Kristen i hverdagen

 en, er)
dag rutin
r
e
hv elv (
n i s
ste deg i
r
K 1 –
de l
Aktivitet: Finn fram penn og papir og sett opp en, detaljert, timeplan som viser en typisk dag for deg selv. Er det noe du gjør hver dag? Er det noe du må gjøre hver dag? Er det noe du skulle ønske du ikke gjorde hver dag? Kan man lese ut av timeplanen at du er kristen? Har du satt av tid til kristenlivet ditt? Tema: (Å være kristen i hverdagen er et stort tema, og det er mange ting vi kan snakke om. I denne første delen skal vi bruke tid på oss selv, og hva det vil si for hver enkelt av oss personlig å være kristen i hverdagen. I del 2 skal vi fokusere på hvordan vi kan være med å påvirke verden rundt oss.) De fleste av oss har en del faste rutiner i løpet av en dag. Stå opp, dusje, spise frokost, skole/jobb, trening, middag, favorittprogrammet på TV, leggetid… Dagene er lange og stappfulle av ting som skal gjøres. Hverdagen til en kristen ser ikke nødvendigvis så veldig annerledes ut i forhold til andre ungdommer. Og det er kanskje greit, eller..? Jesus forteller oss at vi skal leve i denne verden sammen med alle de som ikke kaller seg kristne, men forteller oss også at vi skal prøve å ikke bli prega av alt det som skjer rundt oss. Han ønsker at vi skal leve så gode liv som mulig, med hans hjelp. Mars 2013 Å være kristen i hverdagen handler om å stole på at Gud er med hver dag, og det handler om å vite at vi kan søke Gud hver dag. Det er også en mulighet for å bli bedre kjent med Gud for hver dag som går. Hvordan? For å bli bedre kjent med Gud, må vi gå til kilden, Bibelen. Jeg skal være ærlig med deg, noen deler av Bibelen kan virke utrolig kjedelige, men jeg kan også love deg at du finner mange utrolig flotte, spennende, inspirerende og tankevekkende avsnitt også! M ange synes det er vanskelig å sette av tid til Bibellesning, men hvis du går tilbake til timeplanen du lagde tidligere, er det noe sted du kan legge inn 10 minutter til å lese i Bibelen? Vanskelig å vite hvor du skal begynne? S nakk med lederen din, eller kanskje du kan få tak i en Bibelleseplan? (Eller så kan jeg anbefale deg å starte med M arkus, Apostlenes Gjerninger og Romerne) Vær heller ikke redd for å gå på «oppdagelsesferd», det er mye spennende å finne. Bønn har allerede vært et tema i K2 opplegget, men det skader ikke med en liten repetisjon: skal du overleve som kristen i hverdagen er du avhengig av input fra Gud, det får du gjennom bønn. Som kristne er vi avhengige av kontakten med Gud, da trenger vi at vi gir oss selv gode rutiner for det. S ett av tid til Gud, og du vil få masse tilbake! Bibeltekster: Johannes 17:13-­‐18 Matteus 6:25-­‐34 Matteus 7:24-­‐29 Spørsmål: Hvilke rutiner har du som du vil definere som «kristne»? Hvorfor tror du så mange kristne synes det er vanskelig å sette seg ned og lese i Bibelen? Har du noen favorittavsnitt (eller vers) fra Bibelen som du vil dele med andre? Hva ber du til Gud om? e n,
hverdag ed ver
n i øte m
ste
Kri 2 – i m g
del dt de
run
Aktivitet: «Oppmuntringskonvolutter» Lederen gjør klar en konvolutt for hver person i gruppa og skriver ett navn på hver konvolutt. Deretter skal alle skrive en liten hilsen (en oppmuntring, annerkjennelse av en god egenskap, et bibelvers…) til hver på en lapp og legge den i personens konvolutt. Når det er gjort har alle en konvolutt med oppmuntringer fra de andre!  (Viktig at alle skriver til alle, ellers blir det bare trist og dumt, dette skal være oppmuntrende!) Tema: I del en så vi litt på rutiner som kan være gode å ha som kristen, i del to skal vi se på hva det har å si for de rundt oss at vi er kristne. Hvordan møter vi andre mennesker? E n viktig del av Jesu forkynnelse handler om å møte hverandre med kjærlighet. Ikke bare enkelte av oss, men alle. Vi er alle skapt av Gud, vi er like mye verd og vi har like stort ansvar for å behandle hverandre godt. På 90-­‐tallet begynte en trend der kristne hadde på seg et armbånd der det stod «WWJD», What Would Jesus Do? Hva ville Jesus gjort? For å få en påminnelse hver dag og i alle ulike situasjoner: hva ville Jesus gjort i denne situasjonen? Når du møter en person som du kanskje ikke er så veldig begeistra f or: Hva ville Jesus gjort? Når du ser at noen går aleine eller har det vanskelig på andre måter: Hva ville Jesus gjort? Når du står overfor vanskelige valg: Hva ville Jesus gjort? Dette høres kanskje slitsomt og vanskelig ut, og det er kanskje det. I Romerne 7:19 skriver Paulus Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Vi går på en smell en gang i blant, vi sårer andre eller tar dårlige valg. Vi klarer ikke å leve perfekte liv slik som Jesus gjorde, men det er lov å prøve! Det er her vi kristne skal skille oss ut. Ikke ved å være n oen rare og sære mennesker, heller ikke ved å tro at vi er bedre eller mer verdt enn andre, men fordi vi kjenner vår verdi som Guds barn. Det er mange som ikke vet at de er noe verdt, og vi kristne er n ok ikke flinke nok til å fortelle folk om det heller! Vi kan aldri gjøre noe for å fortjene å være kristen, men blir du inspirert av å være kristen? Får du ikke lyst til å fortelle det til andre? Frans av Assisi skal ha sagt: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.» Å være kristen handler ikke bare om hva vi sier, det handler mer om hva vi gjør og hvem vi er. Vi skal aldri glemme å fortelle andre om Jesus, men vi må heller aldri glemme at vi gjennom våre handlinger også viser hva det vil si å være kristen. Men vi klarer ikke dette på egen hånd! Uten Guds hjelp, uten bønn, uten å bli enda bedre kjent med Gud gjennom Bibelen blir det vanskelig, umulig faktisk. Bibeltekster: Matteus 25:31-­‐46 Johannes 3:16 Johannes 8:1-­‐11 Spørsmål: Hva tror du ikke-­‐kristne forventer av en kristen? Hva forventer du av en kristen? Hvordan tror du andre ser at du er kristen? Hva tenker du når du går forbi en hjemløs/tigger på gata? Hvis vi ser bort i fra venner, familie og kjæreste, hvordan kan du vise kjærlighet til andre mennesker? Hva gjør du når du skal ta vanskelige eller viktige valg og avgjørelser? Er det noen forskjeller på den du er som kristen og den du var før du blei kristen? den