Søknad om å være med på testpilot for å prøve ut Windows 8/touch

Søknad om å være med på testpilot for å prøve ut Windows 8/touch
Bakgrunn:
Her er noen eksempler fra søknader:
Fra SOTS:
"SOTS ønsker å kjøre et prosjekt rundt Microsoft/OneNote/Win8/touch PC/Skydrive.
Det er tydelig at mange skoler vil være med på iPad-prosjekter, men noen bør etter
min mening se på alternativer.
Vi har sett flere bevis på at iPad uansett må kompletteres med vanlig PC for å
opprettholde databruken for elevene.
iPad-en kan ikke brukes til Test 2.0 i itslearning, pluss mye annet.
Og da er det tydeligvis snakk om å bygge opp datarom igjen. Ved SOTS vil dette
aldri bli aktuelt.
Håper det kan tas en prinsippavgjørelse på om det vil bli støtte for denne type
prosjekt som jeg har beskrevet"
Fra Godalen vgs:
"Godalen vgs. har vedtatt å være en skole som bruker Microsoft-produkter, men i
mer enn ett år er likevel nettbrett av typen iPad prøvd ut av lærere og ledere hos oss.
Erfaringene så langt er at iPad (og PCer med Mac) gir oss utfordringer når det gjelder
kompatibilitet. Dette gjelder først og fremst i håndtering av ulike typer dokumenter,
men også når det gjelder programmer som Itslearning m.fl. Parallelt er det prøvd ut
ulike typer for lagring og utveksling av dokumenter ved bruk av skytjenester.
Mange ved skolen vår har på bakgrunn av disse erfaringene bedt om å få prøve ut
nettbrett og PCer med berøringsskjermer med Windows 8 eller RT installert."
Skolen ønsker å delta i testpiloten for å prøve ut bruk av:
(her kommer noen forslag i stikkordsform):
 Win8/touch
 Skytjeneste
 OneNote
 Annet?
Arbeidet framover
Det vil, når vi blir del av pilotprosjektet, bli utarbeidet prosjektplan.
Ansvarlig fra skolen: