SOL Ø R Kunst- og kulturkatalog

G R AT I S
SOLØR
Kunst- og
kulturkatalog
NR. 3 / November 2014 - Januar 2015
Verdt et besøk
Finnskogen Natur & kulturpark
Et opplevelsesområde fullt av historie og kulturminner
Turid Evang
Arkitekt som ble kunstmaler på heltid
Grue Husflidslag
- Laget som tar vare på
husflidstradisjoner og som er åpent for alle
SOLØR Kunst- og kulturkatalog
• KUNST
• KULTUR
• TILHØRIGHET
• LOKAL ENGASJEMENT
I dette nummer:
Velkommen til den 3. utgave av Solør Kunstkatalog som nå heter
Solør Kunst- og kulturkatalog.
Begge de første utgavene har fått mange flotte tilbakemeldinger. Vi
fortsetter å takke både lokale kunstnere med sine bidrag og næringsliv som med sitt engasjement gjennom annonsering har støttet
prosjektet og har gjort dette prosjekt gjennomførbart.
Finnskogen Natur
& kulturpark
Et opplevelsesområde fult av historie og
kulturminner
(side 9 - 10)
Vi har nå kommet til 3. utgave som inkluderer det 3. trinnet av
prosjektet ”lokal kultur til synlighet”, dvs. å utvide formidling av lokalkultur ved å inkludere lag– og foreninger som bidrar til å berike
lokalsamfunnet med kulturelle initiativer. Vi starter med Grue Husflidslag.
I denne utgave får vi også vite mer om et viktig samarbeid mellom norske og svenske kommuner, om den rike kulturhistorien og
landskapet i det geografiske området som er definert som Finnskogen. Et samarbeid som har som mål til å utvikle Finnskogen
innen turisme og vertskap, kultur og kulturliv, landskap og natur.
Turid Evang
Arkitet som ble kunstmaler på heltid
(side 16 - 17)
Vi inviterer også leserne til å besøke Kunst- og kulturkatalogens
hjemmeside www.lokalkultur.no.
Tusen takk og vi ønsker dere fortsatt en god opplevelse gjennom denne nye utgaven av Solør Kunst- og kulturkatalog.
Redaksjon
Grue Husflidslag
Laget som tar vare på
husflidstradisjoner og
som er åpent for alle
(side 30 - 31)
Kunsten som presenteres i Solør Kunst- og kulturkatalog og på katalogens
eget nettsted www.lokalkultur.no, er til SALGS. For kjøp av kunst presentert i denne Kunst- og kulturkatalogen og på nettstedet, ta kontakt med:
• Galleri Refset v/Renato Grassi - Mob. 983 68 554
E-post: [email protected]
Er du medlem i Solør Kunstklubb, får du 10% rabatt på kunstkjøp og 25%
rabatt på innramming.
NB! Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge. Ta kontakt med oss dersom du har
spørsmål. 5% kunstavgift tilkommer for verk over kr. 2.000,-
Solør Kunst- og kulturkatalog
Kommer ut 4 ganger årlig
Utgis av:
Ansvarlig:
Produksjon:
Redaksjon:
Annonseansvarlig:
Neste nr.:
Galleri Refset - 2260 Kirkenær
Galleri Refset
Flisa Trykkeri AS - 2270 Flisa
Renato Grassi - epost: [email protected]
Renato Grassi
Ca. 10. februar 2015
Forside: ”Livskraft” av Turid Evang
Turid Evang, ”Trekantdrama” - Akryl på lerret
Mål: 80 x 60 cm. - Salgspris: kr. 4.500,- u/ramme
Åpningstider:
Mandag - torsdag 11.00 - 22.00
Fredag og lørdag 11.00 - 02.00
Søndag 12.00 - 22.00
JULEBORD
opp til 40 personer
Vi tar imot DIN bestilling
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Like oss på
FACEBOOK
Facebook.com/Midtigata
3
Knut Larsson, ”Kveldsol” - Akryl på lerret
Mål: 55 x 35 cm. - Salgspris: kr. 2.500,- u/ramme
ÅRETS JULEGAVE ?
