Les mer om historiene til Carina og Nicklas

Foto: Mari aftret mørtvedt
Giverbrev
32012
BARN I NORGE
Ferien ble
midt i blinken
FERIE FOR ALLE
alle Foto: Mari aftret mørtvedt
– Ferien betyr alt for oss
– Jeg har ikke ord for hvor mye dette har å si for oss, sier Carina Gillebo (42),
som har med seg sønnene Truls (10) og Theodor (8) på «Ferie for Alle» på
Eidene på Tjøme.
– For oss som familie er det både det økonomiske og det sosiale aspektet som spiller inn.
Siden mannen min døde i april i fjor har vi
slitt sosialt, men på «Ferie for Alle» nytter
det ikke å låse seg inne på rommet sitt. Vi må
være sammen med andre folk hele tida og det
er bra for oss, forteller Carina.
– De fleste hjemme drar på ferie,
så
det er fint å være her sånn at vi slipp
er
å bare være ute og hjemme alene
og
sånt, sier Nigina (12), foran i kano
en.
Hun er på kort tid blitt gode venn
er
med Rhama (14) på ferie for alle på
Haugland.
Carina Gillebo (42) med sønnene Truls
Gillebo (10, mørk tskjorte) og Theodor
Gillebo (8) fra Brandbu.
Fri fra tunge tanker
Ferie blir gjerne beskrevet som en tid
hvor vi får ekstra tid til å tenke. Mange
av deltakerne på Hauglandssenteret
forteller at deres ferieuke også hjelper
dem til å slippe vonde tanker og bare
fokusere på å ha det bra.
Ferie for Alle arrangeres årlig på
Hauglandsenteret, og små og store
får være med på aktiviteter som fiske,
kanopadling, bueskyting, bading i bassenget, perling og å lage egen t-skjorte.
– Foreldrene mine er mest opptatt
av å ha det gøy her. Jeg er glad for at
mamma ikke tenker så mye når hun er
her og hun var til og med i svømmehallen! Det har hun aldri vært før og nå går
hun hele tida. I landet hun kommer fra
er det ikke lov for kvinner å bade, men
her gjorde hun det og det gjør meg
stolt, forteller Maria (17).
Hun mener det er enklere å være
barn enn voksen på asylmottak, fordi
barna blir bedre integrert i skole og
aktiviteter, mens det er mindre å gjøre
for foreldrene.
– Jeg tror kanskje mamma vil være
litt annerledes når vi kommer hjem
igjen og. Kanskje dette får henne til å
forstå at hun må ha det litt gøy også og
ikke bare sitte inne på et rom og tenke.
Jeg håper hun vil gå i svømmehallen
også i Florø!
Alle stiller likt
På ferieoppholdet får alle deltakerne tilbud
om å være med på de samme aktivitetene,
måltidene er felles og selv om noen er skeptiske i begynnelsen tar det ofte kort tid før alle
har blitt venner.
– Jeg ser på mine egne sønner her og dette
er virkelig bra for dem. Vanligvis er særlig den
minste litt sjenert, men her tør han mer. Han
går bort til folk han ikke kjenner og blir med
på leken. Det er veldig fint å se, sier Carina.
Hun forteller også at hun selv slapper mer
av når det er flere voksenpersoner rundt sønnene hennes.
– Jeg merker at jeg legger av meg litt av hønemor-masinga og ungene mine vet at det er
mange som bryr seg her. For oss er det veldig
fint, sier hun.
Drives av frivillige
«Ferie for alle» er et lavterskeltilbud for barn
og familier som ikke har råd til å reise på ferie
på egenhånd. På Eidene er det åtte frivillige
som gjør ferien mulig for de 61 deltakerne.
– Det er helt fantastisk at leiren drives av
frivillige! Det er bare … ja … tomlene opp for
dem! Det gir en ekstraverdi til oppholdet, sier
Carina.
Som giver til Barn i Norge gjør du det mulig
å gi barn gode ferieopplevelser. Tusen takk!
«Det å ha lite i et samfunn hvor de
fleste har mye er en særlig belastning,
og et tilbud som Ferie for alle har
derfor stor verdi.»
Statssekretær Kjetil Andreas Ostling fra
Barne-, Likestilling-, og Inkluderingsdepartementet,
komme tilbake
jeg har lyst til å
og
r
he
re
væ
å
sseng her og jeg
«Jeg elsker
pestort badeba
em
kj
et
r
helt
ha
De
!
hvert år
n ikke svømme
me i det. Jeg ka
øm
ekt å
sv
kj
å
så
dt
er
go
t
så
De
liker
t kan jeg det.
ar
sn
en
m
,
da
er
ødskiv , sånn
på det dype en
er å bare spise br
pp
sli
vi
i
tdeig
rd
fo
så
agetti med kjøt
være her og
gang fikk jeg sp
En
.
n
en
en
t
ag
ne
eh
an
rn
e
som i ba
å spise no
brød. Det er fint
ed
m
lse
pø
og
her
David (6)
bare skiver.»
