Hvordan løse Rubiks kube enkelt

Først ser vi på navnene på kubens sider
R står for Right - høyre side
L står for left - venstre side
U står for Up - øveste side
D tår for Down - underste side
F står for Front - fremste side
B står for Back - bakre side
Notasjon – Hvordan vri på kuben etter instruksjon
R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens R' betyr at man skal rotere høyre side mot klokka.
Tilsvarende er det for de andre planene også (Right, Up, Front, Left, Down, Back)
Steg 1 – Hold kuben riktig
Hold kuben med den hvite senterklossen opp.
Steg 2 – Løs det hvite krysset
Du skal nå lage et hvitt kors som vist på bildet under. Hold kuben med den hvite senterklossen opp.
Eksperimentere og prøv å fikse det på egen hånd noe du bør klare ganske enkelt, men her får du noen tips. Se
under bilde
Når du er ferdig, skal fargen på midtklossene (blå-hvit og rød-hvitt på bilde bilde) matche de midtre delene.
Her er løsningen:
1. Hold kuben slik at den hvite midtklossener alltid er på toppen, og blå midtkloss er på høyre side.
Flytt den blå-hvite kantenklossen slik at den ender opp i bunnlaget, og roter det nederste laget slik at den
blå-hvite kantenklossen lander rett under det blå midtstykket.
2. Nå roteres høyre side (R) slik at den blå-hvite kantklossen havner i topplaget rett over det blå
midtklossen.
3. Ser kuben din ut som på bildet til høyre?
Hvis den gjør det, så følg notasjonen under.
Se hele tiden at den hvite midtklossen er på toppen, og at den blå midtklossen er vendt til
høyre!
4. Ser kuben din ut som på bildet til høyre?
Fortsett med kubens neste side - vri hele kuben slik at den oransje midtklossen havner på
høyre side og gjøre deretter på samme måte som du gjorde for å løse de blå bitene.
Hvis kuben har et hvitt kors som på bildet da har du klart det og kan gå videre til steg 3!
Steg 3 – Løs de hvite hjørneklossene
Nå er det tid for å fikse de hvite hjørneklossene. Hold kuben med hvit senterkloss oppover.
1. Dersom en hjørnekloss er i det nederste laget, så dreier det nederste laget (D) til
hjørneklossen er plassert på rett sted.
Din kube kan da se ut som en hvilken som helst av de tre bildene til høyre.
2. Utfør notasjonen under 1-5 ganger før hjørnestykke
havner rettvendt og på rett plass.
Hvis det øverste laget ser ut som på bildet, så har du klart det første laget, og kan gå videre til steg 4!
Steg 4 – Løs det midterste laget
Nå er det tid for å fikse det midterste laget. Hold kuben med den hvite siden nedover.
Hold i kuben, slik at den hvite siden peker nedover. Se bilde til høyre.
Flytte mot høyre:
Følg notasjonen under for og flyttet midterste kantkloss mot høyre.
Flytte mot venstre:
Følg notasjonen under for og flyttet midterste kantkloss mot venstre.
Deretter må du gjøre det samme for de resterende hjørneklosser.
Hvis de to nederste lagene ser ut som på bildet, så har du klart å løse det midterste laget, og kan gå videre til
trinn 5!
Steg 5 – Løs det gule krysset
Hold kuben slik at de to ferdige lagene vender nedover som på tegningen over. Kjør kombinasjoen under 1-3
ganger til du får et gult kors i det øverste laget.
Tips!
Ligger de gule bitene på linje som på bildet under, så roter kuben slik at linjen peker parallelt med magen din og
fortsett med kombinasjonen over.
Hvis du har fått et gult kors som på bildet under, så har du klart å løse det gule korset, og kan gå videre til trinn 6!
Steg 6 – Løs den gule siden ved å rotere hjørner
De gule klossene kan ligge på mange forskjellige måter, men følger du notasjonen under, får du til slutt den gule
siden.
Her skal man i hovedsak bruke notasjonen som står under. De gule klossene kan stå på forskjellige steder før
man begynner, så det som er viktig her er hvordan man holder kube. Se i eksemplene under på de ulike måtene
de gule klossene kan stå, og hvordan du må holde kuben for til slutt å få den gule siden på plass.
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R'+U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R'+U-U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' + U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' + U- U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' + U- U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R'+U >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
R-U-R'-U-R-U-U-R' >>
Steg 7 - Flytt hjørnene på plass
Nå må hjørnene i det siste laget på plass. Da kan vi bruke en notasjon som flytter tre hjørner uten å ødelegge
den gule siden.
Bruk notasjonen under for å flytte hjørnene på plass. Den hvite siden skal peke nedover, og det spiller ingen
rolle hvilken side du har mot deg. Vri notasjonen til alle fire hjørneklosser er på plass.
Hvis kuben din ser ut som på bildet, så har du klart å flytte hjørnene på plass, og kan gå videre til trinn 7!
Steg 8 - Flytt kantene på plass
Det siste er å få kantene i det siste laget på riktig plass. Her er en algoritme som flytter tre kanter med sola,
mens den nærmeste kanten står i ro.
Bruk notasjonen under for å flytte kantklossene på plass. Den hvite siden skal peke nedover, og det spiller ingen
rolle hvilken side du har mot deg. Vri notasjonen til alle fire kantklosser er på plass, og kuben er komplett.
Fort gjort!
Oppsummering
Steg 1 – Hold kuben
riktig
Steg 2 – Løs det hvite
krysset
Steg 3 – Løs de hvite
hjørneklossene
Steg 4 – Løs det
midterste laget
Steg 5 – Løs det gule
krysset
Steg 6 – Løs den gule
siden ved å rotere
hjørner
Hold kuben med den hvite senterklossen opp.
Steg 7 - Flytt hjørnene
på plass
Steg 8 - Flytt kantene
på plass