Velg KUNST fra Solør Kunst- og kulturkatalog og/el. nettstedet
www.lokalkultur.no som JULEGAVE til deg selv eller til en som
har alt, og du eller din bedrift bidrar til å bevare, utvikle
og synliggjøre innsatsen som lokale kunstnere gjør for et
levende kulturliv i lokalmiljøet.
Kontakt oss:
mob.: 983 68 554 - e-post: [email protected]
4
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Helene Løvenskiold, ”Lysning” - Akvarell
Salgspris: kr. 3.200,- m/ramme
...en opplevelse midt i
Kirkenær sentrum
* Unike dameklær, smykker, vesker,
belter og strømper
* Gaveartikler, design fra fjern og nær
* Delikatesser, kaffe/te, ost, oljer,
edikker m.m.
* Kunst
* Interiør
se www.livetskrydder.com for åpningstider og info - Tlf.: 957 96 818
følg oss også på facebook!
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
5
Randi Blakstad, ”Under vann” - Akvarell og akryl
Mål: 40 x 50 cm.
Vi hjelper deg på veien
mot yrkesdrømmen
Negardssvingen 2
2270 Flisa
Kjersti - 419 17 351
May - 916 15 044
www.solornh.no
6
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Wolfgang Ellermann, ”Uten tittel” - Akryl på papir
Mål: 144 x 110 cm. - Salgspris: kr. 9.000,- m/ramme
FINNSKOGUTSTILLINGEN
arrangeres
6. – 8. mars 2015
Både profesjonelle og amatører
inviteres til å delta med bilder,
foto, kunsthåndverk, husflid.
Påmelding innen 15. januar
[email protected] eller
Finnskogutstillingen
2256 Grue Finnskog
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
7
Helene Løvenskiold, ”Høstdag” - Akvarell
Salgspris: kr. 2.000,- m/ramme
Her finner du bl.a.:
NORSK KUNSTMUSEUM for UTØVENDE
BILLEDKUNSTNERE
Åpent 1. helg i hver måned (kl. 14-17)
SOLØR MALERKLUBB
Vi treffes hver tirsdag (18-21). Velkommen!
REFSET KUNSTSENTER
Sandstadvegen 15
2260 Kirkenær
(på Vestside)
GALLERI REFSET - www.gallerirefset.com
KUNSTGRUVEN.no
LOKALKULTUR.no
Ta kontakt med Renato Grassi på tlf. 983 68 554 for info eller om du ønsker et FAST
møtested for ditt lag el. din forening.
8
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Finnskogen Natur & kulturpark - Et opplevelsesområde
fullt av historie og kulturminner
Bland den kulturelle kapital som Solør distrikt er rik på, er Finnskogen. Et
skogsområd full av historie og kulturminner som man lett kan blande med unike
naturopplevelser. Vi har spurt Herdis
Bragelien, som er prosjektleder Finnskogen Natur & kulturpark, om å fortelle litt
om fremtidsplaner for dette unikt område
som tilbyr unike natur- og kulturopplevelser. Og Herdis åpner med en velkommen!
Velkommen til Finnskogen Natur &
kulturpark! Velkommen til landskapet
som strekker seg på begge sidene av
riksgrense mellom Norge og Sverige, fra
Eidskog i sør til Trysil i nord.
Finnskogen Natur & kulturpark ble
stiftet den 28. mai 2014, og skal være en
samarbeids - og paraplyorganisasjon
som har som hovedoppgave å bidra til
vekst og utvikling på hele Finnskogen, i
tett samarbeid med innbyggere og organisasjoner, kommuner og regioner. Utviklingen skal bygge på den rike kulturhistorien og landskapet i det geografiske
området som er definert som Finnskogen.
Finnskogen er et unikt skogsrike med
store sjøer, rikt dyreliv, spennende kulturminner og flotte turstier. Finnskogleden er kanskje den mest kjente av alle
Finnskogens turstier. Den strekker seg
hele 240 km lang mellom Morokulien og
Trysil, slynger seg på begge siden av
grensen og tråkler de to landene sammen.
Åsta Holts hjem Leiråker
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Finnskogen Natur & kulturpark eies
foreløpig av kommunene Trysil, Torsby,
Åsnes, Grue og Kongsvinger, men det
arbeides for å få med flere av de kommunene hvor det finnes grender med
sterke skogfinske røtter. Organisasjonen
ledes av et styre med representanter fra
eierkommunene, samt representanter fra
museer på norsk og svensk side.