Se film fra Ferie for
alle på Hauglandsenteret i Hordaland ved å scanne
QR-koden, eller se
rodekors.no
– Det er kjempebra å være her!
Jeg elsker det. Også foreldrene mine er mest opptatt
av å ha det gøy her, sier Maria.
Familien fra Afghanistan/Florø,
har vært i Norge i fire år. F.v.
Lnjilla (mor), Nigina (12) Omid
(14), Maria (17), Gjengiz (10) og
Rahmatulah (far).
GATEMEGLING
Lærer jevnaldrende å
håndtere konflikter
Foto: Thomas andrè syvertsen
Nicolas Pedersen
(17) er instruktør
på Gatemeglingskurs for en gruppe
ungdom mellom
14 og 18 år.
Nicolas Pedersen har selv opplevd å stå fast i en konflikt. Nå hjelper han jevnaldrende med å jobbe seg ut av sine.
For to år siden var 17 år gamle Nicolas Pedersen i konflikt med læreren sin. Konflikten
var så stor at de til slutt ikke kunne snakke
sammen. Takket være god støtte fra en i Utekontakten lærte han å håndtere konflikten og
han fikk skværet opp. Det inspirerte han til å
bli frivillig i Oslo Røde Kors hvor han hjelper
annen ungdom med å lære seg å håndtere
sine konflikter.
Bruker av ferien sin
Sommerverkstedet til Gatemeglingen i Oslo
Røde Kors er Nicolas’ første erfaring som frivillig instruktør. Han og 13 andre frivillige har
forberedt sommerverkstedet siden i mars. De
bruker de fire første dagene av sommerferien
på å lære bort konflikthåndtering og megling
til i alt 29 ungdommer fra 13 til 25 år. Sommerverkstedet i år har to konfliktverksteder,
et meglingsverksted og et instruktørverksted.
– Man vet som regel hvordan man skal
håndtere en konflikt, men gjennom de teknikkene vi bruker her kommer vi lettere frem til
en løsning, sier Nicolas.
Giraffspråk
Gatemeglingskursene gir deltakerne en økt
forståelse av dynamikken i en konflikt. Både
for å bistå andre som er i konflikt, men også
for selv å løse egne konflikter.
– Gjennom giraffspråket prater vi om egne
følelser og egne behov. Det er ikke direkte til
den andre parten, men mer å lære å kjenne på
hvordan man har det selv. Det er noe av poenget med konfliktverkstedet. Når du har lært å
kjenne på dine egne følelser er det mye lettere
å håndtere konflikter, sier Nicolas.
– Jeg ble tryggere på meg selv. Ingen kan ta
fra meg hva jeg føler og hva jeg tenker. Dessuten vrir man samtalen inn på hva man kan bidra med selv, heller enn å fokusere på hva den
andre har skyld i, sier Nicolas.
Når du har lært å kjenne på dine egne følelser er
det mye lettere å håndtere konflikter.
Nicolas (17), instruktør
Dette går innsamlede midler til:
90,6% går til formålet
3,5% går til administrasjon
5,9% går til å skaffe nye midler
Utgiver:
Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 Oslo
Kontakt:
Telefon 22 05 42 20
E-post: [email protected]
rodekors.no
Vil du motta giverbrev på e-post? Kontakt oss på
Følg oss på Facebook
og Twitter:
facebook.com/
rodekors
twitter.com/
rodekorsnorge
Visste du at..
.
Giraffspråket
er en samta
lemetode Rø
bruker for å
de Kors
lære ungdom
å fokusere på
følelser som
egne
utgangspun
kt for konflik
ger. Gjennom
tløsninå vende blik
ke
t innover be
gjøres de og
visstblir mer selv
sikre.
Dette er Gatemegling
■■ Gatemegling gir ungdom konkrete
redskaper til å sette ord på følelser og
behov i en konflikt. Gjennom lek, øvelser
og rollespill utforsker deltagerne både
de negative sidene, men også de positive
mulighetene, ved konflikter.
■■ Etter fullført opplæring kan ungdom
selv undervise annen ungdom i konflikthåndtering, samtidig som de fungerer
som positive rollefigurer og meglere i sitt
nærmiljø. Målgruppen er ungdom i alderen 13–25 år, med særlig fokus på ungdom
utenfor andre organiserte aktiviteter. Også
voksne utdannes som gatemeglingsinstruktører.
■■ Røde Kors startet opp med Gatemegling i Oslo i 2005. I dag finnes Gatemegling i Oslo, Tromsø, Sandnes, Harstad,
Lørenskog og Moss, og på Bastøy fengsel.
Bergen, Gjøvik og Tønsberg står for tur til
oppstart i løpet av 2012.