepleiere som raser over
utspillet, og Sykepleierforbundet har gått hardt ut mot
utspillene til Davidsen og Kristiansen.
arbeidslivets
spilleregler.
Likevel er det jo interessant å se
hvilket engasjement dette
vekker, og vi har ikke noe ønske
om å gi noen av våre medlemmer
noen form for munnkurv, sier
Lisbeth Normann.
arbeidsministeren nå blir
pepret med brev. Hun har heller
ikke sagt at man skal innføre
arbeid oftere enn hver tredje
helg, men at man må være villig
til å diskutere løsninger på problemene med ufrivillig deltid.
angrer ikke
på Facebook
LOs Gerd Kristiansen angrer
overhodet ikke på utspillet.
– Jeg mener vi nå har fått
hull på en verkebyll som har
vært der lenge, sier hun, men
understreker at det har manglet
noen nyanser i dekningen av
utspillet.
– Hensikten med å si det jeg
sa var å få lokale parter til å
sette seg ned og finne løsninger
på problemene med ufrivillig
deltid. Å se på antall arbeidshelger er en av flere mulige løsninger. Jeg kan ikke sitte på
nasjonalt plan og bestemme
hvordan hver enkelt arbeidsplass skal organisere sine turnuser. Det er opp til de lokale
partene å avgjøre, nettopp fordi
det er så store forskjeller på hva
hvert enkelt sted har behov for
av helgebemanning, sier hun.
Om at sykepleiere nå aksjonerer uavhengig av Norsk Sykepleierforbund, sier hun:
– Jeg har problemer dersom
dagsavisen i går.
Norsk for innvandrarar,
engelsk for nordmenn?
Kan den nye språkpolitikken gjennomførast
på universiteta og høgskulane og i bedriftene?
15. november kl. 10.15–15.30 i Oslo Konserthus.
Konferansen vert teiknspråktolka.
Arrangementet er gratis.
Påmelding på www.sprakradet.no
innan 1. november.
eget initiativ
Nå har over 40 sykepleiere fra
hele Norge sendt brev uavhengig
av forbundet til arbeidsministeren der de protesterer mot
forslaget. Dette på tross av at
Sykepleierforbundet
ikke
ønsker at enkeltpersoner skal
aksjonere, men at forbundet
skal håndtere saken. De av
sykepleierne som Dagsavisen
har snakket med ønsker ikke å
stå fram og fortelle om aksjonen,
og de har heller ikke ønsket å si
hvor initiativet om å sende brevene kom fra.
– Jeg kan ikke svare for disse
enkelthenvendelsene, og det er
klart at forbundet helst ønsker
at vi skal kunne beholde en linjestruktur hvor vi har et partsforhold og må forholde oss til
Også på Facebook har reaksjonene vist seg i tida etter utspillene. Grupper som «Max 3 hver
helg» har over 600 tilhengere og
«Vi som vil at helsearbeidere
skal beholde å jobbe hver tredje
helg» har over 100. Dette har de
fått i løpet av kort tid. Lisbeth
Normann mener man må ta de
sterke reaksjonene på alvor.
Flere av sykepleierne som har
henvendt seg til henne varsler at
de vil si opp jobbene sine dersom
arbeid oftere enn hver tredje helg
blir innført. Da blir det i hvert
fall et problem å dekke bemanningsbehovet, forteller hun.
Det er uaktuelt for Sykepleierforbundet å akseptere at deres
medlemmer skal bli pålagt flere
arbeidshelger.
– Vi har sagt oss villige til å
diskutere innføring av flere
arbeidshelger kun på frivillig
basis mot kompensasjon, sier
Normann.
[email protected]
«Slike forslag provoserer arbeidstakerne som allerede er hardt
pressede turnusarbeidere.»
lisbeth normann,
leder norsk sykepleierforbund
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 29/10
Knallpris!
Kylling
nygrillet, pr stk, Prior
29
90
Big One
Pizza
American Pan Classic/
Double Pepperoni,
660 g, Stabburet
36
55,91/kg
90
Alle produkter fra
Vita Hjertego’
Knallpris!
30%
÷
Karbonadedeig
Karbonade
fersk, 400 g, Gilde 99,75/kg
3990
90
79
Finnbiff
400 g, Gilde 199,75/kg
Begrensninger på tilbudene kan forekomme.
Husk å kjøpe inn nok
knask til Halloween på
mandag 31. oktober!
Smågodt
løsvekt, pr hg
89,00/kg
890
Alle løsvekt
epler
pr kg
24
90
www.mediateam.no
Alvorlige forhold
fra hele landet protesterer mot utspillet
fra LO og Fagforbundet, som åpnet for
at ansatte i helsesektoren skal kunne
jobbe flere helger i løpet av et år.
– Jeg synes ikke kravet om å jobbe
mer helg er det beste rekrutteringstiltaket for å si det forsiktig, sier Folkestad.
tema
nå må noe gjøres, sier Normann.
tett på
– Det betyr at sykepleiere føler at de
ikke får gjort en god nok jobb, og at de
– Jeg tror veldig mange kjenner seg igjen går hjem fra jobb med dårlig samviti disse eksemplene, sier Nina Qvale Hjer- tighet. Det blir man sliten av. Sykepleitenes (35), tillitsvalgt på geriatrisk avde- erjobben er ikke noe man legger fra seg
ling ved Oslo Universitetsnår man kommer hjem.
Vi jobber med mensykehus.
Følelsen av utilstrekke- «Sykepleiere går
nesker, legger hun til.
lighet på grunn av stort hjem fra jobb
arbeidspress, er noe hun
grelt bilde
Lisbeth Normann, leder
tror er vanlig i store deler av med dårlig
Helse-Norge.
i Norsk Sykepleierfor– Det er nedskjæringer samvittighet.»
bund, mener Stami-rappå mange avdelinger, samporten gir et grelt bilde
tidig som man krever stadig nina Qvale Hjertenes,
av
sykepleiernes
sykepleier
mer fra de ansatte som ofte
arbeidssituasjon.
opplever at bemanningen
– Norsk Sykepleiervar dårlig nok fra før. Jeg tror du finner forbund har i hele min fireårsperiode som
sykepleiere ved de fleste avdelinger som leder forsøkt å påpeke dette til ansvaropplever at de har altfor mye å gjøre, sier lige helsemyndigheter, aktører i arbeidsHjertenes til Dagsavisen.
livet og andre. Her er dokumentasjonen,
Kjenner seg igjen
TeMasider
Mye nattarbeid, dårlig søvn, lite selvbestemmelse, nedbemanning og lav lønn.
Det er hardt å være sykepleier i Norge i
dag, ifølge en ny rapport fra Statens
arbeidsmiljøinstitutt (Stami).
Sykepleiere er en av nesten 50 forskjellige yrkesgrupper som er spurt om
egen opplevelse av sitt arbeidsmiljø.
Sykepleierne ligger i bunnsjiktet av lista
på en rekke parametre:
■ 75 prosent sier de har liten grad av
selvbestemmelse over egen jobb.
■ 68 prosent jobber utenom arbeidstid.
■ 60 prosent sier det ikke er samsvar
mellom arbeidsinnsats og belønning, for
eksempel i form av lønn.
■ 60 prosent sier de har for mye å gjøre.
■ 75 prosent sier de i liten eller noen grad
kan bestemme eget arbeidstempo.
■ 40 prosent får sjelden eller aldri tilbakemelding fra nærmeste leder.