Finnskogen Natur & kulturpark ønsker
å knytte til seg partnere og medlemmer,
så etter hvert vil styret utvides for å inkludere representanter fra de som tegner
partnerskapsavtaler. Det er utarbeidet et
dokument, en parkplan, som skal være
ledende for arbeidet i en 10 – års periode. Her finner vi satsingsområder innen
turisme og vertskap, kultur og kulturliv,
landskap og natur, merkevarebygging og
markedsføring, og produktutvikling av
lokale råvarer.
Finnetunet, Grue
Finnskog
Finnskogen er skogguden Pans rike,
han med fløytespillet i trærne, som
forfatteren Rolf Jacobsen så passende
formulerer. Finnskogen er en del av
Taigaen, jordas grønne skjerf og
Jacobsen skriver:
Tenk over det, neste gang du ser
elgskiltene, at nå er det treskygge,
skogsfugl og maur halve jordkloden
rundt. Pans rike. Vårsøget i
trekronene. Lengselsfullt, ofte
hissende. Det drar i deg.
Finnskogen har rom for mange opplevelser, både natur – og kulturopplevelser.
9
Kari Hafseng, ”Vind i fjellet” - Akvarell
Motivmål: 20 x 30 cm. (rammemål: 34 x 44 cm.)
Salgspris: kr. 1.000,- m/ramme
Elva Rotna på Svullrya
Du kan sitte
ved et stille
tjern og steke
nyfisket abbor,
før du legger
deg under en
Stjernehimme-
len og lytter til skogens lyder. Neste
dag kan du sykle,ri, padle eller dra på
konsert eller til et galleri, mens du senere på kvelden kan nyte god mat på
et av Finnskogens mange turiststeder.
Andre foretrekker å oppsøke noen av
alle de kulturminnene som ligger her
og minner oss om den skogfinske innvandringen på 1500 – tallet.
Den finske innvandringen til grenseområdene hadde sitt tyngdepunkt i
en hundreårs-perioden, ca 1575-1660.
Interessen for skogfinnene og deres
kultur har variert mye opp gjennom
tidene, men har vært sterkt stigende
10
de seneste tiårene, noe som har ført til
stor inte-resse for bevaring av et rikt
utvalg av kulturminner. Mang en godt
bevart røykstue, badstue eller ria forteller oss historiene om skogfin-nenes liv
som svedjebrukere på Finnskogen.
Ser vi nøyere på noen av disse bygningene kan vi finne rester av magiske
symboler som viktige og interessante
kulturminner.
Finnskogen som feriemål, for turister både fra inn – og utland, er unik.
Her finnes noe for de fleste. Finnskogen er ro og harmoni, aktivitet og spenning, kultur og magi. Finnskogen Natur
& kulturpark vil gjennom et grenseoverskridende samarbeid ha fokus på å
ivareta og levendegjøre regionens
særpreg, og samtidig satse på de unike utviklingsmulighetene som regionen
har i forhold til bosetting, reiseliv og
opplevelser.
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Bjørn Steinar Nordby, ”Ulv” - Pastellkritt og
Blyant - Motivmål: 40 x 30 cm.
Salgspris: kr. 800,- m/ramme
Kaffegata 73
Ønsker du
Kontorplass i et
næringsmiljø
eller trenger
rådgivning ved en oppstart av bedrift
eller er allerede etablert, så hjelper vi
deg.
2270 Flisa
Vi tilbyr 3 måneder gratis husleie for
nyetablerere.
