Her - Strindheim Ski

Strindheim ski
Foreldremøte 03.12.2014
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Treningsfilosofi og treningsopplegg
Utstyr
Foreldredeltagelse på barmarkstrening og skitrening
Info om skirenn og påmelding
Info om turer til Ramundberget
Info vedr. dugnad på skirenn arrangert av Strindheim
Innmelding og registrering i klubben
Sosiale happenings
Eventuelt andre saker fra skigruppa
1. Treningsfilosofi- Flest mulig- Lengst mulig!
-
Høy aktivitet
Treningene for denne gruppa er i stor grad basert på skileik.
Treningene legges opp slik at alle kan få utfordringer på sitt nivå.
Trenerne oppfordrer ungene til å møte på de organiserte treningene, om dette ikke
kolliderer med andre aktiviteter.
Ungene er fremdeles i en alder som er ideell for å prøve andre idretter.
Trenerne oppfordrer til allsidig idrettsaktivitet og daglig fysisk aktivitet.
2. Utstyr
Det er ingen krav til utstyr, men trenerne anbefaler følgende utstyr:
Barmark: Joggesko, refleksvest (gjerne med navn). Den som har hodelykt tar med
det.
Ski: Et par kombiski, alternativt et par ski for skøyting og et par for klassisk. Still
med ski som er smurt etter forholdene til treningene i klassisk. Staver som er
omtrent 75 % av høyden
Strindheim Ski klær kan kjøpes hos vår samarbeidspartner Sportshuset Melhus. I
butikken i Melhus sentrum får du også skismurning og annet skiutstyr til
klubbpriser, se medlemskapsiden for mer informasjon.
NB: Når vi begynner på ski i Granåsen, gjøres det oppmerksom på at det kan være
store temperaturforskjeller fra denne siden av byen og opp i Granåsen. Det hender
det er 5-10 grader kaldere der oppe.
For løypetrase og værinfo, se: http://skisporet.no/sortrondelag/granasen
For smøretips og prepp av ski, se: http://www.swixschool.com/
3. Foreldredeltagelse:
-
Av og til er det behov for hjelp fra foreldre, spesielt om det er få trenere der, eller
aktiviteten krever tettere voksentetthet
Positivt for barna at foreldre er der og ser hva de gjør og mestrer
Positivt for foreldrene å delta sammen med barna
4. Info om skirenn:
-
Info og påmelding: www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste-langrenn/
Påmeldingsavgift:
Anbefalingen om antall renn fra Norges Skiforbund for vår aldersgruppe er 4-8
skirenn i løpet av vinteren
For klubbrennene er det påmelding pr e-post (blir oppgitt for hvert renn) eller i
Strindheimbua på renndagen. Påmelding til andre renn gjøres av hver enkelt, se
terminlistesiden, bortsett fra stafetter der gruppens koordinator blir oppgitt i
treningsplanen.
5. Info om turen til Ramundberget sist helg
6. Info vedr. dugnad på skirenn arrangert av Strindheim
-
-
-
Strindheimstafetten- Avholdes på Selbuskogen skiarena 31.12.14. Gjelder fra klassen
11 år og oppover. Ikke dugnad for vår gruppe, men om man vil bidra med dugnad,
rettes dette til Jon Ove Kulsetås, tlf: 932 88 133 Mail: [email protected]
Strindheimrennet- Avholdes på Selbuskogen skiarena 04.01.15. Her settes det opp
en vaktliste som fordeler alle oppgavene. Når dere meldte inn i Strindheim ski, haket
dere ut hva dere kan bidra med på dugnad. Dette ønske blir etter beste evne prøvd
oppfylt. Mer info kommer når det nærmer seg.
Toppidrettsveka- Avholdes i midten av august 2015, og kommer til å bli årets store
happening for Strindheim ski, og vil innbringe store penger i klubbkassen.
7. Innmelding og registrering i klubben
-
http://www.strindheimski.no/Medlemskap#Regskjema
Innmelding er helt nødvendig for at vi skal vite hvem som deltar og hvem som skal ha
informasjon per mail.
De som ikke er meldt inn vil ikke få mail og info
For å delta på skirenn må man være innmeldt.
8. Sosiale happening
-
Dette vil spleise gruppen sammen, og er positivt for samhold mellom barn og voksne
Dette er en fin anledning for foreldrene utenfor treningsapparatet til å bidra
9. Eventuelt andre saker fra skigruppa