Tlf.: 62 95 18 14
Ta kontakt! Kontaktperson:
Asbjørn Holmen
Tlf: 97 95 66 11
Like oss på
FACEBOOK
www.gnh.no
www.solor-dyreklinikk.no
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
11
Marit Lund, ”Uten tittel” - Akryl på dypt lerret
Mål: 30 x 40 cm. - Salgspris: kr. 1.000,- u/ramme
www.valervekst.no
62 42 11 28
Med kunden i fokus ——————————
Elektriske installasjoner •
Feilsøking • Tele • Data •
Alarmer • Varmepumper •
Automasjon
12
Bilpleie – Ved – Kantine –
Brøytestikker
Attføringsarbeid gjennom
aktivitet
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Knut Larsson, ”Vinter” - Akryl på lerret
Mål: 100 x 80 cm. - Salgspris: kr. 5.000,- u/ramme
På Solør Kunst- og kulturkatalogs nettsted
www.lokalkultur.no kan du finne flere arbeider av
og informasjon om kunstnere som er representert i
denne katalogen
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
13
SOLØR KUNSTKLUBB
Galleri Refset startet Solør Kunstklubb. Alle kan bli medlem i Solør
Kunstklubb. Som medlem av Solør Kunstklubb får du:
• 10% rabatt på kunstinnkjøp fra Solør Kunst- og kulturkatalog
og/el. www.lokalkultur.no
• 25% rabatt på innramming
• Invitasjon til alle utstillingsåpninger
• Invitasjon til eksklusive private visninger i forkant av utstillingsåpninger
• Solør Kunstkatalog tilsendt i post
Flere medlemsfordeler er under arbeid.
BLI MEDLEM!
Medlemskapet koster kr. 300,-/kalender år pr. person
Familiemedlemskap kr. 400,-/kalender år
Bedriftsmedlemskap kr. 2.500,-/kalender år
For mer info: Renato Grassi v/Galleri Refset
Mob.: 983 68 554 - e-post: [email protected]
30 minutter om dagen - ditt livs beste investering!
Hver dag er en fin dag for å komme i gang.
HØYERE PULS GIR ET STERKERE HJERTE
Vi i Sport 1 ønsker deg lykke til med
ditt livs beste investering!
Vi har utstyret.
Tlf. 62 94 70 54
14
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Kari Hafseng, ”Bakom synsranda” - Akvarell
Motivmål: 12 x 18 cm. (rammemål: 23 x 32 cm.)
Salgspris: kr. 900,- m/ramme
Kaffegata 69, Flisa
Tlf.: 950 11 787
www.ingema.no
Stoff, utstyr og mønstre til lappeteknikk
Sy- og broderitilbehør.
Gaveartikler. Brodering på
tekstiler, tekster og/eller din
egen logo.
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
15
Arkitekt som ble kunstmaler på heltid
Det har blitt en endeløs rekke med bilder i årenes løp ved siden av andre
gjøremål.
Så for 4 år siden sluttet jeg i jobben
som arkitekt og begynte på kunstskole i
Oslo.
Vi inviterte Turid Eveng - kjent også
med sin kunstnernavn: FUTURID - fra
Våler om å fortelle om seg selv:
Målet med min kunst er å oppfordre
til å undre seg over livet og verden. Og
hvis mitt arbeid kan påvirke i positiv
retning så blir jeg glad.
Nyheter i media dreier seg nesten
alltid om elendighet i verden, og jeg
beundrer de som prøver å gjøre noe
med dette. Siden jeg ikke har kunnskap til å forandre på kriger, sykdom,
maktmisbruk, osv, blir mitt bidrag å
lage oppmuntrende kunst.
Jeg startet min utdannelse med et
år ved Kunst og Håndverkskolen i
Oslo og deretter arkitektstudiet over 5
år ved NTH i Trondheim. Deretter arbeidet jeg med å planlegge funksjoner
og utseende på bygninger i nesten 40
år.
I denne perioden ble det også
mange kunstkurs i maling og grafikk,
og jeg fikk også tak i en grafisk presse
som er i jevnlig bruk i atelieret mitt.
Helt fra jeg var så stor at jeg kunne
holde i en blyant har jeg tegnet og
malt, alltid har jeg papir og blyant i
nærheten.
16
Så ble det kunst på heltid. Deretter ble
det flere kurs i spennende teknikker
som utvidet akrylmaling og maling
plexiglass.
De siste årene har jeg deltatt på en
rekke utstillinger både alene og sammen med andre. jeg har også blitt medlem i «Artcom Expo» som er en internasjonal kunstnerorganisasjon. I regi
av denne har jeg deltatt på flere utstillinger rundt omkring i Europa. Og bildene mine har blitt godt mottatt også i
utlandet. I løpet av det siste året har
det blitt gullmedalje i et Vatikaneid galleri i Roma, gullmedalje i Setubal, Portugal, bronsemedalje i Den Brasilianske Ambassade i Oslo, og to medaljer
for kreativitet i Portugal og Spania. Jeg
har også stilt ut bilder i Louvre i Paris,
og i Nice.
Her hjemme får jeg tilbakemeldinger
fra publikum om at de liker å se på bildene mine og blir inspirert av dem. Det
er for meg en inspirasjon til å male videre og å vise fram det jeg gjør.
Jeg benytter mange forskjellige teknikker. Oftest maler jeg med akrylmaling. Dette er et medium som passer
meg godt. Tidligere malte jeg også bilder med oljemaling, men med den
lange tørketiden som kan gå over uker
mellom hvert strøk, gjorde at jeg kunne
miste gnisten og ideen bak maleriet
underveis.
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Turid Evang, ”Byggesten” - Akryl på lerret
Mål: 160 x 80 cm. - Salgspris: kr. 15.000,- u/ramme
Akrylmalingen tørker raskt slik at man
kan gå videre nesten med en gang, og
beholde ideen og inspirasjonen. Jeg
tegner mye med tusj, lar linjer flyte intuitivt slik de kommer direkte fra solar
plexus. Grafikk eksperimenterer jeg
også mye med. Når man har en kobberplate og gode grafikkfarger kan
man få fram de utroligste ting i pressa.
Jeg har jobbet med koldnål, akvatint,
sukkerakvatint, flatbiting, platelitografi
og tresnitt. Ofte blander jeg teknikker.
Da kan jeg få fram det beste ved hver
teknikk og få fram nye muligheter. Et
fargetrykk kan bli en fin bakgrunn for
en tegning, og deler av forskjellige ark
kan settes sammen til uttrykksfulle collager.
Det er spennende å lete fram til teknikker for en spesiell stemning jeg er
på jakt etter. Jeg er også innom andre
kunstformer som skulptur, installasjo-
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
ner og performance.
Innholdet i bildene er ofte abstrakte
stemninger. Det kan av og til forekomme litterære fortellinger i bilder. Noen
ganger kan mennesker og dyr dukke
opp, men som oftest lar jeg betrakteren få bestemme hva han ser. Noen
ganger er kanskje bildet bare lek med
former og farger.
Planene framover er å fortsette
med forskjellige kunstprosjekter med
temaer som kraft, undring, nettverk,
sammenheng, søkende utover og innover, og spørsmålstilling. Det er flere
spennende ting på gang.
Neste år blir det bl.a. utstillinger i
Rådhusgalleriet i Oslo, Galleri Point i
Oslo, og Rælingen kunstforening. Det
kommer også til å skje spennende
ting i utlandet..
17
Randi Blakstad, ”Landskap” - Tegning, akvarell og akryl
Mål: 35 x 20 cm.
18
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Knut Kjeldsen, ”Miss Angus” - Akryl på lerret
Mål: 45 x 50 cm. - Salgspris: kr. 2.800,- m/ramme
Bli medlem i Solør Kunstklubb og får
fordelene som spesifisert på side 14
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
19
Wolfgang Ellermann, ”Uten tittel” - Akryl på papir
Mål: 120 x 115 cm. - Salgspris: kr. 9.000,- m/ramme
• Utestuer / vinterhager
• Dorer / vinduer
• Glasservice
• Innramming
• Solskjerming
20
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Knut Larsson, ”Østmark Kirke” - Akryl på lerret
Mål: 80 x 60 cm. - Salgspris: kr. 4.000,- u/ramme
Mellemprodukter
og andre småskalaprodusent
Brød fra eget bakeri i kjeller’n
på Gårdsmatutsalget!
Åpent: Man. - Fred. 10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 15.00
Tlf.: 62 95 14 71
Faks: 62 95 80 71
Dagens lunsj mellom kl. 11.00 - 13.00
Velkommen innen vår kafé!
FLISA SERVICESENTER A/S
Kaptein Dreyers vei 6, 2270 FLISA
slettenmellemgard.com
Tlf. Butikk: 901 32 950
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
[email protected]
21
Turid Evang, ”Byen” - Akryl på lerret
Mål: 60 x 50 cm. - Salgspris: kr. 2.500,- u/ramme
For kjøp av kunst fra denne Kunskatalogen og/el.
nettstedet www.lokalkultur.no, kontakt oss:
mob.: 983 68 554 - e-post: [email protected]
22
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Knut Kjeldsen, ”Mandel” - Akryl på lerret
Mål: 45 x 50 cm. - Salgspris: kr. 2.800,- m/ramme
NOE FOR ENHVER ANLEDNING
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
23
Kari Hafseng, ”Svalbard i februar” - Akvarell
Motivmål: 19 x 29 cm. (rammemål: 34 x 43 cm.)
Salgspris: kr. 1.000,- m/ramme
24
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
25
Wolfgang Ellermann, ”Uten tittel” - Akryl på lerret
Mål: 50 x 40 cm. - Salgspris: kr. 3.000,- m/ramme
Velg kunst fra Solør Kunst- og kulturkatalog
og du eller din bedrift støtter lokalt kulturliv
26
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Renato Grassi, ”Strandvei” - Olje på lerret
Mål: 50 x 70 cm. - Salgspris: kr. 2.000,- m/ramme
2014!
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
27
Bjørn Steinar Nordby, ”Rådyr” - Pastellkritt
og blyant - Motivmål: 40 x 30 cm.
Salgspris: kr. 700,- m/ramme
Besøk www.lokalkultur.no og blir oppdatert om kulturarrangementer i ditt distrikt
28
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Marit Lund, ”Trust” - Akryl på dypt lerret
Mål: 40 x 50 cm - Salgspris: kr. 1.200,- u/ramme
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
29
Grue Husflidslag - Laget som tar vare på husflidstradisjoner
og som er åpent for alle
Vi har vært i kontakt med Marit Aas
som er leder i Grue Husflidslag for å
stille noe spørsmål om laget og lagets
engasjement i lokalsamfunnet. Marits
svar har imponert oss med tanke på
betydningen av å være medlem i et
lag eller en forening i ei bygd.
Når ble Grue Husflidslag stiftet og
hvor mange medlemmer har laget?
- Grue Husflidslag
ble stiftet i 1980 og
har omkring 85 medlemmer. 30 av medlemmene er barn
og unge og kalles Ung Husflid.
Har dere egne lokaler og hvor holder dere til?
- Vi holder til på Kirkenær i kjelleren
ned Engerbakken. Her foregår de
fleste møter og aktiviteter, og her er
også vevstua.
Hva skjer i deres lokaler når dere
treffes?
- Vi holder kurs, har studieringer og
uformelle formiddagstreff, strikkeklubb, temamøter, turer og utstillinger,
julebord og maifest, salgsmesse, markerer Husflidens dag og deltar i St.
Hans på Kirkenær. Og vi samarbeider
med andre lag og lokalsamfunnet.
Grepvotten fra Grue utstilt på Grue Folkebibliotek
30
Kan du si litt mer om lagets formål?
- Vi vil ta vare på og styrke våre
husflidstradisjoner og formidle dem
videre til de neste generasjoner, samtidig som vi ønsker å utvikle oss og
lære om nye områder innen husfliden.
Vi har ofte besøk av folk som har noe
spennende å fortelle. Vi ønsker å
være åpne for våre innvandrere, lære
om deres kultur, og gi dem et faglig
og integrerende tilbud.
Vi er glade og stolte over å ha så
mange unge medlemmer i laget, og
ser på arbeidet for og med dem som
svært viktig. På grunn av det store
medlemstallet har Ung Husflid de fleste av sine aktiviteter på skolen, noe vi
setter stor pris på.
Hvert halvår blir det utarbeidet et detaljert aktivitetsprogram. Her står det
om alt som skal skje, om påmelding
og hva det koster.
Vi har ei innholdsrik vevstue som
mange bruker. Her lages det mye forskjellig, alt fra en enkel fillerye til den
fineste middagsduk. Vi har også flere
symaskiner som ikke minst Ung Husflid har stor glede av.
Mange av medlemmene liker å strikke, andre driver med billedvev, noen
broderer og noen kan knipling. Lappesøm og redesign er også populært.
Og noen er eksperter på treskjæring.
I husflidslagets
lokaler er det
en god del
faglitteratur,
som oppskrifter, tidsskrifter
og bøker.
Gevinst til Julelotteriet
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Renato Grassi, ”Vinterslandskap” - Akryl på dypt lerret
Mål: 40 x 120 cm. - Salgspris: kr. 2.000,- u/ramme
Dette kan lånes hjem, og vi hjelper
gjerne med faglige råd hvis vi kan.
Medlemmene får kulturtidsskriftet
«Norsk Husflid», medlemsfordeler
ved kurs og reiser, og 10 % rabatt
ved kjøp av garn i Husflidsstua og
andre husflidsutsalg.
Noen ganger holdes det egne kurs
som du må melde deg på, det kan for
eksempel være et symaskinkurs.
Det er fint om du kan ha med deg en
voksen, og ta gjerne med en venn
Når du er medlem i UNG HUSFLID, er
mange av aktivitetene gratis.
Hva er UNG HUSFLID?
- UNG HUSFLID kalles dere som
er barn og unge, og Grue Husflidslag
er veldig stolt over å ha så mange
medlemme av dere.
Her er noe av det vi gjør i UNG HUSFLID:
Spikke, tove, strikke, brodere, lage
seljefløyte, armbånd, julepynt og
påskepynt. Sy på maskin og snurre
hoppetau av et dynetrekk …
UNG HUSFLID har aktivitetskvelder
vanligvis èn gang i måneden, og det
foregår som regel på SFO. Men av
og til er vi ute.
Solør Kunst- og kulturkatalog nr. 3 - 2014
Glad jente på symaskinkurs!
Vil du vite mer om UNG HUSFLID, så
ta kontakt med Rønnaug Lingaas,
2260 Kirkenær - Mob: 481 06 499,
E-post: [email protected]
For mer informasjon om Grue Husflidslag, ta kontakt med Marit Aas,
2260 Kirkenær - Mob: 971 22 992,
E-post: [email protected]
31
Utøvers kulturprogram
01. november 2014 - 31. januar 2015
November
3. - 16. - Turid Evang stiller ut på Galleri Refset (Kirkenær) i.f.m. Grue Litteraturfestival
Følg med på www.lokalkultur.no for en oppdatert oversikt.
Solør Kunst- og kulturkatalog gis ut 4 ganger i året (1 gang pr. kvartal) og finnes hos:
Grue kommune:
Grue kommune servicetorget, Grue Folkebibliotek, Midt i Gata, Hairproft frisør
(Gruetorget), Kikenær cafe & restaurant-pizza (Gruetorget), Grue sykehjem, Furubo
legesenter, Skaslien, Opake gård, Finnskogen kro & motell, Finnskogen turist & villmark, Finnskogstoppen, Grue Frivilligsentral, LHLsenter Grue, Tannlege Tommy
Stenshol, Evensens Bakeri & Conditori, Dr. Lerner legekontor, Luna Salong, A-R Hår &
Design, Grue Sparebank, Grue næringshage Kafe, Frivillighetens Hus, Galleri Refset,
Lille Kaffihuset (Namnå), Livets Krydder.
Åsnes kommune:
Åsnes kommune servicetorget, Åsnes Folkebibliotek, Åsnes Helsestasjon, Coop Kafe,
Solør næringshage, Tannlege Christina Urdahl, Tannlege Geir Alstergren, Frisør Larsen, LHL Åsnes, DNB Flisa, Salong Unni, Såxa frisør, Sparebanken Hedmark, Åsnes
Legesenter DA, Åsnes Tannklinikk, Flisa legekontor, Galleri Fjåset, Flisa Turistkontoret
Våler kommune:
Våler kommune servicetorget, Våler turist & kulturkontoret, Våler Folkebibliotek, Våler
legesenter, Våler helsestasjon, Sparebanken Hedmark, Våler tannklinikk, Drømmekroken frisør, Salong Monica (frisør).
Kongsvinger kommune:
Kongsvinger museum (Turistinformasjon), Vinger Hotell, Königs Winger Hotell
(Kongsvinger festning).